Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány www.jol-let.com A kisgyermekesek munka világába való visszatérésének akadályai. Munkáltatói gyakorlatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány www.jol-let.com A kisgyermekesek munka világába való visszatérésének akadályai. Munkáltatói gyakorlatok."— Előadás másolata:

1 JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány www.jol-let.com A kisgyermekesek munka világába való visszatérésének akadályai. Munkáltatói gyakorlatok

2 Ismert tények  Magyarországon még mindig kiaknázatlan a női munkaerő, hiszen az 5 év alatti gyereket nevel nők 30%, a 3-gyermekesek 10%-a dolgozik. 1/3-uk tér vissza korábbi munkahelyére, több mint 50%-uk tartósan inaktív.  Korlátozott a munka és magánélet összhangjának megteremtését támogató munkahelyek száma.  Korlátozott a gyermekfelügyeleti férőhelyek száma  A gyermekgondozási ellátások rendszere drága és kontra-produktív  A nyilvánosságra kerülő diszkriminációs esetek rangsorában az anyaság miatti megkülönböztetés a 2. helyen van  EU irányok, ajánlások (esélyegyenlőség) JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány www.jol- let.com

3 A kisgyermekes nőket érő diszkrimináció tipikus esetei  Parkoló-pályára helyezés: előmenetelek, egyéb munkahelyi előnyök kapcsán  Atipikus munkavégzés elutasítása racionális indoklás nélkül  Leépítésnél/felvételnél hátrányos megkülönböztetés  Munkahelyi egészség és biztonság érdekében a kockázatelemzés el nem végzése  Juttatások megtagadása  Kötelező visszavétel utáni elbocsátás kreált indokok alapján vagy a visszatérés megakadályozása: a munkahely megszüntetése, átszervezésre hivatkozva  Információ visszatartása a távollét időszaka alatt bekövetkező szakmai pályafutást érintő képzésekről, változásokról  Felhalmozott szabadságok kifizetésének megtagadása, a járandóságokra való jogosultság elhallgatása  A vállalati bérszint emelkedésének figyelmen kívül hagyása az új bér magállapításánál  Visszaléptetés: alacsonyabb szintű pozícióba való visszavétel (szint, felelősség, szaktudás, fizetés)  Szoptatási körülmények biztosításának elmaradása, a szoptatási igény megtagadása JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány www.jol- let.com

4 Gyermekvállalás hatása a nemekre – A család és munka összeegyeztetésének egyéni stratégiái JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány www.jol- let.com feladják • Főfoglalkozású anyaság - A gyermek születése után feladják korábbi munkájukat, évekre, olykor évtizedekre háztartásbeliek lesznek, saját jövedelem hiánya miatt függő helyzetbe kerülnek. Megkopik szaktudásuk, kapcsolati rendszerük. Munka világába történő visszatérésük elsődleges oka: anyagi kényszer. • Karrier-stratégia – korábbi munkahelyükön/pályájukon bizonyítottak. Néhány hét/hónap, Magyarországon jellemzően a terhességi-gyermekágyi segély lejárta, vagy a legújabb GYES-szabályok értelmében a gyermek 1 éves kora után folytatják korábbi munkájukat. Visszatérés oka: pályaelképzelések megvalósítása, magasabb életszínvonal fenntartása lavíroznak • Kombinatív stratégiák - Az otthoni helytállás szempontjait szem előtt tartva “lavíroznak”: könnyített munkaidejű, kevesebb felelősséggel járó, többnyire alacsonyabb kvalifikációt igénylő munkát vállalnak,. Magyarországon a kisgyermekesek 70%-a vallja, hogy szükséges. DE!

5 A JÓL-LÉT Alapítvány tevékenységei a 3 női célcsoport mentén  Főfoglalkozású anyák – segítségnyújtás a visszatéréshez – hosszú távú támogatást igényelnek ↔ krízishelyzetben jelentkeznek  Kombinatív stratégiát választók – munkavállalási /álláskeresési tanácsadás, munkaközvetítés ↔ álláskínálat hiánya  Karrier-stratégiát követők – munkahelyek felkészítése a munka és magánélet összhangjának elősegítésére. A visszatérés egyéni akadályai a hagyományos nemi szerepfelfogásból következően: - - a női munkavállalás anyagi kényszer - a motiváció elsősorban anyagi - - elsődleges feladat a család ellátása – a ragaszkodnak a kialakult rutinhoz - - a munkaadók felé ők maguk is ezt kommunikálják, megoldások keresése és nyújtása helyett JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány www.jol- let.com

6 Mit vegyünk figyelembe a probléma megoldásának tervezésekor?  A gyermekvállalás a nők munkaerőpiaci esélyeit rontja, a férfiakét javítja  A hagyományos nemi szerepfelfogás miatt az egyenlőtlenségek újratermelődnek  A munka és magánélet egyensúlya hatékonyságot, termelékenységet növelő tényező mikro és makroszinten egyaránt  A demográfiai mutatók azokban az országokban kedvezőek, ahol a nők és férfiak az élet minden területén közelednek az egyenlőséghez….  A női inaktivitás tartós szegénységhez, gyermekszegénységhez vezet A kormányzati törekvéseknek koherensnek kell lenni. Nem lehet egyszerre a munkaerőpiactól való távolmaradásra, és a munkavállalásra ösztönözni! JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány www.jol- let.com

7 Milyen tényezők befolyásolják a nők munkába való visszatérésének lehetőségeit? Makroszintű, környezeti jellegű tényezők:  gazdasági helyzet  állami intézkedések, jogszabályok  tervezhetőség, időtáv  társadalmi szemléletváltás, valósággal szembenéző diskurzus Szervezeti/munkahelyi szinten  Iparág, tevékenységi kör, cégméret, életciklus, regionális szerep  Munkavállalói korfa, nemek szerinti összetétel  Munkakörök jellege  Vállalati sajátosságok (kultúra, vezetőkkel szembeni elvárások, érdekképviselet) JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány www.jol- let.com

8 Anyabarátság, vs Családbarátság Vállalati tipológiánk az Anyabarát vállalati gyakorlatok c. kutatás (2009) tükrében  A „nem-akadályozás” szemléletével rendelkez ő k – Megfelelni a jogszabályoknak – Tudatosan nem diszkriminálni – „Nem gördíteni akadályt”  A n ő ket/anyákat támogatók – látszólagos anyabarátság – Hagyományos társadalmi nem szerinti szerep támogatása – „Magánélet ez első” – ezért egyedi kedvezmények – Csak a n ő knek járó juttatások, kedvezmények – Visszajövetel utáni „deal”-ek  Az esélyegyenl ő séget megteremt ő k – valóságos családbarátság – Széleskör ű en elérhet ő atipikus munkaformák – Munka és magánélet összeegyeztetését szolgáló intézkedések, juttatások – Egyedi igényekhez alkalmazkodás – Szül ő barátság – Folyamatos kapcsolattartás, integráció

9 A munka és magánélet összhangját biztosító intézkedések JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány www.jol-let.com

10 JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány www.jol-let.com Munka és magánélet összhangja – nemcsak nőknek! Pályakezd ő k, továbbtanulni szándékozók Építkez ő k MBA-t végz ő vezet ő k Vezet ő i betegséggel küzd ő k (burn out) Nyugdíjasok, nyugdíj el ő tt állók Beteg hozzátartozójukat gondozók Csökkent munkaképesség ű ek Bármilyen okból átmeneti élethelyzetben lév ő k Munkanélküliek

11 Mivel járul hozzá a JÓL-LÉT Alapítvány a kisgyermekes nők helyzetének megoldásához?  Családbarát Munkahely Díj Pályázat A Díj 2008-as megújításának szakmai előkészítése – tanulmány- koherens szakpolitikai javaslatok a kormányzat részére; a kiírás, értékelés és monitoring rendszer kidolgozása  Proaktív GYES- Menedzsment program – vállalati HR-megoldás kidolgozása  Apák Napja -. A szülői szerepmegosztás ünnepe (gyermekrajz, fotó- pályázat,kiállítások, rendezvények 2007 óta) KÖSZÖNÖM a FIGYELMET! www.jol-let.com


Letölteni ppt "JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány www.jol-let.com A kisgyermekesek munka világába való visszatérésének akadályai. Munkáltatói gyakorlatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések