Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKMAI BESZÁMOLÓ évről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKMAI BESZÁMOLÓ évről"— Előadás másolata:

1 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009. évről
Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár, Erzsébet u. 28.

2 Az intézmény bemutatása
Főbb sajátosságok 1. Integrált intézmény 8 szakmai egységgel: otthont nyújtó ellátás I. sz. Sárbogárdi szakmai egység II. sz. Mezőfalvai szakmai egység III. sz. Előszállási szakmai egység IV. sz. Dégi szakmai egység V. sz. Utógondozói szakmai egység (Előszállás) VI. sz. Különleges gyermekotthoni szakmai egység (Martonvásár) VII. sz. Különleges gyermekotthoni szakmai egység (Szfvár) VIII. sz. Gyermekotthoni szakmai egység (Szfvár)

3 Az intézmény bemutatása
2. Nevelőszülői hálózat működtető: otthont nyújtó ellátás 188 nevelőszülői családdal, 499 engedélyezett férőhellyel nevelőszülői ellátottak száma XII. 31-én 417 fő 3. Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 8 fő feladata ellátója: Szakmai segítés és hatósági döntés előkészítés - örökbefogadással kapcsolatos feladatok, - a gyermek gondozási helyének kijelölésével és megváltoztatásával kapcsolatos feladatok, - a gyermek szükségletének megállapításával kapcsolatos feladatok, Szakértői Bizottság működtetése - szakmai segítés, gyámi tanácsadó hálózat működtetése,

4 Az intézmény bemutatása
- szaktanácsadás, - nyilvántartás, adatszolgáltatás, - 24 órás ügyeleti szolgálat, - hivatásos gyámi feladatok ellátása, - utógondozás biztosítása

5 Főbb mutatók 2009. XII. 31. Álláshelyek száma: 220
Foglalkoztatotti létszám: 214 Összes dolgozó 91,6 %-a nő Ellátottak száma: 804 fő Ellátottak 20 %-a év közötti Külső férőhelyek száma: 14 Speciális szükségletű ellátott: 30 fő, a kiskorú ellátottak 3,7%-a

6 Főbb mutatók (pénzügyi)
2009. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzata: ,-Ft 2009. évi kiadások módosított előirányzata: ,-Ft 2009. évi kiadások teljesített összege: ,-Ft

7 Az ellátás változásai 2009-ben, főbb mutatók, tendenciák
IH NT UGE ÖSSZESEN 2007. december 31-én 44 567 60 139 810 2008-ban ellátásba került 116 123 26 64 329 2008-ban ellátása megszűnt 135 109 36 56 336 2008. december 31-én 25 581 50 147 803 2009-ban ellátásba került 108 75 42 54 279 2009-ban ellátása megszűnt 100 101 41 278 2009. december 31-én 33 555 160 804

8 Bekerülési tendenciák
1. Bekerülők száma nem emelkedett 2. Enyhe csökkenés az IH-val bekerültek számában 3. Jelentős csökkenés az átmeneti neveléssel bekerültek körében 4. Enyhe emelkedés a tartós neveléssel bekerültek számában A változások kiegyenlítik egymást, előző évihez képest csökkenő be és kikerülés jellemző.

9 Az ellátottak összetétele szükségletük szerint 2009. december 31-én
Különleges szükségletű 215 fő, ebből 111 fő értelmi fogyatékos, 114 fő tartós beteg és egyéb fogyatékos Speciális szükségletű 30 fő Normál szükségletű 399 fő Utógondozói ellátott 160 fő Összesen fő

10 A szükséglet változásának tendenciái
1. kismértékű csökkenés a különleges szükségletű gyermekek számában 2. folyamatos enyhe növekedés a speciális szükségletű gyermekek számában 3. az utógondozói ellátottak száma folyamatosan emelkedik 4. a normál szükségletű gyermekek száma stagnál

11 Az ellátottak megoszlása gondozási és tartózkodási hely szerint 2009
Az ellátottak megoszlása gondozási és tartózkodási hely szerint december 31-én IH NT UGE Össz Jav. és Spec. O. Gyermekotthon 16 221 37 98 372 20 Ebből külső férőhely 10 Nevelőszülő 17 329 15 62 423 4 Ápoló-gondozó otthon 5 9 Összesen 33 555 56 160 804

12 Ellátottak tartózkodási hely szerint %-os bontásban (2009. XII.31.)
Gyermekotthonban: 46,2% Nevelőszülői családokban: 52,6% Ápoló-gondozó Otthonban: ,2% Speciális otthonban és javítóintézetben a gyermekotthoni elhelyezettek 5,3%-a

13 Az elhelyezés tendenciái
1. Gyermekotthoni és nevelőszülői IH elhelyezés közel azonos mértékű 2. Az átmeneti nevelt gyermekek nagyobb hányada nevelőszülői családokban nevelkedik 3. Az UGE ellátottak 39%-a nevelőszülőknél, 61%-a utógondozó- és gyermekotthonban, ill. hozzá kapcsolt külső férőhelyen van 4. Külső férőhelyek száma emelkedik 5. UGE ellátórendszer jól differenciálódik

14 Ellátottak létszámadatai változása nemenkénti bontásban
Fiú Lány Összesen 2006. XII. 31. 421 365 786 2007. XII. 31. 442 368 810 2008. XII. 31. 436 367 803 2009. XII. 31. 433 371 804

15 Tendenciák az ellátotti létszám és a nemek arányában
Az elmúlt 3 évben az ellátottak számában lényeges változás nem következett be, 2007-ben volt egy jelentősebb emelkedés A nemek szerinti megoszlás a 4 év adatait vizsgálva különös változást nem mutat. 2009. december 31-én az ellátottak 53,9%-a fiú, 46,1%-a lány.

16 Megyei Jogú Városokat érintő mutatók 2009. évben
Székesfehérvár Induló létszám Teljesített 2009.XII. 31. 44 fő kk. FMÖGYK 52,33 fő 2 fő kk. Polgárdi 2 fő 3 fő kk. Velence 3 fő 17 fő UGE 18,99 fő UGE

17 Megyei Jogú Városokat érintő mutatók 2009. évben
Dunaújváros Induló létszám Teljesített 2009.XII. 31. 44 fő kk. FMÖGYK 47,94 fő kk. 2 fő kk. Velence fő kk. 5 fő UGE ,72 fő UGE

18 Megyei Jogú Városokat érintő mutatók 2010. évben
Székesfehérvár Tervezett létszám 34 fő kk. FMÖGYK 1 fő kk. Polgárdi 3 fő kk. Velence 9 fő UGE

19 Megyei Jogú Városokat érintő mutatók 2010. évben
Dunaújváros Tervezett létszám 71 fő kk. FMÖGYK 4 fő kk. Velence 4 fő UGE (létszámnövekedés oka: jogszabályváltozás szerinti illetékességi szabályok- Költségvetési tv. )

20 Gyermekotthoni szakmai egységek működése
Különleges gyermekotthonok: VI. sz. martonvásári gyermekotthon – középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek ellátása, 24 férőhelyen 24 ellátott, teljes kihasználtság Sokirányú fejlesztés, terápia, gazdag szabadidős programok, szeretetteljes légkör, igényes, példaértékű szakmai munka,otthonos, esztétikus elhelyezés Gond: nagykorúak kiléptetése

21 Gyermekotthoni szakmai egységek működése 2.
Különleges gyermekotthonok: VII. sz. székesfehérvári gyermekotthon – 0-3 éves gyermekek ellátása 28 férőhelyen 9 gyermek ellátása, 32%- os, alacsony kihasználtság Kizárólag halmozottan sérült, fogyatékos, vagy tartós beteg ellátottak, szakszerű, sokirányú megsegítéssel, személyre szabott gondozással, egészségügyi támogatással, kiváltásra váró épülettel

22 Gyermekotthoni szakmai egységek működése 3.
Lakásotthoni szakmai egységek: I. – IV. szakmai egység (Sárbogárd, Mezőfalva, Előszállás, Dég) Közös sajátosságok: Többségében normál és speciális szükségletű ellátottak, súlyos magatartásproblémák professzionális kezelése, Erőfeszítések a tankötelezettség teljesítésére, felzárkóztatás, tehetséggondozás,

23 családi kapcsolatok támogatása,
sport, kulturális és szabadidős programok, segítő szakemberek közreműködésével fejlesztő foglalkozások – egyéni és csoportos, speciális szükségletű gyermekek integrált ellátása feladatellátás jogi és szakmai normák és közösen megalkotott belső szabályzatok szerint együttműködési igény és kötelezettség

24 Gyermekotthoni szakmai egységek működése 4.
Egyedi sajátosságok: Elhelyezési-tárgyi feltételek –sárbogárdi és lepsényi lakásotthonok felújítás előtt - alatt, részleges berendezéscsere szükségessége mezőfalvai, előszállási, dégi lakásotthonok felújítása és berendezéscseréje jól szolgálja a feladatellátást. Szakmai feladat ellátásához – módszerek, eszközök megválasztásának szabadsága és felelőssége

25 Férőhelyek kihasználtsága Lakásotthoni egységekben
Szakmai egység Engedélyezett férőhely Betöltött férőhely Üres férőhely I. sz. 40 27 13 II. sz. 32 (ebből 10 Sárosd) 17 15 (ebből 10 Sárosd) III. sz. 45 34 11 IV. sz. 48 36 12

26 Férőhelyek kihasználtsága Lakásotthoni egységekben
A lakásotthonokban a férőhely kihasználtság december 31-én 69%-os volt. Ez a mutató folyamatosan változik (hullámhegyek, hullámvölgyek) Az üres férőhelyek száma biztosítja a bekerülő gyermek szükséglete szerinti elhelyezését.

27 Utógondozói szakmai egység működése (V. sz.)
Ellátotti kör: éves fiatal felnőttek Ellátás jogcíme: 95%-ban tanulói jogviszony Differenciált ellátórendszer, átmenetek biztosításával Cél: 1 piacképes szakma megszerzése, önálló életre való felkészítés Személyre szabott célkitűzések, következetes szabályrendszer, tanulás támogatása

28 Utógondozói szakmai egység működése 2.
Munkahelykeresés, pályán tartás Segítség lakhatási problémák megoldásában Otthonteremtés, saját ingatlan vásárlásával Támogatás párkapcsolati problémák megoldásához Családi kapcsolatok felélesztése, ápolása Önkiszolgálás, önellátás fejlesztése Kirándulások, sportprogramok

29 Utógondozói szakmai egység működése 3.
Elhelyezési-tárgyi feltételek hátrányosan érintik a nevelőmunkát Lelakott épületek, felújításuk sürgető feladat Külső férőhelyes elhelyezés pozitív tapasztalatok, lassan emelkedő férőhelyszámmal (szakmai és költséghatékonysági hozadék) Stabil szakemberállomány, professzionális személyes segítés

30 Gyermekotthoni szakmai egység működése (VIII. sz.)
Többféle feladat: kiskorú (3-18 év), nagykorú (18-24 év), anyás elhelyezés összesen 32+5 férőhelyen Differenciált gondozási tervek, programok Felzárkóztatás, tehetséggondozás Családi kapcsolatok támogatása Tankötelezettség teljesítése Sokoldalú fejlesztés, tartalmas szabadidős és kulturális programok

31 Kiskorú és nagykorú várandós anyák példa értékű megsegítése, ismereteik bővítése
Segítségnyújtás párkapcsolatuk konszolidálásához Önálló életkezdés támogatása Kevésbé optimális elhelyezési-tárgyi feltételek, kiváltásra váró, lelakott pavilonszerű épületben Stabil szakemberállomány, igényes feladatellátás

32 Kihasználtsági mutatók 2009. XII. 31. (gyermekotthoni, lakásotthoni)
Engedélyezett férőhelyek száma: 315 Ellátotti létszám: fő Kihasználtság: % Valóságban ennél jobb (sárosdi és a VII. sz.-val mínuszolva) 77%

33 Életkori mutatók 2009. XII. 31. (gyermekotthoni lakásotthoni)
ellátottak átlag életkora 13,5 év (folyamatosan emelkedik) ellátott kiskorúak 89%-a 10 évnél idősebb 14 éves és ennél idősebb a gyermekotthoni ellátottak 73%-a. utógondozói ellátottak aránya az összes ellátotthoz képest 19,9 % Ezen sajátosságokból eredő problémák kezelése (egyre rosszabb bekerülési állapot, egyre rövidebb idő a korrekcióra

34 Teljes körű ellátás biztosítása (gyermekotthon, lakásotthon)
Napi 5-szöri étkezés biztosított, nyersanyagnorma 400,-Ft/fő/nap – embert próbáló feladat, emelni kell Ruházat 6000Ft/fő/év évben, kiegészítés ruhaadományokból és gyámi betétből (viselhetővé a projektfinanszírozás tette) Textília nem került pótlásra, előző évi tartalék volt

35 Egészségügyi és mentálhigiénés ellátás : a szükséges gyógyszerek, segédeszközök beszerzése megtörtént Iskolába járás költségei: beiskolázásra a fedezetet igényünk alapján biztosította a fenntartó, tanszerpótlásra kevés forrás volt. Lakhatás biztosított Gondozás, nevelés feltételei biztosítottak Csoportok gazdálkodása csoportgazdálkodási szabályzat szerint, összegek emelése indokolt

36 Alkalmazott munkamódszerek, eszközök
Rendszeres vezetői tanácsülések és szakmai megbeszélések Esetmegbeszélések, segítő team szakembereinek megbeszélése, bevonása Egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, terápiák gyermekotthonon belül és kívül Drogprevenció és bűnmegelőzés külső szakemberek és civil szervezetek részvételével

37 Mentálhigiénés megsegítés, egészséges életmódra neveléssel, prevenció,felvilágosítás
Közös programok, élmények, Települési környezetbe való integrálódás Nyitottabb működés, nyilvánosság biztosítása Támogatók, együttműködők körének bővítése Élő munkakapcsolat a társintézményekkel A gyermekek sikerélményhez juttatása, pozitív megerősítése Kiemelt figyelem és igény a szakmai ismeretek bővítésére

38 Célok, feladatok Szakmai munka színvonalának további emelése
Épületeink és a berendezési tárgyak állagának megóvása, szükséges javítások elvégzése Közösségi terek kialakítása Elhasználódott berendezési tárgyak cseréje Gyermekek életterének otthonossá tétele Változatos szabadidős programok biztosítása Szakemberek épülésének biztosítása

39 Kapcsolatrendszerünk további bővítése
Pályázati források elnyerése Lelakott utógondozó otthonunk és külső férőhelyes házaink felújítása, berendezésének cseréje pályázati forrás felhasználásával Székesfehérvári Kikindai úti gyermekotthon épületének kiváltása pályázati forrás felhasználásával Csoportgazdálkodás tételeinek emelése

40 Nevelőszülői Hálózat 2005. XII. 31. 2006. XII. 31. 2007. XII. 31.
Nevelőszülők száma 172 179 190 187 188 Engedélyezett férőhelyek száma 368 405 466 477 499 Külső férőhely 4 2 1 Kihelyezett kk.-ak száma 274 308 352 356 360 UGE ellátottak 42 47 43 50 57 Összesen 316 355 395 406 417

41 Ellátottak megoszlása státuszuk szerint (2009. XII. 31.)
IH NT UGE Összesen 17 328 15 57 417

42 Tendenciák a Nevelőszülő hálózat vonatkozásában
4 év alatt a férőhelyek száma folyamatosan emelkedett, +131 új férőhely Kihelyezett ellátottak száma 101 fővel emelkedett Hivatásos nevelőszülők száma kétszeresére emelkedett, jelenleg a 188 nevelőszülői családból 6 hivatásos Az ellátottak 86,3%-a 18 év alatti,

43 Tendenciák a Nevelőszülő hálózat vonatkozásában
UGE ellátottak száma folyamatosan nő Üres férőhelyek száma 82 – jogszabályváltozás miatt csökkenni fog Férőhely kihasználtság: 83,6% Az ellátottak 86,3%-a 18 év alatti A 18 év alattiak 14,8%-a 0-3 éves

44 A Hálózat működtetése Tervszerű, folyamatos fejlesztés
a természetes fogyás és minőségi fejlesztés érdekében : - a feladat vonzóvá tétele, megbecsülés, jó gyakorlatok bemutatása - alkalmassági eljárás új jelentkező/év - képzés 2 csoport/év saját trénerekkel, szakemberekkel - folyamatos építkezés összehangolt munkával

45 1 fő tanácsadóra jutó ellátotti létszám átlagosan 45 fő
Személyi feltételek optimálisak, megfelelnek az előírásoknak, jól képzett, kvalifikált szakemberek 1 fő tanácsadóra jutó ellátotti létszám átlagosan 45 fő Jogszabályi hiányosság: segítő szakembert nem rendel a hálózathoz – a feladatot a Szakértői osztály látja el Tárgyi feltételek a munkavégzéshez adottak, a területi munka intézményi és saját gépkocsival, tömegközlekedési eszközzel,

46 a kapcsolattartás feltételei javultak, új helyiségek berendezése
informatikai fejlesztés szükséges volna Szakmai segítés, irányítás, ellenőrzés elsősorban a nevelőszülői tanácsadók által 8 fő tanácsadó tervszerű, ütemezett munkájával

47 Ellátottak megsegítése segítő szakemberek, gyógypedagógus és pszichológus által, állapotfelmérések, fejlesztési programok, terápiák, kontrollvizsgálatok Szakemberek és nevelőszülők ismereteinek bővítése kötelező továbbképzések, képzések, nevelőszülői klubfoglalkozások Az ellátás finanszírozása a jogszabályban előírt mértékben

48 Szakmai munka Havi rendszerességű, megtervezett területi munka,professzionális segítség a nevelési, gondozási kérdésekben, kontroll az ellátás biztosításában, szükség esetén segítő szakember bevonása, 24 órás készenlét Élő munkakapcsolat a társintézményekkel Segítség tanulási, magatartási problémák megoldásában, a szükséges ellátásokhoz való hozzájutásban, kontroll az ellátás és nevelés felett

49 Gyermekkihelyezések előkészítése, beilleszkedési problémák megsegítése
Családi kapcsolatok ápolása, kapcsolattartás támogatása, személyes jelenléttel is Konfliktusok kezelése, oldása Közösségépítés hagyományos és új programokkal: - gyermeknap, családi vetélkedők - nevelőszülős karácsony

50 - adventi vásár - nevelőszülők napja - részvétel országos programokon A nevelőszülői hivatás társadalmi megbecsülésének növelése, saját alapítású elismerés: az „Elfogadás díja”

51 Alkalmazott munkamódszerek
Rendszeres szakmai értekezletek Havonkénti esetmegbeszélések Team munka, terápiás megsegítések Fejlesztő foglalkozások Mediáció Esetkonferenciák Személyes segítőmunka, szociális munka Tanácsadás Ellenőrzés, számonkérés

52 Célok, feladatok A nevelőszülői hálózat további fejlesztése
Az ellátottak segítő szakemberek általi megsegítése mértékének növelése A nevelőszülők rekreációjának biztosítása Gyermekekkel és nevelőszülőkkel közös nyári programok biztosítása pályázati forrásokból A szakemberek kiégésének megelőzése, módszertani segítség biztosítása A tevékenység megbecsülésének növelése

53 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladatkörei
Fő tevékenység: hatósági döntés előkészítő és szakmai szolgáltató tevékenység

54 Örökbe fogadással kapcsolatos feladatok
Jogi-gyámsági osztály keretében: hatósági döntés előkészítés, nyilvántartások vezetése, tájékoztatások és tanácsadások, alkalmassági vizsgálatok elvégzése, családgondozás, beilleszkedés támogatása, javaslattétel - ügyfélközpontú működés, színvonalas feladatellátás

55 Örökbefogadás 2009. XII. 31. (jelentkezők és alkalmas személyek száma)
2009-ben jelentkezett 93 fő Ebből házaspár 40 fő élettársi jogviszony 11 fő egyedülálló 2 fő Örökbefogadásra alkalmas személy 156 fő

56 Lezárult örökbe fogadások száma 2009. évben
Lezárult öb. száma 39 Ebből Fejér megyében 31 más megyében 4 külföldre

57 Alkalmasság megállapításával kapcsolatos mutatók
Öb előtti tanácsadás 89 fő Pszichológiai vizsgálat 113 fő Öb tanfolyam száma 2 Tanfolyamot végzettek száma 43 fő

58 Örökbe fogadhatóvá nyilvánítási javaslatok
39 gyermek esetében javaslattétel a gyámhivatalok felé, ebből 6 gyermeket nyilvánítottak örökbe fogadhatóvá, a többi esetben általában perindítás 2009. XII. 31-én jogilag örökbe adható gyermekek száma 64.

59 Tendenciák Tovább nő a várakozási idő
A bíróságok még nem minden esetben járnak el soron kívül, az életkor előrehaladásával a gyermek esélyei romlanak Magasabb életkorú ( 6 év feletti gyermek örökbeadása nehézkes, szinte kizárólag külföldre lehetséges)

60 Tendenciák Egészségkárosodott, fejlődésében elmaradott, vagy fogyatékos gyermekek bent maradnak az ellátórendszerben 2009. évben a lezárult és az eü. Intézményből való örökbefogadások száma nőtt az előző évihez képest

61 Fejér Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése
Feladat: a gyermekek egészségügyi és személyiségvizsgálata, szükségletének megállapítása, családi kapcsolatai feltárása, javaslat a gyermek további sorsára és az ellátás típusára. Ellátja továbbá a nevelőszülői jelentkezők és a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek esetenkénti pszichológiai vizsgálatát

62 Fejér Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése
a gyermekek számára terápiát nyújt Adatokat gyűjt, elemzéseket végez Szakmai segítést biztosít szakemberek számára Képzések, továbbképzések, tréningek kimunkálásában, lebonyolításában részt vesz Szervezi és koordinálja az intézményben folyó terepmunkát, gyakorlati képzést

63 Fejér Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése
A működtetés feltételei: - személyi: optimálisak (2 fő pszichológus, 1fő gyógypedagógus, 2 fő családgondozó, 1 fő ügyintéző teljes munkaidőben, 2 fő gyermekorvos, 1 fő gyermekpszichiáter megbízással) - tárgyi-elhelyezési: a munkavégzés színterei, irodatechnika adottak

64 Szakmai feladatellátás a Bizottságban 2009. évben
Elhelyezési pszichológiai új vizsgálat: 305 Elhelyezési pszichológiai ismételt vizsgálat: 14 Heteroanamnézis: 220 Interjú: 302 Környezettanulmány: 2 Elhelyezési értekezletek száma: 228 Esetkonferencia: 15 Egyéb vizsgálat, tanácsadás: 87 Gyógypedagógiai vizsgálat: 47 Összes forgalom: 1220

65 Tendenciák A vizsgálatok száma folyamatosan emelkedik
A gyógypedagógiai vizsgálatok száma nő Vizsgálati felkérések száma június és november, december hónapokban kiugróan magas Vizsgálatkérés okában vezető az átmeneti nevelésbe vétel A vizsgálatokkal érintett korosztály több mint 50%-át a serdülőkorúak alkotják

66 Bekerülési okok Életkörülmény, életvitel: 15% Elhanyagolás: 1%
Szülő-gyermek konfliktus: 1% Nem megfelelő nevelési attitüd: 12% Szülői felügyeletet érintő tényezők: 44% Szülő kérte: 17% Kiskorú veszélyeztetése: 6% Kiskorú maga kérte: 4%

67 Vizsgálatok száma szakellátásba kerülés miatt: 119
Ebből: 15 gyermek elhanyagolt 20 bántalmazott Szakértői bizottsági javaslatok: Visszahelyezés a családba: 3% Nevelőszülői családba: 24% Kis létszámú gyermekotthonba :13% Speciális gyermekotthonba: 5% Családban marad: 7% Gyermekotthoni elhelyezés : 20% Gondozási helyén marad: 28%

68 Elhelyezési csoport feladatellátása
Feladat: a gyermek gondozási helye és kapcsolattartása meghatározásához elhelyezési tanácskozás előkészítése, lebonyolítása, facilitálás, írásbeli javaslatok és tervek elkészítése A működés feltételei: személyi: 2 fő családgondozó (teljes személycsere) tárgyi: optimálisak a munkavégzéshez

69 Szakmai feladatellátás
Elhelyezési javaslat kialakításakor figyelem: - a szükségletre, -a család lakóhelyére, - a testvérek együttes elhelyezésére. Kapcsolattartási javaslat esetén figyelem: - a gyermek érdekére, - a család igényeire, - a család anyagi lehetőségeire

70 Tanácskozások és érintett gyermekek száma 2009. évben
Hónap Tanácskozás Gyermek JANUÁR 12 FEBRUÁR 24 MÁRCIUS 16 22 ÁPRILIS 15 MÁJUS 18 19 JÚNIUS 21 34 JÚLIUS 32 49 AUGUSZTUS 20 29 SZEPTEMBER OKTÓBER 36 NOVEMBER 17 28 DECEMBER 33 ÖSSZESEN 228 322

71 Tanácskozáson kialakított javaslatok megoszlása 2009. évben
GYERMEKEK NEVELŐSZÜLŐ 54 71 LAKÁSOTTHON 42 44 GYERMEKOTTHON 21 23 SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON 12 HAZAJAVASOLT, NEM KERÜLT ELLÁTÁSBA 19 24 KAPCSOLATTARTÁS MÓDOSÍTÁSA 89 MÁS MEGYÉBE, MÁS MEGYÉBŐL 3 REMÉNYSÉG HÁZA 2 TARTÓS NEVELÉSBE VÉTEL 15 22 ELNAPOLT, DE KÉSŐBB MEGTARTOTT 5 10 MENEKÜLT KISKORÚ 11 36 ÖSSZESEN 228 336

72 Tendenciák Csökkent: -a nevelőszülői elhelyezési javaslatok száma, de még így is vezet; ok: magasabb életkorú bekerülés, - a lakásotthoni elhelyezési javaslatok száma. Emelkedett: -a speciális otthoni elhelyezési javaslatok száma, -a hazakerülési javaslatok száma, - a kapcsolattartási újraszabályozási javaslatok száma.

73 Gyámi gondozói tanácsadás, nyilvántartás
Feladat: szakmai segítés és ellenőrzés, - gyámok tevékenységének megsegítése, tevékenységük kontrollálása, a gyermekek ellátásának és a gyermeki jogok érvényre juttatásának támogatása és ellenőrzése - nyilvántartási feladatok ellátása az ellátással érintett valamennyi gyermek és gondozási hely esetében.

74 A működés feltételei: személyi: 10 fő végzi a feladatokat, számuk és képesítésük az előírtaknak megfelelő. tárgyi: optimális, területi munkavégzés intézményi és saját gépkocsival, fogadónapon külön irodahelyiség és irodatechnika biztosított.

75 Szakmai feladatellátás
Gyámi-gondozói tanácsadás: Kéthavonta, ill. szükség szerinti jelenlét a gondozási helyeken, tanácsadás, ellenőrzés 640 gyermeket érintően, Féléves és éves tájékoztatók a gyámhivatal felé, Kapcsolattartás támogatása, kk-ak 72%-ának van élő kapcsolattartása, Örökbe fogadhatóvá nyilvánítás kezdeményezése, évben 33 esetben.

76 Nyilvántartás: papír alapú és elektronikus - gondozási napokról, - személyes adatokról, - üres férőhelyekről, - ellátottak szükségletéről, - szökött kiskorúakról, - az egyes gondozási helyeken lévő ellátottakról. Ügyeleti szolgálat: napi 24 órában

77 Ellenőrzések és megállapítások
1. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala: Éves gyakorisággal szakmai ellenőrzés Megállapítások: szakmai munkáról: elismeréssel, elhelyezési-tárgyi feltételekről: elismerően, egyes gondozási helyek esetében hiányosságok megállapítása figyelem felhívásával, személyi feltételekről: elismerően, egyes esetekben hiányosságok megállapítása figyelem felhívásával.

78 2. Szociális és Munkaügyi Minisztérium:
Gyámhivatal ellenőrzéséhez kapcsolódóan Megállapítások: pozitívak, elismerőek, egyes szakterületek esetében példa értékű minősítés. 3. Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa: jogsértést, kifogásolni valót nem állapított meg. 4. ÁNTSZ Intézetei: 3 szakmai egység kivételével kifogásolni valót nem talált. (Sárbogárdi lakásotthonok és Székesfehérvár, Kikindai u. 1. sz. alatti felújításra és kiváltásra váró egységek) Éves szinten mintegy 70 külső ellenőrzés volt 2009-ben

79 Kiemelt programok 2009. évben
Gyermeknapok, anyák napja, Gyermekvédelmi napok (támogatók napja, nevelőszülők napja, gyermekek napja, emlékülés, nyílt nap), Színházlátogatások, múzeumi programok, sportprogramok, kirándulások, táborozások, Adventi készülődés és vásár, Műsoros szereplés ünnepi közgyűléseken, tárlatmegnyitókon, települési rendezvényeken

80 Pályázatok, támogatások
Fejér Megyei Közgyűlés Szociális Bizottsága 500 e Ft Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere és Civil Alap 175 e Ft Szociális és Munkaügyi Minisztérium és Fm-i Közgyűlés 5,5 millió Ft nevelőszülők képzésére és tárgyi feltételeik javítására Gyermekétkeztetési Alapítvány nagy mennyiségű tartós élelmiszer

81 ALCOA Alapítvány: közösségi tér kialakítása és nev
ALCOA Alapítvány: közösségi tér kialakítása és nev.szülők rekreációja – nem támogatott Nevelőszülői módszertani pályázat – nem támogatott Szociális és Munkaügyi Minisztérium és fenntartó kapcsolattartó helyiségek kialakítására, gyermekotthoni szakemberek képzésére – nyertes pályázat, megvalósítás 2010-ben. Fejér Megyei Esély Alapítvány – társrendező és anyagilag is támogató

82 Egyéb támogatók: - pénzintézetek: 3 millió Ft - gazdasági egységek:tejtermék,péksütemény, tisztálkodó szerek - külföldi támogatók: ruhaneműk, berendezési tárgyak, textíliák, játékok, sportszerek - önkéntes segítők: kültéri játékok, tereprendezés, festés, javítás, karbantartás - civil szervezetek: drog-prevenció, bűnmegelőzés

83 Célkitűzések évre Szakmai munka és az ellátás színvonalának további emelése, Nevelőszülői hálózat mérsékelt fejlesztése, Sokszínű szabadidős lehetőség, közösségek fejlesztése, Terápiás lehetőségek, egyéni és csoportos formában, Külföldi partnerkapcsolatokkal cseretáborok, tapasztalatcserék (Kolozs megye)

84 Hagyományos rendezvények mellett újak szervezése: farsang, tavaszköszöntő jótékonysági bál,
Szakemberek számára képzések, tréningek, Kiterjedt kapcsolati rendszer további bővítése, Ingatlanaink állagának megőrzése, szükséges felújítások,karbantartások elvégzése, Az életterek otthonossá tétele, Pályázati lehetőségek kihasználása, Épületkiváltásokra irányuló pályázatokban aktív közreműködés,

85 Erdei iskola és csoportos foglalkozások színhelyéül ingatlanszerzés
Bekapcsolódás a települések életébe, Egészséges életmódra nevelés, Szökések számának csökkentése, Tankötelezettség teljesítése.

86 Összességében 2009. évben színvonalas és eredményes feladatellátás
A nehézségeken átsegített: A fenntartói támogatás és törődés, A szakemberek elkötelezett, odaadó munkavégzése, Konstruktív, kreatív ötleteink megvalósítása, Támogatóink különböző támogatásai, Szervezett működésünk,

87 Az ellenőrzést végző szervek jobbító szándékú észrevétele és elismerése
A média érdeklődése, támogatása a nyilvánosság megteremtésében.

88 A gyermekek és a szakemberek nevében köszönet a fenntartóknak és minden támogató és együttműködő szervezetnek, hatóságnak, személynek. Deresné Tanárki Mária Igazgató Székesfehérvár, Február 23.


Letölteni ppt "SZAKMAI BESZÁMOLÓ évről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések