Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rádió piaci tanulmány „Egy hete annak, hogy valami izgalmas inger, lázzá fokozódó kíváncsiság lepte meg Budapest közönségét. Egy rejtélyes szó jár szájról-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rádió piaci tanulmány „Egy hete annak, hogy valami izgalmas inger, lázzá fokozódó kíváncsiság lepte meg Budapest közönségét. Egy rejtélyes szó jár szájról-"— Előadás másolata:

1

2 Rádió piaci tanulmány

3 „Egy hete annak, hogy valami izgalmas inger, lázzá fokozódó kíváncsiság lepte meg Budapest közönségét. Egy rejtélyes szó jár szájról- szájra, mese – mely megvalósult, régen megírt regény, mely most kezdődik. A beszélő újság, a Telefonhírmondó ez…” Ország-Világ 1893.

4 Tartalom •Médiatörvény •A magyar rádiós piac szerkezete, szereplői •Történeti áttekintés •Nemzetközi kitekintés •A rádióhallgatás hatásmechanizmusa •Hallgatói profilok közötti eltérések •Programming •Rádiós kutatások •A jövő •Kereskedelmi rádiók értékesítési politikája

5 Médiatörvény •Hatályban lévő: 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról •Létrehozza: Országgyűlés, 2/3-os többséggel •Célja: a szabad és független rádiózás és televíziózás, a véleménynyilvánítás szabadsága, a tájékoztatás függetlensége, kiegyensúlyozottsága és tárgyilagossága, a tájékozódás szabadsága, valamint az egyetemes és a nemzeti kultúra támogatása, a vélemények és a kultúra sokszínűségének érvényre juttatás

6 •Fő műsoridő •Reklám (hirdetés) •Támogatás •Burkolt reklám Törvényi szabályozások – fontosabb fogalmak

7 Támogatás Valamely - reklámnak nem minősülő - műsorszám elkészítéséhez, nyilvános közzétételéhez a műsorszolgáltatónak nyújtott pénzbeli vagy más gazdasági természetű hozzájárulás annak érdekében, hogy a támogató vagy általa meghatározott harmadik személy nevét, védjegyét, megkülönböztető jelzését, a róla alkotott képet népszerűsítse.

8 Burkolt reklám Az a műsorszám vagy műsorszámon belüli tájékoztatás, amely semleges információ látszatát keltve ösztönöz áru vásárlására, vagy szolgáltatás igénybevételére, vagy bármely más üzleti magatartásra.

9 •A műsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége nem sértheti az emberi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére. A műsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló bemutatására, elítélésére. •A közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, vitatott kérdésekről a tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerűnek, időszerűnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. •A műsorszolgáltatásban közzétett műsorszámok összessége, illetőleg ezek bármely tartalom vagy műfaj szerinti csoportja nem állhat párt vagy politikai mozgalom, illetve ezek nézeteinek szolgálatában. Törvényi szabályozás- tiltások

10 •Lelkiismereti, illetőleg világnézeti meggyőződés reklám útján a műsorszolgáltatásban nem terjeszthető. •A műsorszolgáltató híreket közlő és időszerű politikai tájékoztató műsorszámokban rendszeresen szereplő belső és külső munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. •A reklám tényállításaiért - a tudatos félrevezetés kivételével - a műsorszolgáltató e törvény szerint felelősséggel nem tartozik. •Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhető reklám nem közölhető. Törvényi szabályozás- tiltások

11 •Nem szabad közzétenni dohányárut, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető reklámot. •Az alkoholtartalmú italok reklámozását tartalmazó műsorszám a) nem szólhat kiskorúakhoz, és nem ábrázolhat alkoholt fogyasztó kiskorút, b) nem ösztönözhet túlzott alkoholfogyasztásra, és nem ábrázolhatja a túlzott alkoholfogyasztást pozitív, az alkoholfogyasztástól való tartózkodást negatív megvilágításban, c) nem kelthet olyan benyomást, hogy az alacsony alkoholtartalmú italok fogyasztása esetén a túlzott alkoholfogyasztás elkerülhető, d) nem állíthatja, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztásának bármilyen jótékony egészségügyi hatása lenne, e) nem tehető közzé fő műsoridőben, az alacsony alkoholtartalmú ital kivételével, f) nem tehető közzé kiskorúak számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, illetve közvetlenül azt követően. •A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnőtteket játékok, illetve más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. •A reklámjáték tényleges természetét és lehetőségeit illetően nem lehet félrevezető. •A reklám nem mutathat gyermekeket erőszakos helyzetben, és nem buzdíthat erőszakra. •A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülők vagy tanárok iránti bizalomra. Törvényi szabályozás- tiltások

12 A rádió működése Antenna Hungária Rt műsor reklámzenehírekDJ átjátszó adók

13 A magyar rádiós piac szerkezete

14 •Országos műsorszolgáltatás: az a műsorszolgáltatás, amelynek vételkörzetében az ország lakosságának legalább ötven százaléka él. •Hálózatba kapcsolódás: két vagy több műsorszolgáltató összekapcsolódása ugyanazon műsorszám, vagy műsor egyidejű, vagy csaknem egyidejű szolgáltatására. •Helyi műsorszolgáltatás: az a műsorszolgáltatás, amelynek vételkörzetében éves átlagban legfeljebb százezer lakos vagy egy városon belül legfeljebb ötszázezer lakos él. A műsorszolgáltatás törvényileg meghatározott típusai

15 Kereskedelmi és közszolgálati rádiózás KözszolgálatiKereskedelmi Tulajdon- viszonyok Állami tulajdonMagyarországon jellemzően magántulajdon (profitorientált) Működési költségek Állami ktg.vetés, reklámbev., támogatások, pályázati pénzek Reklámbevételek, szponzorációk, pályázatok (pl. EU forrás) FeladatokKulturális értékek megőrzése és ápolása, tömegtájékoztatás (non-profit jelleg) Szórakoztatás, tényszerű és független tájékoztatás, közszolgálatiság ReklámidőA műsoridő 10%-a, de óránként max. 6 perc A műsoridő 20%-a, de óránként max. 12 perc Közszolgálati műsorok A rádió fő feladata!Jellemzően a napi műsoridő 10%-a. Nehézségek, problémák Nincs szponzorácó, politikai befolyásoltság, nem hatékony működés, alultőkésítettség Médiatörvény, túl sok piaci szereplő

16 Műsorszolgáltatási Alap •Elkülönített pénzalap •Kezelője: ORTT •Forrásai: –Műsorszolgáltatási díj –Pályázati díj –Szerződésszegési kötbér és kártérítés –Bírság –Költségvetési hozzájárulás –Önkéntes befizetések

17 •Danubius: –11 adótorony –67 %-os országos lefedettség –Pénzügyi befektetői háttér (Advent International) Országos kereskedelmi rádiók •Sláger: –16 adótorony –81 %-os országos lefedettség –Szakmai befektetői háttér (EMMIS Communications) Forrás: radioweb.atw.hu

18 Hálózatos rádiók •Juventus: –Amerikai modell szerint – csak részleges corporate identity –~43%-os lefedettség –4 vidéki állomás hálózata 2001-től •Rádió 1: –Francia modell szerinti – azonos, egységes corporate identity –~30% lefedettség –13 vidéki állomás hálózata 1998-tól •Klubrádió: –Inkább a francia modellre hasonlít –Talk and news rádió –Összesen 9 frekvencián, kb. 3- 3,5 millió potenciális hallgató –~ 45% lefedettség

19 A regionális és helyi rádiók - Budapest •Radiocafé 98.6 –Budapest és 60 km-es körzete •Sztár FM (Budapesten 102,1) –Budapest és 50 km-es körzete –Miskolc •Budapest Rádió (88,1) –Budapest és 40 km-es körzete •Gazdasági Rádió (105,9) –Budapest •Roxy (96.4): –Budapest és 70 km-es körzete –DSH értékesítés •Radio Deejay (92.9): –Budapest és 70 km-es körzete •Info Rádió (95.8): –Budapest és 60 km-es körzete

20 Non-profit rádiók Budapest környékén •Pénzügyi eredményét kizárólag a műsorszolgáltatás folytatására, fejlesztésére használhatja fel –Óránként 3 perc reklámidő •Évente újra kell pályázni a frekvenciáért –Bizonyos esetekben a non-profit pályázó előnyt élvez a kereskedelmivel szemben •Regionális: –Civil Rádió, Fiksz Rádió •Helyi: –Cool FM, Rádió C, Tilos Rádió A Cool FM-et üzemeltető stáb: Puskás Tivadar Távközlési Technikum

21 Teljes piac Magyar Tulajdonos Szakmai befektető Klub Rádió, Sztár FM, Gazdasági Rádió, Info Rádió, Rádiócafé 98.6, … Pénzügyi befektető Külföldi tulajdonos Szakmai Befektető Sláger, Juventus, Rádió 1, Rádió DeeJay Pénzügyi befektető Danubius, Roxy A magyar rádiós piac tulajdonosi szerkezet alapján

22 Múlt és Jelen Történeti áttekintés a magyar rádiózásról 1997-től napjainkig

23 1997. eleje: –két kereskedelmi rádió pályázat kiírása: •Az akkori Danubius Rádió 11 adóból álló frekvenciáin •Egy új, 16 adóból álló kereskedelmi rádió frekvenciáin –A közszolgálati adóknak URH sugárzás biztosítása –a Juventus akkori két adója közül a 93.9-es a Petőfi URH lánc része lesz 1997. november: –A Danubius Rádióra kiírt pályázatot, annak ismert nevével együtt az OKR Rt. nyeri el –Az új frekvenciákra kiírt pályázatot az akkor még Hungária Rádió néven indult pályázó, az EMMIS nyeri el 1997. december: –A Juventus a 93.9-es frekvencián nem sugároz tovább, csak a 89.5-es budapesti frekvencián A rádiós piac története

24 1998. február 16.: –A Sláger Rádió 0 óra 00 perckor elkezdi a műsorszolgáltatást –a Juventus regionális adóvá válik egy budapesti frekvenciával 1998: –Hálózatosodás elindulása Magyarországon (Rádió1) 1999: –A Bochkor –Boros páros a Danubius reggeli műsorától a Sláger Rádióhoz „teker” át 2001: –A Juventus is megkezdi a hálózatos műsorszórást (műhold) –A Sláger Rádió kezdeményezi a frekvenciadíjak újratárgyalását A rádiós piac története

25 2002. december: –A Sláger Rádió megnyeri az ORTT ellen indított frekvenciadíj-pert és újabb 5 évvel hosszabbítja meg koncessziós szerződését. Őt a Danubius és a Juventus követi. 2003: –Független optimalizáló cég jelenik meg a piacon (RMS), felélénkül a helyi rádiós értékesítési verseny 2004. november: –Fischer András és csapata elhagyja a Danubius Rádiót (együtt tovább a Magyar Televízió kereskedelmi csapatához)– új management (vezérigazgató: Mark A. Hope) 2005. július: –Megszűnik az RMS 2005. október : –A Danubiusban ismét vezérigazgató-váltás: Mark A. Hope helyét Bartucz László, az Est Média korábbi ügyvezető igazgatója veszi át A rádiós piac története

26 Sláger Rádió •1997-ben kiírt pályázaton Hungária Rádió Műsorszolgáltató Rt. néven pályázik •1997 novembere: megnyeri a pályázaton a 16 adóból álló adóláncot •Piackutatás alapján: –a 30-50-es korosztálynak nincs rádiója –Music radio formátum, zenei stílusát tekintve a 60-as 70-es évek slágereivel •1998. február 16. megkezdődik a sugárzás –Név: Sláger Rádió •1998. májusára piacvezető lesz a magyar rádiós piacon, saját célcsoportjában •1999. Bochkor Gábor és Boros Lajos „átteker” a Sláger Rádióra •2000. szeptemberétől: már a 80-as évek slágereivel is •2002. januártól: már a 90-es évekből is játszik, új szlogen: Minden idők legnagyobb slágerei! •2002 óta a Bumeráng Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora •2002 év vége. a rádió megnyeri az ORTT ellen indított pert és újabb 5 évre köt szerződést •2005. Budaörsről Budapestre költözik a Sláger Rádió – I. ker. Fő utca – új stúdiók, új technika

27 Danubius Rádió •1997 nov.: az Országos Kereskedelmi Rádió Rt. (négy tőkeerős cég (Daily Mail Group Radio Hungary, DMG Radio Trust, Wallis Rt., OTP Rt. + a Négyek Tanácsa) megnyeri a pályázatot •A kezdeti piackutatás eredménye: –a 25-34-es korosztálynak szólni –Music radio formátum, a zenei stílusát tekintve Pop, Dance •1997. dec. 31-ig csak éjfélig sugároz •1998. márciustól új stúdió a Váci út 141. alatt •Változások: –új célcsoport: 18-44 évesek –a 80-as 90-es évek és napjaink legnagyobb slágerei –Tulajdonos váltás – új tulajdonos: GWR Csoport (szakmai befektető) •2003. jún. - Új tulajdonos kezében a Danubius Rádió – Advent International •2003. júl. - A távozó Sándor Istvánt Fischer András váltja a vezérigazgatói poszton •2004. nov. – Fischer András és csapata távozik a Danubius Rádiótól •2005.aug. - az Advent értékesíteni szeretné a Danubiust? (Forrás: VG) •2005. okt. – Mark A. Hope távozik a vezérigazgatói székből •2006. jan. – Új vezérigazgató, Bartucz László (akcióterv a Danubius brand felértékelésére)

28 Radio 1 •1996-tól francia támogatással (La Gardere csoport) indult el •Kerepesi úti székházukban kezdték meg működésüket, Márton Dávid ügyvezető vezényletével, aki a mai napig betölti a pozíciót •Kezdetben 8 órában (12-től este 8-ig) volt hallható •1997-szeptemberétől 24 órás rádióvá vált (megállapodott az azonos frekvencián (100,3) működő 2 másik rádió tulajdonosával (Rádió11 és RádióM)) •A kezdetektől a helyi rádiók brókereként is tevékenykedik •1999-től kezdte meg hálózatosodását a debreceni adóval •2000-től új frekvencián, a 103,9-on fogható Budapesten és vonzáskörzetében •Kutatások alapján a 18-35 éves lakosság a kitűzött célcsoport •Music radio formátum, a zenei stílusát tekintve HIT rádió •2000 óta többszöri programigazgató-váltás •Nagy lehetőségek voltak a rádiótulajdonosok kezében, azonban a Roxy piacra lépésével ezek a lehetőségek elúsztak •2003-tól egy független optimalizáló cég (RMS) megjelenése miatt kiélezetté vált a verseny a helyi rádiós értékesítésben

29 Juventus Rádió •1995. május - az amerikai Metromedia International Group tulajdonában lévő Juventus Rádió Budapestre költözött és megkezdte a napi 24 órás sugárzását. (Budapest 100-120 km-es körzete, Balaton környéke és dunántúli vételkörzet) •1997. – Kialakult a Juventus Rádió új arculata: Juventus, a zene rádiója! •1999. jan. 1-től 2002. júl. 3-ig a Juventus Rádió kizárólag az FM 89.5-ös frekvencián sugárzott. •2000-ben a Juventus a hazai piacon elsőként megjelenik az internetes piacon önálló médiumként is helytálló portállal, az Uno.hu-val •2001. máj. - egy műholdas hálózaton keresztül több vidéki rádióállomáshoz juttatja el műsorát. •2002. júl. 3-tól a Juventus ismét hallgatható a Balaton területén (92,6) •2004. - tulajdonosváltás, a Metromedia International Group eladta rádiós üzletágát az ír Communicorp Group Ltd-nek. •2005. nyár: a programigazgató távozik a Danubiushoz, helyét a vezérigazgató veszi át •2006. január: Új programigazgató érkezett (Sófalvy Antal – Rádió1 Veszprém korábbi vezetője)

30 Nemzetközi piacok

31 Mi is történik körülöttünk? •Ausztria –a kereskedelmi rádiózás kezdete 1993 –Több mint 80% a közszolgálati adók részesedése •Csehország –16 közszolgálati, 76 kereskedelmi csatorna –a közszolgálati rádiózásban 4 országos lefedettségű, a többi hálózatba tömörül •Egyesült Királyság: –A BBC 1920-ban kezdett sugározni, a kereskedelmi rádiózás a ’70-es években indult –Több mint 56 digitális rádió működik, csak a BBC az ország ~90%-át fedi le

32 Hasonló piacok •Németország –ARD-Werbung (országos és regionális) – 36% piacrész –RMS (regionális) – 63% piacrész •Lengyelország –RMF FM – 32% piacrész, 24% közönségarány –Radio Zet – 24% piacrész, 21% közönségarány •Norvégia –NRK (3 közszolgálati adó) – 60% közönségarány –P4 – 22% közönségarány

33 Átlagos rádiós piacrész: 7,0% Rádió részaránya a teljes reklámköltésből az EU-ban - 2004

34 A rádióhallgatás és az életmód, a rádió hatásmechanizmusa Részlet a BMB Focus 2000-ben készített tanulmányából

35 Feszültségoldó eszköz, szórakoztató háttér •A mintában mindenki sokat hallgat rádiót. •A funkció: “zajfüggöny” a háttérben. •A csend szorongáskeltő. •Szól a rádió reggel otthon, szól az autóban és sokaknál szól még a munkahelyen is - a rádió sokkal nagyobb felületen hat, mint a TV. •A fiatalabbak számára a rádió szórakoztató háttér, hírekkel megszakítva. •A rádióban nem érzékelik a „megszakítás jelenséget”, a reklámoknak nincs zavaró jellegük, sőt hozzátartoznak a rádiózáshoz. Minta: 18-22 ill. 35-45 évesek, fókuszcsoport

36 Fontos a hírek szerepe •A férfiaknak és vidéken a nőknek is, igényük van a hírekre, a naprakész, aktuális információra. •A nők számára a képekkel alátámasztott, néha brutális híranyagok ijesztőek, taszítóak - a TV-ben ezektől elfordulnak. •A rádióból érkező, hasonló híreket inkább elfogadják. Minta: 18-22 ill. 35-45 évesek, fókuszcsoport

37 Esti rádiózás •Fiatalok este is hallgatnak rádiót. •Az idősebbek ilyenkor inkább TV-t néznek. •Az esti rádióhallgatásban nagyobb szerepet kaphatnak a “beszélgetős műsorok” (már nem mint háttér). •Az esti rádiózás általában magányos tevékenység. Minta: 18-22 ill. 35-45 évesek, fókuszcsoport

38 •A rádió fő funkciója, hogy elterelje a gondolataikat, megvigasztaljon. •Rá lehet szokni: audio drog, ami akár a személyiséget is megváltoztathatja - a műsorvezetőhöz hasonulnak, nem a műsorhoz! •A rádió felszabadult média, hiszen ez az, ami a legkevésbé korlátozza az embert - mindenhol velünk lehet. •A rádiót nem kell hárítani, mint a TV-t, nem kell a távkapcsolót markolászni és a reklámblokknál halkítani. Tolerálható. Felszabadult, tolerálható, megvigasztal Minta: 18-22 ill. 35-45 évesek, fókuszcsoport

39 Hogyan hat? •Az ember fantáziáját mozgatja meg a rádió. •Nem az ikonikus emlékezetet veszi igénybe, hanem a magasabb rendű kognitív műveleteket (képzelet, gondolkodás, hosszú idejű emlékezet) •A képekhez szegényesebb asszociatív hálózat társul. •Az emberek a fantáziájukon keresztül többet képzelnek el, mint amit a képen látnak. •A rádiót behunyt szemmel is lehet élvezni. Minta: 18-22 ill. 35-45 évesek, fókuszcsoport

40 Hallgatói profilok

41 Sláger és Danubius TGI 2004/3-4 - 2005/1-2 TGI Hungary Ltd. 2005

42 Forrás: TGI 2004/3-4 - 2005/1-2 Országos kereskedelmi rádiók Esomar státusz alapján Eltérés indexe a teljes lakossághoz viszonyítva N=803N=1.408 N=1.488N=2.930N=2.812

43 Alapvető trendek 1998 - 2005

44 Rádiós reklámköltés alakulása Forrás: TNS Media Intelligence, MRSZ millió HUF

45 Forrás: TNS Media Intelligence

46 Forrás: GfK-Szonda Ipsos Közönségarány változása Éves átlagok, 15+ lakosság

47 Forrás: GfK-Szonda Ipsos Közönségarány változása Éves átlagok, 15+ lakosság, Budapest

48 Hol rádióznak hétköznap? Forrás: GfK-Szonda Ipsos, 2005. január-december 15+ lakosság

49 Hol rádióznak hétvégén? Forrás: GfK-Szonda Ipsos, 2005. január-december 15+ lakosság

50 Forrás: GfK-Szonda Ipsos, 2005. október-december Hétköznapi hallgatottsági görbe 15+ országos

51 Forrás: GfK-Szonda Ipsos, 2005. október-december Hétvégi hallgatottsági görbe 15+ országos

52 Forrás: GfK-Szonda Ipsos, ABG Hungary *15-29 célcsoportban a rádiónál 3 havi összevont adatok (július-szeptember) Reggeli műsorok az elektronikus médiában 2005. szeptember

53 Programming

54 Magyar Rádiózás 2005 •Rádiók műsorstruktúra szerint –Zenei rádiók (Sláger, Danubius, Juventus) –Talk/News rádiók (Kossuth, Info, Klub, Café) •Hallgatói elvárások –Kedvenc zenéim –Kedves, közvetlen műsorvezető –Információk –Nyeremények, játékok?

55 Amik „fenyegetnek” •iPod (mp3) •CD másolás •TV a mobilon •PVR (Sky+, Tivo etc.) •Internet •Az újítás hiánya

56 Amit szeretnek bennünk •Nem az eszközt, a tartalmat •Bárhol velem van •Egyszerű és ingyenes •Párhuzamos aktivitás –Nem feltétlenül passzív hallgatás

57 A rádiózás jövője •Mihez kell a rádió? •Mit ajánl a rádió? •Hol és kitől kapom meg? •ATS, Share, Reach •Alternatív technológiák –Podcasting –HD Radio, Satelite Radio

58 Ami szép a rádiózásban •Amiről majd mindenki beszél •Ami személyes és azt érzem, hogy nekem szól •Játszik a képzelettel

59 Rádióreklámok – 1985-1995 •Információ átadása •A lehető legtöbb információ átadása •Ha lehet, a telefonszám még egyszer legyen benne •Ja és a cím is •Ja és az összes termék •Zene, mint hangulati tényező •A titkárnőmnek nagyon jó hangja van •Minden tekintetben legyen a legolcsóbb

60 „A jó rádióreklám” •A jó reklám nem kreatív –Eladja a terméket •A jó reklám tudja, kihez szól –A nők emocionálisak –A férfiak vizuálisak •Kreatív ötlet és médiaterv egységet alkot

61 „A jó rádióreklám” •A képzeletre hagyatkozik •Pont olyan, mint a tv-reklám, csak szebb a nő, aranyosabb a kutya, színesebbek a színek… •Sokkal olcsóbb, mint egy a tv-reklám

62 Rádiós kutatások Folyamatos és egyszeri kutatások

63 Rádiós kutatások •Kétféle felmérés létezik egymás mellett a piacon: –Szonda Ipsos-Gfk: Naplós felmérés, országos rádióhallgatottsági mérés •2.610 fős kiinduló minta havonta – országosan reprezentatív a 15+ lakosságra •Havonta egy hetet vizsgál, negyedórás bontásban •Életstílusra, hallgatói fogyasztói szokásokra vonatkozó elemzési lehetőségek is –Szonda Ipsos-Gfk: Telefonos, tegnap módszerű felmérés, helyi rádiós mérés •15-49 éveseket vizsgál •Megyeszékhelyeken és Budapesten készül – nem országosan reprezentatív az agglomeráció és az egyéb települések kihagyása miatt •Városonként 500 fős minta, Budapesten 1.000 fő hullámonként •Négyhavonta készül, 2 héten keresztül telefonos megkérdezéssel

64 N=800 100-as skálán az egyes eszközök zavaró értéke Négyszer kevésbé zavaró egy rádióreklám mint egy tévéműsort megszakító szpot

65 N=402-401 N=159-157N=127-123N=216-210N=160-158 Egy átlagos rádióreklám 82%-át hozza egy átlagos tévéreklámnak

66 Kereskedelmi rádiók értékesítési politikája

67 Sláger vs. Danubius SLÁGERDANUBIUS Célcsoport30-50 évesek25-45 évesek Szervezeti háttérKizárólag a Sláger Rádió értékesítése, aktív knowledge centerrel a háttérben (nemzetközi szakmai befektetői háttér miatt) Danubius Sales House (Roxy és Danubius közös értékesítés) Értékesítés alapjaNon-lineáris 15-30 mp és 31-60 mp Lineáris, másodperc alapú SzpothosszúságMinimum 15 mp, maximum 60 mpMin. 20 mp, max. 90 mp Integrált kommunikáció www.slagerradio.hu 1780 sms szám www.danubius.hu Alkalmazott kedvezmények Mennyiségi, ügynökségi, share alapú bónuszMennyiségi, ügynökségi, bónusz sugárzás PromóciókEgész évbenIdőszakosan B2BSzilárd alapok, ezzel együtt tovább erősödőErős múlt, jól megalapozott

68 Juventus vs. Rádió1 JUVENTUSRÁDIÓ1 Célcsoport20-40 évesek18-35 évesek StruktúraLokális és regionális értékesítés, saját és szerződött adók ÉrtékesítésLineáris, másodperc alapú SzpothosszúságMinimum 20 mp, maximum 60 mpNincs meghatározva Integrált kommunikáció www.uno.huNincs honlap Alkalmazott kedvezmények Mennyiségi, ügynökségi, bónusz sugárzás PromóciókIdőszakos, visszafogottAlkalmanként, Megasztár B2BJól megalapozott, kevéssé fejlesztett Esetleges, időnként komoly ráfordítás, időnként csend www.helyiradiok.huwww.helyiradiok.hu: komoly szakmaiság!

69 Spot Szpon- zoráció Élő műsor- vezetői említés online Saját kiad- ványok Adó promóció Sales promóció Reklámfelületek

70

71

72

73

74 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Rádió piaci tanulmány „Egy hete annak, hogy valami izgalmas inger, lázzá fokozódó kíváncsiság lepte meg Budapest közönségét. Egy rejtélyes szó jár szájról-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések