Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számvitel II. Vállalkozói könyvvitel I.. Beszámoló készítés alapjai I. fejezet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számvitel II. Vállalkozói könyvvitel I.. Beszámoló készítés alapjai I. fejezet."— Előadás másolata:

1 Számvitel II. Vállalkozói könyvvitel I.

2 Beszámoló készítés alapjai I. fejezet

3 1. Éves beszámolási kötelezettség  A vállalkozóknak megbízható, valós tájékoztatást kell adniuk a - jövedelemtermelő képességről - vagyoni helyzetről - pénzügyi helyzetről - a jövőbeni tervekről Erre a vállalkozót TÖRVÉNY kötelezi!

4 1. Éves beszámolási kötelezettség Beszámoló: Az üzleti évről készül, pénzneme eFt 100 mrdFt feletti mérlegfőösszeg esetében mFt Részei: - mérleg - eredménykimutatás - kiegészítő melléklet Dátumozás után a vállalkozás vezetőjének alá kell írnia. Információ tartalmának rendezettsége választható, melyet a számviteli politikában kell rögzíteni.

5 2. Beszámoló és a könyvvezetés kapcsolata Könyvvezetés: A gazdasági tevékenységről vezetett a mérleg fordulónapján lezárt nyilvántartás. Formái: Kettős könyvvitel Egyszeres könyvvitel

6 3. Egységes számlakeret  Célja: A vállalkozás eszközeinek és forrásainak a gazdasági műveletek eredményére gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával segítséget adjon a számvitelhez illetve a beszámoló elkészítéséhez.

7 3. Egységes számlakeret  Rendezőelvei: mérlegelv: mérlegszámlák (eszköz számlák, forrás számlák) vezetése kap fő hangsúlyt kalkulációs elv (üzemgazdasági elv): a költség, önköltség elszámolása kap kiemelt szerepet eredményelv (rentabilitási elv) : eredményszámlák vezetése kap kiemelt hangsúlyt

8 4. Egységes számlakeret felépítése Számlaosztályok 1-9 és a 0: MÉRLEG számlák: Eszköz számlák: 1. 2. 3. Forrás szálmák: 4. EREDMÉNY számlák: KTG, ráfordítás számlák: 5. – 8. Bevétel, árbevétel számlák: 9. 0. Nyilvántartási számlák

9 MÉRLEG számlák ESZKÖZ számlák 1. Befektetett eszközök 2. Készletek 3. Követelések,értékpapírok, pénzeszközök, AIE FORRÁS számlák 4. Források EREDMÉNY számlák Költség, ráfordítás számlák 5. Költség nemek 6. Vezetői információk 7.(gazdálkodó döntésének megfelelően) 8. Értékesítés elszámolt önköltsége, ráfordítások Bevétel, árbevétel számlák 9. Értékesítés nettó árbevétele, bevételek 0. nyilvántartási számlák 0. nyilvántartási számlák

10 5. Számlakeret belső összefüggései, számlaosztályok közötti kapcsolat Mérleg számlák Eszköz számlák Forrás számlák 1. 2. 3.4. MÉRLEGELV

11 5. Számlakeret belső összefüggései, számlaosztályok közötti kapcsolat Költség, ráfordítás számlák KTG nem elszámolásInformációs igény 5.szerinti számlák 6. 7. KALKULÁCIÓS (ÜZEMGAZDASÁGI ELV)

12 5. Számlakeret belső összefüggései, számlaosztályok közötti kapcsolat Eredmény számlák Eredményt csökkentő számlák 8. növelő számlák 9. EREDMÉNYELV

13 6. Vállalkozói számlarend  Meghatározása: Belső szabályzat mely meghatározza a vállalkozás könyvviteli rendjét, a számlakeret szerint kell elkészíteni.  Tartalma:  számla számjele, megnevezése  számla tartalma  számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolata  bizonylati rend

14 6. Vállalkozói számlarend  Felépítése: 3. számlaosztály 36. számlacsoport 361. számla 3611. alszámla

15 7. Számviteli politika  Meghatározása: Az adott gazdálkodónál a számviteli törvény végrehajtása érdekében szükséges módszereket, eszközöket sajátos szabályokat, előírásokat tartalmazza.  Tartalma: 1. Leltár és leltárkészítési szabályzat 2. Pénzkezelési szabályzat 3. Önköltség számítási szabályzat 4. Értékelési szabályzat

16 7. Számviteli politika Számvitel politikai döntések: - Beszámolási forma megválasztása - A mérleg választott formájának megállapítása és annak tagolása - Az eredménykimutatás választott formája és annak tagolása - A beszámoló készítés időpontjának meghatározása - Az eszközök és kötelezettségek értékelésének meghatározása

17 7. Számviteli politika - Kiegészítő melléklet tartalma. - Amortizációs politika meghatározása. - 100 e Ft egyedi bekerülési érték alatti eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek bekerülésekor az egyösszegű leírás. - Céltartalék képzés módjának meghatározása. - A jelentős összegű hiba nagysága. - A lényeges összegű hiba nagysága. - Stb.

18 8. ÁFA jellemzői  Jellemzői:  általános  forgalomhoz kapcsolódik  több fázisú  nem halmozódik  szervezet semleges  versenysemleges

19 8. ÁFA jellemzői Általános Forgalmi Adó (ÁFA) ElőzetesenFizetendő felszámított (értékesítéskor) (beszerzéskor) 466.467. (visszaigényelhető, és nem visszaigényelhető) (RENDEZÉS) 468.

20 8. ÁFA jellemzői  Elszámolása:  Beszerzéshez kapcsolódó előzetesen felszámított áfaT.466 – K.454  Értékesítéshez kapcsolódó áfa T.311 – K.467  Import beszerzés áfája kivetés:T.368 – K.465 megfizetés:T.465 – K.384 visszaigénylés:T.466 – K.368  Rendezése T.467 – K.468, T.468 – K.466

21 Az immateriális javak II. fejezet

22 1.Fogalma, mérlegben való megjelenésük, mérlegtételek értékelése  Fogalma: Azok a nem anyagi, a vállalkozás számára forgalomképes dolgok, vagy jogok, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét.  Megjelenésük a mérlegben:  alapítás átszervezés aktivált értéke  kísérleti fejlesztés aktivált értéke  vagyoni értékű jogok  szellemi termékek  üzleti vagy cégérték  immateriális javakra adott előlegek

23 1.Fogalma, mérlegben való megjelenésük, mérlegtételek értékelése  alapítás átszervezés aktivált értéke:  új vállalkozás létrehozásának közvetlen költségei  bővítés, átalakítás, a működési feltételek javításának közvetlen költségei  átszervezés közvetlen költségei A vállalkozó döntése szerint aktiválhatja, vagy sem nem kötelező aktiválni ezeket a költségeket!

24 1.Fogalma, mérlegben való megjelenésük, mérlegtételek értékelése  kísérleti fejlesztés aktivált értéke: Alapkutatás, alkalmazott kutatás nem aktiválható!  vagyoni értékű jogok: Ingatlanhoz nem kapcsolódnak!  szellemi termékek: Újítás, találmány, szabadalom, szerzői jogvédelemben részesülő alkotás, know-how, gyártási eljárás, védjegy, szoftver,

25 1.Fogalma, mérlegben való megjelenésük, mérlegtételek értékelése A vagyoni értékű jogokat és a szellemi termékeket piaci értéken is értékelni kell december 31.-én!  üzleti vagy cégérték: A cég eszmei értéke, különbözeti alapon kerül meghatározásra.Lehet:pozitívnegatív

26 2. Könyvviteli elszámolásuk Állományváltozások: növekedés:csökkenés: vagyoni hozzájárulásként átvételátadás beszerzésértékesítés előállításselejtezés térítés nélküli átvételátadás értékcsökkenés

27 2. Könyvviteli elszámolásuk  Bekerülési érték: Az a ráfordítás, amely az eszköz beszerzése, vagy létesítése kapcsán az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült. Formái: 1. beszerzési ár 2. előállítási költség

28 2. Könyvviteli elszámolásuk  Értékcsökkenés: Az immateriális javakat a mérlegben nettó értéken kell kimutatni. Az óvatosság elvéből következik, hogy az immateriális javak után értékcsökkenést kell elszámolni.

29 2. Könyvviteli elszámolásuk  Kötelező időkorlátok:  alapítás átszervezés előírt futamidő max. 5 év  kísérleti fejlesztés előírt futamidő max. 5 év  vagyoni értékű jogok nincs időkorlát  szellemi termékek nincs időkorlát  üzleti vagy cégérték előírt futamidő 5 év, de 15 évnél több nem lehet

30 2. Könyvviteli elszámolásuk  Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni: szellemi termékeknél, ha - feleslegessé vált - megrongálódott - megsemmisült vagyoni értékű jogoknál, ha - korlátozottan érvényesíthető - nem érvényesíthető kísérleti fejlesztésnél, ha - eredménytelen - korlátozás alá kerül

31 2. Könyvviteli elszámolásuk Terven felüli értékcsökkenés elszámolása állománybanállományból maradkikerül Terven felüli egyéb rendkívüli Értékcsökkenés ráfordítás szokásos mértéket szokásos mértéket meghaladja nem haladja meg

32 3. Leírási módszerek 1. Lineáris módszer:  Jellemzői:  leggyakoribb  a futamidő alatt azonos összeg/ mérték kerül elszámolásra  Előnye:  egyszerű  átlátható  kezelhető  Hátránya:  nem követi a valós elhasználódást

33 3. Leírási módszerek  Számítása: Bruttó érték – Maradvány érték/ használati idő= értékcsökkenés Ft/év leírási kulcs= 100/használati idő Bruttó érték – Maradvány érték*leírási kulcs= értékcsökkenés Ft/év

34 Példa: Bekerülési érték: 1.000.000 Ft Hasznos élettartam: 5 év Évente elszámolható értékcsökkenés összege: (1.000.000-0)/5= 200.000 Ft vagy 100/5= 20% (1.000.000-0)*0,2= 200.000 Ft (1.000.000-0)*0,2= 200.000 Ft

35 3. Leírási módszerek 2. Degresszív módszer:  Jellemzője: A használati idő első részében több a végén kevesebb értékcsökkenést számolunk el.  Módszerei: 1. számtani sor módszere 2. szorzószámok módszere 3. mértani sor módszere

36 3. Leírási módszerek  Előnye: - figyelembe veszi a tényleges elhasználódást  Hátránya: - bonyolult  Alkalmazható: - olyan területeken használható ahol jellemző a gyors műszaki fejlődés

37 3. Leírási módszerek  Számítása: 1. Számtani sor (évek száma összege) módszer: a.) leírási kulcs (%)=((n - a)/ ((1 + n)/2)*n)*100 ahol: - n: használati idő - a: leírt évek száma b.) leírási kulcs (tört alakú)= évek számának fordított számsora/ évek számának összege

38 3. Leírási módszerek  Példa (%): 4 év esetén 1 év: leírási kulcs= ((4-0)/ ((1+4)/2)*4)*100= (4/(5/2*4))*100=(4/(2,5*4))*100=(4/10)*100=40% 2 év: leírási kulcs= ((4-1)/ ((1+4)/2)*4)*100= (3/(5/2*4))*100=(3/(2,5*4))*100=(3/10)*100=30%

39 3. Leírási módszerek 3 év: leírási kulcs= ((4-2)/ ((1+4)/2)*4)*100= (2/(5/2*4))*100=(2/(2,5*4))*100=(2/10)*100= 20% 4 év: leírási kulcs= ((4-3)/ ((1+4)/2)*4)*100= (1/(5/2*4))*100=(1/(2,5*4))*100=(1/10)*100= 10%

40 3. Leírási módszerek  Példa (tört alakú): 4 év esetén 1 év: leírási kulcs= 4/(1+2+3+4)=4/10 2 év: leírási kulcs= 3/(1+2+3+4)=3/10 3 év: leírási kulcs= 2/(1+2+3+4)=2/10 4 év: leírási kulcs= 1/(1+2+3+4)=1/10 Bruttó érték – Maradvány érték*leírási kulcs= értékcsökkenés Ft/év

41 3. Leírási módszerek 2. Szorzószámok módszer: ismerni kell: - lineáris leírási kulcsot - használati időt - szorzószámokat (használati idő= szorzószámok összege)

42 3. Leírási módszerek  Példa: használati idő 4 év szorzószámok:1 év: 1,8 2 év: 1,2 3 év: 0,8 4 4 év: 0,2 leírási kulcs=szorzószám*lineáris leírási kulcs Bruttó érték – Maradvány érték*leírási kulcs= értékcsökkenés Ft/év

43 3. Leírási módszerek 3. Mértani sor módszere: Leírási kulcs=(1- n √(M/B))*100 Feltétel: M›0 ahol: - n: használati idő - M: maradvány érték - B: bruttó érték Bruttó érték*leírási kulcs= értékcsökkenés Ft/év

44 3. Leírási módszerek 3. Teljesítményarányos módszer:  Jellemzője: Az értékcsökkenés elszámolására csak akkor kerül sor, ha az adott időszakban volt mérhető teljesítmény.  Előnye: - nagyon jól tudja követni a fizikai elhasználódást.  Hátránya: - a műszaki fejlődés okozta elhasználódást nem képes követni

45 3. Leírási módszerek  Alkalmazható: - olyan eszközöknél, ahol a teljesítmény tervezhető, mérhető  Értékcsökkenés meghatározása: időszaki teljesítmény*norma

46 Tárgyi eszközök III. fejezet

47 1. Tárgyi eszközök fogalma csoportosítása  Fogalma: Azok a rendeltetés szerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök, amelyek tartósan, közvetlenül, vagy közvetve szolgálják a vállalkozás tevékenységét.  Csoportosítása:  üzembe helyezett tárgyi eszközök  üzembe nem helyezett tárgyi eszközök

48 1. Tárgyi eszközök fogalma csoportosítása  Megjelenésük a mérlegben:  ingatlanok  ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok  műszaki berendezések, gépek, járművek  egyéb berendezések, felszerelések, járművek  tenyészállatok  beruházások  beruházásokra adott előlegek

49 2. Tárgyi eszközök értékelése A tárgyi eszközöket beszerzési illetve előállítási költségen kell az mérlegben kimutatni. Bekerülési érték: A törvény szerint a levonható ÁFA kivételével tartalmazza mindazokat a tételeket, amelyek a vállalkozást az adott eszköz beszerzésével/ előállításával kapcsolatban terhelik. lehet: - beszerzési ár - előállítási költség

50 2. Tárgyi eszközök értékelése  Beszerzési ár:  Vételár+felár-számla szerinti engedmény  Járulékos költségek - szállítási, rakodási költség - alapozási, szerelési költség - üzembe helyezési költség - közvetítői díj  Pótlólagos költségek, speciális költségek - bizományi díj, vámteher, adó, illeték - hatósági szolgáltatási, eljárási díjak - hitelköltség, bankgarancia, munkafolyamatok díja - le nem vonható ÁFA

51 2. Tárgyi eszközök értékelése  Számlázott ellenérték: A szállító által a szerződés szerint teljesített termék/szolgáltatás megrendelő által elfogadott összege. importnál: A számlán feltüntetett összeg forintra átszámolva ÁFA nélkül a szerződés szerinti teljesítéskor érvényes árfolyamon. lehet: - választott pénzintézet árfolyam átlaga - MNB hivatalos deviza árfolyama

52 2. Tárgyi eszközök értékelése  Bekerülési érték része beruházásoknál:  közvetlenül kapcsolódó biztosítási díj az eszköz üzembe helyezéséig  közvetlenül kapcsolódó hitel időszakot terhelő része az eszköz üzembe helyezéséig  tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás közvetlen költsége  tartozékok, tartalék alkatrészek Nem része a karbantartási költség!

53 2. Tárgyi eszközök értékelése  Bekerülési értéket csökkenti:  próbaüzem során értékesített termék/szolgáltatás előállítási költsége  kamat a beruházásra adott előleg után  kapott kamat a beruházásra elkülönített pénzösszeg után

54 2. Tárgyi eszközök értékelése  Bekerülési értéket növeli:  bővítés  átalakítás  élettartam növelés  rendeltetés megváltoztatásával kapcsolatos munka ellenértéke  helyreállítással kapcsolatos munka ellenértéke

55 2. Tárgyi eszközök értékelése  Beszerzési érték:  Térítés nélkül átvett eszköznél: - az átadó szerinti nyilvántartási érték (nem lehet nagyobb a piaci/forgalmi értéknél) - ajándék, hagyaték, örökség esetén a piaci érték  Vagyoni hozzájárulásként átvett eszköznél (apport): - az eszköz társasági szerződés szerinti értéke

56 2. Tárgyi eszközök értékelése  Előállítási költség: Saját termelésű készletek, saját előállítású eszközök,saját vállalkozás által nyújtott szolgáltatás esetében minden felmerült költség, amely - utalványozható - szoros kapcsolatba hozható - mutatók szerint felosztható

57 2. Tárgyi eszközök értékelése Állományváltozások: Állományváltozások: növekedés:csökkenés: beruházás beszerzésértékcsökkenés vagyoni hozzájárulásként vagyoni hozzájárulásként átvételátadás saját előállításértékesítés felújításselejtezés. megsemmisülés térítés nélküli átvételátadás Többlethiány visszaíráskár

58 2. Tárgyi eszközök értékelése  Tárgyi eszköz beszerzés könyvelése: Beruházás lehet: 1. Kivitelezés módja szerint: - vállalkozásba adott (idegen) - saját vállalkozásban megvalósított - vegyes kivitelezésű

59 2. Tárgyi eszközök értékelése 2. Pénzügyi finanszírozás szerint: - saját pénzeszközből fedezett - vegyes pénzügyi forrásból megvalósított (hitel, kölcsön, költségvetési juttatás, beruházási támogatás)

60 2. Tárgyi eszközök értékelése  Beruházások elszámolásának menete: 1. beruházásokkal kapcsolatos költségek gyűjtése 2. beruházásokkal kapcsolatos tartozások rendezése 3. aktiválás 4. különbözet elszámolása (egyéb bevétel/ráfordítás)

61 Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások IV. fejezet

62 1. Készlet fogalma, csoportosítása  Fogalma: A készlet a vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló eszközök összessége.  Lehet: - értékesítési céllal beszerzett eszközök - áruk - göngyölegek - közvetített szolgáltatások

63 1. Készlet fogalma, csoportosítása - értékesítést megelőzően a termelés, feldolgozás, valamely fázisában vannak, vagy már érétkesítésre várnak - befejezetlen termelés (BEFLEN) - félkész termékek (FKT) - késztermék (KT) - értékesítendő termékek előállítása vagy szolgáltatások nyújtása során felhasznált anyagok

64 1. Készlet fogalma, csoportosítása továbbá: - azok az eszközök (szerszám, műszer, berendezés, felszerelés, munkaruha, védőruha) amely a vállalkozó tevékenységét legfeljebb 1 évig szolgálják - növendék, hízó és egyéb állatok - készletekre adott előleg

65 1. Készlet fogalma, csoportosítása  Csoportosítása: 1. Vásárolt készletek 2. Saját termelésű készletek

66 1. Készlet fogalma, csoportosítása 1. Vásárolt készletek - anyagok nyers és alapanyagok segédanyagoküzemanyagokfűtőanyagok fenntartási anyagok egyéb anyagok

67 1. Készlet fogalma, csoportosítása - áruk kereskedelmi áruk nagyker áru kisker áru vendéglátó ipari áru betétdíjas göngyölegek közvetített szolgáltatások

68 1. Készlet fogalma, csoportosítása 2. saját termelésű készletek - befejezetlen termelés (BEFLEN) - félkész termék (FKT) - késztermék (KT)

69 2. Vásárolt készletek értékelése  A számviteli törvény szerint bekerülési áron köteles a vállalkozás a készleteket nyilvántartani!  Értékelési eljárások: - egyedileg tételesen hozzárendelhető beszerzési ár/elszámoló ár/fogyasztói ár - átlagos beszerzési ár - felhasználás sorrendjén alapuló eljárás (FIFO)

70 2. Vásárolt készletek értékelése  Elszámoló ár előnyei: - egyszerűen követi a készletmozgást - lehetővé teszi a beszerzések elemzését - megkönnyíti az anyagköltségek elemzését Az árkülönbözet (ÁK) számlát használni kell!

71 3. Vásárolt készletek nyilvántartása 1. Bekerülési értéken történő nyilvántartásnál: T. 21-22 – K. 454 számlázott ár + szállítás T. 466 – K. 454 áfa A bekerülési árat a 21- 22 számla mutatja.

72 3. Vásárolt készletek nyilvántartása 2. Beszerzési áron történő nyilvántartásnál: T. 211 – K. 454 számlázott ár T. 466 – K. 454 áfa T. 218 – K. 454 szállítási költség T. 466 – K. 454 áfa A bekerülési árat a 211 és a 218 számla mutatja.

73 3. Vásárolt készletek nyilvántartása 3. Elszámolóáron történő nyilvántartásnál: - a szállítási költség az elszámoló ár része T. 211-9 – K. 228 elszámoló ár T. 228 – K. 454 számlázott ár T. 466 – K. 454 áfa A bekerülési árat a 211 és a 228 számla mutatja.

74 4. Készletváltozások elszámolása  Anyagok értékelése: 1. Évközben folyamatos nyilvántartást nem vezet a vállalkozás: Minden beérkezett szállítmányt azonnal költségként (511.) számol el!

75 4. Készletváltozások elszámolása 2. Évközben folyamatos értékbeni nyilvántartást vezet a vállalkozás: - tényleges beszerzési áron felhasználás elszámolása FIFO módon történik - átlagos beszerzési áron felhasználás elszámolása csúsztatott/ időszak végi átlagáron történik - elszámolóáron felhasználás elszámoló áron történik, év végén beszerzési árra helyesbíti

76 4. Készletváltozások elszámolása  Készletváltozások esetei: 1. Anyagbeszerzés 2. Anyagfelhasználás 3. Anyagértékesítés 4. Leltárkülönbözetek 5. Egyéb készletváltozások

77 4. Készletváltozások elszámolása 1. Anyagbeszerzés: - nincs folyamatos év közbeni nyilvántartás: T. 511 – K. 454 beszerzési ár T. 466 – K. 454 áfa T. 511 – K. 454 szállítási költség T. 466 – K. 454 áfa

78 4. Készletváltozások elszámolása - van folyamatos év közbeni nyilvántartás és beszerzési áron történik: és beszerzési áron történik: T. 21-22 – K. 454 számlázott ár T. 466 – K. 454 áfa T. 21-22 – K. 454 szállítási költség T. 466 – K. 454 áfa

79 4. Készletváltozások elszámolása - van folyamatos év közbeni nyilvántartás és elszámolóáron történik: és elszámolóáron történik: T. 211-9 – K. 228 elszámoló ár T. 228 – K. 454 számlázott ár T. 466 – K. 454 áfa T. 218 – K. 454 szállítási költség T. 466 – K. 454 áfa

80 4. Készletváltozások elszámolása 2. Anyagfelhasználás: - nincs folyamatos év közbeni nyilvántartás: NEM könyveljük mert már egyszer elkönyveltük költségként!! - van folyamatos év közbeni nyilvántartás és beszerzési áron történik: és beszerzési áron történik: T. 511 – K. 211-9

81 4. Készletváltozások elszámolása - van folyamatos év közbeni nyilvántartás és elszámolóáron történik: és elszámolóáron történik: T. 511 – K. 211-9 felhasználásra jutó ÁK=228.E/211.E=….% T. 511 – K. 228 (felhasználás*….%) Szállítási költségre jutó ÁK =218.E/211.E=….% T. 511 – K. 218 készletcsökkenés*….%

82 4. Készletváltozások elszámolása 3. Anyagértékesítés: - van folyamatos év közbeni nyilvántartás és beszerzési áron történik: és beszerzési áron történik: T. 814 – K. 211-9 eladott anyagok bekerülési értéke T. 311 – K. 91-92 árbevétel (belföldi ért.) T. 311 – K. 467 áfa T. 311 – K. 93-94 árbevétel (külföldi/export ért.) T. 311 – K. 467 áfa

83 4. Készletváltozások elszámolása - van folyamatos év közbeni nyilvántartás és elszámolóáron történik: és elszámolóáron történik: T. 814 – K. 211-9 készletcsökkenés T. 814 – K. 228 készletcsökkenésre jutó ÁK T. 814 – K. 218 készletcsökkenésre jutó szállítási költség T. 311 – K. 91-92 árbevétel (belföldi ért.) T. 311 – K. 467 áfa T. 311 – K. 93-94 árbevétel (külföldi/export ért.) T. 311 – K. 467 áfa

84 4. Készletváltozások elszámolása 4. Leltárkülönbözetek: - leltárhiány elszámolása - van folyamatos év közbeni nyilvántartás és beszerzési áron történik: és beszerzési áron történik: T. 869 – K. 211-9 - van folyamatos év közbeni nyilvántartás és elszámolóáron történik és elszámolóáron történik T. 869 – K. 228 T. 869 – K. 218

85 4. Készletváltozások elszámolása A felelős köteles a hiányt megtéríteni! T. 361 – K. 963 - leltártöbblet: T. 21-22 – K. 989 időbeli elhatárolása T. 989 – K. 483

86 4. Készletváltozások elszámolása  5. Egyéb készletváltozások: - kár - térítés nélküli átadás - térítés nélküli átvétel - átadás apportként - átvétel apportként

87 4. Készletváltozások elszámolása  Áruk (nagykereskedelmi, kiskereskedelmi) könyvvitele: Készletváltozások: - áru beszerzés - áru értékesítés - visszáru - átadás apportként - átvétel apportként - térítés nélküli átadás - térítés nélküli átvétel - kár - leltárkülönbözet

88 4. Készletváltozások elszámolása Nagykereskedelmi árukészlet elszámolása  beszerzés: - elszámolóáron történő nyilvántartásnál T. 262 – K. 263 elszámolóár T. 263 – K. 454 számlázott ár T. 466 – K. 454 áfa T. 218 – K. 454 szállítási költség T. 466 – K. 454 áfa

89 4. Készletváltozások elszámolása - beszerzési áron történő nyilvántartásnál: nincs folyamatos év közbeni nyilvántartás T. 814 – K. 454 számlázott ár T. 466 – K. 454 áfa van folyamatos év közbeni nyilvántartás van folyamatos év közbeni nyilvántartás T. 26-28 – K. 454 számla szerinti ár T. 466 – K. 454 áfa

90 4. Készletváltozások elszámolása  étékesítés: T. 814 – K. 26-28 T. 311 – K. 91-92 árbevétel (belföldi ért.) T. 311 – K. 467 áfa T. 311 – K. 93-94 árbevétel (külföldi/export ért.) T. 311 – K. 467 áfa

91 4. Készletváltozások elszámolása  visszáru: T. 26-28 – K. 814 készletre vétel T. 91-94 – K. 311/381 T. 467 – K. 311/381 - elszámolóáron történő nyilvántartásnál T. 263 – K. 262 készletre vétel T. 454 – K. 263 T. 454 – K. 466

92 4. Készletváltozások elszámolása Kiskereskedelmi (bolti) árukészlet - elszámolása: Fogyasztói ár: mindig tartalmazza az áfá-t. Beszerzési ár + árrés = Fogyasztói ár Bekerülési ár – Fogyasztói ár = árrés - nyilvántartása: fogyasztói ár = elszámolóár

93 4. Készletváltozások elszámolása Árrés szerepe: Fedezetet biztosít a bolti kereskedelemben: - a kereskedő költségeire - a kereskedő hasznára - a felszámított áfá-ra Az árrés számlának mindig csak KÖVETEL egyenlege lehet!

94 4. Készletváltozások elszámolása  beszerzés: T. 264 – K. 265 fogyasztói áron T. 265 – K. 454 beszerzési áron T. 466 – K. 454 áfa  értékesítés: árbevétel elszámolása: T. 381 – K. 91-92 T. 91-92 – K.467 áfa eladott áru kivezetése (készletcsökkenés elszámolása): T. 814 – K. 264 fogyasztói áron T. 265 – K. 814 árrés könyvelése

95 4. Készletváltozások elszámolása Betétdíjas göngyölegek elszámolása: - saját göngyöleg: a vállalkozó saját áruját készletét szállítja ki benne, és arra vállal kötelezettséget, a göngyöleget visszavásárolja betétdíjas áron - idegen göngyöleg: más vállalkozótól vásárolt készletei vannak, ezeket a göngyölegeket vissza kell küldeni a vállalkozónak

96 4. Készletváltozások elszámolása - saját göngyöleg:  beszerzés: T. 281 – K. 288 betétdíjas ár T. 288 – K. 454 beszerzési ár T. 466 – 454 áfa  visszaküldés: T. 288 – K. 281 betétdíjas ár T. 454 – K. 288 beszerzési ár T. 454 – 466 áfa

97 4. Készletváltozások elszámolása  engedmény: T. 454 – K. 288 beszerzési ár T. 454 – 466 áfa  eladás: T. 311 – K. 91-92 T. 311 – K. 467 áfa készletcsökkenés betétdíjas áron: T. 814 – K. 281 T. 288 – K. 814 ÁK göngyöleget visszaküldi a vevő: T. 91-92 – K. 311 T. 467 – K. 311 áfa

98 4. Készletváltozások elszámolása - idegen göngyöleg:  beszerzés: T. 282 – K. 454 T. 466 – K. 454 áfa  visszaváltás: T. 454 – K. 282 T. 454 – K. 466 áfa

99 4. Készletváltozások elszámolása Közvetített szolgáltatások elszámolása:  nyilvántartásba vétel: T. 271 – K. 454 T. 466 – K. 454 áfa  kiszállítás, kivezetés: T. 814 – K. 271

100 Jövedelemmel kapcsolatos elszámolások V. fejezet

101 1. Alapfogalmak  Munkabér fogalma: Az az összeg, amelyet a dolgozó a végzett munkája alapján pénzben vagy természetben kap. meghatározói: - munka mennyisége - munka minősége - munka körülményei - munkaszerződés

102 1. Alapfogalmak Munkabér elemei: - alapbér vagy törzsbér - bérpótlékok - kiegészítő fizetés - egyéb bér - prémium - jutalom

103 1. Alapfogalmak  Alapbér: A munkában eltöltött idő alapján jár, munkaszerződésben kerül rögzítésre. Lehet: - havi bér - órabér

104 1. Alapfogalmak  Törzsbér: A ténylegesen elvégzett munkáért jár, a teljesítménybér alapja, fizikai munkavállalóknál alkalmazzák. Lehet: - teljesítménybér - órabér

105 1. Alapfogalmak  Bérpótlékok: Különleges körülmények között végzett munkáért kifizetett többletbérek. Ilyenek: - munkakörülmények (magas, meleg, veszély) után járó pótlék járó pótlék - vezetői pótlék - nyelvpótlék - túlóra - kísérleti pótlék - készenléti pótlék

106 1. Alapfogalmak  Kiegészítő fizetés: Jogszabály határozza meg, munkateljesítmény nincs mögötte: - szabadság idejére járó bér - munkaszüneti napokra fizetett bér - tanulmányi szünetre járó bér - munkaközi szünetre járó bér - kiküldetés idejére járó bér - kényszerszabadság idejére járó bér - 13. havi bér

107 1. Alapfogalmak  Egyéb bérek: állományi dolgozóknál: - munkakörrel össze nem függő munkáért járó bér (pl.:találmány, előadás) bér (pl.:találmány, előadás) - felmondási idő tartamára járó bér

108 1. Alapfogalmak  Egyéb bérek: állományon kívüli dolgozóknál: - utólagos kifizetések a korábban állományi dolgozóknak - előadók, oktatási szakemberek, ellenőrök, vizsgáztatók díjazása - szakértői díjak - megbízási díjak - alkalmi munkavállalók bére - szakmai gyakorlatra kifizetett munkabérek - szakmunkástanulóknak fizetett ösztöndíjak - egyéb bérek

109 1. Alapfogalmak  Prémium: Előre kitűzött, meghatározott feladatok teljesítéséért folyósított többletjuttatás.  Jutalom: Olyan munkabér amelyet az elvégzett munka utólagos értékelése alapján kap a munkavállaló.

110 2. Munkabérek könyvvitele  Elszámolások időpontjai: 1. Tárgyhó vége: - összes havi bér, személyi jellegű egyéb kifizetések -SZHA, szakképzési hozzájárulás - egyéb munkabért terhelő levonások 2. Következő hó eleje: - bérfizetéssel kapcsolatos végelszámolások

111 2. Munkabérek könyvvitele 3. Következő hó - költségvetési átutalások, egyéb járulékok átutalása - bér terhére történő tartozások átutalása - TB pénzügyi rendezése

112 2. Munkabérek könyvvitele Vállalkozótterhelőlevonások szakképzési hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó BRUTTÓ BÉR DolgozótterhelőlevonásokSZJA nyugdíjjárulék, egészségbiztosítás munkavállalói hozzájárulás

113 2. Munkabérek könyvvitele  Bérköltség: Teendők: - bérfelosztó ív elkészítése - bérfizetési jegyzék összeállítása Bérköltség: A munkabér a vállalkozó tevékenységével kapcsolatos költségek egyik legjelentősebb hányada. Termelési költség!

114 2. Munkabérek könyvvitele  Bérköltség elszámolása: T. 541 - -K. 471 része még: - betegszabadság díja - jubileumi jutalom - végkielégítés - költségtérítés - reprezentációs költség T. 551 – K. 471

115 2. Munkabérek könyvvitele  TB terhére történő kifizetések elszámolása: - táppénz - szülési segély - útiköltség térítés orvosi kezelésre utazás során T. 368 – K. 471

116 2. Munkabérek könyvvitele  Járulékok elszámolása: Kötelezően fizetendő járulékok: - SZHA T. 561 – K. 473 - szakképzési hozzájárulás T. 564 – K. 474

117 2. Munkabérek könyvvitele  Munkabért terhelő levonások elszámolása: 1. Munkavállaló tartozásai a munkáltató felé: - kölcsön, előleg T. 361 – K. 381 T. 471 – K. 361 - kártérítés T. 471 – K. 96 T. 471 – K. 96

118 2. Munkabérek könyvvitele 2. Jogszabály vagy más előírás alapján történő levonások: - bérösszegtől független: gyerektartásT. 471 – K. 479 T. 479 – K. 384 hitelintézeti tartozásT. 471 – K. 479 szülőtartásT. 471 – K. 479 bírói letiltásT. 471 – K. 479

119 2. Munkabérek könyvvitele - bérösszegtől függő: SZJAT. 471 – K. 462 Nyugdíj járulék T. 471 – K. 473 Munkavállalói járulék T. 471 – K. 463 Magán nyugdíjpénztári tagdíj T. 471 – K. 479


Letölteni ppt "Számvitel II. Vállalkozói könyvvitel I.. Beszámoló készítés alapjai I. fejezet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések