Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉNEK KRITIKUS SZAKASZAI Takács Tímea BMKT Pándy Kálmán Kórház Gyermekpszichiátriai Részleg.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉNEK KRITIKUS SZAKASZAI Takács Tímea BMKT Pándy Kálmán Kórház Gyermekpszichiátriai Részleg."— Előadás másolata:

1 A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉNEK KRITIKUS SZAKASZAI Takács Tímea BMKT Pándy Kálmán Kórház Gyermekpszichiátriai Részleg

2 A személyiség meghatározása  A személyiség: az egyedi emberi tulajdonságok összessége.  Tartós viselkedés, érzelem, gondolkodás mintázat (egyénre jellemző)  A személyiség a születéskor nem készen kapott struktúra, hanem az egyedfejlődés folyamatában dinamikusan alakuló, változó rendszer.  Fiatal felnőttkorra alakul ki

3  A személyiségfejlődés akkor optimális, ha az egyén fokozatosan képessé válik arra, hogy képességeit és alkotó erejét egyre magasabb szinten, társadalmilag is értékes módon érvényesítse.  Ehhez szükséges:  Megfelelő magatartásformák elsajátítása  Értékrend /család, társadalom, kultúra, vallás/  Önszabályzó funkciók /késleltetés, fr. tolerancia, empátia/

4 A személyiség összetevői  Temperamentum  Identitás  Nemi szerep  Neuropszichológiai fejlődési zavarok – kognitív zavarok (infofeldolgozás, szervezés, visszahívás)  Érzelem  Elhárító mechanizmusok

5 A személyiség alakulása  Öröklés-környezet probléma  A személyiséget meghatározza:  Öröklés /temperamentum/  Környezet /nevelés, szocializáció/  Szélsőséges felfogások: behaviorizmus

6 Öröklődés hatása  Vannak-e öröklött személyiségvonások?  Viselkedés v. magatartás genetika: genetikai tényezők viselkedéses jellemzőkre gyakorolt hatását vizsgálja.  Ikerkutatások MZ, HZ  Adoptáció kutatás  Külön nevelt, egypetéjű ikrek - környezeti hatások vizsgálata

7 Biológiai tényezők  Temperamentum  Kérgi aktivitás  Extraverzió, introverzió  Szenzoros élménykeresés  Hormonok

8 Biológiai tényezők  Temperamentum  Def:  Genetikailag meghatározott  Hatásai már az élet korai szakaszában megnyilvánulnak ( pl. nehezen v. könnyen kezelhető csecsemő)  Összetevői:  Aktivitás: erőteljesség – a személy viselkedésének intenzitása, tempó  Emocionalitás: fiziológiai izgalom gyors és intenzív megemelésére hajlamosít  Szociabilitás: másokkal való együttlétre irányuló hajlam

9 Biológiai és kapcsolati tényezők kölcsönhatásai  Gyermek temperamentuma hatást gyakorol a szülői viselkedésre, kompetencia érzésre  Sokat betegeskedő, nehezen fogant gyermekekhez való túlgondozó szülő viszonyulás

10 Környezet/nevelés hatása  Személyiségfejlődés = szocializáció  Szocializációs technikák /szociális magatartásformák elsajátítása/:  Utánzás  Játék  Identifikáció /azonosulás/  Család (kötődés, nevelési légkör, szülők érzelmi érettsége, saját szülői mintái, szülő reprezentációi, értékrend)  Életesemények (veszteségek, bántalmazás)

11 Fejlődési vonalak Összhangban van-e?  Testi  Lelki (érzelmi)  Intellektuális

12 Fejlődési szakaszolása  Életkor  Szocializációs színtér alapján

13 Fejlődéselméletek  Erikson: pszichoszociális fejlődés  Freud: pszichoszexuális fejlődés  Piaget: kognitív fejlődés  Kohlberg: erkölcsi fejlődés

14 A személyiségfejlődés szakaszai E. Erikson alpján  Ősbizalom v. bizalmatlanság 0-1 év / BIZALOM, OPTIMIZMUS/ / BIZALOM, OPTIMIZMUS/  Autonómia v. szégyen, kétely 1-3 év /ÖNKONTROLL, MEGFELELÉSÉRZÉS/ /ÖNKONTROLL, MEGFELELÉSÉRZÉS/  Kezdeményezés v. bűntudat 3-6 év /TERVEZÉS, MEGVALÓSÍTÁS/  Teljesítmény v. kisebbrendűség 6-10 év /HATÉKONYSÁG ÉRZÉS/  Identitás v. szerepdiffúzió 10-18 év /ÖNMAGÁRÓL ALKOTOTT EGYSÉGES KÉP LÉTREHOZÁSA/  Intimitás v. izoláció  Produktivitás v. stagnálás  Integritás v. kétségbeesés

15 Az egyes szakaszokban megjelenő problémák  Csecsemőkor – érzelmileg, fiziológiásan kielégítetlen gyermek  Kisgyermek kor – űrítési zavarok, beszédfejlődés, dac, gátoltság, autizmus  Óvodás kor – rivalizálás, túlagresszivitás  Latencia – testi panaszok, tanulási zavarok, visszahúzódás, túlmozgékonyság  Serdülőkor – testkép, kortárs kapcsolatok, szabályok elfogadása, önártalmak

16 Kritikus szakaszok a fejlődésben  6-8 hónapos kor – kötődés kezdete  Dackorszak 2-3 év  Iskolába lépés  Kamaszkor

17 6-8 hónap  Ismerős és idegen megkülönböztethető  Szeparációs szorongás megjelenése  Fokozott ragaszkodás az anyához

18 2-3 év  A dac megjelenése normál fejlődési jelenség (2-3 év) – akarati élet fejlődését jelzi  Szélsőséges reakciókat válthat ki:  A gyermek tapasztalatai szerint hatásos módszer – eléri vele azt amit akar - a szülő bizonytalan v. túl engedékeny  Frusztráció (megértik-e a gyerek igényeit?)  Gyermek személyiségtulajdonságai (kontroll igény, makacsság)

19 Mire jó a gyermeknek a dacos viselkedés?  Gyermek határpróbálgatása („meddig mehetek el?”)  Szülő bosszantása (hatásos)  Célelérés (jutalmazott viselkedés)  Játszma (ezáltal is figyelmet kap)

20 6 év  Első alakváltozás  Átpártolás  Új szerep  Feladatok /örömelv – realitáselv/  Felelősség

21 Problémák  Hiperaktivitás  Sikertelenség az alábbi területeken:  intellektuális (tanulási zavarok, részképesség pr)  fizikai  szociális  beilleszkedés

22 Serdülőkori változások Serdülőkori változások  Hormonális és testi változások /testkép érintettsége/  Érzelmi /labilitás, feszültségek, szerelem, rajongás, szorongás, bizonytalanság/  Kognitív /formális gondolkodás, kialakult szabálytudat, autonóm erkölcs, erős kritikai érzék, már nem hisz a felnőttek mindenhatóságában/  Szerep /felnőtt szerepbe való beavatás: érettségi, ballagás, bankett, természeti népeknél: serdülők elkülönítése, fiúk, lányok külön kunyhóban, próbatétételek/  Szociális kapcsolatok /alkalmazkodási problémák, gyakori konfliktusok, kortárscsoport szerepe az önmeghatározásban, összehasonlításban/ Jellemző:  Szerelem és gyász állapota. /A. Freud/  ambivalencia /gy-f, grandiozitás–bizonytalanság az önértékelésben/

23 Serdülőkori válság  Autoritás krízis („harc a külvilággal”)  Pszichoszexuális krízis (változó test elfogadása)  Identitás krízis („harc a belvilággal”)

24 Problémák:  határokkal kapcsolatos /leválás, izoláció, alkohol, drog, önsértés/  szabálytudattal kapcsolatos / iskolai, szülői konfliktusok, disszocialitás/  nemi szerep elfogadásával kapcsolatos /anorexia nervosa/

25 Zavarok a személyiség fejlődésében  Személyiségzavar: A magatartás mélyen gyökerező alkalmazkodási zavara, amely általában serdülőkorban vagy előbb felismerhető és a felnőtt koron is végighúzódik.

26 Személyiségzavar létrejötte  Öröklés – temperamentum  Tanulási ingerek hiánya  Énfejlődés, felettes én fejlődés zavarai

27 Személyiségzavar létrejötte  Korai környezeti hatások:  Hideg érzelmi nevelési légkör (alkohol, érzelmi elutasítás, érzelmi biztonság hiánya)  Deviáns mintával való azonosulás (kriminalitás a családban)  Sűrűn változó gondozási környezet  Állandó kötődési személy hiánya  Empátiát nélkülöző viszonyulás a szülő részéről  Bántalmazás, elhanyagolás

28 Következmények  Személyiség fejlődési zavar  Kapcsolati működésben érzékelhető  Jelei:  Öntörvényű viselkedés  Fokozott agresszió (kegyetlenség), impulzivitás  Empátiára, együttérzésre képtelen  Fokozott önhangsúly (a másik szempontját nem veszi figyelembe)  Önreflektivitás hiányzik  Rugalmatlan megoldások  Szabályok elfogadása probléma (iskola kerülés)  Beilleszkedés hiányos, adaptációs zavar  Előre tervezés hiányzik (önsorsrontás)

29 Személyiségzavar  Felnőttkori diagnózis /16-18 évtől/  Gyermekkori diganosztikában:  Magatartászavar  Viselkedészavar  Alkalmazkodási zavar

30 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉNEK KRITIKUS SZAKASZAI Takács Tímea BMKT Pándy Kálmán Kórház Gyermekpszichiátriai Részleg."

Hasonló előadás


Google Hirdetések