Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió1. 2 Az Európai Unió globális világgazdasági szerepköre Dr. Bernek Ágnes 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió1. 2 Az Európai Unió globális világgazdasági szerepköre Dr. Bernek Ágnes 2008."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió1

2 2 Az Európai Unió globális világgazdasági szerepköre Dr. Bernek Ágnes 2008.

3 Az Európai Unió3 Bernek Ágnes – Kondorosi Ferenc – Nemerkényi Antal – Szabó Pál: Az Európai Unió. Cartographia Kft., Budapest, 2004. Második kiadás Kötelező irodalom e könyvből négy fejezet!!!!

4 Az Európai Unió4 Az Európai Unió a globális világban (39.o. – 54.o.)

5 5 Az integráció vertikális „lépcsőfokai” 1.Bilaterális kereskedelmi megállapodás 2.Szabadkereskedelmi övezet 3.Vámunió 4.Közös piac 5.Gazdasági unió 6.Monetáris unió 7.Politikai unió

6 Az Európai Unió6 Horizontális (területi) bővítés és vertikális mélyítés  1957 - Róma: Az Európai Gazdasági Közösséget (EGK – Közös Piac) és az Európai Atomenergia Közösséget létrehozó szerződések aláírása: NSZK, Franciao., Olaszo. és a Benelux-államok  1973: Dánia, Egyesült Királyság és Írország  1981: Görögország  1986: Portugália és Spanyolország

7 Az Európai Unió7 Horizontális (területi) bővítés és vertikális mélyítés  1992: Maastrichti Szerződés (1993-tól) – az Európai Unió (gazdasági unió)  1995: Ausztria, Finnország és Svédország (a 15-ök EU-ja)  2001: Nizzai Szerződés  2002: monetáris Unió (12 EU tagállamban)  2003 ápr. 16. - Athén – 10 csatlakozásra váró ország aláírja az európai uniós csatlakozási szerződést

8 Az Európai Unió8 Horizontális (területi) bővítés és vertikális mélyítés  2003: Európai Alkotmány (2005 – Franciao. és Hollandia elutasította – így jelenleg nincs érvényben)  2004 május 1: a 25-ök EU-ja (Magyaro., Cseho., Szlovákia, Lengyelo., Szlovénia, Észto., Letto., Litvánia, Málta, Ciprus)  2007: Románia és Bulgária  2008 (??): Horvátország és Törökország  2008 után (???): az EU keleti határa??

9 Az Európai Unió9 Az EU átalakítása szükségszerű a globális világpiaci versenyképesség fokozása érdekében!!! Globális világpiaci szerepkör átalakulása Az amerikai modell és az európai jóléti modell különbségei Az integráció elmélyítése, bővítése és versenyképességének fokozása lehetséges egyszerre egyidőben??

10 Az Európai Unió10 A globális világgazdaság meghatározó folyamatai és térségi szintjei

11 Az Európai Unió11

12 Az Európai Unió12 Az amerikai piacgazdasági modell  Fejlett és versenyképes pénzpiac  Erős fogyasztási orientáció  Nagy mértékű rugalmasság  Versengő magángazdaság  Minimális állami beavatkozás  A vezető érdekcsoportok politikai szerepe

13 Az Európai Unió13

14 Az Európai Unió14

15 Az Európai Unió15 A világ 500 legnagyobb vállalatának központjai azaz „headquarter”-ei, 2000

16 Az Európai Unió16

17 Az Európai Unió17

18 Az Európai Unió18 A transznacionális vállalatok legfontosabb telepítőtényezői 1. A piac bővülésének perspektívája 2. A piac nagysága 3. Profitkilátások 4. Politikai és társadalmi biztonság 5. Jogi és szabályozási környezet 6. A munkaerő minősége

19 Az Európai Unió19 A külföldi működőtőke-befektetések legfontosabb irányai, milliárd USD, 1999

20 Az Európai Unió20 Nemzetközi tőkeáramlások 1.Nemzetközi működőtőke-befektetések 2.Pénzügyi átutalások Bankhitelezés Értékpapírkereskedelem Valutakakereskedelem – spekuláció

21 Az Európai Unió21 A világ legfontosabb pénzügyi központjai

22 Az Európai Unió22 A világ „off-shore” területei, 2002

23 Az Európai Unió23 A Gazdasági és Monetáris Unió (139.o. – 154.o.)

24 Az Európai Unió24 Maastrichti Szerződés Aláírás 1992. február 7. – életbe lépés: 1993. november 1. Három pillér: 1.pillér: Gazdasági és Monetáris Unió 2.pillér: Közös kül- és biztonságpolitika 3.pillér: Rendőrségi és bűnügyi együttműködés

25 Az Európai Unió25 1990: A Gazdasági és Monetáris Unió I. szakaszának kezdete, mely a tőkemozgások fokozatos, de teljes liberalizációjával a belső piac kiépítésének befejezését, a gazdasági unió létrehozását tűzte ki célul. 1992: Maastrichti Szerződés - törvényi szintre emelte a monetáris unió létrehozását. Konkrét időtervet határozott meg az I. szakasz befejezésére és a hátralévő két szakasz megvalósítására. A Maastrichti Szerződés megfogalmazta a leendő közös valuta bevezetésének feltételeit, és kialakította a leendő közös monetáris politika intézményi és működési kereteit. A szerződés úgynevezett konvergenciakritériumokat határozott meg a tagországok részére a Gazdasági és Monetáris Unió III. szakaszában való részvételre.

26 Az Európai Unió26 1994: A Gazdasági és Monetáris Unió II. szakaszának kezdete az Európai Monetáris Intézet felállításával. Ennek a szakasznak a feladata volt a III. szakasz és a pénzcsere megvalósításának előkészítése, és a különböző piaci szereplők felkészítése a monetáris unióra. A II. szakaszban kellett a szükséges gazdasági konvergenciát elérni (teljesíteni a konvergencia-kritériumokat) és harmonizálni a monetáris politikai kereteket. Az Európai Tanács madridi ülésén határozták el egyrészt a közös valuta bevezetésének, a pénzcserének a konkrét ütemtervét, másrészt hogy a majdan bevezetendő közös valuta neve az euró lesz.

27 Az Európai Unió27 1998: Az Európai Tanács brüsszeli ülésén döntöttek a konvergenciakritériumok teljesítéséről és a III. szakaszban való részvételről. 11 tagország (Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Írország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország) hozta létre a monetáris uniót. Az Európai Központi Bankot és vele együtt a Központi Bankok Európai Rendszerét 1998. június 1- jén alapították meg, ezzel egyidejűleg felszámolták az Európai Monetáris Intézetet. A részt vevő tagországok valutáinak euróhoz viszonyított átváltási arányainak visszavonhatatlan rögzítésére 1998. december 31-én került sor.

28 Az Európai Unió28 1999: A Gazdasági és Monetáris Unió III. szakaszának kezdete, az euró mint számlapénz megjelenése. Ettől kezdve a nemzeti valuták csak az euró váltópénzeként funkcionálnak tovább. 2001 január 1. Görögország is csatlakozik az eurót bevezető tagállamokhoz, ezzel 12-re nõ az eurózóna országainak száma. 2002 január 1. Az euróbankjegyek és -érmék forgalomba hozatalának megkezdése. Február 28-ig a nemzeti valuták kivonása a forgalomból.

29 Az Európai Unió29 A Központi Bankok Európai Rendszerének és az Európai Központi Banknak a „felépítése”

30 Az Európai Unió30 Európa újraegyesítése – Az Európai Unió keleti bővítése (211.o. – 232.o.)

31 Az Európai Unió31 Az EU keleti bővítésének folyamata 1989: PHARE-program 1990-től: társulási szerződések 1998: „Luxemburgi hatok”: Magyaro., Lengyelo., Cseho., Szlovénia, Észto. és Ciprus 1999: „Helsinki hatok”: Szlovákia, Letto., Litvánia, Bulgária, Románia és Málta

32 Az Európai Unió32 Az EU keleti bővítésének folyamata 2001: Laekeni Csúcstalálkozó – „Laekeni Tízek” – Luxemburgi Hatok+Szlovákia, Letto., Litvánia és Málta 2003 ápr. 16: csatlakozási szerződés aláírása 2004 május 1.: a 25-ök EU-ja 2007: a 27-ek EU-ja

33 Az Európai Unió33 A 12 csatlakozásra váró ország összehasonlítása, 2001

34 Az Európai Unió34 Az európai integráció jövőjének kérdései (233.o. – 241.o.)

35 Az Európai Unió35 Az EU jövőjének kérdései A nemzetállami szuverenitás átalakulása Globalizáció – integráció – nemzetállam Konföderális irányzat – EU, mint az államok laza társulása Föderális irányzat – EU, mint az államok szorosabb együttműködése – szövetségi állam – kis és közepes országok érdeke?

36 Az Európai Unió36 Az Európai Unió jövőjének kérdései Politikai Unió – európai szuperállam??? – hatalmi mérleg EU-intézmények javára Maastrichti Szerződés három pillére – út a politikai unió felé??

37 Az Európai Unió37 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Európai Unió1. 2 Az Európai Unió globális világgazdasági szerepköre Dr. Bernek Ágnes 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések