Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Médiatörvények – szabályozási kényszer vagy lehetőség Dr. Vincze Ildikó – mediajogfigyelo.hu „Nem hinni abban, amiben hinni illik; nem lelkesedni azért,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Médiatörvények – szabályozási kényszer vagy lehetőség Dr. Vincze Ildikó – mediajogfigyelo.hu „Nem hinni abban, amiben hinni illik; nem lelkesedni azért,"— Előadás másolata:

1 Médiatörvények – szabályozási kényszer vagy lehetőség Dr. Vincze Ildikó – mediajogfigyelo.hu „Nem hinni abban, amiben hinni illik; nem lelkesedni azért, amiért lelkesedni kötelező; nem utálni azt, amit a hatalmasok utálatosnak mondanak - itt kezdődik a veszedelmes élet. Önállóan gondolkodni és önállóan érezni: nincs ennél ma veszedelmesebb.” (Bálint György)

2 Médiatörvény 1996  Konfliktusokkal terhelt megoldások  Elavult – Internet, digitális átállás – hiányzó válaszok  Közszolgálat finanszírozása és felügyelete nem felel meg az EU standardoknak  Külső szabályozási kényszer - az AMSZ Irányelv átültetési határideje 2009 december végén lejárt Dr. Vincze Ildikó – mediajogfigyelo.hu

3 Csomagot kaptunk  Alkotmánymódosítás  Intézményi törvény  Médiaalkotmány  Új médiatörvény Dr. Vincze Ildikó – mediajogfigyelo.hu

4 Alkotmánymódosítás  A közszolgálati médiaszolgáltatásnak, céljainak, valamint a közmédia hatósági, tulajdonosi és társadalmi felügyeletének beemelése az Alkotmányba  A sajtószabadság védelme mellé a sajtó „sokszínűségének” védelme is bekerül  A médiát érintő kétharmados törvények köréből kimarad a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló törvény Dr. Vincze Ildikó – mediajogfigyelo.hu

5 Intézményi törvény 2010. évi LXXXII. törvény a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról  konvergens médiahatóság jön létre az NHH és az ORTT fúziójával  az elektronikus média feletti felügyeleti jogkört a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság illetve annak Médiatanácsa látja el  Közszolgálati Közalapítvány, Közszolgálati Testület, Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap  a közszolgálati médiavagyon a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alaphoz kerül  nonprofit részvénytársaságokká alakulnak át, élükön egy-egy vezérigazgatóval  a civil kontrollt a Közszolgálati Testület gyakorolja  mandátumarányos jelölőbizottság jelöli a tisztségviselőket Dr. Vincze Ildikó – mediajogfigyelo.hu

6 Médiaalkotmány 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól  a törvény hatálya: a nyomtatott és internetes sajtótermékek  forrásvédelem - kivéve minősített adat, vagy bírósági, hatósági eljárásban, ha az információ közzétételéhez nem fűződik közérdek,  az újságíró joga szakmai függetlenségre és a médiatartalom befolyásolására irányuló nyomásgyakorlással szembeni védelemre,  mentesítés az információ megszerzésével elkövetett jogsértés következményei alól,  „hiteles, gyors, pontos” tájékoztatás,  „sokoldalú, tényszerű, időszerű, tárgyilagos és kiegyensúlyozott” tájékoztatás,  gyűlölet keltésére, közösségek „nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére” „alkalmas” médiatartalom Dr. Vincze Ildikó – mediajogfigyelo.hu

7 Megkezdődik az átalakítás  augusztus 11.létrejön a konvergens hírközlési- és médiahatóság, az NMHH  szeptember 15.az Országgyűlés megválasztja a Médiatanács és a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának tagjait, a testületek megalakulnak  október 28.a három közszolgálati műsorszolgáltató és az MTI teljes vagyona a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alaphoz kerül  november 18.a Kuratórium megválasztja a négy közszolgálati részvénytársaság vezérigazgatóját  2010 őszemegtörténik a közszolgálati részvénytársaságok nonprofit társasággá való átalakítása Dr. Vincze Ildikó – mediajogfigyelo.hu

8 Új médiatörvény 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (Mttv.)  a közszolgálati médiaszolgáltatás céljai – a közszolgálati média feladatai  gyermekekre és kiskorúakra vonatkozó szabályok - új kategória  kiegyensúlyozottság az egyes műsorszámokon belül  sajtótermék kiadása és internetes sajtótermék közzététele - előzetes bejelentés és nyilvántartásba vétel  a társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró események listája  „must carry” és „must offer”  közszolgálati médiarendszer finanszírozása - 2012- től közszolgálati hozzájárulás – 64 800 mFt. Közszolgálati Költségvetési Tanács.  egységes hírszolgáltatás, honlap- és lekérhető műsorszolgáltatás a közszolgálati médiában  kiterjedt szankciórendszer  tényállás tisztázása, adatszolgáltatás  változó kvóták  Média és Hírközlési Biztos  kiegyensúlyozott tájékoztatással kapcsolatos panaszok elbírálása  megszűnő összeférhetetlenségi szabályok, a médiapiaci koncentráció korlátozása  JBE médiaszolgáltatók azonosítása, többlet- kötelezettségek  közösségi médiaszolgáltatók Dr. Vincze Ildikó – mediajogfigyelo.hu

9 Médiatörvény – mi a gond?  a törvény személyi-tárgyi hatálya túl tág  általános, homogén tartalmi követelményeket alkalmaz  a nyomtatott és internetes sajtótermékek és a lekérhető szolgáltatások nyilvántartásba vétele  bizonytalan, pontatlan vagy túlságosan tág fogalmak  kiegyensúlyozottság ill. a hírműsorok általános követelményeinek kérdései  a média tulajdonosi-felügyeleti rendszerének szereplői kiválasztásánál fennáll a kormányzati befolyás lehetősége  a közszolgálati médiaszolgáltatók függetlenségének minden biztosítékát eltávolítja  a médiahatóság a piramis-szerű rendszer csúcs-szereplője, omnipotens szerv  túldimenzionált az a kör, amelyben a szereplők adatszolgáltatásra kötelezhetők  nem biztosított az újságírók forrásainak megfelelő védelme  megsemmisítő erejű bírságok vagy más szankciók kiszabására van lehetőség (tartalmi ügyekben is), igen széles körben  a jogorvoslati lehetőségek korlátozottak

10 Társszabályozás – ideális esetben  A társszabályozás a szó általánosan elfogadott értelmében azt jelenti, hogy az érintett iparág és az annak felügyeletére hivatott hatóság közösen, együttműködve hoz létre olyan szabályokat, amelyek aztán az adott iparág működésének egy szegmensét szabályozzák. Egy példa:  Hollandia - NICAM  Közvéleménykutatás – szülők – Erőszak, a félelemkeltő tartalmak, félelemkeltő jelenetek, szexuális tartalom, diszkrimináció, kábítószer-fogyasztás valamint a trágárság. Igény, hogy ezek jelenlétéről – a korhatár mellett –tájékozódni kívánnak.  Megoldás – önszabályozás – tartalomklasszifikáció – Ártalmas tartalomra utaló információval kombinált korhatár-jelölés  2200 tartalomszolgáltató csatlakozott – Kijkwijzer (Bölcs televíziónézés) Dr. Vincze Ildikó – mediajogfigyelo.hu

11 Társszabályozás – Magyarországon  AMSZ IrányelvÖnszabályozás, társszabályozás fogalma  Társszabályozás a médiaigazgatásbanA médiatörvény céljainak, alapelveinek hatákony megvalósítása  Közigazgatási szerződésÖnigazgatási feladatok, panaszok, jogviták, ellenőrzés, nyilvántartás  Az önszabályzó szervezet ügytípusaiNyomtatott és internetes sajtó – Lekérhető médiaszolgáltatás esetén  Szakmai magatartási kódexMédiatanács szerepe - mi lehet a kódexben? Dr. Vincze Ildikó – mediajogfigyelo.hu

12 Az önszabályozó szervezet által ellátható ügytípusok Sajtótermékek  Az Smtv. 14-20. §-ainak vagy azok bármelyikének felügyelete, vagyis:  az emberi méltóság tiszteletben tartása  nyilvános közlésre szánt nyilatkozat közzétételébe történt beleegyezéssel való visszaélés  a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének tiszteletben tartása, az emberi jogok sérelme  gyűlöletkeltés tilalma  magánélet és más, személyhez fűződő jogok megsértése  kiskorúak védelmére vonatkozó szabályok betartása  médiatartalomban megjelenő kereskedelmi közleményekre vonatkozó szabályok betartása. Lekérhető médiaszolgáltatások  a sajtótermékek esetében felsorolt ügyek, továbbá  az Smtv. 13.§-a, vagyis a médiatartalom-szolgáltatók összességénél a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás és a tájékoztatási tevékenységet végzőknél a sokoldalú, tényszerű, időszerű, tárgyilagos és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye, valamint  az Mttv. Második rész I. fejezetében felsorolt ügyek, azaz  a gyermekek és a kiskorúak védelme  tájékoztatási tevékenységre vonatkozó szabályok  országgyűlési közvetítés szabályai  a figyelem felhívása a sértő tartalmakra  rendkívüli helyzetek kezelése a médiaszolgáltatásban  kizárólagos közvetítési jogok  rövid híradás  műsorkvóták  kereskedelmi közlemények  a médiaszolgáltatások és a műsorszámok támogatása  termékmegjelenítés a műsorszámokban  politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám  reklám és közérdekű közlemény a közszolgálati és a közösségi médiaszolgáltatásban  közzétételi kötelezettség  hallási fogyatékkal élők számára hozzáférhető műsorszámok  a kiegészítő médiaszolgáltatásokra vonatkozó szabályok.

13 Társszabályozás – mi a gond?  Társszabályozás helyett társvégrehajtás  Önszabályozás – Médiatanács „vétójoga”, nyilvántartások ellenőrzése  A Médiatanács nincs kötve az önszabályozó testület döntéséhez  Önszabályozás – Önigazgatás – Öncenzúra?  Önfeljelentés

14 Dr. Vincze Ildikó – www.mediajogfigyelo.hu Kérdések Dr. Vincze Ildikó – mediajogfigyelo.hu

15 Dr. Vincze Ildikó – www.mediajogfigyelo.hu mediajogfigyelo.hu


Letölteni ppt "Médiatörvények – szabályozási kényszer vagy lehetőség Dr. Vincze Ildikó – mediajogfigyelo.hu „Nem hinni abban, amiben hinni illik; nem lelkesedni azért,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések