Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban Laczkóné dr. Tuka Ágnes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban Laczkóné dr. Tuka Ágnes."— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban Laczkóné dr. Tuka Ágnes

2 Foglalkoztatás az EU-ban  Római Szerződés: 117. cikk – a munkavállalók élet- és munkakörülményei javítása – program természetűek;  118. cikk: a Bizottság feladata, hogy elősegítse a tagállamok együttműködését a foglalkoztatás területén – Bíróság: csak eljárási jogosítvány = konzultáció  Ok: e terület belső jogi kérdés – 1972-ig

3 1972-1986: a második szakasz  Integráció megtorpan  1974: Szociális Akcióprogram: a foglalkoztatási helyzet javításáért, de hatékony csak a diszkrimináció tiltásában.  80-as évek eleje: „puha jogszabályok”: részmunkaidő, rugalmas nyugdíjazás, atipikus foglalkoztatás elősegítése – nincs egységes jogszabály-alkotás

4 1986-1992: európai szociális tér?!  Delors-Mitterrand koncepció: prioritás a foglalkoztatás és a szociális párbeszéd  Eu-i szociális tér: normák rendszere a gazdasági kohézió erősítéséért - EEO  1989: Közösségi Charta a munkavállalók alapvető szociális jogairól: 4. Mindenki szabadon …vállalhat munkát.  Nincs kötelező ereje!  Szubszidiaritás elve  Szociális párbeszéd kerete?

5 Európai Unió – lehetőségek, nehézségek  Maastrichti Szerződés: alapelvek: a Közösség feladata az EMU létrehozásával előmozdítani … a magas szintű foglalkoztatottságot és szociális védelmet;  1993: Növekedés, versenyképesség foglalkoztatás – Fehér Könyv  Válság: ciklikus, strukturális, technológiai munkanélküliség  1994: Esseni Prioritások: szakképzés fejlesztése, munkahelyteremtés helyi ösztönzése

6 Foglalkoztatáspolitika közösségi szinten  1997: Amszterdami Szerződés: új cikkek a foglalkoztatásról:125-130. cikkek: összehangolt foglalkoztatási stratégia fejlesztése; az EiT minden évben határozatot fogad el a foglalkoztatás helyzetéről; a tagállamok jelentést készítenek az intézkedésekről.  Nov: luxemburgi csúcs: csak a foglalkoztatásról - koordináció

7 Európai Foglalkoztatási Paktum  1999: Kölni csúcs: összekapcsolni 3 pillért  Gazdaságpolitikai koordináció és bérfejlesztés  koordinált foglalkoztatási stratégai a munkaerő-piaci alkalmazkodás érdekében  versenyképesség növelése, a strukturális reformok folytatása

8 A stájerországi foglalkoztatási paktum  TEP = Territorial Employment Pact = Egy régió szereplőinek szerződéses együttműködése  Cél: munkahelyek létesítése és megőrzése  Kik? Az állami munkaügyi szolgálat, tartományi önkormányzatok, szociális partnerek, helyi önkormányzatok, vállalkozások, fogyatékosok intézményei, civil szervezetek,…

9 A stájerországi foglalkoztatási paktum Az EU foglalkoztatási paktumainak története - 1996: 4 TEP az EU kísérleti intézkedése keretében (Tirol, Salzburg, Vorarlberg, Bécs) - 1998: A szövetségi kormány döntése értelmében a Nemzeti Foglalkoztatási Terv végrehajtása foglalkoztatási paktumok létrehozásával valósul meg - 2000 – 2006: A TEP mint önálló súlypont a 3. Célkitűzés alá eső programban - Jelenleg: Minden tartománynak van TEP-je és részben regionális paktumai is

10 A stájerországi foglalkoztatási paktum A Stájer Foglalkoztatási Paktum „STEBEP” - 1999-től „A stájer út”: Hat regionális paktum létrehozása kb. 300, hálozatokba foglalt szervezetből – „bottom up” - A STEBEP mint a helyi paktumok ernyőjének aláírása 2001. December 21-én a tartományi kormány és a tartományi állami foglalkoztatási szolgálat által. STEBEP = a tartományi és a regionális szint együttműködése - 2002 – 2003: Az együttműködésen alapuló munkaerőpiaci politika értékelése

11 A stájerországi foglalkoztatási paktum A „stájer út” céljai - A régió érintettjeinek és érdekeltjeinek bevonása – „A régió önmaga tudja a legjobban, mi jó neki és mire van szüksége” - A regionális igényeknek megfelelő intézkedések kidolgozása - A régió nagyobb mértékben vállal felelősséget önmagáért - A regionális szereplők bevonása közöst finanszírozást jelent -> lehetőség további források bevonására (EU-támogatások, önkormányzati források, vállalatok… )

12 A stájerországi foglalkoztatási paktum A TEP-ek struktúrája - Nemzeti szint: - Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium - Az osztrák paktumok koordinációs irodája (3 fő) - Tartomány: TEP koordinációja (1-3 fő) mint a tartomány és az állami foglalkoztatási szolgálat között – vagy külső, vagy a tartománynál vagy a Munkaügyi Központnál - Regionális szint (Stájerország): 6 regionális paktumkoordinátor a régiómenedzsment irodájában - Mind a 3 szint finanszírozása: a 3. Célkitűzéshez rendelt forrásokból

13 A stájerországi foglalkoztatási paktum A paktumok menedzsmentje - A paktumok koordinátorai a partnerségek menedzserei - Szolgáltatások általában: - A paktum partnerei és a közigazgatási szintek közötti információáramlás, kommunikáció és koordináció biztosítása - Pénzügyi menedzsment: a 3. Célkitűzésre jutó források, az állami foglalkoztatási szolgálat és a tartomány költségvetésének koordinálása, stb. - Stájerország: - A STEBEP koordinációja a regionális és tartományi szint találkozási pontja - Regionális koordináció: a régió szolgáltató és tájékoztató irodája, hálózatépítés, projektfejlesztés…

14 A stájerországi foglalkoztatási paktum Egy példa: az EQUAL - 3 nagyobb és több kisebb EQUAL-partnerség a regionális paktumok révén - Az EQUAL segítségével először sikerült a hálózatokat a régió határain átnyúlva összekötni – a régiók közötti különbségek és a köztük való versengés ellenére - Kihívások: a régiók és a tartományi szint szerep- és feladatmegosztásának kialakítása egy komplex struktúrában és egy komplex programban, például anyagi felelősség vállalása, modulok kifejlesztése és megvalósítása, döntéshozatal

15 A stájerországi foglalkoztatási paktum … és az önkormányzatoknak és a vállalkozásoknak mi a hasznuk ebből? - Munkahelyek teremtése, megtartása és fejlesztése foglalkoztatási projektek, szakképzés stb. segítségével - A régió gazdaságának és munkaerőpiacának összekötése - Kezdeti segítség innovatív szolgáltatások és termékek kifejlesztésénél és kikísérletezésénél - A foglalkoztatáspolitika olyan témává válik, amely MINDENKIT érint - Több regionális felelősségvállalás és kisebb mértékű „függőség” a központi szervektől

16 A stájerországi foglalkoztatási paktum Összefoglalás … - A hálózatok kialakítása és a bennük való részvétel hozzáférést biztosít információkhoz, forrásokhoz, ötletekhez … - (Regionális) paktumok = hálózatok, amelyek azzal a céllal jöttek létre, hogy a foglalkoztatást a helyszínen támogassák - A hálózatok hozzáadott értéke nehezen mérhető. Olyan, mint a pénz…: „Időben kell vele foglalkozni, hogy legyen, amikor szükség lesz rá”

17  Mindenkinek legyen meg a lehetősége megélhetését szabadon választott foglalkozás révén biztosítani.  Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban Laczkóné dr. Tuka Ágnes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések