Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adókamara 1 Az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelem Az adózók és az APEH feladatai Az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelem Az adózók és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adókamara 1 Az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelem Az adózók és az APEH feladatai Az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelem Az adózók és."— Előadás másolata:

1 Adókamara 1 Az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelem Az adózók és az APEH feladatai Az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelem Az adózók és az APEH feladatai Dr. Reményi Gábor osztályvezető APEH Központi Kapcsolattartó Iroda

2 Adókamara 2 Miről lesz szó n Közösségi adószámok érvényességének megerősítése n Az összesítő nyilatkozatok adatainak feldolgozása n Bejelentkezés Magyarországon és a többi tagállamban n A tagállami adóhatóságok közötti igazgatási együttműködés lehetőségei n Az ÁFA visszatérítése Magyarországon

3 Adókamara 3 A közösségi adószámok n Közösségi adószám kérése n Bejelentkezéskor (körzetközponti jegyző, cégbíróság, APEH) n Változás-bejelentési nyomtatványon (APEH) n Érdeklődés üzletfele ÁFA azonosítója felől (érvényes?): n Első lépésként: üzletfelétől n Második lépésként a megerősítés kérhető az APEH-től

4 Adókamara 4 A közösségi adószámok n A megerősítés adóhivatali csatornái n Az illetékes területi igazgatóságoknál (a pontos elérhetőségek az APEH honlapján megtalálhatók) n Telefon n Fax n Levél n Személyesen az ügyfélszolgálaton n A KKI-nál n Telefon (kék szám: 06/40-200-431) n Fax (399-6041 vagy 399-6042) n Levél (Postacím: 1325 Budapest, Újpest 1., Pf. 21) n E-mail ( clo@apeh.hu )

5 Adókamara 5 A közösségi adószámok n A megerősítés egyéb lehetséges módja n Interneten, az Európai Bizottság által üzemeltetett honlapon (http://europa.eu.int/vies) n A tagállamok többségénél csak az adószám érvényessége erősíthető meg, kivétel n Belgium (név és cím pontossága is) n Ciprus (név pontossága is) n Csehország (név pontossága is) n Észtország (név és cím pontossága is) n Finnország (név és cím pontossága is) n Litvánia (név és cím pontossága is) n Lettország (név és cím pontossága is) n Svédország (név és cím pontossága is) n Szlovénia (név és cím pontossága is)

6 Adókamara 6 A közösségi adószámok n A közösségi adószám érvényességének megerősítése n Telefonon (a beszélgetés során) n Csak a szám érvényességének megerősítése n Kérésre az eredményt írásban is megküldjük n Írásban (levélben, e-mailben vagy faxon) n A számhoz tartozó név és cím információk visszaigazolása n Mindig írásban adunk választ

7 Adókamara 7 A közösségi adószámok „Régi” tagállamok

8 Adókamara 8 A közösségi adószámok „Új” tagállamok

9 Adókamara 9 Összesítő nyilatkozatok n Önálló bizonylat a termékértékesítésekről (0460) és a termékbeszerzésekről (0461) n Vevőnként tartalmazza az adott negyedév alatt az összes termékértékesítést vagy beszerzést n Benyújtása: negyedévenként n Lehet pótolni, javítani (nem minősül önellenőrzésnek) n Háromszög ügyletet jelölni

10 Adókamara 10 Összesítő nyilatkozatok n Az összesítő nyilatkozatok feldolgozása n Rögzítéskor csak a beírt közösségi adószámok felépítésének ellenőrzése történik n A teljességvizsgálat során derül ki, kik mulasztották el benyújtani az összesítő nyilatkozatokat. 0460. számú bizonylatot kell benyújtaniuk, akik n U 0465/650/651/310-es bevallásában a 2B vagy a 68 mező kitöltött és az nem = 0-val (első alkalommal 9347-en voltak ezek az adózók)

11 Adókamara 11 Összesítő nyilatkozatok n 0461. számú bizonylatot kell benyújtaniuk azoknak, akik n U 0465/650/651/310-es bevallásában a 11B, 12B, 13B, 14B, 15B, 16B vagy a 67-es mező, illetve a 0486-os bevallásában az 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B vagy a 11-es mező kitöltött és az nem = 0-val (az első alkalommal 16 472-en voltak ezek az adózók) n Az összesítő nyilatkozatok és az ÁFA- bevallások összevetése n A teljességvizsgálat kapcsán említett sorok összege megegyezik-e a 0460. ill. 0461. számú bizonylatok Ft adatainak összegével

12 Adókamara 12 Összesítő nyilatkozatok n Az egyezőségi vizsgálatok időpontja: n 2004. augusztus 23. n 2004. november 22. n 2005. február 21. n Adateltérés esetén felszólítás az adózónak az eltérések tisztázására n 2004. augusztus 31-ig n 2004. november 30-ig n 2005. február 28-ig

13 Adókamara 13 Összesítő nyilatkozatok n A módosított összesítő nyilatkozatokat a területi igazgatóságok azok beérkezésétől számított 15 munkanapon belül feldolgozzák n Ismételt összefuttatás az ÁFA-bevallásokkal, megállapítandó, hogy az eltéréseket kijavították-e n 2004. szeptember 24-én n 2005. január 4-én n 2005. március 23-án n A továbbra is fennálló eltérésekkel érintett adózók ellenőrzésre választhatók ki

14 Adókamara 14 Külföldi székhelyű vállalkozások bejelentkezése Magyarországon n A kérelem benyújtandó: n APEH Észak-budapesti Igazgatósága Általános főosztály Általános főosztály Adó- és Járulékalany-Nyilvántartó Osztály Adó- és Járulékalany-Nyilvántartó Osztály 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 5/a 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 5/a n Csatolandó dokumentumok n U 04201. számú adatbejelentő lap n Külföldi cégkivonat n Cégvezető(k) aláírási címpéldánya

15 Adókamara 15 Külföldi székhelyű vállalkozások bejelentkezése Magyarországon n A bejelentkezés oka lehet például: n Távolsági értékesítésnél a 35 000 eurós értékhatár átlépése [Áfa tv. 14/A. § (3) bek.] n Vagyonáthelyezés [ÁFA tv. 7.§ (2) bek. c) pont] n Új közlekedési eszköz beszerzése [ÁFA tv. 7/A §. (5) bek.], ha Mo.-n helyezik forgalomba n Jövedéki termék Magyarországra történő értékesítése [ÁFA tv. 7/A. § (6) bek.]

16 Adókamara 16 Magyar vállalkozások bejelentkezése más tagállamokban n A feltételek, egyszerűsítési szabályok tagállamonként eltérőek, ezekről a következő honlapon lehet tájékozódni: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs /publications/info_doc/vat_ec.htm

17 Adókamara 17 A tagországok közötti igazgatási együttműködés I. Információcsere az 1798/2003/EK rendelet alapján 1. Kizárólag elektronikus úton történő információcsere (VIES rendszeren keresztül) n A tagállamoktól negyedévente automatikusan kapott információk: az összes magyar adózó Közösségen belüli beszerzései. Például Ausztriából: n HU12345678 130 000 € n HU12345677 165 000 € n HU12345676 150 000 € n HU12345675 200 000 € n HU12345674 180 000 €

18 Adókamara 18 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n Az ellenőrök által bármikor lekérhető adatok: n Egy konkrét magyar adózó a kérdéses tagállamból végzett összes Közösségen belüli beszerzése. Például: n HU12345676 150 000 € n Egy konkrét tagállami adózó magyar partnereinek teljesített termékértékesítései. Például: n ATU33333333 HU55555555 40 000 € HU55555555 40 000 € HU44444444 25 000 € HU44444444 25 000 € HU22222222 75 000 € HU22222222 75 000 € HU12345676 30 000 € HU12345676 30 000 €

19 Adókamara 19 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n Egy konkrét magyar adózó egy adott tagállambeli valamennyi üzletfelétől végzett termékbeszerzése. Például: n HU12345676 ATU54545454 22 000 € ATU54545454 22 000 € ATU63636363 48 000 € ATU63636363 48 000 € ATU12121212 50 000 € ATU12121212 50 000 € ATU33333333 30 000 € ATU33333333 30 000 € n Az adóhatóság 15 napon belül összehasonlítja

20 Adókamara 20 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n A tagállamoktól negyedévente automatikusan, a VIES rendszeren keresztül megkapott adatokat n A 0461. számú, a Közösségen belüli termékbeszerzésekről szóló összesítő nyilatkozatokban szereplő információkkal n Az összehasonlításkor a tárgynegyedév utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamot használja n Az összehasonlítás eredményeként legnagyobb eltéréssel érintett adózókat ellenőrzésre választják ki

21 Adókamara 21 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n A tagállamok az említetteken kívül értesítik egymást az összesítő nyilatkozatokban közölt érvénytelen közösségi adószámokról is. Ezek lehetnek: n Ki sem adott adószámok n Időközben megszűnt adószámok n Az adott időszakban érvénytelen adószámok

22 Adókamara 22 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n Az érvénytelen közösségi adószámokat megkapjuk n A forgalmi adatok elküldését követő 10 napon belül (első alkalommal október 10- ig), mivel mivel n Az összesítő nyilatkozatok feldolgozásakor az APEH csak a közösségi adószámok algoritmusát vizsgálja, érvényességüket nem!

23 Adókamara 23 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n Az érvénytelen közösségi adószámokat közlő adózókat az APEH felszólítja a helyesbítő összesítő nyilatkozatok benyújtására. Ha ezt elmulasztják n Ellenőrzésre történő kiválasztás n Adóhiány és szankciók megállapítása

24 Adókamara 24 A tagországok közötti igazgatási együttműködés 2. Elektronikus úton és papíron egyaránt lebonyolítható információcsere A) Kérésre történő információközlés n Tájékoztatás-kérések, igazgatási vizsgálatkérések előterjesztése: SCAC 2004-es formanyomtatvá- nyon n Elektronikus úton a CCN/Mail rendszeren keresztül elküldve: ha legfeljebb egyetlen mellékletet csatolunk (már készül a korszerűsített változat) n Papíron, postai úton továbbítva: minden más esetben

25 Adókamara 25 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n Milyen információk kérhetők? n Általános információk a megkereséssel érintett vállalkozásról, az ügylet jellegéről, a megkeresésben megjelölt időszakról és a megkereséssel érintett összegről (a megkereső hatóság közli a rendelkezésére álló információt, ezt a megkeresett cáfolja vagy megerősíti)

26 Adókamara 26 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n A Közösségen belüli termékértékesítések- re, teljesítési helyként a vevő telephelyének tekintendő és másik tagállamban fekvő ingatlannal kapcsolatos szolgáltatásnyújtá- sokra, használt árucikkek és új közlekedési eszközök értékesítésére, illetve a távolsági értékesítésre vonatkozó adatok; valamint a nyilvántartásra, fuvarozásra, számlákra, fizetés módjára, a megrendelésre, ÁFA- bevallásra és befizetésre vonatkozó információk

27 Adókamara 27 A tagországok közötti igazgatási együttműködés nHatáridők n Minél előbb, de legfeljebb három hónapon belül n Amennyiben a megkeresett hatóság már a kérdéses információ birtokában van: egy hónap n Bizonyos speciális esetköröknél (nem definiált!) kétoldalú megállapodások is köthetők más határidőkre nézve n Amennyiben a határidő nem tartható: erről és az okokról írásos tájékoztatás a megkereső félnek

28 Adókamara 28 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n Az érintett adózót a KKI kérésére tájékoztatja a rá vonatkozó információ-átadásról (De: minek alapján fogja ezt az adózó kérni?!) n A megkereséseket – azok megalapozottságá- nak vizsgálatát és fordítását követően – a KKI a területi igazgatóságokhoz továbbítja n A választ a KKI-n keresztül kell a megkereső tagállamba küldeni n A határidők megtartására a KKI ügyel, adott esetben az elintézést megsürgeti

29 Adókamara 29 A tagországok közötti igazgatási együttműködés B) Automatikusan kapható információk n Az adott tagállamban illetőséggel nem rendelkező adózók tekintetében: n az ilyen adózóknak kiadott közösségi adószámok; n az ezen adózók számára a 79/1072/EGK irányelv alapján teljesített ÁFA-visszatérítések. n Az új közlekedési eszközök adómentes értékesítése kapcsán: n új közlekedési eszközök a hatodik ÁFA irányelv 28a cikkének (4) bekezdése alapján adóköteles személynek minősülő és az ÁFA tekintetében nyilvántartott személyek által történt értékesítése;

30 Adókamara 30 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n új hajók és repülőgépek az előző bekezdésben nem említett, az ÁFA tekintetében nyilvántartott személyek által nem adóalanyok számára történt értékesítése; n új motoros szárazföldi járművek az első bekezdésben nem említett, az ÁFA tekintetében nyilvántartott személyek által nem adóalanyok számára történt értékesítése. n Az eredet szerinti országban ÁFA-mentes távolsági értékesítésről a következő adatok vonatkozásában: n az ilyen értékesítésekre a tagállamok által meghatározott küszöbérték felett végzett eladások;

31 Adókamara 31 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n az ilyen értékesítésekre a tagállamok által meghatározott küszöbérték alatt végzett eladások, amennyiben az értékesítést végző adóköteles személy a célországban történő adózást választotta. n A rendkívülinek tartott Közösségen belüli ügyletekről a következőkkel kapcsolatban: n az olyan értékesítések esetén, amikor bizonyos, hogy Közösségen belüli értékesítésre vonatkozó, a VIES rendszeren keresztül megkapott adat jelentősen különbözik az ehhez kapcsolódóan bevallott, a Közösségen belüli beszerzésről szólótól;

32 Adókamara 32 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n a hatodik ÁFA irányelv 28c cikk (A) pontja értelmében nem ÁFA-mentes Közösségen belüli termékértékesítések történnek a másik tagállamban illetőséggel bíró adóköteles személynek. n Az értékesítési láncból hiányzó kereskedőre vonatkozó, a következőkkel kapcsolatos információk: n olyan adóköteles személyek, akik közösségi adószámát törölték vagy az a továbbiakban gazdasági tevékenység végzésére utaló jelek híján már nem érvényes, ám akik Közösségen belüli ügyleteket végeztek;

33 Adókamara 33 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n olyan adóköteles személyek, akik jó eséllyel válhatnak az értékesítési láncból hiányzó kereskedővé, de akik közösségi adószámát még nem törölték.

34 Adókamara 34 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n Az automatikus információcsere jellemzői: n A tagállamok maguk dönthetik el, hogy n részt kívánnak-e venni egy adott típusú információ cseréjében. n Információadási határidő: n amint lehet, azon negyedév végétől számított három hónapon belül, amelyben az információt összegyűjtötték; n az értékesítési láncból hiányzó kereskedőre vonatkozó információkat nyomban tovább kell adni, amint azok rendelkezésre állnak.

35 Adókamara 35 A tagországok közötti igazgatási együttműködés C) Spontán információcsere n A tagállami illetékes hatóság bármely esetben minden tudomására jutott információt továbbadhat

36 Adókamara 36 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n Az információcserére vonatkozó néhány fontosabb szabály n A megkeresés többek között akkor teljesíthető, ha a megkereső hatóság a szokásos információ-forrásait kimerítette a kívánt cél elérésének veszélyeztetése nélkül [a gyakorlatban ezt nehéz megítélni]

37 Adókamara 37 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n Az információszolgáltatás visszautasítható, ha a megkeresett fél jogi okokból képtelen hasonló információt nyújtani (a visszautasítást indokolni kell) n Megtagadható a megkeresés, ha a közérdekkel ellentétes kereskedelmi, ipari és szakmai titok, kereskedelmi eljárás illetve adat ismertetésére kerülhetne sor (indokolás)

38 Adókamara 38 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n Megkeresési minimum értékhatár: 15 000 euró (ÁFA nélküli nettó teljes érték, adóköteles személyenként, függetlenül az érintett tranzakciók számától) n A végrehajtási rendelet tervezetében szerepel n A tagállamok megfelelően indokolt körülmények esetén alacsonyabb összegre vonatkozólag is kezdeményezhetnek megkeresést n Kétoldalú megállapodásokban a megkereső és megkeresett hatóságok az említettől eltérő küszöbértékben is megállapodhatnak

39 Adókamara 39 A tagországok közötti igazgatási együttműködés D) Az együttműködés további formái n Jelenlét más államok hivatalaiban n Kétoldalú megegyezés alapján n Fizikai jelenlét a megkeresett közigazgatási hatóságoknál n Másolatok a kért információt tartalmazó dokumentumokról n Képesség a személyazonosság és hivatalos minőség igazolására (kérésre)

40 Adókamara 40 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n Részvétel az igazgatási vizsgálatokban n Kétoldalú megegyezés alapján n A vizsgálatokat csak a megkeresett hatóság tisztviselői végezhetik n A „vendégek” hozzáférési jogai azonosak De: Kizárólag a folyamatban lévő vizsgálat céljából! n Képesség a személyazonosság és hivatalos minőség igazolására (kérésre)

41 Adókamara 41 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n Szimultán ellenőrzések (12-13. cikkely) n Ugyanazon adózó tekintetében, különböző tagállamokban, egyazon időben n Valamely tagállam indokaival ellátott javaslattal él a szimultán ellenőrzés tekintetében n Az érintett tagállamok eldöntik: részt vesznek-e (az egyetértést megerősítik, az elutasítást indokolják) n Tagállamonként egy képviselő a koordinálásra

42 Adókamara 42 A tagországok közötti igazgatási együttműködés II. Információcsere a 77/799/EGK irányelv alapján n Az irányelv hatálya alá tartoznak: n Személyi jövedelemadó n Társasági adó n Osztalékadó n Jövedéki adó (ásványolajok, alkohol, dohány) n Építményadó n Telekadó n Biztosítási díjak adója (2003. október 15-től!)

43 Adókamara 43 A tagországok közötti igazgatási együttműködés n Az információcsere típusai: n Kérésre történő n Automatikus n Önkéntes (spontán) n Az információkérések feltételei és korlátai nagyrészt megegyeznek az 1798/2003/EK rendelet alapján folyó információcserére vonatkozókkal

44 Adókamara 44 Adóvisszatérítés n Benyújtandó: n APEH-Észak-budapesti Igazgatósága Külföldiek Ügyeit Intéző Főosztálya Külföldiek Ügyeit Intéző Főosztálya 1387 Budapest, Postafiók 45. 1387 Budapest, Postafiók 45. n A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a tárgyévben ÁFA fizetésére kötelezett n A székhelye szerinti állam által kiállított okirat eredeti példányával. Ezt évente kell igazolni

45 Adókamara 45 Adóvisszatérítés n A kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy n Nem rendelkezik belföldön székhellyel, állandó telephellyel, állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. Kivéve n a kereskedelmi képviseletet és n a fióktelepet n Nem teljesít belföldön termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást. Kivéve n az olyan tevékenységet, amelynek magyarországi adófizetési kötelezettsége nem őt terheli; n ha adómentes teherközlekedési szolgáltatást nyújt.

46 Adókamara 46 Adóvisszatérítés n Az adó-visszatérítésre jogosító ráfordításait üzleti költségként számolta el; n A Magyarországon beszerzett termékeket és igénybe vett szolgáltatásokat milyen gazdasági tevékenysége érdekében használta fel; n A részére tévesen kiutalt összeget visszafizeti

47 Adókamara 47 Adóvisszatérítés n A kérelemhez csatolni kell n Az adó összegét elkülönítetten tartalmazó n eredeti számlát; n egyszerűsített számlát; n elektronikusan kiállított számlát (TEXT vagy PRINT FILE formátumban); n a felvásárlást igazoló bizonylatot (kompenzációs felár fizetése esetén); n termékimport esetén a vámhatóság határozatát; n a közvetett vámjogi képviselő által áthárított adó visszatérítésére vonatkozó kérelem esetén az EV a vámkezelés során hitelesített példányát és a vámjogi képviselő nevére szóló vámhatósági határozatot.

48 Adókamara 48 Adóvisszatérítés n A visszatérítési igény érvényesíthető n a számla kiállításának évét követő év június 30-ig, ha a számlák adótartalma 25 euró (7 000 forint) és 200 euró (51 000 forint) között van; n negyedévente, a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, ha a visszatérítési igény kérelmenként 51 000 forint és 300 000 forint között van; n év közben bármikor, ha a visszatérítési igény kérelmenként meghaladja a 300 000 forintot.

49 Adókamara 49 Adóvisszatérítés n A számlakibocsátó által történt utólagos számlahelyesbítés esetén n a kérelmező jogosult a számára pótlólag felszámított adót visszaigényelni, illetve n a javára jelentkező különbözetet visszafizetni. n A kérelem elbírálása n a hiánytalan kérelem előterjesztésétől számított 6 hónapon belül határozattal történik

50 Adókamara 50 Adóvisszatérítés n A visszatérítés forintban illeti meg a kérelmezőt n Az átutalás kérhető magyarországi vagy külföldi bankszámlára egyaránt n A külföldre utalás költségei a kérelmezőt terhelik n Ezek a visszatérítendő adó összegéből visszatartandók n Ha a visszatérítendő adó a költségeket nem fedezi, azokat a kérelmezőnek meg kell előlegeznie

51 Adókamara 51 Összefoglalás n Az adózói felelősség megnőtt n Partnerek közösségi adószámának ellenőrzése n Az ÁFA bevallások és az összesítő nyilatkozatok pontos kitöltése n Az adóhatóság igyekszik nyomon követni a Közösségen belüli ügyleteket, de ellenőrzésre mindig csak jóval a tényleges tranzakciót követően van mód

52 Adókamara 52 Kapcsolat n Dr. Reményi Gábor n Tel.: 399-6033; 399-6034 n Fax: 399-6042 n E-mail: Remenyi.Gabor@apeh.hu; clo@apeh.hu n Európai Unió honlapja n http://europa.eu.int n APEH az Interneten n http://apeh.hu

53 Adókamara 53 Köszönöm figyelmüket! Kérdések?


Letölteni ppt "Adókamara 1 Az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelem Az adózók és az APEH feladatai Az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelem Az adózók és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések