Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Reinkarnáció, mint az Isteni Terv része Miskolczi Gábor, Magyar Teozófiai Társulat www.teozofia.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Reinkarnáció, mint az Isteni Terv része Miskolczi Gábor, Magyar Teozófiai Társulat www.teozofia.hu."— Előadás másolata:

1 A Reinkarnáció, mint az Isteni Terv része Miskolczi Gábor, Magyar Teozófiai Társulat www.teozofia.hu

2  Az Isteni Terv lényege  A fejlődés fokozatai az Emberig  Az emberi fejlődés fő törvényei  A reinkarnáció szükségszerűsége és bizonyítékai  Téveszmék és gyakori kérdések  Az újraszületési ciklus  Egy testetöltés szakaszai  Összefoglalás, olvasnivalók

3  A Teremtő társakra „vágyik”  A megnyilvánult Kozmosz egy Iskolarendszer  Benne és általa egy „Isten-szikra” (Monád) az öntudatlan tökéletességtől eljut cselekvőképes, teremteni tudó tökéletességig.  Az Iskolát és tananyagát is egyetemes törvények alkotják  Fokozatai a létformák, évfolyamai ezek eltérő fejlettségi szintjei  Oktatói maguk a tanulók – emberek és mások  Sok különféle ruhában (test, személyiség) de ugyanaz az ember-tanuló (egyéniség, Én) jár az iskolába

4 4 Az emberit megelőző létformákElérendő fejlettségi szintjük Fizikai szintű tudatosság Sűrűség, keménység, szépség Érzékenység, érzékelés képessége Szépség Érzelmek, gondolatok felfogása, kibocsájtása Szépség Ember (csíra) Egyéniesülés Ásványi csoportlelkek Növényi csoportlelkek Állati csoportlelkek

5 5 Az emberi létforma ? ? Elérendő fejlettségi szint (e láncperiódusban) Isteni képességeink maradéktalan kiteljesítése, az EGYség felismerése, és így: AKARAT -> Mindenhatóság BÖLCSESSÉG -> Mindenhol jelenlét ÉRTELEM-> Mindentudás ? ?

6 Reinkarnáció A fejlődés útja hosszú, sok-sok testet öltésen át vezet el a kitűzött célhoz. 6 Karma Az ok-okozat törvénye. Testet öltéseink hibáival szembesít, így tanulunk ezekből. Dharma Egy testet öltéshez rendelt tanulnivalók (életfeladatok) elsajátítására ösztönző erő. Periodikusság Minden ismétlődik- megnyilvánul, eltűnik, majd a korábbihoz hasonló, de fejlettebb formában újra megnyilvánul.

7  Isteni Igazságosság, az „élet értelme”  Karma + Reinkarnáció = kibírható tempójú fejlődés  Vannak vademberek, és vannak Adeptusok  Vadembertől Adeptus fejlettségig eljutni sok száz (ezer?) testetöltést igényel  Nincsenek „ejtőernyősök”  Reinkarnáció és Evolúció együtt hatnak  Fő nehézségek  Vágytermészet megszelídítése, önzés levetése  Tiszta gondolkodás, absztrakciós készség kifejlesztése, intellektuális gőgtől megszabadulás  A fizikai test (idegrendszer) nem tudja követni a finomabb testek gyors fejlődését

8  Jórészt ‘hozott anyagból’ építkezünk  Lelkiismeret  Tehetség  Fóbiák  Megmagyarázhatatlan vonzódás, ellenszenv (lények, helyzetek, magatartás iránt)  Ösztönös tudás  Koraérett gyermekek, stb.  Regressziós hipnózis és azzal elért gyógyulások – pl. Thorwald Dethlefsen kutatásai  Elmúlt életek emlékei, születési deformitások – Pl. Ian Stevenson kutatásai és könyvei

9  Lélekvándorlás – állati, növényi, ásványi testek felöltése egy emberlét után  Ez –általában- az atomi alkotórészekre igaz lehet, de az emberre (Én-re) NEM.  „A kutyám olyan okos, hogy legközelebb már biztos emberként fog megszületni.”  „Előző életemben biztos kutya voltam.”

10  Újraszülthetnek-e az állatok?  (Állati) csoportlélek  Fokozatos differenciálódás, egyre csökkenő (végül egyetlen) egyedszám,  Nincs erős kapcsolata a magasabb szellemi világgal  Az emberrel való kapcsolat óriási hatás  Az egyéniesülés módjai:  Normál: Értelem, Szeret, Akarat útján  Nemkívánatos: Félelem/gyűlölet, Büszkeség, Uralkodási vágy által  Egész földi pályafutásunkra hatással van!  Nem kell siettetni!

11  „Nekem már csak ez az egy testetöltés van hátra...”  Ha a reinkarnáció igaz, hogy nőhetett sokszorosra a Föld népessége?  A (Földhöz kötődő) emberi lelkek száma sokszorta nagyobb annak mindenkori népességénél  Újraszületések közti idő változó

12 Emberiségünk reinkarnációs ciklusainak hossza és intenzitása Az Egók típusaJelenlegi típus Átlagos hosszúság években Az életek kö- zötti teljes időköz Asztrális életDevachani (mennyországi) élet Alsó mentálisKauzális A Holdlánc alábbi körében gyéniesült emberek 5Előrehaladott egók az Ösvényen (Sokan közülük folyamatosan inkarnálódnak, így esetükben az életek közötti időköz hossza nem kérdés) 1200 – 2000 vagy még több 5 (még yorsabban és öntudatlanul is átsuhanhatnak) 1300 – 1800 (többnyire a legmagasabb szinten) 150 - 200 Az Ösvényhez közelítő Egók: (a) Az Értelem mentén egyéniesültek 12005115050 (b) A Szeretet és az Akarat mentén egyéniesültek 700565050 Művészetekben, tudományokban, vallásokban magas szintet elérő emberek Kb. ugyanaz, mint az előző Hosszabb asztrális és rövidebb kauzális lét, különösen a vallásosak és a művészek esetében 6Magasan kulturált, magasan képzett emberek 600 -100020 - 25600 -1000Éppen csak érinti a tudatot 7Felső középosztály50025475Nincs 2. rendű Hold-emberekPolgárság200 - 30040160 –260 (alsóbb szintek) Nincs Holdi állat-emberekSzakmunkások100 - 2004060 – 160 (alsóbb szintek) Nincs Holdi állatok, 1. osztályBetanított, v. segédmunkások60 - 10040 - 5020 – 25 (legalsó szint) Nincs Holdi állatok, 2. osztálySzenvedélybetegek, munkakerülők40 - 50 Nincs Holdi állatok, 3. osztályAz emberiség legprimitívebb része55Nincs

13  Ha a reinkarnáció igaz, hogy nőhetett sokszorosra a Föld népessége?  A (Földhöz kötődő) emberi lelkek száma sokszorta a mindenkori népességénél  Újraszületések közti idő változó  Más „iskolákból” is érkeznek ide  „Tanulmányaikat” kényszerűen felfüggesztők is vannak (lásd Ítéletnapok)

14 SŰRŰ FIZIKAI TEST ÉTERIKUS (ENERGIA-) TEST ASZTRO-MENTÁLIS TEST KAUZÁLIS TEST EGYÉNISÉG (ÂTMA -- BUDDHI -- MANASZ) MONÁD (AZ ISTENI HÁRMASSÁG TÜKRÖZŐDÉSE) SZEMÉLYISÉG A Z E M B E R F E L É P Í T É S E

15 Az ÉN “Halál” 1 Szenvedélyek 2 Hétköznapi 3 Benyomások 4 Vezeklés 5 Saját világ 6 Művésziség 7 Intellektualitás 1  4. Mennyországok 5  7. Mennyországok Pihenés “Születés” 6*-tól 40 évig n-100-tól 1500* év INKARNÁCIÓ Forma nélküli világ, a halhatatlan Egyéniség, Én lakhelye Formák világa. A Személyiség kiértékeli az elmúlt életet, tanulságokat von le. * Mai, fejlett erkölcsiségű és szellemiségű embernél Asztrális lét. A Személyiség tisztulása, nemesebb késztetésinek kiélése.

16

17  Tervrajz: a Permanens Atomokban  Kb. ugyanazon atomokból épülünk fel, mint korábban  Kb. ott folytatjuk, ahol legutóbb abbahagytuk  Módosító tényezők  Érett karma + szülők génjei  A környezet és az anya hatása a magzati fejlődés alatt  Az építkezést végzők  A permanens atom által aktivizált elementálok az erre rendelt angyalok (gondolatformák?) irányításával  A gyermekkor haladtával egyre inkább maga az Én  A gyermekkor végével már csak az Én

18  A Karma mentális világban kísér minket („lebegő felhő, időnként kisülésekkel”)  Vonzza hozzánk a tanítást szolgáló helyzeteket, lehetőségeket -> “Sors”  Egy „csomag” egy életre van tervezve -> élet hossza  Ha hamarabb elfogy, jöhet pótlás . Ez jutalom, nem büntetés.

19  Karma hatása a fizikai testre  Karma es dharma összefonódik.  Veleszületett rendellenességek  Testi vagy lelki-szellemi korlátozottságok  „Rejtett aknák”, betegségre hajlamok  Feltűnő szépség és rútság  Csak képzett tisztánlátók képesek megmondani, mi karmikus okok következménye, és mi nem az. Vannak balesetek!

20  Általában véve a megszülető dharmájához illeszkedik  A nemváltást a személyiség néha nehéznek éli meg  Transszexualitás  Saját nem iránti szexuális vonzalom  Lelki jegyek: „anyámasszony katonája” fiúk, „kardos menyecskék”  Testi jegyek: karma, dharma, öröklődés... ÉS: saját gondolatok hatása

21 2. szakasz -- az ‘aratás’ A fizikai test teljesen megújul minden 7 éves periódusban; az asztrális és mentális testek rövidebb idő alatt. A csakrák aktiválása:0 -7 évben a gyökér- és a lép-csakra, 7-14 évben a köldök- és a szív-csakra, 14 -21 évben a torok- és a homlok-csakra, a korona-csakra később. ATMIKUS BUDDHIKUS MENTÁLIS ASZTRÁLIS FIZIKAI ÉLETERŐ ELŐKÉSZÜLÉS MEGÚJULÁS VAGY 2. GYERMEKKOR ÉRZELMEK VALLÁS EGYÜTTÉRZÉS VAGY ÉRZELMI RIDEGSÉG ELME TANULÁS SZERETET HÁZASSÁG AKARAT - A LEGNAGYOBB ANYAGI ÉRDEKELTSÉG BAJTÁRSIASSÁG VAGY VÁLÁS BÖLCSESSÉG VAGY BESZŰKÜLT ELME 1. szakasz -- a ‘vetés’ 28 21 14 7 1 35 42 49 56 63 70

22  Az Isteni Terv lényege a teremtő tökéletesség elérése – nem csak a fizikai világban  E fejlődési út fontos szakasza az Ember lét  Az Ember szakasz hatalmas fejlődéséhez sok földi élet kell  Karma, dharma, reinkarnáció együtt hat ránk  A fizikai lét az egész ciklusnak csak kis része

23  Az emberi élet a Természetnek is hatalmas érték, lehetőség!  Elementálok világa -> gondolataink, érzelmeink  Ásványvilág fejlesztése -> táplálék  Növényi létformák -> új lehetőségek  Állatok –> baktériumok, tenyésztés, kedvencek finomodása, esetleg egyéniesülése  Emberekre ”szakosodott” természetszellemek, angyalok -> önkifejezés, tapasztalatszerzés

24  A Teremtő igazságos  Nincs eleve elrendelés, kedvencek és mostohagyerekek  Földi életünket (lényünket és körülményeinket) korábbi működésünk -tettek ÉS gondolatok- és dharmánk-hoz szükséges lehetőségek együtt adják

25 Ma a világ működésének egy fontos részletéről alaptudás birtokába kerültek Éljenek vele, Éljenek jól vele!

26  Annie Besant: Reinkarnáció – Az újraszületés törvénye (MTT kiadás, le is tölthető az MTT web oldalról)  John Algeo: Bevezetés az Ősi Bölcsességbe (letölthető az MTT web oldalról)  A. E. Powell: A kauzális test és az Én (MTT kiadás, le is tölthető az MTT weboldalról)  Thorwald Dethlefsen: Az újjászületés élménye (Magyar Könyvklub, 2002.)  Ian Stevenson: Where Reincarnation and Biology Intersects (Praeger Publishers, 1997)  Ian Stevenson: Phobias in children who claim to remember previous lives. (Journal of Scientific Exploration. Vol. 4, No. 2, pp. 243-254, 1990 http://www.scientificexploration.org/journal/jse_04_2_stevenson.pdf ) http://www.scientificexploration.org/journal/jse_04_2_stevenson.pdf

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Reinkarnáció, mint az Isteni Terv része Miskolczi Gábor, Magyar Teozófiai Társulat www.teozofia.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések