Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Reményi Gábor osztályvezető APEH Központi Kapcsolattartó Iroda

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Reményi Gábor osztályvezető APEH Központi Kapcsolattartó Iroda"— Előadás másolata:

1 Dr. Reményi Gábor osztályvezető APEH Központi Kapcsolattartó Iroda
Az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelem Az adózók és az APEH feladatai Dr. Reményi Gábor osztályvezető APEH Központi Kapcsolattartó Iroda

2 Miről lesz szó Közösségi adószámok érvényességének megerősítése
Az összesítő nyilatkozatok adatainak feldolgozása Bejelentkezés Magyarországon és a többi tagállamban A tagállami adóhatóságok közötti igazgatási együttműködés lehetőségei Az ÁFA visszatérítése Magyarországon

3 A közösségi adószámok Közösségi adószám kérése
Bejelentkezéskor (körzetközponti jegyző, cégbíróság, APEH) Változás-bejelentési nyomtatványon (APEH) Érdeklődés üzletfele ÁFA azonosítója felől (érvényes?): Első lépésként: üzletfelétől Második lépésként a megerősítés kérhető az APEH-től

4 A közösségi adószámok A megerősítés adóhivatali csatornái
Az illetékes területi igazgatóságoknál (a pontos elérhetőségek az APEH honlapján megtalálhatók) Telefon Fax Levél Személyesen az ügyfélszolgálaton A KKI-nál Telefon (kék szám: 06/ ) Fax ( vagy ) Levél (Postacím: 1325 Budapest, Újpest 1., Pf. 21) ( )

5 A közösségi adószámok A megerősítés egyéb lehetséges módja
Interneten, az Európai Bizottság által üzemeltetett honlapon ( A tagállamok többségénél csak az adószám érvényessége erősíthető meg, kivétel Belgium (név és cím pontossága is) Ciprus (név pontossága is) Csehország (név pontossága is) Észtország (név és cím pontossága is) Finnország (név és cím pontossága is) Litvánia (név és cím pontossága is) Lettország (név és cím pontossága is) Svédország (név és cím pontossága is) Szlovénia (név és cím pontossága is)

6 A közösségi adószámok A közösségi adószám érvényességének megerősítése
Telefonon (a beszélgetés során) Csak a szám érvényességének megerősítése Kérésre az eredményt írásban is megküldjük Írásban (levélben, ben vagy faxon) A számhoz tartozó név és cím információk visszaigazolása Mindig írásban adunk választ

7 A közösségi adószámok „Régi” tagállamok

8 A közösségi adószámok „Új” tagállamok

9 Összesítő nyilatkozatok
Önálló bizonylat a termékértékesítésekről (0460) és a termékbeszerzésekről (0461) Vevőnként tartalmazza az adott negyedév alatt az összes termékértékesítést vagy beszerzést Benyújtása: negyedévenként Lehet pótolni, javítani (nem minősül önellenőrzésnek) Háromszög ügyletet jelölni

10 Összesítő nyilatkozatok
Az összesítő nyilatkozatok feldolgozása Rögzítéskor csak a beírt közösségi adószámok felépítésének ellenőrzése történik A teljességvizsgálat során derül ki, kik mulasztották el benyújtani az összesítő nyilatkozatokat számú bizonylatot kell benyújtaniuk, akik U 0465/650/651/310-es bevallásában a 2B vagy a 68 mező kitöltött és az nem = 0-val (első alkalommal 9347-en voltak ezek az adózók)

11 Összesítő nyilatkozatok
0461. számú bizonylatot kell benyújtaniuk azoknak, akik U 0465/650/651/310-es bevallásában a 11B, 12B, 13B, 14B, 15B, 16B vagy a 67-es mező, illetve a 0486-os bevallásában az 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B vagy a 11-es mező kitöltött és az nem = 0-val (az első alkalommal en voltak ezek az adózók) Az összesítő nyilatkozatok és az ÁFA-bevallások összevetése A teljességvizsgálat kapcsán említett sorok összege megegyezik-e a ill számú bizonylatok Ft adatainak összegével

12 Összesítő nyilatkozatok
Az egyezőségi vizsgálatok időpontja: 2004. augusztus 23. 2004. november 22. 2005. február 21. Adateltérés esetén felszólítás az adózónak az eltérések tisztázására 2004. augusztus 31-ig 2004. november 30-ig 2005. február 28-ig

13 Összesítő nyilatkozatok
A módosított összesítő nyilatkozatokat a területi igazgatóságok azok beérkezésétől számított 15 munkanapon belül feldolgozzák Ismételt összefuttatás az ÁFA-bevallásokkal, megállapítandó, hogy az eltéréseket kijavították-e 2004. szeptember 24-én 2005. január 4-én 2005. március 23-án A továbbra is fennálló eltérésekkel érintett adózók ellenőrzésre választhatók ki

14 Külföldi székhelyű vállalkozások bejelentkezése Magyarországon
A kérelem benyújtandó: APEH Észak-budapesti Igazgatósága Általános főosztály Adó- és Járulékalany-Nyilvántartó Osztály 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 5/a Csatolandó dokumentumok U számú adatbejelentő lap Külföldi cégkivonat Cégvezető(k) aláírási címpéldánya

15 Külföldi székhelyű vállalkozások bejelentkezése Magyarországon
A bejelentkezés oka lehet például: Távolsági értékesítésnél a eurós értékhatár átlépése [Áfa tv. 14/A. § (3) bek.] Vagyonáthelyezés [ÁFA tv. 7.§ (2) bek. c) pont] Új közlekedési eszköz beszerzése [ÁFA tv. 7/A §. (5) bek.], ha Mo.-n helyezik forgalomba Jövedéki termék Magyarországra történő értékesítése [ÁFA tv. 7/A. § (6) bek.]

16 Magyar vállalkozások bejelentkezése más tagállamokban
A feltételek, egyszerűsítési szabályok tagállamonként eltérőek, ezekről a következő honlapon lehet tájékozódni:

17 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
I. Információcsere az 1798/2003/EK rendelet alapján 1. Kizárólag elektronikus úton történő információcsere (VIES rendszeren keresztül) A tagállamoktól negyedévente automatikusan kapott információk: az összes magyar adózó Közösségen belüli beszerzései. Például Ausztriából: HU € HU € HU € HU € HU €

18 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
Az ellenőrök által bármikor lekérhető adatok: Egy konkrét magyar adózó a kérdéses tagállamból végzett összes Közösségen belüli beszerzése. Például: HU € Egy konkrét tagállami adózó magyar partnereinek teljesített termékértékesítései. Például: ATU HU € HU € HU € HU €

19 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
Egy konkrét magyar adózó egy adott tagállambeli valamennyi üzletfelétől végzett termékbeszerzése. Például: HU ATU € ATU € ATU € ATU € Az adóhatóság 15 napon belül összehasonlítja

20 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
A tagállamoktól negyedévente automatikusan, a VIES rendszeren keresztül megkapott adatokat A számú, a Közösségen belüli termékbeszerzésekről szóló összesítő nyilatkozatokban szereplő információkkal Az összehasonlításkor a tárgynegyedév utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamot használja Az összehasonlítás eredményeként legnagyobb eltéréssel érintett adózókat ellenőrzésre választják ki

21 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
A tagállamok az említetteken kívül értesítik egymást az összesítő nyilatkozatokban közölt érvénytelen közösségi adószámokról is. Ezek lehetnek: Ki sem adott adószámok Időközben megszűnt adószámok Az adott időszakban érvénytelen adószámok

22 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
Az érvénytelen közösségi adószámokat megkapjuk A forgalmi adatok elküldését követő 10 napon belül (első alkalommal október 10-ig), mivel Az összesítő nyilatkozatok feldolgozásakor az APEH csak a közösségi adószámok algoritmusát vizsgálja, érvényességüket nem!

23 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
Az érvénytelen közösségi adószámokat közlő adózókat az APEH felszólítja a helyesbítő összesítő nyilatkozatok benyújtására. Ha ezt elmulasztják Ellenőrzésre történő kiválasztás Adóhiány és szankciók megállapítása

24 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
2. Elektronikus úton és papíron egyaránt lebonyolítható információcsere A) Kérésre történő információközlés Tájékoztatás-kérések, igazgatási vizsgálatkérések előterjesztése: SCAC 2004-es formanyomtatvá-nyon Elektronikus úton a CCN/Mail rendszeren keresztül elküldve: ha legfeljebb egyetlen mellékletet csatolunk (már készül a korszerűsített változat) Papíron, postai úton továbbítva: minden más esetben

25 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
Milyen információk kérhetők? Általános információk a megkereséssel érintett vállalkozásról, az ügylet jellegéről, a megkeresésben megjelölt időszakról és a megkereséssel érintett összegről (a megkereső hatóság közli a rendelkezésére álló információt, ezt a megkeresett cáfolja vagy megerősíti)

26 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
A Közösségen belüli termékértékesítések-re, teljesítési helyként a vevő telephelyének tekintendő és másik tagállamban fekvő ingatlannal kapcsolatos szolgáltatásnyújtá-sokra, használt árucikkek és új közlekedési eszközök értékesítésére, illetve a távolsági értékesítésre vonatkozó adatok; valamint a nyilvántartásra, fuvarozásra, számlákra, fizetés módjára, a megrendelésre, ÁFA-bevallásra és befizetésre vonatkozó információk

27 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
Határidők Minél előbb, de legfeljebb három hónapon belül Amennyiben a megkeresett hatóság már a kérdéses információ birtokában van: egy hónap Bizonyos speciális esetköröknél (nem definiált!) kétoldalú megállapodások is köthetők más határidőkre nézve Amennyiben a határidő nem tartható: erről és az okokról írásos tájékoztatás a megkereső félnek

28 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
Az érintett adózót a KKI kérésére tájékoztatja a rá vonatkozó információ-átadásról (De: minek alapján fogja ezt az adózó kérni?!) A megkereséseket – azok megalapozottságá-nak vizsgálatát és fordítását követően – a KKI a területi igazgatóságokhoz továbbítja A választ a KKI-n keresztül kell a megkereső tagállamba küldeni A határidők megtartására a KKI ügyel, adott esetben az elintézést megsürgeti

29 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
B) Automatikusan kapható információk Az adott tagállamban illetőséggel nem rendelkező adózók tekintetében: az ilyen adózóknak kiadott közösségi adószámok; az ezen adózók számára a 79/1072/EGK irányelv alapján teljesített ÁFA-visszatérítések. Az új közlekedési eszközök adómentes értékesítése kapcsán: új közlekedési eszközök a hatodik ÁFA irányelv 28a cikkének (4) bekezdése alapján adóköteles személynek minősülő és az ÁFA tekintetében nyilvántartott személyek által történt értékesítése;

30 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
új hajók és repülőgépek az előző bekezdésben nem említett, az ÁFA tekintetében nyilvántartott személyek által nem adóalanyok számára történt értékesítése; új motoros szárazföldi járművek az első bekezdésben nem említett, az ÁFA tekintetében nyilvántartott személyek által nem adóalanyok számára történt értékesítése. Az eredet szerinti országban ÁFA-mentes távolsági értékesítésről a következő adatok vonatkozásában: az ilyen értékesítésekre a tagállamok által meghatározott küszöbérték felett végzett eladások;

31 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
az ilyen értékesítésekre a tagállamok által meghatározott küszöbérték alatt végzett eladások, amennyiben az értékesítést végző adóköteles személy a célországban történő adózást választotta. A rendkívülinek tartott Közösségen belüli ügyletekről a következőkkel kapcsolatban: az olyan értékesítések esetén, amikor bizonyos, hogy Közösségen belüli értékesítésre vonatkozó, a VIES rendszeren keresztül megkapott adat jelentősen különbözik az ehhez kapcsolódóan bevallott, a Közösségen belüli beszerzésről szólótól;

32 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
a hatodik ÁFA irányelv 28c cikk (A) pontja értelmében nem ÁFA-mentes Közösségen belüli termékértékesítések történnek a másik tagállamban illetőséggel bíró adóköteles személynek. Az értékesítési láncból hiányzó kereskedőre vonatkozó, a következőkkel kapcsolatos információk: olyan adóköteles személyek, akik közösségi adószámát törölték vagy az a továbbiakban gazdasági tevékenység végzésére utaló jelek híján már nem érvényes, ám akik Közösségen belüli ügyleteket végeztek;

33 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
olyan adóköteles személyek, akik jó eséllyel válhatnak az értékesítési láncból hiányzó kereskedővé, de akik közösségi adószámát még nem törölték.

34 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
Az automatikus információcsere jellemzői: A tagállamok maguk dönthetik el, hogy részt kívánnak-e venni egy adott típusú információ cseréjében. Információadási határidő: amint lehet, azon negyedév végétől számított három hónapon belül, amelyben az információt összegyűjtötték; az értékesítési láncból hiányzó kereskedőre vonatkozó információkat nyomban tovább kell adni, amint azok rendelkezésre állnak.

35 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
C) Spontán információcsere A tagállami illetékes hatóság bármely esetben minden tudomására jutott információt továbbadhat

36 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
Az információcserére vonatkozó néhány fontosabb szabály A megkeresés többek között akkor teljesíthető, ha a megkereső hatóság a szokásos információ-forrásait kimerítette a kívánt cél elérésének veszélyeztetése nélkül [a gyakorlatban ezt nehéz megítélni]

37 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
Az információszolgáltatás visszautasítható, ha a megkeresett fél jogi okokból képtelen hasonló információt nyújtani (a visszautasítást indokolni kell) Megtagadható a megkeresés, ha a közérdekkel ellentétes kereskedelmi, ipari és szakmai titok, kereskedelmi eljárás illetve adat ismertetésére kerülhetne sor (indokolás)

38 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
Megkeresési minimum értékhatár: euró (ÁFA nélküli nettó teljes érték, adóköteles személyenként, függetlenül az érintett tranzakciók számától) A végrehajtási rendelet tervezetében szerepel A tagállamok megfelelően indokolt körülmények esetén alacsonyabb összegre vonatkozólag is kezdeményezhetnek megkeresést Kétoldalú megállapodásokban a megkereső és megkeresett hatóságok az említettől eltérő küszöbértékben is megállapodhatnak

39 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
D) Az együttműködés további formái Jelenlét más államok hivatalaiban Kétoldalú megegyezés alapján Fizikai jelenlét a megkeresett közigazgatási hatóságoknál Másolatok a kért információt tartalmazó dokumentumokról Képesség a személyazonosság és hivatalos minőség igazolására (kérésre)

40 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
Részvétel az igazgatási vizsgálatokban Kétoldalú megegyezés alapján A vizsgálatokat csak a megkeresett hatóság tisztviselői végezhetik A „vendégek” hozzáférési jogai azonosak De: Kizárólag a folyamatban lévő vizsgálat céljából! Képesség a személyazonosság és hivatalos minőség igazolására (kérésre)

41 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
Szimultán ellenőrzések ( cikkely) Ugyanazon adózó tekintetében, különböző tagállamokban, egyazon időben Valamely tagállam indokaival ellátott javaslattal él a szimultán ellenőrzés tekintetében Az érintett tagállamok eldöntik: részt vesznek-e (az egyetértést megerősítik, az elutasítást indokolják) Tagállamonként egy képviselő a koordinálásra

42 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
II. Információcsere a 77/799/EGK irányelv alapján Az irányelv hatálya alá tartoznak: Személyi jövedelemadó Társasági adó Osztalékadó Jövedéki adó (ásványolajok, alkohol, dohány) Építményadó Telekadó Biztosítási díjak adója (2003. október 15-től!)

43 A tagországok közötti igazgatási együttműködés
Az információcsere típusai: Kérésre történő Automatikus Önkéntes (spontán) Az információkérések feltételei és korlátai nagyrészt megegyeznek az 1798/2003/EK rendelet alapján folyó információcserére vonatkozókkal

44 Adóvisszatérítés Benyújtandó:
APEH-Észak-budapesti Igazgatósága Külföldiek Ügyeit Intéző Főosztálya 1387 Budapest, Postafiók 45. A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a tárgyévben ÁFA fizetésére kötelezett A székhelye szerinti állam által kiállított okirat eredeti példányával. Ezt évente kell igazolni

45 Adóvisszatérítés A kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy
Nem rendelkezik belföldön székhellyel, állandó telephellyel, állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. Kivéve a kereskedelmi képviseletet és a fióktelepet Nem teljesít belföldön termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást. Kivéve az olyan tevékenységet, amelynek magyarországi adófizetési kötelezettsége nem őt terheli; ha adómentes teherközlekedési szolgáltatást nyújt.

46 Adóvisszatérítés Az adó-visszatérítésre jogosító ráfordításait üzleti költségként számolta el; A Magyarországon beszerzett termékeket és igénybe vett szolgáltatásokat milyen gazdasági tevékenysége érdekében használta fel; A részére tévesen kiutalt összeget visszafizeti

47 Adóvisszatérítés A kérelemhez csatolni kell
Az adó összegét elkülönítetten tartalmazó eredeti számlát; egyszerűsített számlát; elektronikusan kiállított számlát (TEXT vagy PRINT FILE formátumban); a felvásárlást igazoló bizonylatot (kompenzációs felár fizetése esetén); termékimport esetén a vámhatóság határozatát; a közvetett vámjogi képviselő által áthárított adó visszatérítésére vonatkozó kérelem esetén az EV a vámkezelés során hitelesített példányát és a vámjogi képviselő nevére szóló vámhatósági határozatot.

48 Adóvisszatérítés A visszatérítési igény érvényesíthető
a számla kiállításának évét követő év június 30-ig, ha a számlák adótartalma 25 euró (7 000 forint) és 200 euró ( forint) között van; negyedévente, a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, ha a visszatérítési igény kérelmenként forint és forint között van; év közben bármikor, ha a visszatérítési igény kérelmenként meghaladja a forintot.

49 Adóvisszatérítés A számlakibocsátó által történt utólagos számlahelyesbítés esetén a kérelmező jogosult a számára pótlólag felszámított adót visszaigényelni, illetve a javára jelentkező különbözetet visszafizetni. A kérelem elbírálása a hiánytalan kérelem előterjesztésétől számított 6 hónapon belül határozattal történik

50 Adóvisszatérítés A visszatérítés forintban illeti meg a kérelmezőt
Az átutalás kérhető magyarországi vagy külföldi bankszámlára egyaránt A külföldre utalás költségei a kérelmezőt terhelik Ezek a visszatérítendő adó összegéből visszatartandók Ha a visszatérítendő adó a költségeket nem fedezi, azokat a kérelmezőnek meg kell előlegeznie

51 Összefoglalás Az adózói felelősség megnőtt
Partnerek közösségi adószámának ellenőrzése Az ÁFA bevallások és az összesítő nyilatkozatok pontos kitöltése Az adóhatóság igyekszik nyomon követni a Közösségen belüli ügyleteket, de ellenőrzésre mindig csak jóval a tényleges tranzakciót követően van mód

52 Kapcsolat Dr. Reményi Gábor Európai Unió honlapja APEH az Interneten
Tel.: ; Fax: Európai Unió honlapja APEH az Interneten

53 Köszönöm figyelmüket! Kérdések?


Letölteni ppt "Dr. Reményi Gábor osztályvezető APEH Központi Kapcsolattartó Iroda"

Hasonló előadás


Google Hirdetések