Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EPKSZ és a postai szolgáltatások ÁSZF egyes lényeges tartalmi elemeinek bemutatása 2013. június 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EPKSZ és a postai szolgáltatások ÁSZF egyes lényeges tartalmi elemeinek bemutatása 2013. június 17."— Előadás másolata:

1 Az EPKSZ és a postai szolgáltatások ÁSZF egyes lényeges tartalmi elemeinek bemutatása június 17.

2 Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés lényege
koncepcionálisan új eleme az egyetemes szolgáltatás ellátásával kapcsolatos feltételek megállapításának célja, hogy: az egyetemes postai szolgáltatás ellátásával kapcsolatos állami elvárásokat a jogszabályénál rugalmasabb keretek között állapítsa meg, az Állam, mint „megrendelő” mindig a költséghatások ismeretében tudjon a minőségi vagy hálózatsűrűségi követelmények vonatkozásában dönteni az egyetemes szolgáltatás méltánytalan többletterhe megtérítésének egyik eszköze (a központi költségvetésben erre elkülönített előirányzat mértékéig, ha a kompenzációs számlára befizetett hozzájárulások összege nem elegendő) az előirányzaton felüli összeg megtérítése érdekében az Állam vagy a Szerződés szerinti kötelezettség fenntartása mellett pótlólagos költségvetési forrást biztosít, vagy a Szerződés szerinti kötelezettségvállalás egyidejű csökkentése mellett gondoskodik az addig ki nem fizetett kompenzációs igény megfizetéséről a Szerződés időbeli hatálya: határozott idejű szerződés, az egyetemes szolgáltatói kijelölés időtartamára ( ig) az egyetemes szolgáltatás minőségét érintő rendelkezéseket a Szerződés alapján azonban csak július 1-jétől kell alkalmazni.

3 Az egyetemes szolgáltatás igénybevételének akadályozottsága - 1
Az egyetemes szolgáltatás igénybevételének akadályozottsága - 1. melléklet A évi CI. törvényen alapuló eddigi elvárás: A Postatv. és az EPKSZ alapján: a postaügyért felelős miniszter előzetes írásbeli hozzájárulásával volt szüneteltethető Postatv. 34. § akadályozottság ≠ korlátozás, szüneteltetés, sztrájk, annak megkezdése előtt az igénybevevők hirdetményi úton történő tájékoztatása volt kötelező a felhasználók tájékoztatása kötelező EPKSZ: előre tervezett vagy nem tervezhető ok miatti ideiglenes szüneteltetés hálózati elem(ek)et érintően előre tervezett: az NMHH és a helyi önkormányzat előzetes értesítése 30 nappal korábban, illetve a halasztódásról is az igénybevevőket előzetesen hirdetmény útján a helyben szokásos módon honlapon az állandó szolgáltatóhelyekről folyamatosan aktualizáltan előre nem tervezett: az okot adó körülmény bekövetkezésének felmerülése után, utólagosan központi ügyfélszolgálaton keresztül a közvéleményt az állandó szolgáltatóhely bejáratánál (ha az akadályoztatás jellegével ez összeegyeztethető) tájékoztatás a legközelebbi állandó szolgáltatóhely nyitva tartásáról, elhelyezkedéséről elhárítás: az egyetemes szolgáltatási követelmény sérelmével együtt járó akadályozottságot priorizáltan, legkésőbb negyedik munkanapot megelőzően helyettesítő megoldások (pl. mobilposta) alkalmazhatóak

4 Az egyetemes szolgáltatás során értelmezett átfutási idők - 2
Az egyetemes szolgáltatás során értelmezett átfutási idők - 2. melléklet A évi CI. törvényen alapuló eddigi elvárás: A Postatv. és az EPKSZ alapján: az elsőbbségi levél esetében D+1 85%, D+3 97% Postatv. 15. § (1) bekezdés csak a küldeményenkénti díjszabás szerint feladott elsőbbségi levélküldeményre állapít meg minimum követelményt (D+1 85%, D+3 97%) a nem elsőbbségi levél, címzett reklámküldemény, nyomtatvány esetében D+3 85%, D+5 97% EPKSZ: 2. számú melléklet évenként felülvizsgálatra kerül postacsomag esetében D+1 80%, D+3 95% a Posta teljesítménye meghaladja az eddig elvárt mutatókat nem volt külön a hivatalos iratok és a vakok írását tartalmazó küldeményekre a küldeményenkénti díjszabás szerint feladott elsőbbségi levélküldemény esetében D+1 90%, D+3 97% a nem küldeményenkénti díjszabás szerint feladott elsőbbségi levélküldemény esetében D+1 90%, D+3 97% a küldeményenkénti díjszabás szerint feladott nem elsőbbségi levélküldemény esetében D+3 85%, D+5 97% a nem küldeményenkénti díjszabás szerint feladott nem elsőbbségi levélküldemény esetében D+3 85%, D+5 97% a postacsomag esetében D+2 85% és D+3 95 % a hivatalos irat esetében D+3 85% és D+5 97 % vakok írása és egyéb tartalmú postai küldemény esetében a küldeményenkénti vagy a nem küldeményenkénti díjszabás esetében is D+3 85%, D+5 97%

5 Az egyetemes szolgáltatás megbízhatósága - 3. melléklet
A évi CI. törvényen alapuló eddigi elvárás: A Postatv. és az EPKSZ alapján: mutató az elveszett, vagy részlegesen elveszett, illetve megsemmisült küldemények arányszámának maximumára Postatv. 15. § (4) bekezdés minimálisan két mutató: mutató a megsérült küldemények arányszámának maximumára mutató az elveszett vagy megsemmisült könyvelt küldemények arányszámának maximuma belföldi forgalomra vonatkozott a megsérült (vagy részlegesen elveszett!) könyvelt küldemények arányszámának maximuma de valamennyi könyvelt postai küldemény figyelembe vételével EPKSZ: 3. számú melléklet évenként felülvizsgálatra kerül E/F maximum 0,06 ezrelék csak az egyetemes szolgáltatás keretében feladott, belföldi viszonylatú könyvelt küldeményekre S/F maximum 0,05 ezrelék az eddigi szabály továbbvitele de részben szűkítésre (egyértelműsítésre) kerül a figyelembe veendő küldeményvolumen

6 Az egyetemes szolgáltatás területi elhelyezkedése - 4. melléklet
A évi CI. törvényen alapuló eddigi elvárás: A Postatv. és az EPKSZ alapján: az állandó postai szolgáltató helyekkel kapcsolatban Postatv: 16. § alkalmazkodjon a felhasználói igényekhez a 600-nál kisebb lakosságszámú településen vagylagosan a felvételt és a kézbesítést minden településen biztosítani kell a 600-nál nagyobb 1000-nél kisebb népességszámú településen kötelezően, kivéve ha a települési önkormányzattal kötött eltérő tartalmú megállapodás van felvételi- és kézbesítési pont (!) ne legyen 5 km-nél a lakosság 95%-tól, 10 km-nél a lakosság 99,5 %-tól távolabb az 1000-nél nagyobb népességszámú településen kötelezően valamint minden településen, nél nagyobb népességszám esetén főnként egy kézbesítési pont levélküldemények letéti pontjaként működjön a nél nagyobb népességszámú településen: EPKSZ: 4. számú melléklet évenként felülvizsgálatra kerül lakosonként legalább egy db és bármely községben és városban annyi állandó szolgáltatóhely és az helyileg ott, hogy a közigazgatási járási (fővárosi kerületi) hivatal illetékességi területén belüli belterületi lakosok legalább 80%-ától 5 km-en belül, 99 %-ától 10 km-en belül legyen állandó szolgáltató hely egyetlen belterületi lakos lakóhelyétől sem messzebb 3 km-nél és az 1000 főnél nagyobb népességszámú községben és városban, valamint fővárosi kerületenként kötelezően állandó postai szolgáltatóhely azonos településen két állandó szolgáltatóhely nem messzebb 6 km-nél egyedi esetre megállapodás lehetősége a helyi önkormányzattal a figyelembe veendő állami adatbázisok megállapítása

7 Az egyetemes szolgáltatás időbeli elérhetősége - 4. melléklet
A évi CI. törvényen alapuló eddigi elvárás: A Postatv. és az EPKSZ alapján: a felhasználói igényekhez és a forgalom mértékéhez igazodjon de (!) Postatv: 16. § a felhasználói igényekhez és a forgalom mértékéhez igazodjon de (!) a napi nyitva tartási idő 7 és 20 óra között minimum két óra időtartamú, legfeljebb két részre osztott lehetett az állandó postai szolgáltatóhelyen minimum két óra időtartamú nél nagyobb népességszámú településen egy állandó szolgáltatóhelyen legalább 6 óra nyitva tartási idő, ebből legalább egy óra 8 óra előtt vagy 17 óra után lehetett EPKSZ: 4. számú melléklet évenként felülvizsgálatra kerül a nyitva tartási idő lehet egybefüggő, vagy legfeljebb két részre osztott 7 és 20 óra között 15 ezernél kisebb népességszámú városban (községben nem) heti átlagban munkanaponként minimum 4 óra nyitva tartás 15-25 e fős városban heti átlagban munkanaponként minimum 6 óra nyitva tartás, egy nyitvatartási óra 8 előtt vagy 17 óra után 25-50 e fős városban heti átlagban munkanaponként minimum 8 óra nyitva tartás, egy nyitvatartási óra 8 előtt vagy 17 óra után 50 e fő feletti városban heti átlagban munkanaponként minimum 10 órás és szombaton minimum 4 óra nyitva tartás egy állandó postai szolgáltató helyének nyitvatartási idejét a település népességszámához igazodóan állapítja meg, amely az eddig érvényben lévő és teljesített elváráshoz képest többletkövetelményeket is tartalmaz

8 Az egyetemes szolgáltatás időbeli elérhetősége - 4. melléklet
A évi CI. törvényen alapuló eddigi elvárás: A Postatv. és az EPKSZ alapján: mobilposta vonatkozásában: Postatv: 16. § alkalmazkodjon a felhasználói igényekhez a 600-nál kisebb lakosságszámú településen legalább így minden településen kell levélgyűjtő szekrény a 600-nál nagyobb 1000-nél kisebb népességszámú településen csak, ha a települési önkormányzattal ilyen tartalmú megállapodást kötött a Posta EPKSZ: 4. számú melléklet évenként felülvizsgálatra kerül levélgyűjtő szekrény vonatkozásában: mobilposta kiállási ideje az erre kijelölt elérhetőségi ponton minimum 20 perc, illetve 10 perc (ha kézbesítéssel egyidejűleg felvesz) egyetlen belterületi lakos lakóhelyétől sem messzebb 1 km-nél és egyedi esetre megállapodás lehetősége a helyi önkormányzattal azonos településen két levélgyűjtő szekrény nem messzebb 2 km-nél levélgyűjtő szekrény 7000 lakosonként legalább egy darab részletes követelményrendszer a méretre, elhelyezési magasságra, anyagra, kivitelre, bedobónyílás méretére, az ürítésjelző tábla kialakítására 3978 db eszközzel teljesíthető az állami elvárás, azaz 5021 db kivonható a hálózatból a periférikus helyek helyett (ahova a területi elvű szabály miatt kellett eszköz) a viszonylag forgalmasabb részekre koncentrálhatóak az eszközök a formai kialakításra vonatkozóan tulajdonképpen egyéb követelmény nincs (csak elenyészőek pl. ürítés jelző tábla elhelyezése, szolgáltató azonosítására alkalmas jelzés feltüntetése)

9 A postabélyeg kibocsátására, forgalomba hozatalára, forgalomból történő kivonására és érvényességére vonatkozó szabályok - 5. melléklet A évi CI. törvényen alapuló eddigi elvárás: A Postatv. és az EPKSZ alapján: kizárólagos jogosultság a „Magyarország” és „Magyar Posta” feliratú bérmentesítési lenyomat használatára, postai értékcikk kibocsátására, forgalomba hozatalára, forgalomból történő kivonására Postatv: 24. § a „Magyarország” feliratú postabélyeg és postai értékcikk kibocsátása kizárólagos jog az éves kibocsátási tématerv jelölőbizottságába egy-egy tagot az NFM és az NMHH delegál jogosultság feláras postabélyeg kibocsátására EPKSZ: 5. számú melléklet a grafikai kivitelezés elbírálására művészeti tanácsadó bizottságot kell működtetni a díjkiegyenlítésre nem alkalmas értékjelzések meghatározása a díjkiegyenlítésre nem alkalmas postabélyegek meghatározása a nemzetközi válaszdíjszelvény postabélyegre történő becserélésének kötelezettsége az érvényes, fel nem használt postai értékcikk becserélési kötelezettsége visszavásárlás nélkül a rontott postai értékcikk és tévesen felhasznált postabélyeg becserélési kötelezettsége visszavásárlás nélkül a postabélyeg és „Magyarország” feliratú postai értékcikk kibocsátása, forgalomba hozatala, forgalomból történő kivonása belső szabályzat alapján történhet a „Magyar Posta” felirattal kibocsátott bélyeg, egyéb postai értékcikk, valamint a fillér és nem egész Forint névértékű postabélyeg januárjától a forgalomból kivonható

10 A „postán maradó”-ként kézbesítendő küldemények - 6. melléklet
A évi CI. törvényen alapuló eddigi elvárás: A Postatv. és az EPKSZ alapján: a kijelölt postai szolgáltatóhelyek jegyzékének kötelező közzététele az Üzletszabályzatban Postatv: 14. § az átvételi határidő kötelezettség alapján az érkezés napját követő naptól számított 30 naptári nap EPKSZ: 6. számú melléklet csak az egyetemes szolgáltatás keretében feladható küldemények vonatkozásában kell biztosítani az állandó postai szolgáltatóhellyel rendelkező községek és városok, illetve a fővárosban a kerületek legalább egy állandó postai szolgáltatóhelyén honlapon az állandó szolgáltatóhelyekről folyamatosan aktualizáltan tájékoztatást kell adni az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladható küldemények vonatkozásában legalább 10 munkanapos időtartamot elérő rendelkezésre tartást kell biztosítani hivatalos irat esetén 10 munkanapos rendelkezésre tartás köztes értesítők kiállítása nélkül

11 Az egyetemes szolgáltató azonosítására alkalmas jelzések - 7. melléklet
A évi CI. törvényen alapuló eddigi elvárás: A Postatv.és az EPKSZ alapján: a szerződés teljesítésének megkezdését (a feldolgozást) a postai szolgáltató azonosítására is alkalmas dátumnyomattal kellett kötelezően igazolni Postatv: 35. § a szolgáltató azonosítására alkalmas jelzésnek szerepelnie kell a postai küldeményen vagy annak kísérő okiratán, amennyiben a kísérő okiratot a kézbesítés során a postai szolgáltató a jogosult átvevő részére átadja a dátumnyomat mintáját az NMHH-nak előzetesen be kellett mutatni alapesetben ez a postai szolgáltató nevének vagy rövidített elnevezésének feltüntetését jelenti a dátumnyomatot a feladóval kötött megállapodás alapján a szolgáltató helyett a feladó elhelyezhette az egyetemes szolgáltató jogosult egyéb jelzések használatára részletes követelményrendszer a dátumnyomat lenyomati képének tartalma vonatkozásában EPKSZ: 6. számú melléklet külön mutatószám volt az olvashatatlan dátumnyomattal ellátott postai küldemények maximális arányszámára (0,15) a következő feliratok, illetve színes ábrák bármelyikének önálló vagy e feliratok, illetve színes ábrák közül többnek az egyidejű szerepeltetése lehetséges e mutatószám teljesülésének ellenőrzését évente egyszer a valós küldeményforgalom összetételét reprezentáló módszerrel a Posta saját költségén volt köteles elvégezni a Posta a Szerződés hatálybalépésekor az azonosítására használt, arra alkalmas és az alábbiakon túli jelzéseket június 30-ig használhatja MP, MPRT, MPZRT, Magyar Posta, Magyar Posta Rt., Magyar Posta Zrt., Posta, postakürtábra és stilizált változata, OLK, FILAPOSTA, MPL ábra, EMS gyorsposta ábra, hollós ábra, DMC ábra, BÉLYEG M ábra

12 A hivatalos irat tértivevényének tartalmi és formai követelményei - 8
A hivatalos irat tértivevényének tartalmi és formai követelményei - 8. melléklet A évi CI. törvényen alapuló eddigi elvárás: A Postatv., Korm. rendelet és az EPKSZ alapján: a Korm. rendelet mellékletében meghatározott tértivevény és értesítések használata volt kötelező Postatv: 30. § közigazgatási-, polgári- és büntető eljárástól függően külön-külön alkalmazandó kötelező tartalmú értesítések az egyetemes postai szolgáltató az ország teljes területén köteles és kizárólagosan jogosult a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás nyújtására külön, kötelező tartalmú értesítés a nemzetközi viszonylatú hivatalos iratok esetében a hivatalos iratok az e célra rendszeresített tértivevénnyel, vagy annak megfelelő elektronikus dokumentummal adhatóak fel a kézbesítés vagy kézbesítési kísérlet során kézi folyóírással feltüntetendő adatok elhelyezkedése alkalmatlanná tette digitalizálásra Korm. rendelet: 28. § szerint a tartalmi és formai követelményeket az EPKSZ tartalmazza EPKSZ lehetőséget teremtett arra, hogy a hivatalos irat feladására jogosult szervezet igénye alapján a Posta a kézbesíthetetlenségi okok kiegészítéseként, új tájékoztatást is adjon a tértivevényen lehetőséget teremtett arra, hogy a hivatalos irat feladására jogosult szervezet eltérő formai követelmények szerinti tértivevények alkalmazása érdekében keresse meg a Postát, majd egyeztetés eredményétől függően ezeket az új típusú formai követelményeknek megfelelő (pl. borítékba foglalt) tértivevényeket is alkalmazhassa

13 A hivatalos irat tértivevényének tartalmi és formai követelményei - 8
A hivatalos irat tértivevényének tartalmi és formai követelményei - 8. melléklet EPKSZ:

14 A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
Az ÁSZF a postai szolgáltatások és egyes a postai szolgáltatásokat kiegészítő szolgáltatások igénybevétele céljából egyoldalúan a felhasználó közreműködése nélkül előre meghatározott szabályait tartalmazza. szerkezete: törzsszöveg (valamennyi szolgáltatásra vonatkozó - általános szabályok) terméklapok - eltérő színű fejléccel kerülnek megjelentetésre egyetemes postai szolgáltatások (zöld) egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás (narancssárga) egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások (piros) kötelezően nyújtandó többletszolgáltatások (zöld) igénybe vehető többletszolgáltatások (piros) igénybe vehető kapcsolódó szolgáltatások (kék) függelék (1 db, a postai szállításból kizárt és feltételesen szállítható tartalmakról) célja az egyes szolgáltatásokat egymással összevethetővé tevő tájékoztatás és tájékozódás Po.É. 26. KÜLÖNSZÁM – június 14. az ÁSZF részét nem képező, de ügyfél-tájékoztatás szempontjából fontos információk (pl. címzésminták, kedvezmények) ún. kapcsolódó információk-ként a Posta honlapján kerülnek közzétételre, az ezekben bekövetkező módosításokat a jövőben szintén ÁSZF értesítés tartalmazza

15 Postai szolgáltatások ÁSZF – néhány jelentősebb változás
címzési szabályok egyetemes szolgáltatás keretében feladott küldemények esetében külön tartalmazza a „postán maradó”-kénti, a fiókbérleti, raktárbérleti címzést támponti címzés: a címzett nevén kívül a rendeltetési helyet, irányítószámot, illetve a támpont számát és - amennyiben azt a feladó ismeri - a láda számát (ha közterületi címet is feltüntette elsődleges a támpont és ládaszám) helyrajzi számot tartalmazó címzés esetén a kézbesítését a Posta megkísérli, a teljesítés elmaradásáért azonban nem vállal felelősséget ha a szerződés konszolidátorral jön létre, feladóként a konszolidátort és a megbízó személyét, valamint visszakézbesítési címként vagy a konszolidátor vagy a megbízó címét a „Feladó” vagy a „Konszolidátor” és a „Megbízó” feliratok vagy e megnevezések egyértelmű rövidítése ennek hiányában az egyértelműen rangsorolt jelöléssel az első helyen megnevezett személy a feladó a könyvelt küldeményre vonatkozó postai szolgáltatási szerződés létrejöttének igazolásául a feladó részére a feladást igazoló okirat (a jelenlegi készleteket kifogyásig, de – ellenkező tartalmú értesítés hiányában –  legkésőbb augusztus 31-ig lehet felhasználni)  a méretei miatt levélszekrény útján nem kézbesíthető postai küldeményt a Posta kizárólag könyvelt küldeményként veszi fel – az erre rendszeresített mérősablon alkalmazása vagy egyéb (levélméret meghatározására alkalmas) eszköz

16 Postai szolgáltatások ÁSZF – néhány jelentősebb változás
bérmentesítési módok postabélyeg (értékjelzés nélküli postabélyeg) postakész boríték, levelezőlap válaszdíjszelvény – postabélyegbe számítjuk be díjhitelezés bérmentesítőgép „készpénzzel bérmentesítve” (egyidejűleg legalább 100 db levélküldemény + ha a postabélyeg nem fér el) keletbélyegzővel (csak korlátozott körben!) bérmentesítési jegy (bérmentesítési etikett) nyomtatásának lehetőségével nem rendelkező postai szolgáltatóhelyek az ÁFA-t tartalmazó díjazású szolgáltatások esetében kézbesítés jogosult átvevők (címzett, meghatalmazott, helyettes átvevő, alkalmi átvevő, közvetett kézbesítő) szervezet számára címzett, ha a címzésben a szervezeti jelleg (név, szervezeti egység, vagy tisztség és a szervezet címe) mellett valamely természetes személy neve van feltüntetve szervezet megszűnéséről szóló bejelentés hiteles tájékoztatás (határozat, cégkivonat) bemutatásával kell igazolni

17 Postai szolgáltatások ÁSZF – néhány jelentősebb változás
kézbesítés levélszekrény hiányában a csak közterületi címmel rendelkező címhely esetében a címhely közelében erre a célra használt helyen, vagy a Posta feltételezése szerint a postai küldemények kézbesítése céljából a címzett által biztosított eszközbe történő elhelyezéssel – a nem könyvelt levélküldemény és a könyvelt értesítője is „postán maradó”-ként címzett nem könyveltet a személyazonosság igazolása nélkül könyveltnél az átvételi jogosultság jogcímének fennállásáról szóbeli nyilatkozat könyveltnél a személyazonosság vizsgálata helyettes átvevő esetén szükséges a címzettől a kézbesítésre jogosító bejelentés új meghatalmazás nyomtatvány (új tartalmi elemek is vannak) DE! érvényességi idején belül továbbra is elfogadjuk a régit, ha a meghatalmazott személyazonosságát olyan hatósági igazolvánnyal igazolja, amelyben a meghatalmazott nevén kívül legalább egy olyan adat (pl. születési idő, anyja neve) is szerepel, amit a régi meghatalmazás is szervezetnek adott meghatalmazás egyrészt a címzett szervezet által a meghatalmazott szervezet számára adott meghatalmazás másrészt a meghatalmazott szervezet képviselője által az átvételét ténylegesen végző természetes személy számára adott meghatalmazás

18 Postai szolgáltatások ÁSZF – néhány jelentősebb változás
kézbesítés szervezet vezetője képviseleti jogosultságát cégkivonat, vagy cégmásolat, vagy cégbíróság által kiadott végzés, vagy létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat vagy alapszabály), vagy aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-minta, vagy munkaszerződés, vagy megbízási szerződés, vagy költségvetési szervezetnél az ott betöltött vezetői jogosultságot igazoló hivatali igazolvány címzett, illetve az egyéb jogosult átvevő személyazonosságát magyar állampolgár esetén: személyazonosító igazolvány vagy az az iránti kérelem átvételét igazoló hatósági okirat, útlevél vagy egyéb úti okmány, személyi igazolvány, katonai igazolvány, honvédségi szolgálati, kormánytisztviselői és közalkalmazotti igazolvány, katonai nyugdíjas igazolvány, ideiglenes szolgálati igazolvány, január 1-jét követően kiadott vezetői engedély (jogosítvány); Európai Gazdasági Térség vagy Svájc állampolgára esetén: úti okmány, személyazonosító igazolvány, tartózkodási kártya vagy regisztrációs igazolás; harmadik országbeli állampolgárok esetén: úti okmány, tartózkodási engedély, bevándorlási engedély, letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély vagy EK letelepedési engedély

19 Postai szolgáltatások ÁSZF – néhány jelentősebb változás
kézbesítés fiókbérletre címzett könyvelt küldemény az érkezés napján összefoglaló/általános tájékoztatás vagy küldeményenként külön-külön kiállított értesítő postafiókba helyezése ha ez alapján az érkezés napján nem történik meg, az azokról külön-külön kiállított értesítő postafiókba helyezése az érkezés napját követő első munkanaptól kezdődően számított átvételi határidő hivatalos irat a címzettnek vagy a jogosult átvevőnek, a „hivatalos irat saját kézbe” küldeményt a címzettnek vagy meghatalmazottnak DE! nem kézbesíthető alkalmi átvevőnek, a szervezet üzlethelyiségében vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségében a szervezet által foglalkoztatott munkavállalónak, tagnak, illetve a címhelyen lévő ingatlan bérbeadójának vagy szállásadójának, amennyiben az természetes személy

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az EPKSZ és a postai szolgáltatások ÁSZF egyes lényeges tartalmi elemeinek bemutatása 2013. június 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések