Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A természettudományos közoktatás helyzete Magyarországon A fizika oktatásáról Radnóti Katalin Főiskolai tanár ELTE TTK Fizikai Intézet (gimnázium, általános.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A természettudományos közoktatás helyzete Magyarországon A fizika oktatásáról Radnóti Katalin Főiskolai tanár ELTE TTK Fizikai Intézet (gimnázium, általános."— Előadás másolata:

1 A természettudományos közoktatás helyzete Magyarországon A fizika oktatásáról Radnóti Katalin Főiskolai tanár ELTE TTK Fizikai Intézet (gimnázium, általános iskola) rad8012@helka.iif.hu Honlap: http://members.iif.hu/rad8012/http://members.iif.hu/rad8012/

2 Az előadásban érintett témák  Az OKNT bizottság létrehozása és legfontosabb megállapításai  2008. nyári természettudományt tanító tanárok közt végzett felmérés eredményei  2008. őszén írt kritériumdolgozatok eredményei (a fizikaoktatás eredményessége)  Példák projekt jellegű feldolgozásra

3 A bizottság összetétele Vezető Dr. Kertész János  Kémia munkabizottságvezető: Dr. Szalay Luca  Biológia munkabizottságvezető: Bán Sándor  Fizika munkabizottság Vezető: Dr. Ádám Péter - Hegyiné Farkas Éva - Horányi Gábor - Dr. Papp Katalin - Dr. Radnóti Katalin - Dr. Ujvári Sándor - Dr. Vankó Péter - Wagner Éva Alakuló ülés június 9.

4 A vizsgálat fő témakörei I. A természettudományos közoktatás társadalmi háttere és feladatai II. A természettudományos tantárgyak tananyaga és óraszámai III. Érettségi vizsgakövetelmények IV. Az alkalmazott oktatási módszerek és szemléltetési módok V. Tehetséggondozás VI. A természettudományos tantárgyak elfogadottsága, társadalmi értékelése VII. Nemzetközi tudásszint-felmérő vizsgálatok eredményei VIII. Érettségi vizsgák, továbbtanulás IX. Természettudományos végzettségű szakemberek, tanárok száma X. Tanári munkát befolyásoló körülmények, továbbképzés, finanszírozás Javaslatok megfogalmazása

5 A felmérés  Célkitűzés Megállapításainkat konkrét adatokkal tudjuk alátámasztani.  A kutatás módszerei Kérdőíves adatgyűjtés, többféle kitöltési lehetőség biztosítása  Az adatok feldolgozása Adatbázis kezelő programmal 112 X 1050  Hipotézisek, kutatási kérdések Életkor szerinti eloszlás, kísérletezés feltételei, óraszámok, tanulói létszámok, differenciált fejlesztés lehetőségei (versenyek), kommunikációs lehetőségek, oktatási módszerek  A minta Közel reprezentatív, de mindenképpen jelzés értékű.

6 A felmérés megszervezésében és kiértékelésében a következő kollégák vettek részt:  Baranyai József és Bán Sándor, középiskolai vezetőtanárok (biológia)  Hegyiné Farkas Éva, középiskolai tanár (korfák)  Dr. Király Béla, mérnök, kandidátus (kiértékelő program)  Dr. Radnóti Katalin, főiskolai tanár (kérdőív összeállítása, kiértékelő program tesztelése, általános rész kiértékelése, fizika)  Rausch Péter, egyetemi hallgató (programozás, web-es megjelenítés)  Dr. Szalay Luca, egyetemi adjunktus (kérdőív összeállítása, web-es megjelenítés megszervezése)  Dr. Ujvári Sándor, középiskolai tanár (szerkesztés)  Varga Márta és Baranyi Ilona, középiskolai tanárok (kémia)  Moróné Tapody Éva

7 Köszönjük minden kollegának, aki a kérdőív kitöltésével segítette munkánkat! http://oknt.blog.hu/  Elemző értékelések  Általános rész  Tanári korfák  Fizika  Kémia  Biológia  A kiértékeléshez használt Excel táblázat  A táblázat használata  A kollégák szöveges válaszai

8

9

10 A kísérletezés feltételei  Órakedvezmény nincs.  Laboráns nincs.  Anyagi források általában szűkösek.

11

12 Óraszámok és tanulói létszámok  Túlórák.  Magas létszámú tanulói csoportok.  Óraszámok általában a kerettantervi ajánlásokhoz igazodnak.

13 Differenciálás lehetőségei  Általában tanórán kívül,  szerény anyagi megbecsülés.

14

15

16

17 Szöveges válaszok

18 2008-ban írt kritériumdolgozatok A dolgozat felépítése: - mértékegységes táblázat 5 pont - 5 darab tesztes kérdés 8 pont - 3 kérdés + indoklások6 pont - 1 vizsgálati módszer4 pont - 3 feladat (7 + 10 + 10) 27 pont -------------------------------------------------------- Összesen 50 pont 5 intézményben írták meg, 1324 fő ELTE kettős cél: kiket kell felzárkóztatni, kik részesülnek emelt szintű képzésben? Excel táblázat készült a részletes kiértékeléshez.

19 Eredmények  BME fizika BSc60 fő*  ELTE fizika BSc82 fő*  BME VIK785 fő  Debrecen103 fő  Kecskemét294 fő Összesített eredmény: 30%

20 Az elért eredmények

21 A dolgozat egyes részeinek megoldásai

22 Néhány kérdés Történik-e munkavégzés a következő esetekben? Indokolja válaszát minden esetben!  1.) Egy Föld körül keringő űrhajón végez-e munkát a gravitációs mező? (2 pont) 30,2 % -os a megoldás. Nem, az erő és az elmozdulás merőleges egymásra, ha körpályán meg az űrhajó. Ha ellipszis pályára is gondol a diák, és ezért igen a válasz, természetesen az is jó.  2.) Az elektromos erővonalakra merőlegesen mozgó töltésen? (2 pont) 31,2 %-os a megoldás. Nem végez munkát, mert az erő és az elmozdulás merőlegesek.  3.) Gázlángon vizet melegítünk. (2 pont) 25,3 %-os a megoldás. Nem, hőközlés történik. Ha másodrendű effektusokat leírt a hallgató, pl. tágulási munka, akkor természetesen jó a válasz.

23 Egy karácsonyfaizzó foglalatán a következő adatok találhatók: 14 V, és 3 W. Hogyan határozná meg, hogy helyes teljesítményt írtak-e fel az izzóra? A válaszhoz készítsen ábrát!

24

25 Szakirányok választása az ELTE-n

26 Tehetséggondozás, tanulmányi versenyek A magyar diákok viszonylag kis hányada kerül csak be a tehetséggondozási rendszerbe. Ezek között túlnyomó többségben vannak a régi, nagy hagyományokkal rendelkező „elit” iskolák diákjai (1-2% Neuwirth Gábor). A többi oktatási intézmény tanulóinak tehetséggondozása rendszerszinten nem biztosított.

27 PISA 2006. Természettudomány Kevés az 5. és a 6. szintű gyerek!

28  A magyar diákoknak sok elszigetelt ismeretelem van a fejében, melyet iskolarendszerünk jól közvetít. → Az IEA méréseken jól teljesítenek.  A magyar diákok esetében a sok ismeretelem nem alkot jól szervezett, alkalmazható tudásrendszert. → A PISA méréseken nem teljesítenek túl jól.  Egyik lehetséges megoldás: projekt jellegű tanulásszervezés beiktatása.

29 Hogyan mozog a villamos? Cél: Különböző mozgástípusok elkülönítése a gyerekek előzetes ismereteinek felhasználásával egy konkrét, a gyermekek számára ismerős mindennapi élethelyzet vizsgálata alapján. Problémafelvetés Hogyan mérnéd meg, hogy a 24-es villamos átlépi-e az iskola közvetlen környezetében a megengedett sebességet? Milyen eszközöket használnátok a mérés során? Milyen mennyiségeket mérnétek meg? Hogyan történne a mérés? A mérési adatokból hogyan következtetnétek a villamos mozgására? A feldolgozás lépései  A tanulók csoportos problémamegoldása.  Csoportbeszámolók.  A csoportok munkájának értékelése.  A modelleszköz megépítése.  Mérések.  Mérési eredmények kiértékelése.

30

31 Újszerű tanári szerep

32

33 Természettudományos mintaprojektek Országos Oktatásfejlesztési Intézet(OFI) Közgazdasági Politechnikum Klímaváltozás  Társadalmi hatásai miatt fontos tudásterület feldolgozása.  Globális és lokális szintek megjelenítése.  Tudomány jellegének bemutatása, változó voltának érzékeltetése.  Attitűdök fejlesztése. A különböző természettudományos tantárgyak tanulása során megszerzett tudáselemek megfelelő rendszerbe szervezése. Feldolgozható diszciplináris tantárgyak keretében, de integrált módon is.

34 A feldolgozás vázlata  Nyitás, a probléma felvezetése  Éghajlati rendszerek természeti tényezői (víz, szén-dioxid, hőtágulás…)  Állapotleírás, mérési módszerek, eszközök  Változások, mi történet eddig, mi várható?  Kibocsátás csökkentési lehetőségek (energiatakarékosság, atomenergia…)  A mi városunk, szerepjáték

35 Bugát Pál Természetismereti Vetélkedő 25 éve A vetélkedő eddigi témakörei 1984. A kozmikus energia áramlása, energia transzformáció a bioszférában 1985. Az anyag szerveződése 1986. Kölcsönhatások, mint rendszerszervező erők 1987. Szabályozás 1988. A Föld ma és holnap 1989. Elhagytuk a Földet 1990. Egyensúly – stabilitás – instabilitás 1991. Hogyan alkalmazzuk a természettudományokat az életünket befolyásoló jelenségek és folyamatok megértéséhez? 1992. Fűben-fában orvosság 1993. Az erdő 1994. Táplálkozás 1995. Evolúció 1996. Energiahordozók 1997. Gyógyszergyártás 1998. Életesélyek a XXI. Században 1999. A tudomány társadalmi hatása az emberiség történetében 2000. Magyarok a természettudományos kutatás élvonalában 2001. A föld vízburka 2002. A földi légkör 2003. A Föld 2004. Hétköznapok tudománya, tudomány a konyhában 2005. Tudomány – Technika – Társadalom 2006. A barlangoktól a felhőkarcolókig 2007. Utazás a Föld körül 2008. Anyagok a mindennapokban Helyünk a Világban

36 További feladatok…  Újszerű oktatási módszerekhez való szakanyagok elkészítése, web-es megjelenítése, további videó felvételek készítése…  Fizika alapvető fogalmi rendszere általános és középiskolai szinten, a félreértelmezések feltérképezése…(diagnosztikus mérések, illetve kritériumZH-k eredményeinek közzététele)

37 Köszönöm a figyelmet! rad8012@helka.iif.hu Honlap: http://members.iif.hu/rad8012/http://members.iif.hu/rad8012/


Letölteni ppt "A természettudományos közoktatás helyzete Magyarországon A fizika oktatásáról Radnóti Katalin Főiskolai tanár ELTE TTK Fizikai Intézet (gimnázium, általános."

Hasonló előadás


Google Hirdetések