Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Idősödő munkavállaló – a munkavédelem új kihívása Ageing workforce 2 konferencia Budapest, 2010. június 18. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Idősödő munkavállaló – a munkavédelem új kihívása Ageing workforce 2 konferencia Budapest, 2010. június 18. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség."— Előadás másolata:

1 Idősödő munkavállaló – a munkavédelem új kihívása Ageing workforce 2 konferencia Budapest, 2010. június 18. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Nemzetközi Önálló Osztály Balogh Katalin

2 „az a társadalom lesz a legsikeresebb, amelynek vallási és kulturális meggyőződése alkotóerővé tudja tenni az öregséget” Schirrmacher, O.: A Matuzsálem-összeesküvés

3 Tartalom  Munkavédelmi politika  Demográfia, foglalkoztatás  Képességek és teljesítmények  Baleseti statisztika  Intézkedések

4 Európai Munkavédelmi Stratégia A munka minőségének és termelékenységének javítása: a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007-2012 között Európai Közösségek Bizottsága, közlemény Brüsszel, 21.2.2007 COM(2007) 62 végleges

5 ÚJ és NÖVEKVŐ KOCKÁZATOK A munkavédelem növekvő kockázata:  a munkaképes korú lakosság öregedése és a demográfiai változás;  a foglalkoztatás új tendenciái, beleértve az önálló vállalkozóként folytatott tevékenység térnyerését, az alvállalkozói szerződést és a kis- és középvállalkozások által történő foglalkoztatást;  Európába irányuló új és egyre nagyobb tömegeket érintő migrációs hullámok.

6 50 % fölötti foglalkoztatási arány A 2001-es stockholmi Európai Tanács ülésén vállalt kötelezettségeik keretében a tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket az 55 évnél idősebb munkavállalók foglalkoztatási arányának 50 % feletti növelése érdekében

7 Demográfia 1. Magyarország népessége 2010-2060 között, előrejelzés

8 Demográfia 2. A népesség száma nem, életkor és családi állapot szerint

9 Demográfia 3. A 65 évesek és idősebbek aránya a 15-64 évesek számához viszonyítva

10 Demográfia 4. Idősek foglalkoztatási rátája (55-64 éves munkavállalók száma/teljes 55/64 éves népesség)

11 Születéskor várható egészséges életévek- nők

12 Születéskor várható egészséges életévek-férfiak

13 A munka világából való kivonulási életkor

14 4.Európai Munkakörülmények Felmérés Európai Alapítvány az Élet és Munkakörülmények Javításáért „Igen” válaszok aránya országonként

15 Magyarországi válaszadók igen válaszai(%)

16 Az öregedés fogalma, biológiája  a szervezet reprodukciós érettsége után fellépő progresszív kapacitáscsökkenés  az öregedés időben elkerülhetetlenül és törvényszerűen kiszélesedő, jóval az öregkor előtt fejlődő, soklépcsős biológiai folyamat, amely elkerülhetetlenül a szervezet alkalmazkodóképességének csökkenéséhez, a halál valószínűségének növekedéséhez vezet  Az öregedés az önszabályozó mechanizmusok potenciális lehetőségeinek csökkenése a genetikai apparátus szabályozásában bekövetkezett primer változások során

17 Életkori kategóriák  Idősödő (ageing)45-64 éves  Középkorú (middle aged)45-54 éves  Idősebb (older)55-64 éves  Idős, koros (elderly)65+  OECD idősödőbelépett munkában töltött életének második felébe, de még nem érte el a nyugdíjkorhatárt

18 Mi változik és hogyan? A gerontológiában kétféle életkort különböztetnek meg:  kronológiai kort / naptári-anyakönyvi életkort  biológiai életkort, a szervezet tényleges fiziológiai életkorát

19 Az életkorral összefüggő növekvő és csökkenő képességek Növekvő képességek  Tapasztalat  Független munkavégzés  Ítélőképesség  Kitartás, következetesség  Felelősségérzet Csökkenő képességek  Izomerő  Látás, hallás, tapintás  Rövidtávú memória  Észlelési sebesség  Alkalmazkodás

20 A hallásérzékelés intenzitásának csökkenése különböző frekvenciákon

21 Az idősödő munkavállalók jellemzői  Képesek komplex szervezeti modelleket kezelni, ugyanakkor széles tartományban rendelkeznek ismeretekkel  Döntéshozásban és kivitelezésben nagyobb önállósággal rendelkeznek, így kisebb erőfeszítéssel érik el céljaikat, mint a fiatalok  Értékítéletük, észlelésük jól fejlett, általában nagyobb a felelősségérzetük és kötelességtudatuk.  Saját képességeiket és korlátaikat helyesebben ítélik meg, igazságérzetük valósághűbb.  Társadalmi tapasztalatuk magas szintű, hatékonyan oldanak meg tanácsadói feladatokat.

22 Szabályozás/EU  A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről a 89/391/EEC irányelv előírásai irányadóak. Ez az irányelv minden munkavállalóra vonatkozik, nincs speciális idősödőt érintő vonatkozása. Az irányelv 6. cikke mindazonáltal kimondja, hogy a munkáltatónak készen kell állnia arra, hogy a változó körülményeket figyelembe véve az alábbi általános megelőzési elvek alapján hajtsa végre intézkedéseit  „(2) d) a munkának az egyénhez való igazítása, főleg a munkahely kialakítását illetően, a munkaeszköz, valamint a munka- és gyártási módszerek kiválasztását illetően, különösen az egyhangú munka és az előre meghatározott ütem szerint végzett munka visszaszorítására, és azok egészségre gyakorolt hatásának csökkentésére  (3) b) munkavállaló képességeinek figyelembe vétele az egészség és biztonság tekintetében, ha a munkavállalóra feladatokat bíz”

23 Jogi szabályozás/Magyarország A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről az idősödő munkavállalót a következőképpen határozza meg: idősödő: az egyénre irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy

24 Jogi szabályozás/Magyarország  A munkaköri alkalmasság vizsgálatánál és véleményezésénél figyelembe kell venni, hogy az idősödő munkavállalók alkalmatlanok vagy csak bizonyos feltételekkel alkalmasak a rendelet 8. számú mellékletében felsorolt egészségkárosító kockázatot jelentő vagy veszélyes megterhelésekkel járó munkakörülmények közötti munkavégzésre (10/B. § (1) és az idősödő munkavállaló foglalkoztatásánál fokozottan törekedni kell a munkának a munkavállaló munkaképességéhez való igazítására (10/B. § (2).  A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást és korlátozást igénylő megterheléseket a jogszabály táblázatban foglalja össze.  Amíg az idősebb nők esetében 3 életkori kategóriát állít fel a jogszabály ( x). Az idősödő férfiaknál csak a >x kategória létezik, azaz csak az egyénre irányadó (és egyre emelkedő) nyugdíjkorhatár elérése utáni életkorra fogalmaz meg limiteket.

25 Az életkor és a munkabalesetek/foglalkozási megbetegedések összefüggései  Fiatal munkavállalók: vágási sérülések (kéz, láb), leesés, tárgyaknak ütközés (jármű, tartály), kontaktus veszélyes vegyi anyagokkal  Idős munkavállalók: hát-, váll- és nyaksérülések (extrém terhek gyors emelése), térd- és lábsérülések (elcsúszás, leesés)

26 Összes bejelentett munkabaleset rátája/Magyarország

27 Halálos munkabaleseti ráták/Magyarország

28 Bejelentett foglalkozási megbetegedések megoszlása életkor szerint

29 Politikai ajánlások  Az idősek foglalkoztatási arányának megtartása, növelése érdekében létfontosságú megteremteni az idősebb munkavállalók munkahelyükön való további maradásához és előnyös foglalkoztatási lehetőségeik kialakításához szükséges feltételeket.  Az Európai Bizottság 2009. áprilisi 29-i közleményében arra mutat rá, hogy az előrejelzések szerint átlagosan a GDP 4,75 %-a lesz 2060-ban az idősödőkkel kapcsolatos költségek mértéke az EU-ban, ezért a fenntarthatóság érdekében 2010 után a közkiadások tekintetében a Lisszaboni Stratégia átalakítását javasolja.

30 Az intézkedések szintjei Egyén folyamatos „karbantartás” a munkára képes állapothoz, élethosszig tanulás Vállalkozás munkakörülmények, szervezés, helyes gyakorlat Állam rugalmasság, rugalmasság, egészségfejlesztési programok

31 win-win  A hatékony megelőző intézkedések nem csak az idősödő, hanem az összes munkavállaló hasznára válnak, az idősebb munkavállalókat úgy tudjuk megvédeni, ha már fiatalon is óvjuk őket  A munkaképesség fenntartására irányuló intézkedéseket minden szinten (munkavállaló,munkáltató, állam) és minden korosztály fontosságát, eltérő igényeit figyelembe véve kellene meghozni a win-win elv szellemében, a ma fiatal munkavállalója a holnap idősödője

32 Zöld könyv Az Európai Bizottság Zöld Könyve –átfogó nyugdíjreform- hamarosan megjelenik

33 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Idősödő munkavállaló – a munkavédelem új kihívása Ageing workforce 2 konferencia Budapest, 2010. június 18. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések