Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. április 03. Országos Titkári értekezlet. Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók XXXIV. Kongresszusa •Javasolt időpont: november 12-13. (szerda- csütörtök)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. április 03. Országos Titkári értekezlet. Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók XXXIV. Kongresszusa •Javasolt időpont: november 12-13. (szerda- csütörtök)"— Előadás másolata:

1 2014. április 03. Országos Titkári értekezlet

2 Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók XXXIV. Kongresszusa •Javasolt időpont: november (szerda- csütörtök) vagy (csütörtök-péntek) vagy egynapos •Helyszín: Budapest •Javasolt létszám: minimum 110 fő Napirendek: •A BDSZ Országos Tanácsának és Számvizsgáló Bizottságának beszámolója az ötéves munkáról. •Tisztségviselők választása •Döntés a BDSZ jövőbeni működéséről (ipari szakszervezet, alapszabály), feladatairól.

3 Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók XXXIV. Kongresszusa •alapszervezeti és középszervi tisztségviselők választása június 1. október 15. között •felkészülési terv ütemezi a feladatokat •alapvető kérdés (ipari szakszervezeti összefogás mélysége, szervezeti összeolvadás létrejön-e?) •szervezeti egységek bírósági bejegyzése, jogi személyiségi problémák az új Ptk. alapján •bizottság alakult, jelentkezést várjuk: Csanádi József alelnök koordinál

4 A BDSZ XXXIV. kongresszusa munka- bizottságainak elnökei, titkárai és tagjai Kongresszust Előkészítő Bizottság Elnök:Rabi Ferenc – Titkár:dr. Horn János Tagok:A munkabizottságok elnökei, nyugdíjas választmány elnöke Alapszabály Bizottság Elnök:Rabi Ferenc itkár:dr. Horn János Tagok:dr. Bajusz Gergely dr. Rácz József Balogh József Beszámoló Bizottság Elnök:Pápis László – Titkár:Beőthy-Fehér Szabolcs Tagok: May László Vasas Mihály Pernecker László Varga Éva Hámori István Péter Program Bizottság Elnök:Csanádi József – Titkár:Gaál Gábor Tagok:Benkő Tamás Rákos József Varga Éva Hámori István Péter Nagyváradi István Jelölő Bizottság Elnök:Székely Jenő – Titkár:Gaál Gábor Tagok:Kovács János Tóth Imre Csiszár József Ügyrendi Bizottság Elnök:Vasas Mihály – Titkár:Kolláth János Tagok:Csató László Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság Elnök:Csató László – Titkár:Beőthy-Fehér Szabolcs Tagok:Lamos Katalin May László, Öller Ernő

5 JOGI SZEMÉLYISÉG A BDSZ-NÉL

6 JOGILAG KÉT TÍPUSÚ ALAPSZERVEZET 1. Önálló jogi személyiséggel rendelkező – az önálló bírósági bejegyzéssel jött létre 2. Jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység – az alapszabályból származik jogi személyiségük (= „származtatott” jogi személy)

7 A BDSZ szervezeti egységeinek jogi személyiségéről BDSZ Bírósági bejegyzéssel rendelkező szervezetek Származtatott jogi személyiséggel rendelkező (alap)szervezetek Jogi státusszal nem rendelkező alapszervezetek

8 Származtatott: •A fő szabály: Ptk. 3:63. § (5) - „Az egyesület alapszabálya az egyesület valamely szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja.” •A gyakorlatban a bíróság vizsgálhatja, hogy a szervezeti egység képes-e az önálló működésre, pl. van-e megfelelő vagyona, bevétele, szervezete, működési szabályai stb.

9 A KÉT ALAPSZERVEZET-TÍPUS MŰKÖDÉSÉNEK KIHÍVÁSAI A BDSZ-NÉL I. 1. Önálló jogi személyek működésére jogi értelemben nincs ráhatása 2. Megszűnés esetén az önálló jogi személy vagyonát nem kaphatja meg, mert a Ptk. 3:85.§ (1) bek. szerint csak közhasznú szervezet kaphatja. 3. Vitás helyzetben nem mindegy, hogy az önálló jogi személyiséggel bíró alapszervezetre tagként vagy szervezeti egységként tekintünk.

10 A KÉT ALAPSZERVEZET-TÍPUS MŰKÖDÉSÉNEK KIHÍVÁSAI A BDSZ-NÉL II. 3. Vitás helyzetben nem mindegy, hogy az önálló jogi személyiséggel bíró alapszervezet tag vagy szervezeti egység: HA TAG: - részvételi (választási, határozat megtámadási) jog - tagdíj fizetési kötelezettség - kizárás lehetősége pl. fegyelmi-etikai szabálysértés esetén HA SZERVEZETI EGYSÉG: - (központi) alapszabályi rendelkezések szabályozzák : mozgástere ettől függ - elvileg (az alapszabály módosításával) bármikor átszervezhető, módosítható

11 A KÉT ALAPSZERVEZET-TÍPUS MŰKÖDÉSÉNEK KIHÍVÁSAI A BDSZ-NÉL III. 4. Gazdálkodási felelősség szabályozatlansága - a gyakorlatban a származtatott jogi személyiséggel bíró alapszervezeteknél merül fel problémaként; - végső soron a „központ” felelős a szervezeti egységért, de nincs rálátása a gazdálkodásra; -a módosuló alapszabálynak ezt az ellentmondást rendeznie kell. 5. Nyilvántartási problémák - alapszervezetek létrejötte, megszűnése – alapszabálynak kezelnie kell; - bejegyzés során valamennyi (származtatott j.sz.) alapszervezet vonatkozásában kérhetik pl. a székhelyhasználatot, sőt az alapszervezet névhasználatát igazoló okiratokat, a képviselők személyes adatait stb.

12 PROBLÉMÁK AZ ÖNÁLLÓAN BEJEGYZETT JOGI SZEMÉLYISÉGEK SZINTJÉN 1. Új jogszabályok által előírt valamennyi kötelezettség teljesítése - alapszabály-módosítás : az új szabályok fényében a teljes működést végig kell gondolni és új szabályokat is kell alkotni (pl.: tagfelvétel, szervezeti megoldások, fegyelmi felelősség és kizárás szabályai) 2. Új jogszabályok által előírt - könyvvezetési - beszámolási kötelezettségek teljesítése (pl. elektronikus beküldés idővel)

13 PROBLÉMÁK A SZÁRMAZTATOTT JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ALAPSZERVEZETEK SZINTJÉN 1. Belső (alapszervezeti szintű) szabályzatok kialakítása – a BDSZ módosuló alapszabályával összhangban; 2. Szigorúbb működési rend: jegyzőkönyvvezetés, tagnyilvántartás, választási szabályok; 3. „Központra” irányadó könyvvezetési szabályok (pl.: kettős könyvvitel); 4. Beszámoló közzététele közvetlenül és idővel elektronikusan; 5. Gazdálkodás átláthatóságának és a gazdálkodási fegyelemnek a megtartása, számonkérhetőség erősítése (pl. formailag és tartalmilag helyes bizonylatok); 6. Székhelyhasználati és névhasználati engedély megszerzése. Képviselő személyes adatainak szolgáltatása.

14 ELVILEG SZÓBA JÖHETŐ ALAPSZABÁLYI MEGOLDÁSOK 1. Semelyik alapszervezetnek nincs jogi személyisége - önállók: fúzió a BDSZ-szel - származtatott: alapszabály módosítás - megszüntetés kongresszusi határozattal 2. Valamennyi alapszervezet önálló jogi személlyé válik – ekkor a BDSZ szövetségként működhet csak tovább 3. Jelenlegi kevert helyzet továbbélése -probléma, hogy a származtatott jogi személyiséggel rendelkező alapszervezetek felsorolása mellett hogyan jeleníti meg az alapszabály az önállóan bejegyzett alapszervezeteket? (ezek származtatott jogi személyiséggel nem bírhatnak, tehát a BDSZ Alapszabálya szempontjából ezek tulajdonképpen jogi személyiséggel nem bíró szervezeti egységek volnának; - akkor egyszer éli az életét önállóan, a BDSZ-től (jogi értelemben mindenképpen) függetlenül, máskor meg a BDSZ alapszabályi rendelkezései vonatkoznak rá? - „tag vagy szervezeti egység?” problémakör (elvben lehetséges volna úgy rendezni, hogy az önálló alapszervezetek a BDSZ tagjai volnának, míg a származtatott alapszervezetek pedig jogi személyiséggel bíró szervezeti egységek. Ez jogilag tiszta megoldás, de szembemegy a tényleges működési gyakorlattal, mert ekkor különbséget kell tennünk az alapszervezetek között. Van tag- alapszervezet és van szervezeti egység-alapszervezet.) 4. Új szervezeti megoldások - pl. jogi személyiség területi vagy szakmai tagozati szinten

15 ÖNÁLLÓ JOGI SZEMÉLY ALAPSZERVEZET MEGSZŰNÉSE - Jogutód nélküli megszűnés esetében kötelező: - Végelszámolás útján megszüntetni; - Végelszámolót választani; - Záró vagyonmérlegeket, beszámolókat, egyéb könyvelési feladatokat elvégezni. - Minden esetben NAV ellenőrzés várható; - Vagyont közhasznú szervezetnek kell juttatni az alapszabályban előzetesen meghatározottak szerint [Ptk. 3:85.§ (1) bek.], máskülönben a bíróság juttatja valamely szervezetnek.

16 ÖNÁLLÓ ALAPSZERVEZET MEGSZŰNÉSE BEOLVADÁSSAL •Ebben az esetben jogutódlással szűnik meg (egyesülés); •Példa: textiles, ruhás, bőrös fúziók; •Kongresszusi határozatok mindkét oldalon; •Egységes vagyon keletkezik; •A beolvadó szervezet vagyonának használatáról történő részletes rendelkezéseknek (pl. BDSZ Alapszabályban, egyéb belső szabályzatokban) nincs akadálya.

17 Korhatár előtti nyugdíjak •korengedmény eltörlésre került •korkedvezmény problémái:  január 1-től további jogosultság nem szerezhető  veszélybe kerül a átmeneti járadék igénybevételéhez szükséges korkedvezményes idő és műszakszám megszerzése  szénkülfejtés nem kerülhet be, mert új befogadás nem történhet  másfél év az állapotfelmérés igénye  nincs még rendelet  munkahelyi ártalmak kezelésének rendszere (MÁR), nem tudjuk, hogy a földalatti munkavállalók helyzetét rendezi-e

18 Nemzetközi ügyek •EU BÁPB – Brüsszel, február 28. •"Az ipari foglalkoztatás jövője Európában” – Madrid, április 2. •Industriall Europe kelet-európai régiós találkozó – Gdansk, április 6-8. •Európai Bányászati projektelőkészítés

19 A tagszervezetek főbb mutatói BányászÉpítőkHúsosNyomd.VasasÖsszes tagok aktív nyugd alapsz./akt nyugd. nyugd tagdíj1%1%1%1%1%1% közp. rész 40/503040/ alapsz.rész60/407060/ függetlení- tett tv.-ők Kb.30 apparátus mérleg++Neg.Neg.Neg. kongr. ip ingatlanok 16 db 3 db db 32+2

20 Alapítás éve:1862 Alkotó alapszervezetek(2014-ben) 21 Aktív taglétszám 1139 Nyugdíjasok 450 Tanulók 110 Jogfenntartók 121 ÖSSZESEN: 1820 NYDSZ

21 EGYEBEK: MÉRLEG FŐÖSSZEGEK 2013: Bevétel: ezer Kiadás: ezer Mérleg szaldó: -809ezer NYDSZ összes (100%) Tagdíj bevétele: ezer Nemzetközi tagdíj: MSZOSZ tagdíj: Fuzionálás döntési folyamata: Március Elnökség Április Országos Szakmai Választmány November LIII. Kongresszus NYDSZ

22 VDSZ

23

24

25

26

27

28

29 BDSZ ingatlanok, készpénz vagyon

30 BDSZ székház 1068 Budapest, Városligeti fasor Becsült forgalmi érték: ,- Ft

31 1136 Budapest, Hollán Ernő u I./1. 73 m 2 -es, 2+fél szobás, hallos, távfűtéses I. emeleti, belvárosi mellékutcára nyíló erkélyes, 5 emeletes társasházi lakás, Új-Lipótváros város csendes részén évi hivatalos értékbecslés alapján: ,- Ft évi vételi ajánlat szerint: ,- Ft Becsült forgalmi érték: ,- Ft

32 1138 Budapest, Balzsam u m 2 területű lakóház és udvar, melyből az épület 240 m 2. Pincerészen: mosókonyha, gázkazán, gázüzemű vízmelegítő. Földszinten: előszoba, 1+félszoba, nappali, konyha, 2 db WC mosdó. Emeleten: nagy nappali, 2 félszoba, fürdőszoba, erkély található. Az ingatlan csendes helyen, metróhoz, buszhoz, vonathoz 2-3 percre található. Hasonló színvonalú ingatlanok eladási áraihoz viszonyítva, tekintettel a jelenlegi ingatlanpiac „stagnálása” miatt: ,- Ft Becsült forgalmi érték: ,- Ft

33 XIX. Budapest, Nagysándor József u Becsült forgalmi érték: ,- Ft

34 Üdülők

35 Balatonföldvár, Spúr István u. 31. Az üdülő Balatonföldvár központjában, a főútvonal mellett, a vasútállomástól és a Balatontól 5-8 percre található. Az épületben 15 db 3-5 fős szoba, mindegyikben külön zuhanyzó-wc, külön felszerelt közös konyha, közös társalgó van. Az üdülőhöz nagy kert tartozik, gépkocsi parkolási lehetőséggel. Az üdülő összterülete: 2881 m 2 Signal Biztosítási kötvény szerint: a biztosított épület: ,- Ft gépek, berendezések: ,- Ft Becsült forgalmi érték: ,- Ft

36 Igal, Hegyi u. 1. Az üdülő a gyógyüdülő közelében, 8-10 perc sétával érhető el, csendes, szép környezetben található. A két kisebb faház 4 fő, a nagyobb 6 fő elhelyezésére alkalmas. (Konyha, zuhanyzós fürdőszoba, WC-vel). Parkolási lehetőség az udvaron. Az üdülő összterülete: 1084 m év végi hivatalos ingatlan becslés alapján: ,- Ft évi Biztosítási kötvény szerint az épület: ,- Ft gépek, berendezések: ,- Ft Becsült forgalmi érték: Ft,-

37 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna u. 41. Kétszintes épület nagy fedett terasszal, kerttel. Szintenként 3 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, hall. Parkolási lehetőség az udvaron belül. A strand 8-10 perc, a gyógyfürdő 15 perc sétával érhető el. Az üdülő összterülete: 329 m évi vételi ár: ,- Ft Becsült forgalmi érték: ,- Ft

38 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna u. 55. Kétszintes épület kerttel, két nagy terasszal, kb. 100 méterre a fenti üdülőháztól. A földszinten nagyméretű nappali, konyha, fürdő-szoba, a tetőtérben 3 szoba, fürdőszoba. Az üdülő összterülete: 490 m évi vételi ár: ,- Ft Becsült forgalmi érték: Ft

39 Balatongyörök, Petőfi Sándor u. 5. Kétszintes épület, 8 db erkélyes, szintenként 3 db kétágyas és 1 db négy ágyas szobával. A szobákban hideg vizes mosdó, a folyosón szintenként 1-1 közös fürdő, ill. WC. A Balatontól kb. 500 m-re, csendes környezetben található évi vételi ár: ,- Ft Becsült forgalmi érték: ,- Ft

40 Gárdony-Agárd, Csend u. 30. A földszinti részen amerikai konyhás nappali és két külön bejáratú szoba, fürdőszoba-WC, az emeleten szintén két külön bejáratú szoba, fürdőszoba-WC található. Az emeleti szobák teraszra nyithatók. Becsült forgalmi érték: ,- Ft

41 Igali faházak A üdülő a gyógyfürdő közelében, csendes, szép környezetben található 3 db faházból áll. Az épületek szerény berendezésűek és egyszerűen felszereltek. A két kisebb faház (hall, 2 db félszoba, főzőfülke, zuhanyozó WC-vel) maximum 4 fő részére, a nagyobb méretű harmadik faház (nappali, két szoba, konyha, zuhanyozós fürdőszoba, külön WC) maximum 6 fő befogadására alkalmas. Becsült forgalmi érték: ,- Ft

42 Területi irodák

43 Területi irodák elhelyezkedése

44 Gyöngyösi ház Gyöngyös, Szent István u. 6. Becsült forgalmi érték: ,- Ft

45 Kazincbarcikai Bányász Klub 3700 Kazincbarcika, Kazinczy tér 2. Becsült forgalmi érték: ,- Ft

46 Ajkai Bányász Klub Ajka, Petőfi u. 33 Becsült forgalmi érték: ,- Ft

47 Tapolca Bányász Klub Tapolca, Fő tér 4. A. I/2. Becsült forgalmi érték: ,- Ft

48 Tatabánya Becsült forgalmi érték: ,- Ft

49 Egyéb ingatlanok

50 Egercsehi Bányász Nyugdíjas Ház Egercsehi, Ady E. u. 1. Becsült forgalmi érték: ,- Ft

51 Martfű Becsült forgalmi érték: ,- Ft Vajta telek Becsült forgalmi érték: ,- Ft Körmend Becsült forgalmi érték: ,- Ft Készpénz kötöttség Segélyalap: ,- Ft Nyugdíjas alapszervezeteket segítő alap: ,- Ft Hozamok kerülnek felhasználásra Készpénz kötöttség nélkül

52 Összefoglaló A BDSZ kongresszusi felhatalmazással rendelkezik. Az ipari szövetség kezdeményezője. Indulási elveknek megfelelő fúziókat bonyolított le. (bőrős, ruhás, textiles). Diktátumok nélküli nyitottság van a sikeres tárgyalásokra de az elért eredményeinket és értékeinket megkívánjuk őrizni.

53 Követelések: -szénkülfejtéses szakmai nyugdíj visszaadása -átlagkeresetszámítási kedvezmény visszaállítása -III. csoportos rokkant bányászok ellátása Aktualitások Demonstráció:

54 Aktualitások Május 1. - könföderációs szervezés órától felvonulás órától nagygyűlés - BDSZ vállalás: fő

55 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2014. április 03. Országos Titkári értekezlet. Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók XXXIV. Kongresszusa •Javasolt időpont: november 12-13. (szerda- csütörtök)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések