Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi és területi nyelvváltozatok Összeállította: Dóber Valéria.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi és területi nyelvváltozatok Összeállította: Dóber Valéria."— Előadás másolata:

1 Társadalmi és területi nyelvváltozatok Összeállította: Dóber Valéria

2 Anyanyelvünk változatai  Anyanyelvünk nem egységes  Egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő változatokban él  Ezeknek a változatoknak az összessége a nemzeti nyelv  A nyelv egységesülése hosszú történelmi folyamat eredménye  De a nyelv ma is folyamatos változásban van, tükrözi a nyelvet használó emberi közösség életének változásait

3 A nyelvi norma fogalma  Követendő, példaértékű nyelvhasználati minta. Hagyományozott, általános nyelvszokás, íratlan és írott szabályok (főképp nyelvtanok, helyesírási szabályzatok) rögzítik a normát, mely a nyelv legkülönbözőbb szintjeiben nyilvánul meg (hangtan, nyelvtani szerkezet, szókészlettan, helyesírás)

4 Irodalmi nyelv, köznyelv  Minden magyar anyanyelvű ember ismeri, érti a köznyelvet (írott, beszélt változat). A köznyelv területileg nem tagolt, viszonylag egységes nyelvváltozat  A köznyelv választékosabb, igényesebb változatát irodalmi nyelvnek nevezzük (igényesebb újságírás, televízió, rádió, iskolai tanórák)

5 Társadalmi nyelvváltozatok 1.  A nyelv társadalmi tagolódása szerint beszélünk csoportnyelvekről  I. Szaknyelvek – egyes szakmák, foglalkozási csoportok, mesterségek jellegzetes szó- és nyelvhasználata  II. Hobbinyelvek – különböző szabadidős tevékenységekhez köthető nyelvhasználat

6 Társadalmi nyelvváltozatok 2.  III. Rétegnyelvek  1. Életkorhoz kötődő nyelvváltozatok: dajka vagy gyermeknyelv; diáknyelv, ifjúsági nyelv, katonai nyelv stb.  2. Egy- egy társadalmi réteg, csoport tudatosan felépített, a csoporthoz tartozást ily módon is hangsúlyozó elkülönült, sajátos nyelvhasználata:  A, az argó  B, a szleng

7 Az ifjúsági nyelv  A fiatalok elkülönülési vágyát a nyelv is hangsúlyosan kifejezi  Gyorsan változik, és hat más nyelvi rétegekre  Sok új, egyedi szóalak (neologizmus) jellemzi  Értéke: a nyelvi eredetiség, szemléletes eredeti szóképek, stíluseszközök, szórövidítések sokasága, egyedi látásmód, humor, irónia, őszinte szókimondás  Negatívuma: nyers, harsány durva hangvétel, trágár szavak halmozása, nyelvi igénytelenség,

8 Az argó, a tolvajnyelv, az alvilág nyelve  Cél: a nyelvet a beavatottakon kívül más ne értse, a titok megőrzése, a lelepleződés elkerülése  A szavak: teljesen újak vagy köznyelvi szavak eltorzításából, vagy más jelentésben történő használatából erednek  A köznyelvre, a szlengre, az ifjúsági nyelvre is hat

9 A szleng  Alacsonyabb igényű nyelvhasználat, többnyire hátrányos társadalmi helyzetű csoportokhoz kötődik  Szókészlete gyorsan változik, mindig megújul  Szoros a kapcsolata az argóval, az ifjúsági nyelvvel, hat a köznyelvre  Fontos szociológiai, művészeti, társadalmi üzenetet hordozva bekerül irodalmi művekbe, filmekbe

10

11 Néhány példa a szlengnyelvből Forrás: szlengszótar.ini.hu tagférfi tahórosszindulatú tatyótáska tápol1. eszik 2. (szerepjátékban) (túl)fejleszti a karakterét tátóshomoszexuális tbctablettás bor kólával tejsperma tejelpénzt ad vkinek tekeré s 1. közösülés. 2. marihuánás cigaretta sodrása és elfogyasztása 3. székletürítés telcsitelefon

12 A nyelv területi tagolódása, a nyelvjárások  A nyelvek földrajzi területenként nyelvjárásokra tagolódnak  A nyelvek különböznek egymástól a tekintetben, hogy milyen fokú az egyes nyelvjárások közötti eltérés  A magyar nyelvben az egyes nyelvjárások között nincs akkora eltérés, amely megnehezíteni a különböző területeken élők egymás közötti kommunikációját

13 A magyar nyelvjárások jellemzői  A nyelvjárások főleg hangtanukban különböznek, szókészletükben és mondattanukban kevéssé térnek el egymástól  A nyelvjárások osztályozásával sok magyar tudós foglalkozott: Verseghy Ferenc, Pálóczi Horváth Ádám,  A mai magyar nyelvjárások rendszere (Deme László, Imre Samu) 18 tiszta és 10 keverék nyelvjárást ismertet

14 A nyolc legnagyobb nyelvjárás  Nyugati  Dunántúli  Déli  Tiszai  Palóc  Északkeleti  Mezőségi  Székely és csángó

15 A nyelvjárások földrajzi elhelyezkedése

16 A tájszavak jellemzői, típusai 1. Alaki tájszó- a köznyelvitől eltérő kiejtés, hangalak (föld – főd; gereblye – grábla) 1. Alaki tájszó- a köznyelvitől eltérő kiejtés, hangalak (föld – főd; gereblye – grábla) 2. Valódi tájszó – a köznyelvben is meglévő fogalmat más, egyedi hangsorral jelöli (kukorica – tengeri – törökbúza; burgonya - krumpli – pityóka; szekrény – kredenc) 3. Jelentésbeli tájszó – a köznyelvben is meglévő szót más jelentésben használja (medence – fateknő; bogár – légy)


Letölteni ppt "Társadalmi és területi nyelvváltozatok Összeállította: Dóber Valéria."

Hasonló előadás


Google Hirdetések