Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Gazdasági integráció:  egyes országok piacai között fennálló korlátok folyamatos lebontása  Politikai integráció:  közös politikai vezetés alá helyezése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Gazdasági integráció:  egyes országok piacai között fennálló korlátok folyamatos lebontása  Politikai integráció:  közös politikai vezetés alá helyezése."— Előadás másolata:

1

2  Gazdasági integráció:  egyes országok piacai között fennálló korlátok folyamatos lebontása  Politikai integráció:  közös politikai vezetés alá helyezése több országnak  Társadalmi integráció:  Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása

3  Nyugat-Európa jelentősége csökken a II. vh. után.  A Szovjetuniótól való félelem összefogásra ösztönzi a nyugat-európai vezetőket.  A francia-német viszony tartós rendezését is várják az összefogástól.  Szükség van gazdasági téren az összefogásra!

4

5  Benelux-szerződés (1947):  Hollandia, Belgium, Luxemburg gazdasági, politikai együttműködése  gazdasági Unió, egységes útlevél  Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet (1948) (Későbbi rövidítése: OECD)  Marshall –terv végrehajtása, később gazdasági fórum. Magyarország 1996-tól tagja.  NATO(1949)- Katonai szövetség,az USA vezetésével. Magyarország 1999-től tagja  Európa Tanács (1947):  konzultáció politikai, ember jogi kérdésekben, Magyarország 1990-től tag Bírósága a strasbourgi Ember Jogi Bíróság  Ezek szervezetek nem kapcsolódnak a későbbi Európai Unióhoz!

6  1950 május 9-én javasolja Robert Schuman francia külügyminiszter, hogy Franciaország és az NSZK közös irányítás alá helyezze a két ország szén- és acéltermelését  A javaslat teljes szövege:  http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_hu.htm http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_hu.htm  A terv Jean Monett-tól származik, ő ismerte fel hogy két ország között csak úgy lehet tartós béke, ha együttműködnek gazdasági téren. Jean Monett Francia politikus, közgazdász. Robert Schuman Francia politikus

7 De Gaulle francia elnök és Adenauer német kancellár találkozója  A két ország II. világháború utáni megbékélése teremtette meg az Európai Unió alapját! A francia kormány elfogadta a Schuman-nyilatkozatot, mely felkérte a németeket és minden más európai országot, hogy a szén- és acélipari termelésüket együttesen és demokratikusan Európa első nemzetek feletti közösségében végezzék.

8  1951. április 18-án hat alapító tag aláírta a Párizsi szerződést, mely létrehozta az Európai Szén- és Acélközösséget.  -közös irányitó szervezet  -vámokat eltörlik ezekre a termékekre egymás között

9 Az ESZAK legfontosabb szervei:  Főhatóság: 9 tagja van (Franciaország, Németország, Olaszország 2-2, a többi állam 1- 1 taggal képviselteti magát, a mai Európai Bizottság elődje)  Miniszterek Tanácsa: a 6 ország nehézipari miniszterei a tagjai (ez ma az Európai Unió fő döntéshozó szerve)  Közgyűlés: 78 fő, Strasbourgban üléseztek (ebből alakult ki a mai Európai Parlament)

10  A Montánunió sikere után az alapító 6 ország a gazdaság minden ágára kiterjeszti az együttműködést  1957. március 25-én aláírják a Római Szerződést,  1958 január 1-től létrejön az EGK (Közös Piacnak is nevezték!)

11  A Római Szerződéssel hozták létre ezt a szervezet is (1957).  Az atomenergia felhasználásának koordinálásra alakult meg ez a szervezet.  Nem az atomfegyverek, hanem az atomerőművek tartoztak hatáskörébe!

12  Nem vesz részt sem a Montánunióban, sem az EGK-ban!  saját szervezetet hoz létre 1960-ban:  létrejön az Európai Szabadkereskedelmi Társulás-European Free Trade Association, (rövidítve EFTA!)  Tagjai:Ausztria, Dánia, az Egyesült Királyság, Norvégia, Portugália, Svájc és Svédország    Az EGK a sikeresebb, a tagok többsége felvételét kéri az EGK-ba!

13  Nincsenek vámok az országok között (vámunió).  Külső országokkal szemben azonos vámokat alkalmaznak.  A gazdaságilag legerősebb államokat tömöríti Európában!  Gyors gazdasági fejlődés megy végbe a résztvevő országokban (nagyobb piac, nagyobb verseny!)

14   új országok felvétele   gazdasági együttműködés elmélyítése   politikai együttműködés megvalósítása

15  1967-től Európai Közösség a szervezet új neve!  1970-től a tagállamok folyamatos konzultációkat folyatnak, a legfontosabb politikai kérdésekben közös álláspontot próbálnak kialakítani.  1974-től működik az Európai Tanács.   a politikai együttműködés nem olyan sikeres mint a gazdasági!

16  A gazdasági sikerek hatására vannak új jelentkezők  csak hosszas csatlakozási tárgyalások után vesznek fel új országot  1973: Nagy-Britannia, Dánia, Írország csatlakozása  1981: Görögország csatlakozása  1986: Spanyolország és Portugália felvétele   így 12 ország lesz az Európa Közösség tagja!

17  Közös agrárpolitika létrehozása  Négy alapvető szabadság megvalósítása: Munkaerő, tőke,szolgáltatások, áruk szabad áramlásának biztosítása a tagállamok között  Pénzügyi (monetáris) unió létrehozása (közös pénz bevezetése)  Gazdasági unió létrehozása: nemzeti gazdaságpolitikák összehangolása, a végcél azok egyesítése

18  A12 tagállam Maastricht-ban új szerződést ír alá.  A szervezet nevét Európai Unióra változtatják.  Közös pénzt vezetnek be 1999-től.  Közös kül- és biztonságpolitikát alakítanak ki  Bel- és igazságügy területén is együttműködést valósítanak meg.  A közös szervezetek jogkörét kiszélesítik.

19

20  1999. január 1-én vezették be elszámolási egységként.  2002. január 1-én jelentek meg a bankjegyek  Az akkori tagállamok közül nem vezette be: Nagy Britannia, Svédország, Dánia  Új csatlakozóknak szigorú gazdasági előírásokat kell teljesíteni az euró bevezetéséhez!  (Maastrichti konvergencia kritériumok)

21  Az államadóság nem lehet több a GNP 60%- nál.  A költségvetési hiány nem lehet több a GNP 35-nál  Az infláció nem haladhatja meg 1,5%-nál nagyobb mértékben a három legalacsonyabb mutatóval rendelkező tagállam inflációs rátájának átlagát! Bővebben: http://hu.wikipedia.org/wiki/Konvergenciakritériumok_(Európai_Unió)http://hu.wikipedia.org/wiki/Konvergenciakritériumok_(Európai_Unió)

22 Eurózóna (eurót használó EU-tagállamok) EU-tagállamok szerződésben kötelezve az euró bevezetésére EU-tagállam szerződésben rögzített kimaradással Eurót szerződéssel használó Unión kívüliek Eurót egyoldalúan használó Unión kívüliek Interaktív térképen a bővülés :http://www.ecb.int/euro/intro/html/map.hu.htmlhttp://www.ecb.int/euro/intro/html/map.hu.html

23  1995: Ausztria,Svédország, Finnország felvétele  2004 május 1: 10 új ország felvétele:  Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Málta, Ciprus  2007: Románia,Bulgária felvétele   jelenleg 27 tagállama van!

24

25  Évente többször ülésezik, nem állandó testület  1974 óta működik, nem azonos az Európa Tanáccsal  Tagállamok állam- kormányfőiből áll  Itt hozzák a legfontosabb stratégiai döntéseket, az Uniós politika legfőbb irányvonalát határozzák meg.  Nincs állandó székhely,Uniós csúcsnak is nevezik  2010-től állandó elnöke van (jelenleg Herman Van Rompuy)

26  Székhelye Brüsszel.  A legfontosabb jogszabályokat itt fogadják el.  Az egyes országokat mindig az illetékes miniszter képviseli.  Az egyes országok eltérő szavazatszámmal rendelkeznek lakosságszámuk arányában.  A Tanács elnökségét félévente cserélik a tagállamok között (soros elnökség). Soros elnökségről bővebben: http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=14 32

27  Székhelye Brüsszel  A legfontosabb végrehajtó szerv, az Unió „kormánya”  Minden tagállam egy biztost küld a Bizottságba  Minden biztos egy meghatározott területért felel  A Bizottság elnökét 5 évre jelöli ki az Európai Tanács (jelenleg José Manuel Barroso)  A bizottság eddigi elnökei:  http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Európai_Bizottság_elnöke http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Európai_Bizottság_elnöke  A Bizottság tagjai:  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_hu.htm http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_hu.htm

28  Székhelye Strasbourg.751 képviselőből áll.  A tagállamok lakossága választja a képviselőket  A képviselők pártjuk szerint alkotnak frakciókat,nem országonként.  Eredetileg ellenőrző feladata volt, napjainkban egyre inkább szerepet kap a döntés hozatalban  A tagállamok lakosságszám alapján választhatnak képviselőket (Magyarország 22 képviselői hellyel rendelkezik)  Bővebben: http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/search.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/meps/hu/search.html

29  Székhelye Luxemburg, minden tagállam 1-1 bírót delegál  Feladata az Unió jogszabályainak betartatása, tagállamok közötti vitás ügyekben döntéshozatal  Bármelyik ország, szervezet, állampolgár fordulhat hozzá, ha úgy érzi megsértik Uniós jogait  Nem azonos a hágai Nemzetközi bírósággal, sem a strassbourgi Ember Jogi Bírósággal!  Bővebben: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_hu.htmhttp://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_hu.htm

30  1995-ben lépett érvénybe a schengeni egyezmény.  Az aláírók vállalták, hogy egymás közötti határellenőrzést megszüntetik, a külső határon viszont szigorú ellenőrzést vezetnek be   A schengeni övezethez folyamatosan újabb országok csatlakoznak  Magyarország 2007 decemberétől lett a schengeni övezet része

31 A schengeni övezet További aláírók, amelyek nem teljes jogú tagok (Bulgária, Ciprus, Románia) Belépést fontolgató államok (Vatikán) Csak a rendőri együttműködésben részt vevő államok (Egyesült Királyság, Írország)

32

33  Az Unió költségvetéséből támogatja a fejlődésben elmaradt tagállamokat.  Az Unió bevételei a vámokból, a tagállamok forgalmi adóinak bizonyos részéből (0,5%) és a tagállamok GNP alapú hozzájárulásából tevődnek össze.(A GNP 0,5896% kell befizetni a tagoknak).  A bevétlek több mint 60%-át a GNP hozzájárulás teszi ki  fejlettebb országok fizetnek többet!

34  - belső árat határoznak meg, felvásárolják a gazdáktól ezen az áron a terményt  - EU-n kívüli mezőgazdasági cikkekre vámot vetnek ki („ lefölözés”)  - gazdák támogatása, közvetlen kifizetések  - Export támogatás a mezőgazdasági cikkekre,  - vidékfejlesztésre külön Uniós alap van  Az 1970-es években a kiadások 70%-át fordította a mezőgazdaságra az EU, napjainkban 34%-ot)

35  Az EU támogatja azokat a régiókat, melyek fejlettségben elmaradtak az EU átlagához képest.  A támogatást a következő alapok biztosítják:  Európai Szociális Alap-munkahelyteremtés támogatása.  Európai Regionális Fejlesztési Alap: azoknak a régióknak melyek nem érik el az EU GDP átlagának 75%-át.  Kohéziós Alap- azoknak az országoknak melyek az EU GDP 90%-át nem érik el.

36  A tagállamok közösen dolgozták ki.  Sok területen megreformálja az Uniót.  Nagyobb szerepet kap az Európai Parlament  Új tisztségek jönnek létre: Európai Tanács elnöke, a Bizottság külügyi főképviselője.   elkötelezettség a további bővítés irányában! A szerződés bővebben:  http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_hu.htm http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_hu.htm

37


Letölteni ppt " Gazdasági integráció:  egyes országok piacai között fennálló korlátok folyamatos lebontása  Politikai integráció:  közös politikai vezetés alá helyezése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések