Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors 2013-14-1 4/5.  1/5 Politika, szakpolitikák, humánpolitikák, foglalkoztatáspolitika vs. munkanélküliek ellátása  2/5 Európa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors 2013-14-1 4/5.  1/5 Politika, szakpolitikák, humánpolitikák, foglalkoztatáspolitika vs. munkanélküliek ellátása  2/5 Európa."— Előadás másolata:

1 Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors 2013-14-1 4/5

2  1/5 Politika, szakpolitikák, humánpolitikák, foglalkoztatáspolitika vs. munkanélküliek ellátása  2/5 Európa gazdaságtörténete: a munkapiac története  3/5 Új fogalmak a foglalkoztatáspolitika területén: flexicurity, adaptability, flexibility, CSR, LLG  4/5 Maastrichttól az Európa 2020-ig: Az önálló közösségi foglalkoztatási stratégia (EES)  5/5 Az Európa 2020 foglalkoztatáspolitikai vetületei és tagállami feladatai, lehetőségei és a mai magyar és uniós munkapiacok állapota

3

4  Mit jelent az Európai Közösség (EK)? (és előzménye az Európai Gazdasági Közösség (EGK) Mit jelent az Európai Közösség (EK)?  Mit az Európai Unió (EU)?  és mit takar az európai munkaerőpiac/ képzési tér (area of skills and competencies)?

5

6  1815 bécsi kongresszus… Szent Szövetség  Krími háború (1853- 56)  itáliai háború (1860),  a dán- porosz-osztrák háború (1864),  a porosz-osztrák háború (1866), Forrás: A haditechnika fejlődése és alkalmazása 19. század háborúiban

7 Porosz-francia háború 1870-71 1870. július 19-én küldte el hadüzenetét III. Napóleon (ur. 1852- 1870) Berlin számára, ezzel kitört a francia-porosz háború, a német egyesítés folyamatának utolsó összecsapása. I. Vilmos (ur. 1861- 1888) és Bismarck Poroszországa megsemmisítő vereséget mért a francia császár erőire, ezzel előidézte a Második Császárság bukását, majd a Harmadik Köztársaság megszületését. (Tarján: Rubicon)(Tarján: Rubicon)

8

9  1946 Churchill; fultoni beszéd (ld. Rubicon)(ld. Rubicon)  Nyugat-Európa újjáépítése; Marshall-segély (1948-52)  1948-ban az ENSZ „Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata”  1949 Európa Tanács  „Európa négy arany évtizede” (1948-1973)  Kelet-Európa: szovjet befolyás, tervutasítás  Mediterrán Európa: (EL, PT, SP) jobboldali diktatúrák A Balti-tenger melletti Stettintől az Adriai- tenger mentén fekvő Triesztig vasfüggöny ereszkedik le a kontinensre.” (Részlet Winston Churchill fultoni beszédéből)

10 ESZAK (1951) RSZ (1957) – foglalkoztatást a piaci mechanizmusokra bízza ESZA (1958; tényleges működés 1962-től) ESZA új formában (1974-) ~ Közösségi „New Deal” EEO (Egységes Európai Okmány 1986) Foglalkoztatási helyzetkép Európában első kiadás (Employment in Europe, EiE) (1988) Közösségi Charta a munkavállalók alapvető szociális jogairól (1989) Maastrichti Szerződés (1992) Fehér Könyv (1993) növekedés, versenyképesség, foglalkoztatás Esseni foglalkoztatáspolitikai prioritások (1994) Kötelező éves Bizottsági foglalkoztatáspolitikai értékelés (1995)

11  bérek közötti egyenlőtlenségek csökkentését,  szociális biztonsági rendszerek finanszírozását,  és a munkaidőre vonatkozó szabályozások

12 Az RSZ kötelezi a résztvevő tagállamokat egyes szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai tevékenységek felvállalására, de ezek tartalmi kereteit nem szabályozza. Így nevesíti a:  - foglalkoztatás,  - munkajog, és munkakörülmények,  - szakmai alap- és továbbképzés,  - szociális biztonság,  - üzemi balesetek, foglalkozási betegségek megelőzése,  - munkahelyi egészségvédelem,  - szakszervezet-alakítási jog és kollektív tárgyalások a munkáltatók és a munkavállalók között kérdéseit.

13  neoliberális gazdaságpolitikán, a felhőtlen gazdasági növekedésen van a hangsúly, ennek érdekében a szabad munkaerő-áramlás elősegítése a cél. A hatvanas évek végére a politikai klíma kezd megváltozni (1968 Párizs diáklázadás, 1969 Olaszország szakszervezeti mozgalmak)

14

15  Végül mégis a gazdasági fejlődés lelassulása adja a végső lökést (1972 első olajkrízis). Az 1972-es párizsi értekezleten a Közös Piac fejlesztése szempontjából a kormányfők és államfők felértékelik a szociális védelem súlyát. Az 1971-ben megkezdett bizottsági munka 1974-ben jut látványos szakaszába. Elindul az Európai Szociális Akcióprogram, amelyet európai New Dealként is emlegetnek. Az akcióprogram három fő prioritása a:  - foglalkoztatási helyzet javítása,  - élet- és munkakörülmények javítása,  - szélesebb körű párbeszéd a Közösség gazdasági és szociális döntéseinek előkészítésében

16  Az 1980-as évektől a Bizottság ajánlásokkal próbálta meg átformálni a munkaerőpiacot (pl. a munkaidő csökkentés, rugalmas nyugdíjazás, részmunkaidő ügyeiben). A brit ellenállás folytán (a brit miniszterelnök ekkor Margaret Thatcher volt) egyik ajánlásból sem lett kötelező joganyag.  A nyolcvanas években domináns „Európai Szociális Tér” (espace sociale) gondolatát a francia elnök Francois Mitterand vetette fel. A Bizottság akkori elnöke Jacques Delors magáévá tette a gondolatot. Az elképzelés értelmében a szociális kohézió nem választható el a gazdasági kohéziótól, így a továbbiakban a kétfajta kohézióról csak kölcsönös összefüggésben lehet beszélni róluk és az európai kohézió kérdéseiről.

17  megszületett az RSZ második módosítása, a britek itt is élénken elutasítják a szociálpolitikai fejezet módosítását, így a többi 11 tagállam az RSZ módosítása helyett megjelenteti a 14. számú Szociálpolitikai Jegyzőkönyvet és megszületik a Szociálpolitikai Megállapodás, amely nem vonatkozik Nagy-Britanniára és Észak- Írországra  A megállapodásban a tagállamok rögzítik, hogy lépéseket tesznek a foglalkoztatás előmozdítása, élet-, és munkafeltételek javítása, megfelelő szociális védelem, szociális párbeszéd, magas és tartós foglalkoztatási színvonal, emberi erőforrások fejlesztése és a kirekesztés elleni közdelem érdekében  OMC modell megszületése

18  Jelentősé vált a munkanélküliség problémája, amelynek hátterében az inaktivitás növekedése, a versenyképesség romlása állt. Az 1970-es évek (1973 olajválság után) óta eltelt 20 évben nőtt a munkanélküliség 17 millió főre nőtt (1993) a tagállamok összességében.  Ugyanakkor a 80% jóléti növekmény csak 9% foglalkoztatás emelkedés (1973-1993) eredményezett. A Közösség USA-hoz és Japánhoz viszonyított elmaradása növekedett

19  aktív szolidaritás,  élethosszig tartó tanulás, (lifelong education and training;)  - nagyobb rugalmasság (flexibility) belső /*vállalati, ágazati értelemben/ (internally) és külső (externally) vonatkozásban is;  - decentralizáció, innováció,  - az alacsonyan képzett munkások számarányának csökkentése,  - foglalkoztatáspolitikák teljes és alapos felülvizsgálata

20  1. ) A helyi- házi, házkörüli munkák feltárása  Házi segítségnyújtás, betegápolás idősebbeknek, fogyatékkal élőknek,  Óvodásokra, kisiskolásokra vigyázás iskola előtt és után,  Fiatalok segítése különböző (mentális, tanulási, beilleszkedési stb.) problémák esetében,  Házfelügyelet, vagyonvédelem  Helyi, vidéki, külvárosi kisboltok nyitása  2.) Új szórakoztatótechnikára alapuló munkahelyek, a növekvő szabadidő eltöltésére alapuló munkák  3.) Az életminőség javítását célzó lépésekhez kötődő munkahelyek  Régi, komfort nélküli házak, blokkok felújítása,  Helyi közszolgáltatások fejlesztése  4.) Környezetvédelem  Környezet megóvása, újrafelhasználás  Vízgazdálkodás, szennyvízgazdálkodás  Minőségbiztosítás  Energiatakarékosság,

21  Foglalkoztatási irányelvek (FI) / guidelines- előbb évente majd több évre  Európai Foglalkoztatáspolitikai Stratégia (EFS) (European Employment Strategy EES)  National Action Plan for Employment (NAP) Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv (NFA), amelyet 2005-től felvált az Integrált Irányvonalakhoz kapcsolódó nemzeti intézkedéseket és eredményeket bemutató Nemzeti Reform Program fogalma  Joint Employment Report (JER) Közös Foglalkoztatási Jelentés a Tanács és a Bizottság közös értékelése,  valamint a Nyitott Koordináció azaz open method of co-ordination (OMC)

22 Amszterdami Szerződés (1997): -új fogalmak, a közösségi foglalkoztatáspolitika teret nyer: FI, NAP, JER, OMC Cardiff (1998)- NAPfE (NFA), 4 pillér a foglalkoztatáspolitikában Köln, Európai Foglalkoztatási Paktum (1999) Lisszaboni Csúcs (2000) 2010-re EU legyen a legversenyképesebb! (70% foglalkoztatottság) Nizzai Nyilatkozat (2001) Leakeni Nyilatkozat: Európai Szakszervezeti Szövetség (2001) Stockholmi kiegészítések (2001): figyelmeztetés és újabb vállalások Barcelonai Csúcs (2002) megtorpanás, átfogalmazás Sapir- jelentés (2003); Thessaloniki (2003) Az első 5 év értékelése (1998-2003) 3 új irányelv Kok- jelentés (2004) I. és II. Alkotmányos Szerződés aláírása (2004. október 29. Róma) Francia és holland népszavazáson az Alkotmányos Szerződés elbukik (2005 tavasz-nyár) Barroso- bizottság (2005)—új integrált FI 2005-2008 A „mini” Alkotmány elfogadása (német és portugál elnökségek 2007) és az ír népszavazás elutasítása (2008) Új integrált irányelvek 2008-10-re és Nemzeti Reform Programok (NRP) Európa 2020, Európai Szemeszter (2010-2020) - ESF integrációja a Európa 2020 IG-be CSR (2011) – első országspecifikus ajánlások

23  1.) Az Európai Tanács elemzi és értékeli a Közösség foglalkoztatási helyzetét. Majd a Tanács és a Bizottság közös éves jelentést tesz közzé (Közös Foglalkoztatási Jelentés- Joint Employment Report, JER).  2.) A Tanács a Bizottság előterjesztése és a JER következtetései alapján irányvonalakat (guidelines) fogad el (Irányelv más közösségi eszközt jelöl!) Elfogadásuk előtt a Tanács konzultál az Európai Parlamenttel, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, a Régiók Bizottságával, valamint a Munkaerő-piaci Bizottsággal.  3.) Az éves irányelvek alapján minden tagállam felépíti saját Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervét, (NFA) (Magyarország 2004-ben készített először ilyet.) amelyben a kiadott irányelveknek megfelelő célokat és az elérésükhöz vezető intézkedéseket ír le. 1999-től a NFA-val összhangban a tagállamok beszámolnak az elért eredményeikről. (1998-ban, az első évben a beszámolás még két elkülönülő részben történt meg.)  4.) Az NFA célok és elért eredmények alapján a Tanács értékeli a tagállamok munkáját. E folyamat eredményeként visszajelzést kapnak az éves célok teljesítéséről. A következő éves célok megfogalmazása a visszajelzések alapján történik meg. (A Tanács minősített többséggel konkrét ajánlásokat is megfogalmazhat a tagállamai felé.) Minden tagállam visszajelzést kap a teljesítményéről. Mivel az EU feltett szándéka az átláthatóság növelése és a polgárközelibb EU kialakítása minden foglalkoztatási dokumentum felkerül az unió hivatalos honlapjára 29. A folyamat végül az első lépéstől kezdődik újra, meg újra. A Közösségben ezt a folyamatot hívják Nyitott Koordinációs Modellnek (open method of coordination OMC).

24

25

26

27


Letölteni ppt "Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors 2013-14-1 4/5.  1/5 Politika, szakpolitikák, humánpolitikák, foglalkoztatáspolitika vs. munkanélküliek ellátása  2/5 Európa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések