Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. április 03. Országos Titkári értekezlet. Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók XXXIV. Kongresszusa •Javasolt időpont: november 12-13. (szerda- csütörtök)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. április 03. Országos Titkári értekezlet. Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók XXXIV. Kongresszusa •Javasolt időpont: november 12-13. (szerda- csütörtök)"— Előadás másolata:

1 2014. április 03. Országos Titkári értekezlet

2 Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók XXXIV. Kongresszusa •Javasolt időpont: november 12-13. (szerda- csütörtök) vagy 13-14. (csütörtök-péntek) vagy egynapos •Helyszín: Budapest •Javasolt létszám: minimum 110 fő Napirendek: •A BDSZ Országos Tanácsának és Számvizsgáló Bizottságának beszámolója az ötéves munkáról. •Tisztségviselők választása •Döntés a BDSZ jövőbeni működéséről (ipari szakszervezet, alapszabály), feladatairól.

3 Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók XXXIV. Kongresszusa •alapszervezeti és középszervi tisztségviselők választása június 1. október 15. között •felkészülési terv ütemezi a feladatokat •alapvető kérdés (ipari szakszervezeti összefogás mélysége, szervezeti összeolvadás létrejön-e?) •szervezeti egységek bírósági bejegyzése, jogi személyiségi problémák az új Ptk. alapján •bizottság alakult, jelentkezést várjuk: Csanádi József alelnök koordinál

4 A BDSZ XXXIV. kongresszusa munka- bizottságainak elnökei, titkárai és tagjai Kongresszust Előkészítő Bizottság Elnök:Rabi Ferenc – 06-1-322-98-65 Titkár:dr. Horn János Tagok:A munkabizottságok elnökei, nyugdíjas választmány elnöke Alapszabály Bizottság Elnök:Rabi Ferenc - 06-1-322-98-65 itkár:dr. Horn János Tagok:dr. Bajusz Gergely dr. Rácz József Balogh József Beszámoló Bizottság Elnök:Pápis László – 06-30-457-69-41 Titkár:Beőthy-Fehér Szabolcs Tagok: May László Vasas Mihály Pernecker László Varga Éva Hámori István Péter Program Bizottság Elnök:Csanádi József – 06-20-427-53-09 Titkár:Gaál Gábor Tagok:Benkő Tamás Rákos József Varga Éva Hámori István Péter Nagyváradi István Jelölő Bizottság Elnök:Székely Jenő – 06-30- 993-27-84 Titkár:Gaál Gábor Tagok:Kovács János Tóth Imre Csiszár József Ügyrendi Bizottság Elnök:Vasas Mihály – 06-30- 997-46-58 Titkár:Kolláth János Tagok:Csató László Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság Elnök:Csató László – 06-20 -366-55-71 Titkár:Beőthy-Fehér Szabolcs Tagok:Lamos Katalin May László, Öller Ernő

5 JOGI SZEMÉLYISÉG A BDSZ-NÉL

6 JOGILAG KÉT TÍPUSÚ ALAPSZERVEZET 1. Önálló jogi személyiséggel rendelkező – az önálló bírósági bejegyzéssel jött létre 2. Jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység – az alapszabályból származik jogi személyiségük (= „származtatott” jogi személy)

7 A BDSZ szervezeti egységeinek jogi személyiségéről BDSZ Bírósági bejegyzéssel rendelkező szervezetek Származtatott jogi személyiséggel rendelkező (alap)szervezetek Jogi státusszal nem rendelkező alapszervezetek

8 Származtatott: •A fő szabály: Ptk. 3:63. § (5) - „Az egyesület alapszabálya az egyesület valamely szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja.” •A gyakorlatban a bíróság vizsgálhatja, hogy a szervezeti egység képes-e az önálló működésre, pl. van-e megfelelő vagyona, bevétele, szervezete, működési szabályai stb.

9 A KÉT ALAPSZERVEZET-TÍPUS MŰKÖDÉSÉNEK KIHÍVÁSAI A BDSZ-NÉL I. 1. Önálló jogi személyek működésére jogi értelemben nincs ráhatása 2. Megszűnés esetén az önálló jogi személy vagyonát nem kaphatja meg, mert a Ptk. 3:85.§ (1) bek. szerint csak közhasznú szervezet kaphatja. 3. Vitás helyzetben nem mindegy, hogy az önálló jogi személyiséggel bíró alapszervezetre tagként vagy szervezeti egységként tekintünk.

10 A KÉT ALAPSZERVEZET-TÍPUS MŰKÖDÉSÉNEK KIHÍVÁSAI A BDSZ-NÉL II. 3. Vitás helyzetben nem mindegy, hogy az önálló jogi személyiséggel bíró alapszervezet tag vagy szervezeti egység: HA TAG: - részvételi (választási, határozat megtámadási) jog - tagdíj fizetési kötelezettség - kizárás lehetősége pl. fegyelmi-etikai szabálysértés esetén HA SZERVEZETI EGYSÉG: - (központi) alapszabályi rendelkezések szabályozzák : mozgástere ettől függ - elvileg (az alapszabály módosításával) bármikor átszervezhető, módosítható

11 A KÉT ALAPSZERVEZET-TÍPUS MŰKÖDÉSÉNEK KIHÍVÁSAI A BDSZ-NÉL III. 4. Gazdálkodási felelősség szabályozatlansága - a gyakorlatban a származtatott jogi személyiséggel bíró alapszervezeteknél merül fel problémaként; - végső soron a „központ” felelős a szervezeti egységért, de nincs rálátása a gazdálkodásra; -a módosuló alapszabálynak ezt az ellentmondást rendeznie kell. 5. Nyilvántartási problémák - alapszervezetek létrejötte, megszűnése – alapszabálynak kezelnie kell; - bejegyzés során valamennyi (származtatott j.sz.) alapszervezet vonatkozásában kérhetik pl. a székhelyhasználatot, sőt az alapszervezet névhasználatát igazoló okiratokat, a képviselők személyes adatait stb.

12 PROBLÉMÁK AZ ÖNÁLLÓAN BEJEGYZETT JOGI SZEMÉLYISÉGEK SZINTJÉN 1. Új jogszabályok által előírt valamennyi kötelezettség teljesítése - alapszabály-módosítás : az új szabályok fényében a teljes működést végig kell gondolni és új szabályokat is kell alkotni (pl.: tagfelvétel, szervezeti megoldások, fegyelmi felelősség és kizárás szabályai) 2. Új jogszabályok által előírt - könyvvezetési - beszámolási kötelezettségek teljesítése (pl. elektronikus beküldés idővel)

13 PROBLÉMÁK A SZÁRMAZTATOTT JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ALAPSZERVEZETEK SZINTJÉN 1. Belső (alapszervezeti szintű) szabályzatok kialakítása – a BDSZ módosuló alapszabályával összhangban; 2. Szigorúbb működési rend: jegyzőkönyvvezetés, tagnyilvántartás, választási szabályok; 3. „Központra” irányadó könyvvezetési szabályok (pl.: kettős könyvvitel); 4. Beszámoló közzététele közvetlenül és idővel elektronikusan; 5. Gazdálkodás átláthatóságának és a gazdálkodási fegyelemnek a megtartása, számonkérhetőség erősítése (pl. formailag és tartalmilag helyes bizonylatok); 6. Székhelyhasználati és névhasználati engedély megszerzése. Képviselő személyes adatainak szolgáltatása.

14 ELVILEG SZÓBA JÖHETŐ ALAPSZABÁLYI MEGOLDÁSOK 1. Semelyik alapszervezetnek nincs jogi személyisége - önállók: fúzió a BDSZ-szel - származtatott: alapszabály módosítás - megszüntetés kongresszusi határozattal 2. Valamennyi alapszervezet önálló jogi személlyé válik – ekkor a BDSZ szövetségként működhet csak tovább 3. Jelenlegi kevert helyzet továbbélése -probléma, hogy a származtatott jogi személyiséggel rendelkező alapszervezetek felsorolása mellett hogyan jeleníti meg az alapszabály az önállóan bejegyzett alapszervezeteket? (ezek származtatott jogi személyiséggel nem bírhatnak, tehát a BDSZ Alapszabálya szempontjából ezek tulajdonképpen jogi személyiséggel nem bíró szervezeti egységek volnának; - akkor egyszer éli az életét önállóan, a BDSZ-től (jogi értelemben mindenképpen) függetlenül, máskor meg a BDSZ alapszabályi rendelkezései vonatkoznak rá? - „tag vagy szervezeti egység?” problémakör (elvben lehetséges volna úgy rendezni, hogy az önálló alapszervezetek a BDSZ tagjai volnának, míg a származtatott alapszervezetek pedig jogi személyiséggel bíró szervezeti egységek. Ez jogilag tiszta megoldás, de szembemegy a tényleges működési gyakorlattal, mert ekkor különbséget kell tennünk az alapszervezetek között. Van tag- alapszervezet és van szervezeti egység-alapszervezet.) 4. Új szervezeti megoldások - pl. jogi személyiség területi vagy szakmai tagozati szinten

15 ÖNÁLLÓ JOGI SZEMÉLY ALAPSZERVEZET MEGSZŰNÉSE - Jogutód nélküli megszűnés esetében kötelező: - Végelszámolás útján megszüntetni; - Végelszámolót választani; - Záró vagyonmérlegeket, beszámolókat, egyéb könyvelési feladatokat elvégezni. - Minden esetben NAV ellenőrzés várható; - Vagyont közhasznú szervezetnek kell juttatni az alapszabályban előzetesen meghatározottak szerint [Ptk. 3:85.§ (1) bek.], máskülönben a bíróság juttatja valamely szervezetnek.

16 ÖNÁLLÓ ALAPSZERVEZET MEGSZŰNÉSE BEOLVADÁSSAL •Ebben az esetben jogutódlással szűnik meg (egyesülés); •Példa: textiles, ruhás, bőrös fúziók; •Kongresszusi határozatok mindkét oldalon; •Egységes vagyon keletkezik; •A beolvadó szervezet vagyonának használatáról történő részletes rendelkezéseknek (pl. BDSZ Alapszabályban, egyéb belső szabályzatokban) nincs akadálya.

17 Korhatár előtti nyugdíjak •korengedmény eltörlésre került •korkedvezmény problémái:  2015. január 1-től további jogosultság nem szerezhető  veszélybe kerül a átmeneti járadék igénybevételéhez szükséges korkedvezményes idő és műszakszám megszerzése  szénkülfejtés nem kerülhet be, mert új befogadás nem történhet  másfél év az állapotfelmérés igénye  nincs még rendelet  munkahelyi ártalmak kezelésének rendszere (MÁR), nem tudjuk, hogy a földalatti munkavállalók helyzetét rendezi-e

18 Nemzetközi ügyek •EU BÁPB – Brüsszel, február 28. •"Az ipari foglalkoztatás jövője Európában” – Madrid, április 2. •Industriall Europe kelet-európai régiós találkozó – Gdansk, április 6-8. •Európai Bányászati projektelőkészítés

19 A tagszervezetek főbb mutatói - 2012 BányászÉpítőkHúsosNyomd.VasasÖsszes tagok 20 029 4 460 2 636 1 870 30 050 59 045 aktív 4 373 2 840 2 554 1 025 21 160 31 952 nyugd. 15 128 1 620 826104340 21 780 alapsz./akt nyugd. nyugd.579180102819425369116 tagdíj1%1%1%1%1%1% közp. rész 40/503040/706050 alapsz.rész60/407060/304050 függetlení- tett tv.-ők 30-40260Kb.30 apparátus232442964 mérleg++Neg.Neg.Neg. kongr. ip. 20142015201320142014 ingatlanok 16 db 3 db 4 +2 1 8 db 32+2

20 Alapítás éve:1862 Alkotó alapszervezetek(2014-ben) 21 Aktív taglétszám 1139 Nyugdíjasok 450 Tanulók 110 Jogfenntartók 121 ÖSSZESEN: 1820 NYDSZ

21 EGYEBEK: MÉRLEG FŐÖSSZEGEK 2013: Bevétel: 34.086ezer Kiadás: 34.895ezer Mérleg szaldó: -809ezer NYDSZ összes (100%) Tagdíj bevétele: 23.800ezer Nemzetközi tagdíj:850000.- MSZOSZ tagdíj:810000.- Fuzionálás döntési folyamata: 2014. Március Elnökség 2014. Április 24-26 Országos Szakmai Választmány 2014. November LIII. Kongresszus NYDSZ

22 VDSZ

23

24

25

26

27

28

29 BDSZ ingatlanok, készpénz vagyon

30 BDSZ székház 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. Becsült forgalmi érték: 500-700.000.000,- Ft

31 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 27-29. I./1. 73 m 2 -es, 2+fél szobás, hallos, távfűtéses I. emeleti, belvárosi mellékutcára nyíló erkélyes, 5 emeletes társasházi lakás, Új-Lipótváros város csendes részén. 2008. évi hivatalos értékbecslés alapján: 24.250.000,- Ft 2009. évi vételi ajánlat szerint: 22.500.000,- Ft Becsült forgalmi érték: 25.000.000,- Ft

32 1138 Budapest, Balzsam u. 13. 373 m 2 területű lakóház és udvar, melyből az épület 240 m 2. Pincerészen: mosókonyha, gázkazán, gázüzemű vízmelegítő. Földszinten: előszoba, 1+félszoba, nappali, konyha, 2 db WC mosdó. Emeleten: nagy nappali, 2 félszoba, fürdőszoba, erkély található. Az ingatlan csendes helyen, metróhoz, buszhoz, vonathoz 2-3 percre található. Hasonló színvonalú ingatlanok eladási áraihoz viszonyítva, tekintettel a jelenlegi ingatlanpiac „stagnálása” miatt: 53.000.000,- Ft Becsült forgalmi érték: 50.000.000,- Ft

33 XIX. Budapest, Nagysándor József u. 120. Becsült forgalmi érték: 50.000.000,- Ft

34 Üdülők

35 Balatonföldvár, Spúr István u. 31. Az üdülő Balatonföldvár központjában, a főútvonal mellett, a vasútállomástól és a Balatontól 5-8 percre található. Az épületben 15 db 3-5 fős szoba, mindegyikben külön zuhanyzó-wc, külön felszerelt közös konyha, közös társalgó van. Az üdülőhöz nagy kert tartozik, gépkocsi parkolási lehetőséggel. Az üdülő összterülete: 2881 m 2 Signal Biztosítási kötvény szerint: a biztosított épület: 76.760.000,- Ft gépek, berendezések: 10.160.000,- Ft Becsült forgalmi érték: 80.000.000,- Ft

36 Igal, Hegyi u. 1. Az üdülő a gyógyüdülő közelében, 8-10 perc sétával érhető el, csendes, szép környezetben található. A két kisebb faház 4 fő, a nagyobb 6 fő elhelyezésére alkalmas. (Konyha, zuhanyzós fürdőszoba, WC-vel). Parkolási lehetőség az udvaron. Az üdülő összterülete: 1084 m 2 2007. év végi hivatalos ingatlan becslés alapján: 9.700.000,- Ft 2010. évi Biztosítási kötvény szerint az épület: 13.546.000,- Ft gépek, berendezések: 2.822.000,- Ft Becsült forgalmi érték: 8.000.000 Ft,-

37 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna u. 41. Kétszintes épület nagy fedett terasszal, kerttel. Szintenként 3 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, hall. Parkolási lehetőség az udvaron belül. A strand 8-10 perc, a gyógyfürdő 15 perc sétával érhető el. Az üdülő összterülete: 329 m 2 2009. évi vételi ár: 13.000.00,- Ft Becsült forgalmi érték: 10.000.000,- Ft

38 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna u. 55. Kétszintes épület kerttel, két nagy terasszal, kb. 100 méterre a fenti üdülőháztól. A földszinten nagyméretű nappali, konyha, fürdő-szoba, a tetőtérben 3 szoba, fürdőszoba. Az üdülő összterülete: 490 m 2 2009. évi vételi ár: 11.200.000,- Ft Becsült forgalmi érték: 15.000.000.- Ft

39 Balatongyörök, Petőfi Sándor u. 5. Kétszintes épület, 8 db erkélyes, szintenként 3 db kétágyas és 1 db négy ágyas szobával. A szobákban hideg vizes mosdó, a folyosón szintenként 1-1 közös fürdő, ill. WC. A Balatontól kb. 500 m-re, csendes környezetben található. 2008. évi vételi ár: 24.500.000,- Ft Becsült forgalmi érték: 25.000.000,- Ft

40 Gárdony-Agárd, Csend u. 30. A földszinti részen amerikai konyhás nappali és két külön bejáratú szoba, fürdőszoba-WC, az emeleten szintén két külön bejáratú szoba, fürdőszoba-WC található. Az emeleti szobák teraszra nyithatók. Becsült forgalmi érték: 12.000.000,- Ft

41 Igali faházak A üdülő a gyógyfürdő közelében, csendes, szép környezetben található 3 db faházból áll. Az épületek szerény berendezésűek és egyszerűen felszereltek. A két kisebb faház (hall, 2 db félszoba, főzőfülke, zuhanyozó WC-vel) maximum 4 fő részére, a nagyobb méretű harmadik faház (nappali, két szoba, konyha, zuhanyozós fürdőszoba, külön WC) maximum 6 fő befogadására alkalmas. Becsült forgalmi érték: 7.000.000,- Ft

42 Területi irodák

43 Területi irodák elhelyezkedése

44 Gyöngyösi ház Gyöngyös, Szent István u. 6. Becsült forgalmi érték: 25.000.000,- Ft

45 Kazincbarcikai Bányász Klub 3700 Kazincbarcika, Kazinczy tér 2. Becsült forgalmi érték: 7.000.000,- Ft

46 Ajkai Bányász Klub Ajka, Petőfi u. 33 Becsült forgalmi érték: 6.000.000,- Ft

47 Tapolca Bányász Klub Tapolca, Fő tér 4. A. I/2. Becsült forgalmi érték: 7.000.000,- Ft

48 Tatabánya Becsült forgalmi érték: 23-25.000.000,- Ft

49 Egyéb ingatlanok

50 Egercsehi Bányász Nyugdíjas Ház Egercsehi, Ady E. u. 1. Becsült forgalmi érték: 3.000.000,- Ft

51 Martfű Becsült forgalmi érték: 1.000.000,- Ft Vajta telek Becsült forgalmi érték: 1.000.000,- Ft Körmend Becsült forgalmi érték: 200.000,- Ft Készpénz kötöttség Segélyalap: 42.000.000,- Ft Nyugdíjas alapszervezeteket segítő alap: 50.000.000,- Ft Hozamok kerülnek felhasználásra Készpénz kötöttség nélkül

52 Összefoglaló A BDSZ kongresszusi felhatalmazással rendelkezik. Az ipari szövetség kezdeményezője. Indulási elveknek megfelelő fúziókat bonyolított le. (bőrős, ruhás, textiles). Diktátumok nélküli nyitottság van a sikeres tárgyalásokra de az elért eredményeinket és értékeinket megkívánjuk őrizni.

53 Követelések: -szénkülfejtéses szakmai nyugdíj visszaadása -átlagkeresetszámítási kedvezmény visszaállítása -III. csoportos rokkant bányászok ellátása Aktualitások Demonstráció: 2014. 01.29.

54 Aktualitások Május 1. - könföderációs szervezés - 10.00 órától felvonulás - 11.00 órától nagygyűlés - BDSZ vállalás: 6-700 fő

55 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2014. április 03. Országos Titkári értekezlet. Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók XXXIV. Kongresszusa •Javasolt időpont: november 12-13. (szerda- csütörtök)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések