Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár, Erzsébet u. 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár, Erzsébet u. 28."— Előadás másolata:

1 Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár, Erzsébet u. 28.

2 Az intézmény bemutatása • Főbb sajátosságok 1. Integrált intézmény 8 szakmai egységgel: otthont nyújtó ellátás I. sz. Sárbogárdi szakmai egység II. sz. Mezőfalvai szakmai egység III. sz. Előszállási szakmai egység IV. sz. Dégi szakmai egység V. sz. Utógondozói szakmai egység (Előszállás) VI. sz. Különleges gyermekotthoni szakmai egység (Martonvásár) VII. sz. Különleges gyermekotthoni szakmai egység (Szfvár) VIII. sz. Gyermekotthoni szakmai egység (Szfvár) 2

3 Az intézmény bemutatása 2. Nevelőszülői hálózat működtető: otthont nyújtó ellátás 188 nevelőszülői családdal, 499 engedélyezett férőhellyel nevelőszülői ellátottak száma 2009. XII. 31-én 417 fő 3. Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 8 fő feladata ellátója: Szakmai segítés és hatósági döntés előkészítés - örökbefogadással kapcsolatos feladatok, - a gyermek gondozási helyének kijelölésével és megváltoztatásával kapcsolatos feladatok, - a gyermek szükségletének megállapításával kapcsolatos feladatok, Szakértői Bizottság működtetése - szakmai segítés, gyámi tanácsadó hálózat működtetése, 3

4 Az intézmény bemutatása - szaktanácsadás, - nyilvántartás, adatszolgáltatás, - 24 órás ügyeleti szolgálat, - hivatásos gyámi feladatok ellátása, - utógondozás biztosítása 4

5 Főbb mutatók 2009. XII. 31.  Álláshelyek száma: 220  Foglalkoztatotti létszám: 214  Összes dolgozó 91,6 %-a nő  Ellátottak száma: 804 fő  Ellátottak 20 %-a 18-24 év közötti  Külső férőhelyek száma: 14  Speciális szükségletű ellátott: 30 fő, a kiskorú ellátottak 3,7 %-a 5

6 Főbb mutatók (pénzügyi)  2009. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzata: 913.675.000,-Ft  2009. évi kiadások módosított előirányzata: 995.218.252,-Ft  2009. évi kiadások teljesített összege: 992.795.553,-Ft 6

7 IHNÁNTUGEÖSSZESEN 2007. december 31-én4456760139810 2008-ban ellátásba került 1161232664329 2008-ban ellátása megszűnt 1351093656336 2008. december 31-én2558150147803 2009-ban ellátásba került 108754254279 2009-ban ellátása megszűnt 1001013641278 2009. december 31-én3355556160804 Az ellátás változásai 2009-ben, főbb mutatók, tendenciák 7

8 Bekerülési tendenciák  1. Bekerülők száma nem emelkedett  2. Enyhe csökkenés az IH-val bekerültek számában  3. Jelentős csökkenés az átmeneti neveléssel bekerültek körében  4. Enyhe emelkedés a tartós neveléssel bekerültek számában A változások kiegyenlítik egymást, előző évihez képest csökkenő be és kikerülés jellemző. 8

9 Az ellátottak összetétele szükségletük szerint 2009. december 31-én  Különleges szükségletű215 fő, ebből 111 fő értelmi fogyatékos, 114 fő tartós beteg és egyéb fogyatékos  Speciális szükségletű 30 fő  Normál szükségletű399 fő  Utógondozói ellátott160 fő  Összesen804 fő 9

10 A szükséglet változásának tendenciái  1. kismértékű csökkenés a különleges szükségletű gyermekek számában  2. folyamatos enyhe növekedés a speciális szükségletű gyermekek számában  3. az utógondozói ellátottak száma folyamatosan emelkedik  4. a normál szükségletű gyermekek száma stagnál 10

11 Az ellátottak megoszlása gondozási és tartózkodási hely szerint 2009. december 31-én 11 IHNÁNTUGEÖssz Jav. és Spec. O. Gyermekotthon 16221379837220 Ebből külső férőhely00010 0 Nevelőszülő 1732915624230 Ebből külső férőhely000440 Ápoló-gondozó otthon 054090 Összesen 335555616080420

12 Ellátottak tartózkodási hely szerint %-os bontásban (2009. XII.31.)  Gyermekotthonban: 46,2%  Nevelőszülői családokban:52,6%  Ápoló-gondozó Otthonban: 1,2%  Speciális otthonban és javítóintézetben a gyermekotthoni elhelyezettek 5,3%-a 12

13 Az elhelyezés tendenciái  1. Gyermekotthoni és nevelőszülői IH elhelyezés közel azonos mértékű  2. Az átmeneti nevelt gyermekek nagyobb hányada nevelőszülői családokban nevelkedik  3. Az UGE ellátottak 39%-a nevelőszülőknél, 61%-a utógondozó- és gyermekotthonban, ill. hozzá kapcsolt külső férőhelyen van  4. Külső férőhelyek száma emelkedik  5. UGE ellátórendszer jól differenciálódik 13

14 Ellátottak létszámadatai változása nemenkénti bontásban ÉvFiúLányÖsszesen 2006. XII. 31.421365786 2007. XII. 31.442368810 2008. XII. 31.436367803 2009. XII. 31.433371804 14

15 Tendenciák az ellátotti létszám és a nemek arányában  Az elmúlt 3 évben az ellátottak számában lényeges változás nem következett be, 2007-ben volt egy jelentősebb emelkedés  A nemek szerinti megoszlás a 4 év adatait vizsgálva különös változást nem mutat. 2009. december 31-én az ellátottak 53,9%-a fiú, 46,1%-a lány. 15

16 Megyei Jogú Városokat érintő mutatók 2009. évben  Székesfehérvár Induló létszám 2009. 01.01.Teljesített 2009.XII. 31. 44 fő kk. FMÖGYK52,33 fő 2 fő kk. Polgárdi 2 fő 3 fő kk. Velence 3 fő 17 fő UGE18,99 fő UGE 16

17 Megyei Jogú Városokat érintő mutatók 2009. évben  Dunaújváros Induló létszám 2009. 01.01.Teljesített 2009.XII. 31. 44 fő kk. FMÖGYK47,94 fő kk. 2 fő kk. Velence 2 fő kk. 5 fő UGE 4,72 fő UGE 17

18 Megyei Jogú Városokat érintő mutatók 2010. évben  Székesfehérvár Tervezett létszám 2010. 01. 01. 34 fő kk. FMÖGYK 1 fő kk.Polgárdi 3 fő kk. Velence 9 fő UGE 18

19 Megyei Jogú Városokat érintő mutatók 2010. évben  Dunaújváros Tervezett létszám 2010. 01. 01. 71 fő kk. FMÖGYK 4 fő kk. Velence 4 fő UGE (létszámnövekedés oka: jogszabályváltozás szerinti illetékességi szabályok- Költségvetési tv. ) 19

20 Gyermekotthoni szakmai egységek működése Különleges gyermekotthonok: VI. sz. martonvásári gyermekotthon – középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek ellátása, 24 férőhelyen 24 ellátott, teljes kihasználtság Sokirányú fejlesztés, terápia, gazdag szabadidős programok, szeretetteljes légkör, igényes, példaértékű szakmai munka,otthonos, esztétikus elhelyezés Gond: nagykorúak kiléptetése 20

21 Gyermekotthoni szakmai egységek működése 2. Különleges gyermekotthonok: VII. sz. székesfehérvári gyermekotthon – 0-3 éves gyermekek ellátása 28 férőhelyen 9 gyermek ellátása, 32%- os, alacsony kihasználtság Kizárólag halmozottan sérült, fogyatékos, vagy tartós beteg ellátottak, szakszerű, sokirányú megsegítéssel, személyre szabott gondozással, egészségügyi támogatással, kiváltásra váró épülettel 21

22 Gyermekotthoni szakmai egységek működése 3. Lakásotthoni szakmai egységek: I. – IV. szakmai egység (Sárbogárd, Mezőfalva, Előszállás, Dég) Közös sajátosságok:  Többségében normál és speciális szükségletű ellátottak,  súlyos magatartásproblémák professzionális kezelése,  Erőfeszítések a tankötelezettség teljesítésére,  felzárkóztatás, tehetséggondozás, 22

23  családi kapcsolatok támogatása,  sport, kulturális és szabadidős programok,  segítő szakemberek közreműködésével fejlesztő foglalkozások – egyéni és csoportos,  speciális szükségletű gyermekek integrált ellátása  feladatellátás jogi és szakmai normák és közösen megalkotott belső szabályzatok szerint  együttműködési igény és kötelezettség 23

24 Gyermekotthoni szakmai egységek működése 4. Egyedi sajátosságok:  Elhelyezési-tárgyi feltételek –sárbogárdi és lepsényi lakásotthonok felújítás előtt - alatt, részleges berendezéscsere szükségessége mezőfalvai, előszállási, dégi lakásotthonok felújítása és berendezéscseréje jól szolgálja a feladatellátást.  Szakmai feladat ellátásához – módszerek, eszközök megválasztásának szabadsága és felelőssége 24

25 Férőhelyek kihasználtsága Lakásotthoni egységekben Szakmai egység Engedélyezett férőhely Betöltött férőhely Üres férőhely I. sz.402713 II. sz.32 (ebből 10 Sárosd) 1715 (ebből 10 Sárosd) III. sz.453411 IV. sz.483612 25

26 Férőhelyek kihasználtsága Lakásotthoni egységekben A lakásotthonokban a férőhely kihasználtság 2009. december 31-én 69%-os volt. Ez a mutató folyamatosan változik (hullámhegyek, hullámvölgyek) Az üres férőhelyek száma biztosítja a bekerülő gyermek szükséglete szerinti elhelyezését. 26

27 Utógondozói szakmai egység működése (V. sz.)  Ellátotti kör: 18-24 éves fiatal felnőttek  Ellátás jogcíme: 95%-ban tanulói jogviszony  Differenciált ellátórendszer, átmenetek biztosításával  Cél: 1 piacképes szakma megszerzése, önálló életre való felkészítés  Személyre szabott célkitűzések, következetes szabályrendszer, tanulás támogatása 27

28 Utógondozói szakmai egység működése 2.  Munkahelykeresés, pályán tartás  Segítség lakhatási problémák megoldásában  Otthonteremtés, saját ingatlan vásárlásával  Támogatás párkapcsolati problémák megoldásához  Családi kapcsolatok felélesztése, ápolása  Önkiszolgálás, önellátás fejlesztése  Kirándulások, sportprogramok 28

29 Utógondozói szakmai egység működése 3.  Elhelyezési-tárgyi feltételek hátrányosan érintik a nevelőmunkát Lelakott épületek, felújításuk sürgető feladat  Külső férőhelyes elhelyezés pozitív tapasztalatok, lassan emelkedő férőhelyszámmal (szakmai és költséghatékonysági hozadék)  Stabil szakemberállomány, professzionális személyes segítés 29

30 Gyermekotthoni szakmai egység működése (VIII. sz.)  Többféle feladat: kiskorú (3-18 év), nagykorú (18- 24 év), anyás elhelyezés összesen 32+5 férőhelyen  Differenciált gondozási tervek, programok  Felzárkóztatás, tehetséggondozás  Családi kapcsolatok támogatása  Tankötelezettség teljesítése  Sokoldalú fejlesztés, tartalmas szabadidős és kulturális programok 30

31  Kiskorú és nagykorú várandós anyák példa értékű megsegítése, ismereteik bővítése  Segítségnyújtás párkapcsolatuk konszolidálásához  Önálló életkezdés támogatása  Kevésbé optimális elhelyezési-tárgyi feltételek, kiváltásra váró, lelakott pavilonszerű épületben  Stabil szakemberállomány, igényes feladatellátás 31

32 Kihasználtsági mutatók 2009. XII. 31. (gyermekotthoni, lakásotthoni)  Engedélyezett férőhelyek száma: 315  Ellátotti létszám: 230 fő  Kihasználtság: 73%  Valóságban ennél jobb (sárosdi és a VII. sz.-val mínuszolva) 77% 32

33 Életkori mutatók 2009. XII. 31. (gyermekotthoni lakásotthoni)  ellátottak átlag életkora 13,5 év (folyamatosan emelkedik)  ellátott kiskorúak 89%-a 10 évnél idősebb  14 éves és ennél idősebb a gyermekotthoni ellátottak 73%-a.  utógondozói ellátottak aránya az összes ellátotthoz képest 19,9 %  Ezen sajátosságokból eredő problémák kezelése (egyre rosszabb bekerülési állapot, egyre rövidebb idő a korrekcióra 33

34 Teljes körű ellátás biztosítása (gyermekotthon, lakásotthon)  Napi 5-szöri étkezés biztosított, nyersanyagnorma 400,-Ft/fő/nap – embert próbáló feladat, emelni kell  Ruházat 6000Ft/fő/év 2009. évben, kiegészítés ruhaadományokból és gyámi betétből (viselhetővé a projektfinanszírozás tette)  Textília nem került pótlásra, előző évi tartalék volt 34

35  Egészségügyi és mentálhigiénés ellátás : a szükséges gyógyszerek, segédeszközök beszerzése megtörtént  Iskolába járás költségei: beiskolázásra a fedezetet igényünk alapján biztosította a fenntartó, tanszerpótlásra kevés forrás volt.  Lakhatás biztosított  Gondozás, nevelés feltételei biztosítottak  Csoportok gazdálkodása csoportgazdálkodási szabályzat szerint, összegek emelése indokolt 35

36 Alkalmazott munkamódszerek, eszközök  Rendszeres vezetői tanácsülések és szakmai megbeszélések  Esetmegbeszélések, segítő team szakembereinek megbeszélése, bevonása  Egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, terápiák gyermekotthonon belül és kívül  Drogprevenció és bűnmegelőzés külső szakemberek és civil szervezetek részvételével 36

37  Mentálhigiénés megsegítés, egészséges életmódra neveléssel, prevenció,felvilágosítás  Közös programok, élmények,  Települési környezetbe való integrálódás  Nyitottabb működés, nyilvánosság biztosítása  Támogatók, együttműködők körének bővítése  Élő munkakapcsolat a társintézményekkel  A gyermekek sikerélményhez juttatása, pozitív megerősítése  Kiemelt figyelem és igény a szakmai ismeretek bővítésére 37

38 Célok, feladatok  Szakmai munka színvonalának további emelése  Épületeink és a berendezési tárgyak állagának megóvása, szükséges javítások elvégzése  Közösségi terek kialakítása  Elhasználódott berendezési tárgyak cseréje  Gyermekek életterének otthonossá tétele  Változatos szabadidős programok biztosítása  Szakemberek épülésének biztosítása 38

39  Kapcsolatrendszerünk további bővítése  Pályázati források elnyerése  Lelakott utógondozó otthonunk és külső férőhelyes házaink felújítása, berendezésének cseréje pályázati forrás felhasználásával  Székesfehérvári Kikindai úti gyermekotthon épületének kiváltása pályázati forrás felhasználásával  Csoportgazdálkodás tételeinek emelése 39

40 Nevelőszülői Hálózat 2005. XII. 31. 2006. XII. 31. 2007. XII. 31. 2008. XII. 31. 2009. XII. 31. Nevelőszülők száma 172179190187188 Engedélyezett férőhelyek száma 368405466477499 Külső férőhely42114 Kihelyezett kk.-ak száma 274308352356360 UGE ellátottak4247435057 Összesen316355395406417 40

41 Ellátottak megoszlása státuszuk szerint (2009. XII. 31.) 41 StátuszIHNÁNTUGEÖsszesen Fő173281557417

42 Tendenciák a Nevelőszülő hálózat vonatkozásában  4 év alatt a férőhelyek száma folyamatosan emelkedett, +131 új férőhely  Kihelyezett ellátottak száma 101 fővel emelkedett  Hivatásos nevelőszülők száma kétszeresére emelkedett, jelenleg a 188 nevelőszülői családból 6 hivatásos  Az ellátottak 86,3%-a 18 év alatti, 42

43 Tendenciák a Nevelőszülő hálózat vonatkozásában  UGE ellátottak száma folyamatosan nő  Üres férőhelyek száma 82 – jogszabályváltozás miatt csökkenni fog  Férőhely kihasználtság: 83,6%  Az ellátottak 86,3%-a 18 év alatti  A 18 év alattiak 14,8%-a 0-3 éves 43

44 A Hálózat működtetése  Tervszerű, folyamatos fejlesztés a természetes fogyás és minőségi fejlesztés érdekében : - a feladat vonzóvá tétele, megbecsülés, jó gyakorlatok bemutatása - alkalmassági eljárás 20-25 új jelentkező/év - képzés 2 csoport/év saját trénerekkel, szakemberekkel - folyamatos építkezés összehangolt munkával 44

45  Személyi feltételek optimálisak, megfelelnek az előírásoknak, jól képzett, kvalifikált szakemberek 1 fő tanácsadóra jutó ellátotti létszám átlagosan 45 fő Jogszabályi hiányosság: segítő szakembert nem rendel a hálózathoz – a feladatot a Szakértői osztály látja el  Tárgyi feltételek a munkavégzéshez adottak, a területi munka intézményi és saját gépkocsival, tömegközlekedési eszközzel, 45

46 a kapcsolattartás feltételei javultak, új helyiségek berendezése informatikai fejlesztés szükséges volna  Szakmai segítés, irányítás, ellenőrzés elsősorban a nevelőszülői tanácsadók által 8 fő tanácsadó tervszerű, ütemezett munkájával 46

47  Ellátottak megsegítése segítő szakemberek, gyógypedagógus és pszichológus által, állapotfelmérések, fejlesztési programok, terápiák, kontrollvizsgálatok  Szakemberek és nevelőszülők ismereteinek bővítése kötelező továbbképzések, képzések, nevelőszülői klubfoglalkozások  Az ellátás finanszírozása a jogszabályban előírt mértékben 47

48 Szakmai munka  Havi rendszerességű, megtervezett területi munka,professzionális segítség a nevelési, gondozási kérdésekben, kontroll az ellátás biztosításában, szükség esetén segítő szakember bevonása, 24 órás készenlét  Élő munkakapcsolat a társintézményekkel  Segítség tanulási, magatartási problémák megoldásában, a szükséges ellátásokhoz való hozzájutásban, kontroll az ellátás és nevelés felett 48

49  Gyermekkihelyezések előkészítése, beilleszkedési problémák megsegítése  Családi kapcsolatok ápolása, kapcsolattartás támogatása, személyes jelenléttel is  Konfliktusok kezelése, oldása  Közösségépítés hagyományos és új programokkal: - gyermeknap, családi vetélkedők - nevelőszülős karácsony 49

50 - adventi vásár - nevelőszülők napja - részvétel országos programokon  A nevelőszülői hivatás társadalmi megbecsülésének növelése, saját alapítású elismerés: az „Elfogadás díja” 50

51 Alkalmazott munkamódszerek  Rendszeres szakmai értekezletek  Havonkénti esetmegbeszélések  Team munka, terápiás megsegítések  Fejlesztő foglalkozások  Mediáció  Esetkonferenciák  Személyes segítőmunka, szociális munka  Tanácsadás  Ellenőrzés, számonkérés 51

52 Célok, feladatok  A nevelőszülői hálózat további fejlesztése  Az ellátottak segítő szakemberek általi megsegítése mértékének növelése  A nevelőszülők rekreációjának biztosítása  Gyermekekkel és nevelőszülőkkel közös nyári programok biztosítása pályázati forrásokból  A szakemberek kiégésének megelőzése, módszertani segítség biztosítása  A tevékenység megbecsülésének növelése 52

53 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladatkörei  Fő tevékenység: hatósági döntés előkészítő és szakmai szolgáltató tevékenység 53

54 Örökbe fogadással kapcsolatos feladatok Jogi-gyámsági osztály keretében: hatósági döntés előkészítés, nyilvántartások vezetése, tájékoztatások és tanácsadások, alkalmassági vizsgálatok elvégzése, családgondozás, beilleszkedés támogatása, javaslattétel - ügyfélközpontú működés, színvonalas feladatellátás 54

55 Örökbefogadás 2009. XII. 31. (jelentkezők és alkalmas személyek száma) 2009-ben jelentkezett 93 fő Ebből házaspár 40 fő élettársi jogviszony 11 fő egyedülálló 2 fő Örökbefogadásra alkalmas személy 156 fő 55

56 Lezárult örökbe fogadások száma 2009. évben Lezárult öb. száma 39 Ebből Fejér megyében 31 más megyében 4 külföldre 4 56

57 Alkalmasság megállapításával kapcsolatos mutatók Öb előtti tanácsadás 89 fő Pszichológiai vizsgálat113 fő Öb tanfolyam száma 2 Tanfolyamot végzettek száma 43 fő 57

58 Örökbe fogadhatóvá nyilvánítási javaslatok  39 gyermek esetében javaslattétel a gyámhivatalok felé, ebből 6 gyermeket nyilvánítottak örökbe fogadhatóvá, a többi esetben általában perindítás  2009. XII. 31-én jogilag örökbe adható gyermekek száma 64. 58

59 Tendenciák  Tovább nő a várakozási idő  A bíróságok még nem minden esetben járnak el soron kívül, az életkor előrehaladásával a gyermek esélyei romlanak  Magasabb életkorú ( 6 év feletti gyermek örökbeadása nehézkes, szinte kizárólag külföldre lehetséges) 59

60 Tendenciák  Egészségkárosodott, fejlődésében elmaradott, vagy fogyatékos gyermekek bent maradnak az ellátórendszerben  2009. évben a lezárult és az eü. Intézményből való örökbefogadások száma nőtt az előző évihez képest 60

61 Fejér Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése Feladat: a gyermekek egészségügyi és személyiségvizsgálata, szükségletének megállapítása, családi kapcsolatai feltárása, javaslat a gyermek további sorsára és az ellátás típusára. Ellátja továbbá  a nevelőszülői jelentkezők és a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek esetenkénti pszichológiai vizsgálatát 61

62 Fejér Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése  a gyermekek számára terápiát nyújt  Adatokat gyűjt, elemzéseket végez  Szakmai segítést biztosít szakemberek számára  Képzések, továbbképzések, tréningek kimunkálásában, lebonyolításában részt vesz  Szervezi és koordinálja az intézményben folyó terepmunkát, gyakorlati képzést 62

63 Fejér Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése  A működtetés feltételei: - személyi: optimálisak (2 fő pszichológus, 1fő gyógypedagógus, 2 fő családgondozó, 1 fő ügyintéző teljes munkaidőben, 2 fő gyermekorvos, 1 fő gyermekpszichiáter megbízással) - tárgyi-elhelyezési: a munkavégzés színterei, irodatechnika adottak 63

64 Szakmai feladatellátás a Bizottságban 2009. évben Elhelyezési pszichológiai új vizsgálat: 305 Elhelyezési pszichológiai ismételt vizsgálat: 14 Heteroanamnézis: 220 Interjú: 302 Környezettanulmány: 2 Elhelyezési értekezletek száma: 228 Esetkonferencia: 15 Egyéb vizsgálat, tanácsadás: 87 Gyógypedagógiai vizsgálat: 47 Összes forgalom: 1220 64

65 Tendenciák  A vizsgálatok száma folyamatosan emelkedik  A gyógypedagógiai vizsgálatok száma nő  Vizsgálati felkérések száma június és november, december hónapokban kiugróan magas  Vizsgálatkérés okában vezető az átmeneti nevelésbe vétel  A vizsgálatokkal érintett korosztály több mint 50%-át a serdülőkorúak alkotják 65

66 Bekerülési okok  Életkörülmény, életvitel: 15%  Elhanyagolás: 1%  Szülő-gyermek konfliktus: 1%  Nem megfelelő nevelési attitüd: 12%  Szülői felügyeletet érintő tényezők: 44%  Szülő kérte: 17%  Kiskorú veszélyeztetése: 6%  Kiskorú maga kérte: 4% 66

67 Vizsgálatok száma szakellátásba kerülés miatt: 119 Ebből: - 15 gyermek elhanyagolt - 20 bántalmazott Szakértői bizottsági javaslatok: Visszahelyezés a családba: 3% Nevelőszülői családba: 24% Kis létszámú gyermekotthonba :13% Speciális gyermekotthonba: 5% Családban marad: 7% Gyermekotthoni elhelyezés : 20% Gondozási helyén marad: 28% 67

68 Elhelyezési csoport feladatellátása  Feladat: a gyermek gondozási helye és kapcsolattartása meghatározásához elhelyezési tanácskozás előkészítése, lebonyolítása, facilitálás, írásbeli javaslatok és tervek elkészítése  A működés feltételei: személyi: 2 fő családgondozó (teljes személycsere) tárgyi: optimálisak a munkavégzéshez 68

69 Szakmai feladatellátás  Elhelyezési javaslat kialakításakor figyelem: - a szükségletre, -a család lakóhelyére, - a testvérek együttes elhelyezésére.  Kapcsolattartási javaslat esetén figyelem: - a gyermek érdekére, - a család igényeire, - a család anyagi lehetőségeire 69

70 Tanácskozások és érintett gyermekek száma 2009. évben HónapTanácskozásGyermek JANUÁR12 FEBRUÁR1224 MÁRCIUS1622 ÁPRILIS1516 MÁJUS1819 JÚNIUS2134 JÚLIUS3249 AUGUSZTUS2029 SZEPTEMBER20 OKTÓBER2436 NOVEMBER1728 DECEMBER2133 ÖSSZESEN228322 70

71 Tanácskozáson kialakított javaslatok megoszlása 2009. évben JAVASLATTANÁCSKOZÁSGYERMEKEK NEVELŐSZÜLŐ5471 LAKÁSOTTHON4244 GYERMEKOTTHON2123 SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON12 HAZAJAVASOLT, NEM KERÜLT ELLÁTÁSBA 1924 KAPCSOLATTARTÁS MÓDOSÍTÁSA4489 MÁS MEGYÉBE, MÁS MEGYÉBŐL33 REMÉNYSÉG HÁZA22 TARTÓS NEVELÉSBE VÉTEL1522 ELNAPOLT, DE KÉSŐBB MEGTARTOTT510 MENEKÜLT KISKORÚ1136 ÖSSZESEN228336 71

72 Tendenciák  Csökkent: -a nevelőszülői elhelyezési javaslatok száma, de még így is vezet; ok: magasabb életkorú bekerülés, - a lakásotthoni elhelyezési javaslatok száma.  Emelkedett: -a speciális otthoni elhelyezési javaslatok száma, -a hazakerülési javaslatok száma, - a kapcsolattartási újraszabályozási javaslatok száma. 72

73 Gyámi gondozói tanácsadás, nyilvántartás  Feladat: szakmai segítés és ellenőrzés, - gyámok tevékenységének megsegítése, tevékenységük kontrollálása, a gyermekek ellátásának és a gyermeki jogok érvényre juttatásának támogatása és ellenőrzése - nyilvántartási feladatok ellátása az ellátással érintett valamennyi gyermek és gondozási hely esetében. 73

74  A működés feltételei: személyi: 10 fő végzi a feladatokat, számuk és képesítésük az előírtaknak megfelelő. tárgyi: optimális, területi munkavégzés intézményi és saját gépkocsival, fogadónapon külön irodahelyiség és irodatechnika biztosított. 74

75 Szakmai feladatellátás Gyámi-gondozói tanácsadás:  Kéthavonta, ill. szükség szerinti jelenlét a gondozási helyeken, tanácsadás, ellenőrzés 640 gyermeket érintően,  Féléves és éves tájékoztatók a gyámhivatal felé,  Kapcsolattartás támogatása, kk-ak 72%-ának van élő kapcsolattartása,  Örökbe fogadhatóvá nyilvánítás kezdeményezése, 2009. évben 33 esetben. 75

76 Nyilvántartás: papír alapú és elektronikus - gondozási napokról, - személyes adatokról, - üres férőhelyekről, - ellátottak szükségletéről, - szökött kiskorúakról, - az egyes gondozási helyeken lévő ellátottakról. Ügyeleti szolgálat: napi 24 órában 76

77 Ellenőrzések és megállapítások 1.Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala: - Éves gyakorisággal szakmai ellenőrzés Megállapítások: szakmai munkáról: elismeréssel, elhelyezési-tárgyi feltételekről: elismerően, egyes gondozási helyek esetében hiányosságok megállapítása figyelem felhívásával, személyi feltételekről: elismerően, egyes esetekben hiányosságok megállapítása figyelem felhívásával. 77

78 2.Szociális és Munkaügyi Minisztérium: - Gyámhivatal ellenőrzéséhez kapcsolódóan Megállapítások: pozitívak, elismerőek, egyes szakterületek esetében példa értékű minősítés. 3. Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa: jogsértést, kifogásolni valót nem állapított meg. 4. ÁNTSZ Intézetei: 3 szakmai egység kivételével kifogásolni valót nem talált. (Sárbogárdi lakásotthonok és Székesfehérvár, Kikindai u. 1. sz. alatti felújításra és kiváltásra váró egységek) Éves szinten mintegy 70 külső ellenőrzés volt 2009- ben 78

79 Kiemelt programok 2009. évben  Gyermeknapok, anyák napja,  Gyermekvédelmi napok (támogatók napja, nevelőszülők napja, gyermekek napja, emlékülés, nyílt nap),  Színházlátogatások, múzeumi programok, sportprogramok, kirándulások, táborozások,  Adventi készülődés és vásár,  Műsoros szereplés ünnepi közgyűléseken, tárlatmegnyitókon, települési rendezvényeken 79

80 Pályázatok, támogatások  Fejér Megyei Közgyűlés Szociális Bizottsága 500 e Ft  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere és Civil Alap175 e Ft  Szociális és Munkaügyi Minisztérium és Fm-i Közgyűlés 5,5 millió Ft nevelőszülők képzésére és tárgyi feltételeik javítására  Gyermekétkeztetési Alapítvány nagy mennyiségű tartós élelmiszer 80

81  ALCOA Alapítvány: közösségi tér kialakítása és nev.szülők rekreációja – nem támogatott  Nevelőszülői módszertani pályázat – nem támogatott  Szociális és Munkaügyi Minisztérium és fenntartó kapcsolattartó helyiségek kialakítására, gyermekotthoni szakemberek képzésére – nyertes pályázat, megvalósítás 2010-ben.  Fejér Megyei Esély Alapítvány – társrendező és anyagilag is támogató 81

82  Egyéb támogatók: - pénzintézetek: 3 millió Ft - gazdasági egységek:tejtermék,péksütemény, tisztálkodó szerek - külföldi támogatók: ruhaneműk, berendezési tárgyak, textíliák, játékok, sportszerek - önkéntes segítők: kültéri játékok, tereprendezés, festés, javítás, karbantartás - civil szervezetek: drog-prevenció, bűnmegelőzés 82

83 Célkitűzések 2010. évre  Szakmai munka és az ellátás színvonalának további emelése,  Nevelőszülői hálózat mérsékelt fejlesztése,  Sokszínű szabadidős lehetőség, közösségek fejlesztése,  Terápiás lehetőségek, egyéni és csoportos formában,  Külföldi partnerkapcsolatokkal cseretáborok, tapasztalatcserék (Kolozs megye) 83

84  Hagyományos rendezvények mellett újak szervezése: farsang, tavaszköszöntő jótékonysági bál,  Szakemberek számára képzések, tréningek,  Kiterjedt kapcsolati rendszer további bővítése,  Ingatlanaink állagának megőrzése, szükséges felújítások,karbantartások elvégzése,  Az életterek otthonossá tétele,  Pályázati lehetőségek kihasználása,  Épületkiváltásokra irányuló pályázatokban aktív közreműködés, 84

85  Erdei iskola és csoportos foglalkozások színhelyéül ingatlanszerzés  Bekapcsolódás a települések életébe,  Egészséges életmódra nevelés,  Szökések számának csökkentése,  Tankötelezettség teljesítése. 85

86 Összességében  2009. évben színvonalas és eredményes feladatellátás  A nehézségeken átsegített:  A fenntartói támogatás és törődés,  A szakemberek elkötelezett, odaadó munkavégzése,  Konstruktív, kreatív ötleteink megvalósítása,  Támogatóink különböző támogatásai,  Szervezett működésünk, 86

87  Az ellenőrzést végző szervek jobbító szándékú észrevétele és elismerése  A média érdeklődése, támogatása a nyilvánosság megteremtésében. 87

88 A gyermekek és a szakemberek nevében köszönet a fenntartóknak és minden támogató és együttműködő szervezetnek, hatóságnak, személynek. Deresné Tanárki Mária Igazgató Székesfehérvár, 2010. Február 23. 88


Letölteni ppt "Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár, Erzsébet u. 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések