Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA"— Előadás másolata:

1 KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA
ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK V. modul: Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere A diasor hatályosítását elvégezte: Dr. Tóth Norbert (2013)

2 TARTALOM Az európai integráció fejlődése Az Európai Unió jogi keretei
Uniós polgárság és alapvető jogok Az Európai Unió felépítése és működése Az Unió költségvetése Az EU hatáskörei és politikái Magyarország az Európai Unióban

3 TARTALOM Az európai integráció fejlődése Az Európai Unió jogi keretei
Uniós polgárság és alapvető jogok Az Európai Unió felépítése és működése Az Unió költségvetése Az EU hatáskörei és politikái Magyarország az Európai Unióban

4 Az európai integráció fejlődése
1. fejezet Az európai integráció fejlődése

5 Az európai integráció létrejötte
1950. Schumann terv 1951. Európai Szén és Acél Közösség Hatálya Intézményei 1952. Az Európai Védelmi Közösség és bukása 1957. Európai Gazdasági Közösség és Európai Atomenergia Közösség Célok Intézmények

6 Az integráció Maastrichtig
Belső integráció Első bővítések: 1973. Dánia, Írország, Egyesült Királyság 1981. Görögország 1986. Spanyolország, Portugália 1986. Egységes Európai Okmány Elfogadásának okai Politikai területek Intézményi változtatások

7 Maastrichttól Nizzáig
1992. Maastrichti Szerződés Pillérszerkezet, politikák Intézményi változtatások Döntéshozatali változtatások 1995. Bővítés Ausztria, Finnország, Svédország 1997. Amszterdami Szerződés Politikai hatás Intézményi, döntéshozatali változások

8 Nizzától Lisszabonig I.
2001. Nizzai Szerződés Szerepe, elfogadásának okai Hatása a döntéshozatalra Megerősített együttműködés Európai Konvent Összehívásának okai Eredményei 2004. Az Alkotmányszerződés, bukása és a „szerződéses válság” feloldása

9 Nizzától Lisszabonig II.
2004. Keleti bővítés 2007. Bővítés: Bulgária, Románia 2013. Bővítés: Horvátország Az integráció elmélyítése: 1999. (2002.) € 2000. Lisszaboni stratégia, EU2020 Stratégia 2000. Alapjogi Charta Európai Védelempolitika 2007. Lisszaboni Szerződés

10 Az Európai Unió jogi keretei
2. fejezet Az Európai Unió jogi keretei

11 Az uniós jog jellemzői Létrehozásának okai Az uniós jog forrásai:
Elsődleges jogforrások (tartalma, elfogadása) Az EU jogi aktusai: Rendelet, irányelv, határozat Ajánlás, vélemény A kül- és biztonságpolitika jogi aktusai Az acquis fogalma

12 Az uniós jog jellege Az uniós jog viszonya A Bíróság szerepe
A nemzetközi joghoz A tagállamok belső jogához: Elsőbbség elve Előfoglalás elve Közvetlen alkalmazhatóság Közvetlen hatály A Bíróság szerepe Jogharmonizáció

13 Uniós polgárság és alapvető jogok
3. fejezet Uniós polgárság és alapvető jogok

14 Uniós polgárság Az uniós polgárság jellege Pótlólagos jogok
Szabad mozgás és tartózkodás Választás és választhatóság Diplomáciai és konzuli szolgálat Petíció Polgári kezdeményezés Egyéb

15 Az EU demokratikus működésének alapelvei
Demokratikus egyenlőség elve Képviseleti demokrácia elve Részvételi demokrácia elve Polgári kezdeményezés

16 Alapvető jogok Az Alapjogi Charta: Elfogadása Jogi jellege
Viszonya a Szerződésekhez Területei

17 Az Európai Unió felépítése és működése
4. fejezet Az Európai Unió felépítése és működése

18 Az EU intézményei I. Bizottság Európai Parlament
Összetétele, felépítése Szerepe Külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Európai Külügyi Szolgálat Európai Parlament Választása és összetétele Munkarendje

19 Az EU intézményei II. Európai Tanács Tanácsa Szerepe Összetétele
Elnöke Eljárása Tanácsa Szervezete Soros elnökség Szavazási rend

20 Az EU intézményei III. Európai Unió Bírósága Számvevőszék
Feladatai Összetétele Eljárásai Törvényszék Számvevőszék Európai Központi Bank és a Központi Bankok Európai Rendszere

21 Tanácsadó és egyéb szervek
Gazdasági és Szociális Bizottság Régiók Bizottsága Európai Beruházási Bank Ombudsman Adatvédelmi Biztos

22 Döntéshozatal Bizottság szerepe Tanács szerepe Parlament szerepe
Jogalkotási eljárások Rendes jogalkotási eljárás Különleges jogalkotási eljárások: Konzultáció Hozzájárulás 1-2

23 Felülvizsgálati eljárások
Rendes felülvizsgálati eljárás Konvent Kormányközi konferencia Belső politikákra vonatkozó egyszerűsített felülvizsgálat Általános átvezető záradék Különleges átvezető záradékok Vészfékzáradékok

24 5. fejezet Az Unió költségvetése

25 Költségvetési alapelvek
A teljesség és pénzügyi pontosság elve Az éves jelleg elve Az egyensúly elve Az elszámolási egység elve A globális fedezet elve A specifikáció elve A megbízható pénzügyi menedzsment elve Az átláthatóság elve

26 Saját források

27 Kiadások

28 Többéves pénzügyi keret és éves költségvetési eljárás
Pénzügyi perspektívák Eljárás Éves költségvetés Bizottság  Tanács  EP Egyeztető bizottság

29 Az EU hatáskörei és politikái
6. fejezet Az EU hatáskörei és politikái

30 Vámunió 1968. vámunió Közös vámtarifa
Vámok Vámjellegű díjak Diszkriminatív adók Közös vámtarifa Mennyiségi korlátozások felszámolása Kivételek

31 Versenyszabályok Bizottság kiemelt szerepe Verseny korlátozása
Vállalkozásokra vonatkozó versenyjogi szabályok Korlátozó magatartás tilalma Piaci erőfölénnyel való visszaélés tilalma Piaci koncentrációk ellenőrzése Államokra vonatkozó versenyszabályok Állami támogatás Állami vállalatoknak nyújtott támogatás

32 Monetáris politika (€)
Euró bevezetésének szakaszai 1994. liberalizáció kidolgozás 1999. bevezetés (2002. készpénz) Maastrichti kritériumok Árstabilitás Kamatok konvergenciája Árfolyamok stabilitása Stabil költségvetés Euro csoport

33 Kereskedelempolitika
Tagállami kétoldalú megállapodások vége Vámunió és versenyszabályok Áruk, szolgáltatások, szellemi tulajdon Bizottság kiemelt szerepe Eljárás Társulási megállapodások

34 Nemzetközi megállapodások
Kizárólagos EU hatáskör, ha Uniós jogszabály írja elő EU hatásköreinek gyakorlásához szükséges Hatással van uniós szabályokra Funkcionális szerződéskötési képesség Területek Eljárás

35 Belső piac 4 alapszabadság: áruk, szolgáltatások, tőke,
személyek szabadsága

36 Szociálpolitika Az Egységes Európai Okmány szerepe Szociális Charta
Amszterdami Szerződés szerepe Területek Eljárás

37 Gazdasági, társadalmi és területi kohézió
Strukturális alapok Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Kohéziós Alap Fő célkitűzések között: Konvergencia Regionális versenyképesség és foglalkoztatás Európai területi együttműködés

38 Mezőgazdaság és halászat
Célok Alapelvek Közösségi preferencia Egységes piac Pénzügyi szolidaritás 1992-es reform elemei 2003-as reform elemei Összevont gazdaságtámogatási rendszer Közvetlen kifizetések csökkentése Horizontális célkitűzéseknek megfelelés Vidékfejlesztés erősítése

39 Környezetvédelem Célkitűzések: Alapelvek: Területek Eljárás
Környezet minősége Emberi egészség Természeti erőforrások Problémák kezelése nemzetközi összefogással Éghajlatváltozás Alapelvek: Szennyező fizet Megelőzés Elővigyázatosság Helyreállítás a forrásnál Területek Eljárás

40 Közlekedés, transzeurópai hálózatok (TEN)
Egységes belsőpiac Liberalizáció 1998-ra Környezetvédelem Vasút Városi tömegközlekedés Eljárás TEN: Közlekedés Telekommunikáció Energia

41 Energia Új terület Célkitűzések: Szolidaritás Eljárás
az energiapiac működésének biztosítása az energiaellátás biztonságának garantálása energiahatékonyság és –takarékosság új és megújuló energiaforrások alkalmazása energiahálózatok összekapcsolása Szolidaritás Eljárás

42 Szabadság, biztonság és jog
Maastricht: 3. pillér Területek Amszterdami Szerződés Közösségiesítés Schengen Új rendőrségi és bűnügyi együttműködés 9/11 hatásai Pillér-szerkezet megszűnésének hatásai

43 Kutatás, technológiafejlesztés
Versenyképesség a világpiacon Területei Európai kutatási térség Eljárás

44 Fejlesztési támogatás
Célok: Fejlődők integrálása a világgazdaságba Fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés Szegénység elleni küzdelem Emberi jogi és demokratikus normák Biztonsági vonatkozások Katasztrófák által sújtott területek segítése Területek Segélyek Szerződéses Egyedi Humanitárius segélyek

45 Gazdaság és foglalkoztatás
Célok: Fenntartható, kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés Szociális védelem Foglalkoztatás növelése Energia szolidaritás Integrált iránymutatások Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások Foglalkoztatási iránymutatások Eljárás

46 Kül- és biztonságpolitika
Intézmények Főképviselő Külügyi Szolgálat Politikai és Biztonsági Bizottság, Katonai Bizottság, Katonai Törzs Jogalkotási aktusok Általános iránymutatások Határozatok Döntéshozatal

47 Támogató, összehangoló, kiegészítő hatáskör
Emberi egészség védelme Iparpolitika Kultúra Idegenforgalom Oktatás, szakképzés, ifjúság, sport Polgári védelem Igazgatási együttműködés

48 Magyarország az Európai Unióban
7. fejezet Magyarország az Európai Unióban

49 Kapcsolatok alakulása
Európai Megállapodás Csatlakozási kritériumok Koppenhágai kritériumok Csatlakozási tárgyalások Screening Érdemi tárgyalások Csatlakozási szerződés elemei

50 Az EU és a magyar közigazgatás
Nemzeti és uniós közigazgatási szint kapcsolata Közigazgatás területi szintjei és regionalizmus az EU-ban Európai Közigazgatási Térség Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság és az európai ügyek koordinációjának intézményi keretei és döntési szintjei

51 Magyar modell Alapelvek:
A miniszteri vagy miniszteriális felelősség elve Az egyközpontú kormányzati koordináció elve Az egycsatornás és egységes álláspont- képviselet elve


Letölteni ppt "KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések