Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konzulens: Készítette: Dr. Dancsó Tünde Bihari Sándorné Kodolányi János Főiskola, Budapest 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konzulens: Készítette: Dr. Dancsó Tünde Bihari Sándorné Kodolányi János Főiskola, Budapest 2011."— Előadás másolata:

1 Konzulens: Készítette: Dr. Dancsó Tünde Bihari Sándorné Kodolányi János Főiskola, Budapest 2011

2 „Mióta iskola van, értékelés is van” (Hercz M., 2007) Kit értékel Ki értékel TanulóPedagógusIntézményi vezetők Tanuló magatartás-, szorgalom- jegyek kialakításánál PER keretébenelégedettség-mérés Szülő elégedettség-mérés, kommunikatív értékelés elégedettség-mérés Pedagógus pedagógiai értékelés PER keretében PER keretében, munkahelyi klímamérés Intézményi vezetők (igazgató, ig. hely. munkaköz.vez.) PER keretében Fenntartó jutalmazások, kitüntetések kapcsán PER keretében, ciklikus intézményértékelés keretében Oktatási irányítók, hatóságok (OH, MÁK, minisztérium, stb.) vizsgálatok eredményeként Az oktatási intézmények érintettjei közötti értékelési folyamatok

3 Dolgozat felépítése, alkalmazott módszerek I. Elméleti bevezetés 1. Az intézményértékelés nemzetközi és európai keretei – egységesítési törekvések Alk. módszerek: dokumentumelemzés, szakirodalom-elemzés 2. Hazai törvényi előírások vizsgálata Alk. módszerek: dokumentumelemzés, értelmezés, összehasonlítás 3. Magyarországon alkalmazott főbb minőségmodellek bemutatása, összehasonlítása (KMD, ESZÖM ) Alk. Módszerek: dokumentumelemzés, értelmezés, összehasonlítás II. Empirikus munka Önértékelés ESZÖM I. segítségével. Indikátorok kiválasztása, számítása Alk. módszerek: dokumentumelemzés, kvantitatív kutatás, adatgyűjtés, interjúk, megfigyelések, indikátorszámítások, adatelemzés

4 Felhasznált szakirodalom 1. Értékelés, önértékelés szakirodalma (Halász Gábor, Cseh Györgyi) 2. Az egységesített intézményértékelési törekvések uniós és hazai szakirodalma (uniós jogforrások, hazai törvények, elméleti kutatások) Indikátorkutatások (Imre Anna) 3. ESZÖM szakirodalma (Molnárné Stadler Katalin és Králik Tibor)

5 Elméleti összefoglalás Intézményértékelési egységesítési törekvések Nemzetközi szinten: OECD CERI kutatások indikátorok segítségével  oktatási rendszerek összehasonlíthatósága indikátorokkal  Education at a Glance

6 Elméleti összefoglalás Intézményértékelési egységesítési törekvések Európai Uniós szinten 1992 Maastricht  minőségi oktatás 1998 Bécsi ajánlás  ajánlott intézményi önértékelés 2001 EU Parlamenti ajánlás  szükséges önértékelés, összehasonlíthatóság 2002 Koppenhágai megállapodás (Közös Minőségbiztosítási Keretrendszert )(The Common Quality Assurance Framework, CQAF)) 2009. EU Parlamenti ajánlás ( Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszert (EQARF)  SZÖM

7 Elméleti összefoglalás Intézményértékelési egységesítési törekvések Magyarországon Megfigyelt szempontKözoktatási törvény Nevelési-oktatási int. működési rendelete Minőségirányításról szóló rendelet Közoktatási törvény tervezet minőség fogalmaigen minőségirányítás, fejlesztés fogalma igen nem IMIP fogalmaigen igen, annak nyilvánosságáról szól 8. §, (1), (2) igennem intézményi értékelésigen az intézményértékelés tartalma 40.§ (12) előírja, hogy az IMIP-ben rögzíteni kell „a teljes körű intézményi önértékelés periódusa, módszereit” 29. § (4) b) előírja, hogy az IMIP-ben rögzíteni kell „a teljes körű intézményi önértékelés periódusa, módszereit” 5. § IMIP végrehajtásáról szóló elemzést említi, annak tartalmára vonatkozóan tesz előírásokat nem

8 A KMD modell és az ESZÖM összehasonlítása KMD modellESZÖM Modell VezetésVezetés-irányítás ADOTTSÁGOK StratégiaIntézményi stratégia Emberi erőforrásokEmberi erőforrások menedzselése Közvetett partnerkapcsolatok Közvetett partnerkapcsolatok irányítása, erőforrásokkal való gazdálkodás FolyamatokA szakképző intézmény folyamatai Közvetlen partnerekkel kapcsolatos eredmények Közvetlen partneri eredmények EREDMÉNYEK Munkatársakkal kapcsolatos eredmények Munkatársi eredmények Társadalmi hatással kapcsolatos eredmények Társadalmi hatás eredményei Kulcsfontosságú eredmények

9 Az ESZÖM indikátorai  Kötelező kulcsindikátorok (K):  Alapindikátorok  Mérése kötelező  Alapfolyamatok eredményességéhez elengedhetetlen  Minőségbiztosítási Rendszerből (MBR) elérhető  Az EQARF magyar megfelelői  Ajánlott kulcsindikátorok (AK):  Fontos indikátorok  Gyűjtése, meghatározása az intézmény feladata  Meghatározásukat segítheti az MBR  Benchmarking indikátorok (B):  Intézményi döntés eredményeképpen számíthatóak  Számításuk, használatuk nem kötelező

10 Iskolám rövid bemutatása - V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola - Közgazdasági és informatikai szakmacsoportos képzés+szakképzés (középfokú és felsőfokú) - Kb. 500 tanuló - A vizsgálat időpontjában helyi önkormányzat által fenntartott intézmény - 2003-2009 ISO 9001-es múlt

11 Az intézményi önértékelési munkám menete Az adottságoknál az ESZÖM I-ben rögzített kritériumok, alkritériumok és megfigyelési szempontok 1. szisztematikus vizsgálata, ténymegállapítások 2. összefoglaló készítése az egyes alkritériumokhoz 3. javaslatok megfogalmazása az alkritériumra vonatkozóan Az eredményeknél mindez kiegészült az indikátorok meghatározásával

12 AZ ESZÖM vizsgálati rendszere 3. EMBERI ERŐFORRÁSOK MENEDZSELÉSE Az intézmény hogyan tervezi meg, irányítja és fejleszti a munkatársakkal kapcsolatos tevékenységeit pedagógiai programjának, képzési programjának, valamint folyamatainak támogatása és hatékony működtetése érdekében? 3. e A munkatársak teljesítményének értékelése és elismerése, valamint gondoskodás a munkatársakról 1. Hogyan alakították ki, működtetik és ismertetik meg az intézményben a munkatársak értékelési/teljesítményértékelési rendszerét? (I+F, vonatkozó jellemzők)

13 Összefoglalás Megfogalmazott főbb javaslatok (továbblépés feladatai)  a stratégiai tervezésben, és a visszacsatolási fázisban  PP felülvizsgálata, stratégiai dokumentumok koherenciája  egyéb, oktató-nevelő munkát szabályozó dokumentumok teljes felülvizsgálata, koherenciájának megteremtése  egységes, átdolgozott minőségirányítási rendszer bevezetését az intézményben  a közvetett partnerekkel történő tartalmas kapcsolatkialakítást

14 Összefoglalás Az ESZÖM-mel kapcsolatos kritikai észrevételeim: Erőteljesen a SZAKMA programban kidolgozott SZÖM- re támaszkodó rendszer  szakiskola orientált - Az érettségi eredményei, versenyeredmények kimaradtak az értékelésből - Különböző indikátorok megállapításánál gondot jelent a számítás alapjának értelmezése Túlreprezentáltnak tartom a stratégiai tervezés és annak dokumentumainak vizsgálatát (5.d.2, 5.b.2, 2.c 2.b.6, stb.)

15 Összefoglalás Az ESZÖM intézményi alkalmazásával kapcsolatban  bevezetéséhez szükséges: a folyamatleltárt készíteni, a hiányzó folyamatszabályozó eljárásokat kidolgozni  Indikátorok számításához szükséges információs bázis megteremtése  Az önértékelés rendszerének kidolgozása  Az ajánlott benchmarking indikátorok mellé saját intézményi indikátorok megállapítása és számításának előkészítése, adatgyűjtési folyamat kidolgozása  leíró statisztikai vizsgálatok

16 "Uram! Adj elég erőt, hogy megváltoztassam, a megváltoztathatót. Adj elég türelmet, hogy elviseljem, amit nem tudok megváltoztatni. És kérlek Uram, adj elég bölcsességet, hogy ezt a kettőt mindig meg tudjam különböztetni!„ KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Konzulens: Készítette: Dr. Dancsó Tünde Bihari Sándorné Kodolányi János Főiskola, Budapest 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések