Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Bayer Judit Zsigmond Király Főiskola Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Bayer Judit Zsigmond Király Főiskola Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10."— Előadás másolata:

1 Dr. Bayer Judit Juditbayer@yahoo.com Zsigmond Király Főiskola Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.

2 Uniós hatásköri szabályok  Az Unió kizárólag a tagállamok által a Szerződésekben ráruházott hatáskörök határain belül jár el a Szerződésekben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében. Minden olyan hatáskör, amelyet a Szerződések nem ruháztak az Unióra, a tagállamoknál marad. (EUMSZ 5. cikk) Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.

3

4 Charta  11. cikk  A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága  (1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna, továbbá országhatárokra való tekintet nélkül.  (2) A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani. Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.

5 Charta  Csakhogy, a Charta hatásköre korlátozott:  Csak az Unió intézményeit kötelezi,  és a tagállamokat annyiban, amennyiben az uniós jogot alkalmazzák. E Charta rendelkezéseinek címzettjei (…) az Unió intézményei, szervei és hivatalai, valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. (51. cikk) Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.

6 Charta  Ez a Charta az uniós jog alkalmazási körét nem terjeszti ki az Unió hatáskörein túl, továbbá nem hoz létre új hatásköröket vagy feladatokat az Unió számára, és nem módosítja a Szerződésekben meghatározott hatásköröket és feladatokat. (51. cikk (2)) Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.

7 Letelepedés és szolgáltatások nyújtásának szabadsága (49. cikk, 56. cikk)  tilos a valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállam területén történő szabad letelepedésére vonatkozó minden korlátozás.  tilos az Unión belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás a tagállamok olyan állampolgárai tekintetében, akik nem abban a tagállamban letelepedettek, mint a szolgáltatást igénybe vevő személy.  (állampolgár=vállalkozás) Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.

8 EUMSZ versenyjogi cikkei, (107-108. cikk);  a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.

9 … és annak Bizottság által adott értelmezése a Közszolgálati Közleményben  Hivatalos megbízás  Független (a médiumtól) testület ellenőrizze a feladat megvalósulását  A finanszírozás a feladathoz szabott, arányos és felhasználása kontrollált és átlátható. A közszolgálati média politikai függetlenségével az EU nem foglalkozik, de más szervezetek ajánlása tartalmazza:  UN-OSCE-OAS-ACHPR Közös Nyilatkozat Diversity in Broadcasting (2007)  (96) 10 Európa Tanács ajánlás  EBU Model Law  Article 19’s Public Service Model Law  Open Society Justice Initiative Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.

10 Audiovizuális Médiaszolgáltatásokról szóló irányelv (AVMSD)  Csak tévé és tévé-szerű online szolgáltatások  Származási ország elve  Csak kiskorúak védelme és gyűlöletbeszéd  Válaszadási jog (tények esetén) Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.

11 EUSZ 2. cikk  Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul.  Megsértését a 7. cikk alapján politikai szankció követheti. Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.

12 EUSZ 7. cikk 1)  Tagállamok 1/3 vagy EP vagy EB javaslatára  Tanács 4/5 többségével  EP egyetértésével  megállapítja a 2. cikkben foglalt értékek súlyos megsértésének az egyértelmű VESZÉLYÉT. Előzőleg a Tanács meghallgatja a tagállamot. Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.

13 2) Tagállamok 1/3 vagy EB javaslatára Tanács egyhangú döntésével – EP egyetértésével Megállapítja, hogy egy tagállam súlyosan és tartósan MEGSÉRTI a 2. cikk értékeit. 3) Ez után a Tanács már minősített többséggel felfüggesztheti az egyes jogokat. Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.

14 Neelie Kroes levele  Súlyos kétely  AVMSD: származási ország elvét rosszul implementálták: előzetes Bizottsági jóváhagyás kimaradt; nem csak kiskorúak és gyűlöletbeszéd esetén.  Kiegyensúlyozott tájékoztatás aránytalan; a letelepedés akadályát is képezheti  Bejelentési kötelesség aránytalanul korlátozó, főleg a lekérhetőé és a nyomtatotté; a letelepedés akadályát is képezheti  Charta 11. cikk  Arányosság elve A válasz mintha nem értené a levelet, vagy az uniós jogot. Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.

15 A szólásszabadság nem EU-s hatáskör, az EU nem ellenőrzi, és nem kérheti a módosítását. Sérelme „csak” a tagsági jogok felfüggesztésével járhat. Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10. Jogi szankcióPolitikai szankció

16 Vagy pedig:  a Bizottság a 2. cikkelyt felhatalmazásnak tekinthetné és eljárhatna a kérdésben? Ezzel súrolná a hatáskör-átruházás elvét, és egy újabb lépést tenne a politikai unió irányába. Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.

17 Dr. Bayer Judit juditbayer@yahoo.com Zsigmond Király Főiskola Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10.


Letölteni ppt "Dr. Bayer Judit Zsigmond Király Főiskola Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról. MUOSZ 2011. február 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések