Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió Általános áttekintés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió Általános áttekintés."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió Általános áttekintés

2 Az Európai Unió fogalma és pillérei
Az Európai Unió kontinensünk 27 államának gazdasági, politikai és jogi integrációja. Az integráció beilleszkedést, egyesülést és egységbe rendezést jelent. A gazdaság anyagi-szellemi javak előállítása, elosztása, forgalma és felhasználása. A politika az emberi közösség és társadalom hatalmi rendszere. A jog az egyént megillető és társadalmi életét kívülről meghatározó szabályok rendszere. Eszerint az EU a tagállamok gazdasági, politikai jogi egyesülése, ill. egysége. Pillérei: A Római Szerződés (1957): a gazdaság- és gazdaságpolitika-; A Maastrichti Szerződés (1992): a kül- és biztonságpolitika-; A Schengeni Egyezmény (1995): a bel- és igazságügyi politika legfontosabb okmánya.

3 Az EU főbb adatai

4 A Montánunió tagállamai
Az EU előzményei Az előzmények filozófiai és politikai jellegűek, a háború vagy a békés összefogás eszközeivel, a vallási, erkölcsi, jogi, politikai és gazdasági fejlődés, ill. megújulás által. Távoli előzmények: Ókoriak: Platón állama, Periklész és Nagy Sándor pánhellén szövetsége, Caesar és Augustus „Imperium Romanum”-a. Középkoriak: Frank, német-római, bizánci császári és pápai egységtörekvések, Dante, Dubois, Pogyebrád, Mátyás szövetségi tervei. Újkoriak: Morus Tamás, Sully herceg, Saint-Pierre abbé, J. Bentham, I. Kant, Victor Hugo európai béke és egység gondolatai. 20. századi előzmények: Páneurópa Mozgalom (1922): Coudenhove-Kalergi gróf, célja: Európai Egyesült Államok; Kellog-Briand paktum (1928): az európai béke fenntartásáról; Montánunió (1951): Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK). A Montánunió tagállamai

5 Az integráció folyamata
1.) A gazdasági integráció: Európai Gazdasági Közösség (EGK, 1957): Célja a „4 szabadság”; az áruk, szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlása; Közös agrárpolitika bevezetése (1962); Korlátlan vámunió (1968); Európai Regionális Alap ( ): területi fejlesztések; Európai Monetáris Rendszer és ECU (1979); Egységes Európai Okmány (1986): a belső piacokról; Gazdasági és Monetáris Unió ( ): : korlátlan tőkeáramlás, a jegybankok Elnöki Bizottsága, konvergencia-kritériumok; : Európai Monetáris Intézet, stabilitási- növekedési program, Európai Központi Bank; : Az eurozóna kialakítása; az euró előbb bankszámla-, 2002-től bankjegypénz. 2.) A politikai integráció: Az Európai Uniót a Maastrichti Szerződés (1992.) hozta létre a Montánunió (1952), az EGK és EURATOM (1957) egyesítése által 1967-ben létrejött Európai Közösségből. Legfőbb intézményei az elődszervezetek működése közben fokozatosan alakultak ki: Az Európai Bíróság (1952-től), az ESZAK bíróságából fejlődik tovább; Az EEC, EC, majd EU Tanácsa (1958-tól) előbb EGK, majd EK, végül EU Tanács. Az Európai Bizottság (1958-tól), az EGK jogszabály-alkotó intézményéből alakult ki; Az Európai Parlament (1962-től): E néven az ESZAK közgyűléséből jön létre; Az Európai Tanács (1974-től), a tagok állam- és kormányfőinek időszakos testülete. 3.) A jogharmonizáció: A határok szabad átjárását biztosító Schengeni Egyezmény (1995) óta gyorsult fel, de közös Alkotmányt máig nem sikerült elfogadtatni.

6 Az EEC, az EC és az EU bővítése
A bővítés folyamata 1957: Franciaország, Olaszország, NSZK, BE-NE-LUX államok EGK alapítása; 1973: Dánia, Nagy-Britannia, Írország csatlakozása; 1981: Görögország felvétele; 1986: Spanyolország, Portugália belépése; 1995: Osztrák, svéd és finn csatlakozás; 2004: Észt, lett, litván, lengyel, cseh, szlovák, szlovén, máltai, ciprusi és magyar bővítés; 2007: Románia és Bulgária felvétele.

7 Az EU szervezete Intézmények Európai Parlament;
Európai Unió Tanácsa (és Elnöksége); Európai Közösségek Bírósága; Európai Számvevőszék; Európai Ombudsman; Európai Adatvédelmi Biztos. Pénzügyi szervezetek Európai Központi Bank; Európai Beruházási Bank (és Alap). Tanácsadó szervek Európai Gazdasági és Szociális Bizottság; Régiók Bizottsága. Intézményközi szervezetek Európai Közösségek Kiadványainak Hivatala Európai Személyzeti Kiválasztási Hivatal; Európai Közigazgatási Iskola. Decentralizált szervezetek (ügynökségek) Közösségi Ügynökségek; Közös kül- és biztonságpolitika; Bűnügyi rendőri igazságügyi együttműködés; Végrehajtó ügynökségek.


Letölteni ppt "Az Európai Unió Általános áttekintés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések