Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Integráció története Politikai és gazdasági körülmények.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Integráció története Politikai és gazdasági körülmények."— Előadás másolata:

1 Az Európai Integráció története Politikai és gazdasági körülmények

2 Az európai egység gondolatának megjelenése •Immanuel Kant •Victor Hugo •Ortega y Gasset •Richard Coudenhouve-Kalergi

3 A Briand Javaslat (1930) •Francia-német együttműködésen alapuló európai struktúra •Britek bevonása mellett francia hegemónia biztosítása

4 Integrációs motívumok a II. világháború utáni Európában •Újabb háború megakadályozása (ellenállási mozgalmak) •Katonai szövetségek (emigráns kormányok, Nagy- Britannia vezető szerepe) •Gazdasági együttműködések •Harmadik erő Európája

5 Az integráció fontosabb előzményei •Feltartóztatási doktrina (1947 eleje) •Marschall-terv (1948) 17 milliárd $ •Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet (1948-1961) •Szovjet-amerikai kapcsolatok megromlása - hidegháború •NATO (1949), Európa Tanács (1949) •föderalista (közös parlament, közös kormány, közös gazdaságpolitika) -konföderalista (kormányközi együttműködés) elképzelések harca

6 Az Európai Közösség születése •Schuman nyilatkozat (1950) - szén és acéltermelés közös ellenőrzése britek részvétele nélkül •német szén önkéntes alapon a francia acéltermelés számára

7 Az ESZAK létrehozása •Párizs, 1951 •tagállamok eltörlik az egymás közti forgalomban a behozatali és kiviteli vámokat, mennyiségi korlátozásokat, a megkülönböztető rendszabályokat és közös Főhatóságot hoznak létre •hat tagállam

8 Az integráció továbblendítése •Beyen-terv (1955): A gazdasági integrációnak meg kell előznie a politikai integrációt •A Montánunió Miniszteri Tanácsa elfogadta, szakértői bizottság a részletes javaslatok kidolgozására

9 A Római Szerződések (1958) •EGK •EURATOM •Alapvető cél a vámunió és a közös külső tarifarendszer létrehozása •Hat tagállam

10 A Római Szerződés preambulumában lefektetett célkitűzések •Az európai népek egyre szorosabb összefogásának létrehozása •A tagállamok gazdasági és szociális haladásának közös biztosítása •Az országok közötti korlátok megszüntetése •Népeik élet- és munkakörülményeinek állandó javítása •Tartós gazdasági növekedés elérése és fenntartása •Kiegyensúlyozott kereskedelem és tisztességes verseny megvalósítása •Az országok gazdaságainak egyesítése, területek közti különbségek csökkentése, a kedvezőtlen adottságú térségek felzárkóztatása •Közös kereskedelempolitika kialakítása •Tengerentúli országok jólétének előmozdítása

11 Az EGK kezdeti időszaka (1958-1972) •Vámunió létrejön: 1968 •1958-1970 között a kereskedelmi forgalom meghatszorozódott a hatok között, míg az EGK-n kívüli export csak két és félszeresére nőtt. A GDP átlagosan 5%- kal emelkedett évente (ez nem csak EGK-beli jelenség). • A Szerződés célkitűzései nem valósultak meg maradéktalanul: a személyek, javak és a tőke teljesen szabad mozgását nem sikerült biztosítani. •Egyetlen sikerterület, ahol igazi közös politika alakult ki, pedig a Szerződés csak keretszabályozást adott: MEZŐGAZDASÁG

12 A Római Szerződés közös agrárpolitikai célkitűzései •Mezőgazdasági termelékenység növelése •Agrárnépesség részére megfelelő életszínvonal biztosítása •Piacok stabilizálása •Az ellátás folyamatos biztosítása •Fogyasztók számára a kínálat elfogadható árszínvonalon való biztosítása

13 A Közös Agrárpolitika alapelvei •Az egységes piac elve •A közösségi preferencia elve •A pénzügyi szolidaritás elve (egyenlőtlen a terhek hordozása)

14 Az EGK kezdeti időszaka •1960: EFTA megalakulása •1961: brit csatlakozási szándék bejelentése •1961: Fouchet-bizottság jelentése a védelmi, külpolitikai és kulturális együttműködésről •De Gaulle folyamatos ellenállása a közösségi megközelítéssel szemben

15 Az EGK kezdeti időszaka •1963: De Gaulle megvétózta az angolok felvételi kérelmét •Hatok közötti válság •1965: üres szék politikája (többségi elv alkalmazásának elutasítása) •1967-68: A Montánunió, az EGK és az EURATOM addigi külön szervei egyesülnek - Európai Közösségek elnevezés •1967: De Gaulle ismét megvétózta az angolok felvételi kérelmét •1969: De Gaulle lemondása után csatlakozási tárgyalások Írországgal, Nagy-Britanniával Dániával és Norvégiával. •1973: csatlakozások - Norvégia kivételével

16 A Kilencek •1972: Döntés az EMU-ról, cél 1980-ra létrehozni. Kudarcot vallott. •1979: Európai Pénzügyi Rendszer létrehozása (EMS), ECU létrehozása •Együttműködés kiterjesztésének kísérlete politikai szintre - Tindemans jelentés: közös külpolitikára javaslat

17 A déli kibővülés •Görögországgal 1962 óta társulási egyezmény, 1979-ben írták alá a csatlakozási szerződést, 1981-ben tag •Portugália és Spanyolország 1986-ban váltak a Közösség tagjaivá

18 Az Európai Egységes Akta •1985: az EK intézményeinek felülvizsgálata •Javaslatok az intézményi reformokra, az EK célkitűzéseinek módosítására •1986: Aláírták az EEA-t, 1987-ben hatályba lépett •Az Akta végrehajtotta a szerződések revízióját, kiterjesztette az EK hatáskörét a környezetvédelemi és a műszaki együttműködésre. Megerősítették a pénzügyi unió létrehozásának szándékát, kiterjesztették a többségi szavazás alkalmazását.

19 AZ EU Szerződés 1992 •1991: Maastrichti csúcstalálkozó: •Európai Közösség helyébe az Európai Unió elnevezés lép •1999-ig közös valutát vezetnek be •Közös kül- és biztonságpolitika •Közös vízumpolitika

20 Az Amszterdami Szerződés, 1997 - 1999 •EUSZ teljesülésének felülvizsgálata •Intézményi reform területén nem lépett előre •Fontos fejlemények a foglalkoztatáspolitika terén •Döntési mechanizmus demokratizálása •Szorosabb bel- és igazságügyi együttműködés

21 A Nizzai Szerződés, 2001. • Intézményi reform: parlamenti helyek, tanács szavazati súlyok újraelosztása, tekintettel a megnövekedett létszámú Unióra.

22 Az Athéni Szerződés, 2003 •Az EU valamint Csehország, Észtország, Ciprus, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia közötti csatlakozási szerződések aláírása Athénben.


Letölteni ppt "Az Európai Integráció története Politikai és gazdasági körülmények."

Hasonló előadás


Google Hirdetések