Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A diasor hatályosítását elvégezte: Dr. Linder Viktória (2013. július) KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK V. modul: Az Európai Unió.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A diasor hatályosítását elvégezte: Dr. Linder Viktória (2013. július) KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK V. modul: Az Európai Unió."— Előadás másolata:

1 A diasor hatályosítását elvégezte: Dr. Linder Viktória (2013. július) KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK V. modul: Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere

2  Az európai integráció fejlődése  Az Európai Unió jogi keretei  Uniós polgárság és alapvető jogok  Az Európai Unió felépítése és működése  Az Unió költségvetése  Az EU hatáskörei és politikái  Magyarország az Európai Unióban

3

4  1950. Schumann terv  1951. Európai Szén és Acél Közösség  Hatálya  Intézményei  1952. Az Európai Védelmi Közösség és bukása  1957. Európai Gazdasági Közösség és Európai Atomenergia Közösség  Célok  Intézmények Alapítók mindhárom Szervezetnél: Hatok (Benelux államok, Franciaország, NSzK, Olaszország)

5  Belső integráció  1965. Egyesülési Szerződés  Első bővítések:  1973. Dánia, Írország, Egyesült Királyság  1981. Görögország  1986. Spanyolország, Portugália  1986. Egységes Európai Okmány  Elfogadásának okai  Politikai területek  Intézményi változtatások

6 1992. Maastrichti Szerződés (k ettős jelleg):  Alapítószerződések módosítása:  Intézményi-döntéshozatali változtatások  Új Szerződés: EU létrejötte:  új területetek → pillérszerkezet, politikák  1995. Bővítés  Ausztria, Finnország, Svédország  1997. Amszterdami Szerződés  Politikai hatás  Intézményi, döntéshozatali változások

7  2001. Nizzai Szerződés  Szerepe, elfogadásának okai  Hatása a döntéshozatalra  Megerősített együttműködés  2002-2003. Európai Konvent  Összehívásának okai  Eredményei  2004. Az Alkotmányszerződés, bukása és a „szerződéses válság” feloldása

8  2004. Keleti bővítés (Cy, Cz, Est, H, Lt, Lv, M,Pl, Sk Slo)  2007. Bővítés: Bulgária, Románia  2013. Bővítés: Horvátország  Az integráció elmélyítése:  1999. (2002.) €  2000. Lisszaboni stratégia; 2010. EU2020 stratégia  2000. Alapjogi Charta  Európai Védelempolitika  2007. Lisszaboni Szerződés

9 2. fejezet

10  Létrehozásának okai  Az uniós jog forrásai:  Elsődleges jogforrások (alapítószerződések, módosításaik, csatolt jegyzőkönyvek, költségvetési szerződések)  tartalmuk, elfogadásuk)  Az EU jogi aktusai: Rendelet, irányelv, határozat (kötelező, jogalkotási aktusok) Ajánlás, vélemény (nem kötelező, nem jogalkotási aktusok) A kül- és biztonságpolitika jogi aktusai  Az acquis fogalma

11  Az uniós jog viszonya  A nemzetközi joghoz  A tagállamok belső jogához: Elsőbbség elve Előfoglalás elve Közvetlen alkalmazhatóság Közvetlen hatály  A Bíróság szerepe  Jogharmonizáció

12 3. fejezet

13  Az uniós polgárság jellege  Pótlólagos jogok  Szabad mozgás és tartózkodás (letelepedés szabadsága)  Választás és választhatóság  Diplomáciai és konzuli szolgálat  Petíció  Polgári kezdeményezés  Egyéb

14  Demokratikus egyenlőség elve  Képviseleti demokrácia elve  Részvételi demokrácia elve  Polgári kezdeményezés

15  Az Alapjogi Charta:  Elfogadása  Jogi jellege  Viszonya a Szerződésekhez  Területei

16 4. fejezet

17  Európai Parlament (polgárok képviselete)  Szerepe  Választása és összetétele  Munkarendje  Európai Tanács (állam- és kormányfők)  Szerepe  Összetétele  Elnöke  Eljárása

18  Európai Unió Tanácsa = Tanács v. Miniszterek Tanácsa (kormányok képviselete)  Szervezete  Soros elnökség  Szavazási rend  Bizottság (Unió képviselete)  Összetétele, felépítése  Szerepe  Külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Európai Külügyi Szolgálat

19  Európai Unió Bírósága  Szintjei:  EU Bírósága  Törvényszék (korábban I. fokú Bíróság)  Közszolgálati Törvényszék (speciális hatáskör, eurokraták ügyeire)  Feladatai  Összetétele  Eljárásai  Döntéseinek kötelező jellege  Számvevőszék  Európai Központi Bank és a Központi Bankok Európai Rendszere

20  Gazdasági és Szociális Bizottság  Régiók Bizottsága  Európai Beruházási Bank  Ombudsman  Adatvédelmi biztos  Ügynökségek  decentralizált ügynökségek (> 30, önálló entitások)  Euratom ügynökségei,  végrehajtó ügynökségek (határozott időre, jelenleg 6)  Intézményközi testületek (4, közte: Kiadó Hivatal, Közigazgatási Iskola)

21  Bizottság szerepe  Tanács szerepe  Parlament szerepe  Jogalkotási eljárások  Rendes jogalkotási eljárás (Bizottság előterjeszt, Tanács és Parlament együtt döntenek)  Különleges jogalkotási eljárások: Konzultáció Hozzájárulás 1-2

22 Céljuk a döntéshozatal egyszerűsítése, gyorsítása  Rendes felülvizsgálati eljárás  Konvent  Kormányközi konferencia  Belső politikákra vonatkozó egyszerűsített felülvizsgálat  Általános átvezető záradék  Különleges átvezető záradékok  Vészfékzáradékok

23 5. fejezet

24  A teljesség és pénzügyi pontosság elve  Az éves jelleg elve  Az egyensúly elve  Az elszámolási egység elve  A globális fedezet elve  A specifikáció elve  A megbízható pénzügyi menedzsment elve  Az átláthatóság elve

25  Többéves pénzügyi keret  Korábban: pénzügyi perspektívák  Eljárás  Éves költségvetés  Bizottság  Tanács  EP  Egyeztető bizottság

26

27

28

29

30 6. fejezet

31  1968. vámunió  Vámok  Vámjellegű díjak  Diszkriminatív adók eltörlése  Közös vámtarifa külsőkkel szemben  Mennyiségi korlátozások felszámolása  Kivételek

32  Bizottság kiemelt szerepe  Vállalkozásokra vonatkozó versenyjogi szabályok  Korlátozó magatartás tilalma  Piaci erőfölénnyel való visszaélés tilalma  Piaci koncentrációk ellenőrzése  Államokra vonatkozó versenyszabályok  Állami támogatás  Állami vállalatoknak nyújtott támogatás  Verseny korlátozása: kivételképpen

33  Euró bevezetésének szakaszai  1994. liberalizáció (tőkeáramlás, központi bankok függetlensége, gazdaságpolitikai harmonizációs lépések)  1994-1999. kidolgozás (egységes monetáris politikai rendszer, központi bankok közötti együttműködés kialakítása)  1999. bevezetés (bankszámla-, 2002. készpénzforgalomban  Maastrichti kritériumok  Árstabilitás  Kamatok konvergenciája  Árfolyamok stabilitása  Stabil költségvetés  Eurócsoport

34  Tagállami kétoldalú megállapodások vége  Vámunió és versenyszabályok  Áruk, szolgáltatások, szellemi tulajdon  Bizottság kiemelt szerepe  Társulási megállapodások

35  Kizárólagos EU hatáskör, ha  Uniós jogszabály írja elő  EU hatásköreinek gyakorlásához szükséges  Hatással van uniós szabályokra  Funkcionális szerződéskötési képesség  Területek

36  4 alapszabadság:  áruk,  szolgáltatások,  tőke,  személyek (közös piacnál munkaerő-, majd EU-ban letelepedés szabadsága) szabad áramlása.

37  Az Egységes Európai Okmány szerepe  Szociális Charta  Amszterdami Szerződés szerepe  Területek

38  Strukturális alapok  Európai Regionális Fejlesztési Alap  Európai Szociális Alap  Kohéziós Alap  Fő célkitűzések 2007-2013 között:  Konvergencia  Regionális versenyképesség és foglalkoztatás  Európai területi együttműködés

39  KAP céljai:  Termelékenység növelése  Megfelelő életszínvonal mezőgazdaságból élők részére  Piacok stabilizálása  Folyamatos ellátás, elfogadható árszínvonal biztosítása  KAP alapelvei  Közösségi preferencia  Egységes piac  Pénzügyi szolidaritás  1992-es reform elemei  2003-as reform elemei  Összevont gazdaságtámogatási rendszer  Közvetlen kifizetések csökkentése  Horizontális célkitűzéseknek megfelelés  Vidékfejlesztés erősítése Halászati politika fokozatos elkülönülése

40  Célkitűzések:  Környezet minősége  Emberi egészség  Természeti erőforrások védelme  Problémák kezelése nemzetközi összefogással  Éghajlatváltozás elleni küzdelem  Alapelvek:  Szennyező fizet  Megelőzés  Elővigyázatosság  Helyreállítás a forrásnál  Területek (levegő-, vízminőség, hulladékgazdálkodás, zajvédelem, nukleáris biztonság, állat-, növényvilág védelme, vegyi anyagok ellenőrzése)

41  ‘ 70-es évektől szabályok és Fogyasztói tanácsadó bizottság →  Első fogyasztóvédelmi cselekvési program (1975.)  Fogyasztóvédelmi politika alapelvei: egészséghez, biztonsághoz, kártérítéshez, tájékoztatáshoz, képzéshez, gazdasági érdek védelméhez való jogok  HORIZONTÁLIS POLITIKA  Fogyasztóvédelmi biztos  Európai Fogyasztói Tanácsadó Csoport

42  Egységes belsőpiac  Liberalizáció 1998-ra  Környezetvédelem  Vasút  Városi tömegközlekedés  TEN (trans european networks)  Közlekedés  Telekommunikáció  Energia

43  Új terület (Lisszabon)  Célkitűzések:  energiapiac működésének biztosítása  energiaellátás biztonságának garantálása  energiahatékonyság és –takarékosság  új és megújuló energiaforrások alkalmazása  energiahálózatok összekapcsolása  Szolidaritás

44  Maastricht: 3. (kormányközi) pillér - Bel- és igazságügyi együttműködés, majd (2003-tól) Büntető- és rendőrségi igazságügyekben való együttműködés (BRIE ) pillére  Területek  Amszterdami Szerződés  Közösségiesítés (bevándorlás-, menekült-, vízumügyek, foglalkoztatáspolitika → 1. pillérbe)  Schengen  Új rendőrségi és bűnügyi együttműködés  9/11 hatásai  Pillérszerkezet megszűnésének hatásai

45  Versenyképesség a világpiacon  Területei  Európai kutatási térség

46  Célok:  Fejlődők integrálása a világgazdaságba  Fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés  Szegénység elleni küzdelem  Emberi jogi és demokratikus normák szem előtt tartása  Biztonsági vonatkozások  Katasztrófák által sújtott területek segítése  Területek  Segélyek  Szerződéses  Egyedi  Humanitárius segélyek

47  Célok:  Fenntartható, kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés  Szociális védelem  Foglalkoztatás növelése  Energia-szolidaritás  Integrált iránymutatások  Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások  Foglalkoztatási iránymutatások

48  Maastrich: Közös kül- és biztonságpolitika -2. kormányközi pillér  Lisszabon: pillérrendszer megszűnése  Intézmények  Főképviselő  Külügyi Szolgálat  Politikai és Biztonsági Bizottság, Katonai Bizottság, Katonai Törzs  Jogalkotási aktusok  Általános iránymutatások  Határozatok  Döntéshozatal

49  Emberi egészség védelme  Iparpolitika  Kultúra  Idegenforgalom  Oktatás, szakképzés, ifjúság, sport  Polgári védelem  Igazgatási együttműködés

50 7. fejezet

51  Európai Megállapodás  Csatlakozási kritériumok  Koppenhágai kritériumok  Csatlakozási tárgyalások  Screening  Érdemi tárgyalások  Csatlakozási szerződés elemei

52  Nemzeti és uniós közigazgatási szint kapcsolata  Közigazgatás területi szintjei és regionalizmus az EU-ban  Európai Közigazgatási Térség  Európai ügyek koordinációjának intézményi keretei és döntési szintjei (Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság)

53  Alapelvek:  Miniszteriális felelősség  Egyközpontú kormányzati koordináció  Egycsatornás és egységes álláspont-képviselet

54 KÉRDÉS(EK)? KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A diasor hatályosítását elvégezte: Dr. Linder Viktória (2013. július) KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK V. modul: Az Európai Unió."

Hasonló előadás


Google Hirdetések