Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zalai Borút: NŐ a tudás – NŐ a piac Zalabér, 2007.06.27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zalai Borút: NŐ a tudás – NŐ a piac Zalabér, 2007.06.27."— Előadás másolata:

1 Zalai Borút: NŐ a tudás – NŐ a piac Zalabér, 2007.06.27.

2 Vállalkozási formák, alapítás, megszűnés, környezet  Gazdaság: anyagi létszféra  Vállalat: a vállalkozás szervezeti kerete  Üzleti vállalkozás: profitorientált, ületi tevékenységet folytat,fogyasztási igényeket elégít ki, önálló, piaci helyzetben van, kockázatot vállal,jogi-anyagi-erkölcsi felelősséget vállal

3 A gazdaság szereplői:  Háztartás  Vállalat  Nonprofit intézmények  Állam

4 A vállalkozások környezete  Természeti környezet  Társadalmi,politikai környezet  Állam: törvények, adók, szabályozás  Gazdasági, piaci környezet

5 Vállalkozási formák  Egyéni vállalkozás: belföldi,természetes személy, vállalkozási igazolvánnyal, (okmányiroda ), több telephely, több alkalmazott, bedolgozó, segítő családtag, személyes közreműködés, megszűnés ( visszaadás, visszavonás,)  Egyéni cég – átalalkulhat

6 Vállalkozási formák  Törvényi háttér  Jogi személyiséggel rendelkező: KFT, Rt, Közös Vállalat  Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság: KKt, Bt  Alapítás: külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok

7 Folyt.  Legalább két tag ( kft és rt kivétel)  Megszűnés: meghatározott idő eltelt, saját elhatározás, törlik a nyilvántartásból,  Felelősség: Korlátolt vagy korlátlan  Átalakulás: más társasággá, összeolvadhat, szétválhat

8 Folyt.  Kkt  Bt: társasági szerződés, beltag ( felelőssége korlátlan), kültag: ( korlátozott felelősség )  Kft: törzstőke( ma 3 millió),apport, társasági szerződés, taggyűlés, stb.  Rt:20 millió, zártkörű-nyilvános, közgyűlés, stb

9 Stratégiai tervezés, beruházások üzleti tervezés  A tervezés 10 pontja: - Az ideális állapot ( hova szeretnénk elérni ) - A létrehozandó értékes végtermékek - A fő célok((szándékok )) - Az indokok - Fortélyok, irányelvek, vezérfonalak, működési szabályok - Érintett területek, felelősség, érdekeltség, feltételek ( itt kell leírni a motiválást!!!)

10 Folyt. - Mérőszámok- még a vevőelégedettség is!! - Projektek ( cselekedetsorok) - Programpontok ( részműveletek ) felelős, átfutási idő, határidő, költség, stb - Utasítások

11 A stratégiai tervezés elvei Stratégia: Ez maga a hadjárat!!!! Elvek: - Ami jó, azt kell támogatni!(Innováció) - tökéletes szervezet legyen - tökéletes szervezet legyen - Jó kapcsolatok vevővel – szállítóval – befektetőkkel – munkatársakkal, kompromisszumokkal - Jó kapcsolatok vevővel – szállítóval – befektetőkkel – munkatársakkal, kompromisszumokkal - „”romboló „”ember ne legyen a cégben! - „”romboló „”ember ne legyen a cégben! - Erős ellenfelet „”elsöpörni””, vagy mást csinálni - Erős ellenfelet „”elsöpörni””, vagy mást csinálni

12 Beruházás, tervezés ? Lehet –e a Jövőbe látni?? Befektetés és/vagy beruházás? Mi a beruházás: a közeljövőben pénzt adunk ki valamilyen üzleti elképzelés megvalósítására, majd a távolabbi jövőben pénzbevételt remélünk! Figyelni: Kiadások - bevételek tervezése! Időtengely!Tervváltozatok!

13 Folyt. Sajátosságok: - kockázatok! - állóeszközök mobilitása korlátozott ( ültetvény?) - üzemeltetés, fenntartás, rekonstrukciós költségek, - mezőgazdaság sajátosságai: állattenyésztés - növénytermesztés

14 Üzleti tervezés Annak leírása, hogy hogyan képzeljük el a vállalkozásunkat a jövőben! Kik használják: - Mi magunk - Bankok, hitelkérelemnél, - Pályázatoknál - Befektetők - Lobby célra

15 Üzleti terv részei 1. A vállalkozás koncepciója: vállalkozás szerkezete, iparág, termék leírás, hogyan akarjuk sikeressé tenni a vállalkozást, 2. A piacról szóló rész, vásárlóelemzés, konkurencia elemzés, 3. Pénzügyi rész: pénzforgalmi megállapítások, mérlegek, mutatók (( Formásan bekötve!!!! ))

16 Üzleti terv ? Milyen hosszú legyen az üzleti terv ? változó, de optimálisan 15-20 oldal ? Kinek van szüksége üzleti tervre ? csak annak nincs szüksége rá, aki nem vállalkozik, kezdőnek a kezdethez - megállapodott cég – ha segítséget keres,

17 Folyt. ? Mikor van szükség az üzleti terv frissitésére? - Mikor új pénzügyi periódus kezdődik ( negyedév-év) - Hitelkérelem-befektetők - Jelentős piaci változás esetén - Új termék esetén - Vezetésváltozásnál - Egy küszöbérték átlépésnél ( új iroda, árbevétel küszöb, X-dik dolgozó, ) - Régi az előző

18 Informatika szerepe a vállalatirányitásban Meg van a lehetőség és az igény is! Vezetők informálása: aktuálisan – pontosan – teljességgel – tömören! Piaci információk Integrált rendszerek

19 Kereskedelmi ismeretek Fogalmak: - Az áru hasznossága: elégedettség érzés - Az ár: arányos legyen a hasznossággal - Kereslet: fizetőképes szükséglet - Jövedelem: eből tudja kielégíteni az előbbit - Fogyasztás: a termékek és szolgáltatások felhasználása szükségletkielégítés céljából - Kereskedelem: adás-vételek összessége ill. az a szervezet, amely ezt lebonyolítja,

20 Folyt. - Áru: az a hasznos dolog, ami az adásvétel tárgya, - Készlet: a forgalom lebonyolítísához szükséges árumennyiség - Minőség: az áru használat szempontjából fontos tulajdonságainak összessége - Ár: egy termék vagy szolgáltatás tulajdonjogának megszerzéséért kért pénzmennyiség,

21 Folyt. - Árleszállítás: forgalomnövelő, felesleges árukészlet felszámolása, likviditás segítése ((árháború)) - Árdifferenciálás: különböző vevőknek különböző áron adjuk: felár, árengedmény, szállítási feltételek, stb… - Lélektani ár: 1000 helyett 999 Ft

22 Marketing Folyamat, amelyben a válalat kielégíti a vevők igényeit, úgy hogy a nyereség az ő igényeit is kielégíti. Olyan piacközpontú termelési és értékesítési koncepció, amelynek célja a pici alkalmazkodás Fejlődése: - Termelésorientáció: még nagyobb a kerséet, mint a kínálat,

23 Folyt. - Termékorientáció: még nem éles a verseny, új termék a fontos - Értékesítési orientáció: kínálati túlsúly, fogyasztók befolyásolása, hatékony eladás, - Marketing orientáció: fogyasztói szempontok: azt kell termelni, amit a vevő igényel.

24 Folyt. Marketingkutatás Adatgyűjtés, információgyűjtés, elemzés, közlés a vezetői döntésekhez Fogyasztókutatás: család – háztartás Piackutatás: Helyi piac – piaci részesedés Márkakutatás: márkaválasztás, márka-piac Vállalat-kutatásIparágkutatás

25 Folyt. Marketingstratégia: - Piacszegmentálás: célpiacok meghatározása - Piackutatás, piacelemzés - Célpiac kiválasztása - Versenystratégia megválasztása ( vezető – kihívó - követő – meghúzódó szerep)

26 Folyt. Marketing – Mix ProductTermék PriceÁr PromotionReklám, kommunikáció PlaceElosztás ( hely ) PublicsCélcsoport

27 Folyt. Termékmarketing: minőség, termékjellemzők, választék, márkanév, csomagolás, méret, szolgáltatások, garanciák, visszavétel Termékéletciklus: bevezetés – növekedés – érettség – hanyatlás Árpolitika: katalógusár, engedmények, részletfizetés, hitelfeltételek, törlesztési idő Célok: túlélés, profitmaximalizálás, árbevételmaximalizálás, forgalomnövelés, piaci részesedés, lefölözés.

28 Folyt. Kommunikációs politika: Céljai: - A vállalat, a termék megismertetése a vásárlókkal, - Termékeladás - Új vevők szerzése, - Értékesítés költségeinek a csökkentése, - Vállalat hírnevének öregbítése

29 Folyt. Kommunikációs politika részei: - Reklámozás - Vásárlás ösztönzése - Személyes eladás - Közönségkapcsolatok – PR Elosztás, értékesítési csatornák:nagy-és kisker Célcsoport

30 Kommunikációs ismeretek Olyan interakció az emberek között,amelynek tartalma az informácó cseréje kommunikációs eszközök segítségével, jelek formájában. Verbális: a nyelv(szóban és írásban) Nem verbális:mimika, tekintet, vokális, gesztusok, érintés, testtartás, térközszabályozás, stb. Üzleti kommunikáció: emberek között, ember és számítógép között, számítógépek között

31 Folyt. Kapcsolati viszonyok: vállalaton belül: emberek között-csoporton belüli-kivülállókkal való kapcsolatok Vállalaton kívül: tulajdonossal, szállítókkal,vevőkkel, adóhatósággal, társadalmi kapcsolatok(pl. mecenatúra) Tárgyalási helyzet: - üzleti tárgyalás, konfliktusok,

32 Folyt. Vokális kommunikáció – beszéd Alapkövetemények: légzés, hangerő hangszín, érthetőség, hangsúly, hanglejtés, spontán beszéd, Konfliktuskezelés: Hogyan reagálunk azokra a helyzetekre, amikor valami nem úgy történik, ahogy mi szeretnénk: kilépünk, kioktatunk, megsértődünk, elégtételt veszünk,tisztázzuk

33 Folyt. Kreatív konfliktuskezelés: - Keressünk válaszokat, - Tisztázzuk a probléma lényegét - Mit tanulhatunk az eseményekből - Lehetőségek Erőszakmentes konfliktuskezelés - Meg kell tanulni legyőzni az erőszakot - Aktívan kell fellépni ellene - Stb…

34 Folyt. Konfliktuskezeő stratégiák - versengő: győztes-vesztes - Alkalmazkodó: segíti az ellenfelét - Elkerülő: kilép - Kompromisszumkereső: megegyezés - Problémamegoldó: együttműködés Önismeret

35 Munkaügyi-munkajogi ismeretek Munka Törvénykönyve Munkaviszony: munkáltató-munkavállaló Munkaszerződés határozatlan időre, írásban: alapbér, munkakör, munkavégzés helye És: munkarend, bérfizetés napja, munkába lép, szabadság, felmondási idő, stb Próbaidő 30 -90 nap Munkaidő: napi – heti - havi

36 Folyt. PihenőidőPihenőnapKészenlét Munkavégzés szabályai: egészséges, biztonságos munkavégzés Szabadság Szocális juttatások Munkviszony megszüntetése FelmondásVégkielégítés

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59


Letölteni ppt "Zalai Borút: NŐ a tudás – NŐ a piac Zalabér, 2007.06.27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések