Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KAUZÁLIS TEST CSOPORTLELKEK, EGYÉNIESÜLÉS, AZ EMBERI LÉLEK SZÜLETÉSE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KAUZÁLIS TEST CSOPORTLELKEK, EGYÉNIESÜLÉS, AZ EMBERI LÉLEK SZÜLETÉSE."— Előadás másolata:

1 A KAUZÁLIS TEST CSOPORTLELKEK, EGYÉNIESÜLÉS, AZ EMBERI LÉLEK SZÜLETÉSE

2 EGYETEMES - ATMIKUS INTUÍCIÓ - BUDDHIKUS MENTÁLIS ÁSVÁNYNÖVÉNYEMBERÁLLATSPIRITUÁLIS FIZIKAI ÉRZELMI - ASZTRÁLIS A TUDAT KIBONTAKOZÁSA

3 ADI ADI (ISTENI) VILÁG ANUPADAKA ANUPADAKA (MONÁDI) VILÁG ATMIKUS ATMIKUS (NIRVÁNI) VILÁG BUDDHIKUS BUDDHIKUS VILÁG MENTÁLIS MENTÁLIS VILÁG ASZTRÁLIS ASZTRÁLIS VILÁG FIZIKAI FIZIKAI VILÁG ELSŐ (AKARAT) MÁSODIK (BÖLCSESSÉG) HARMADIK (TEVÉKENYSÉG) NAP - LOGOSZ ELSŐ KIÁRADÁS A HÁROM TEREMTŐ KIÁRADÁS

4 SŰRŰ FIZIKAI TEST ÉTERIKUS (ENERGIA-) TEST ASZTRO-MENTÁLIS TEST KAUZÁLIS TEST EGYÉNISÉG EGYÉNISÉG (ÂTMA -- BUDDHI -- MANASZ) MONÁD (A HÁRMASSÁG TÜKRÖZŐDÉSE) SZEMÉLYISÉG A Z E M B E R F E L É P Í T É S E

5 A MONÁD ÉS ATOMJAI

6 A HÉT ELSŐDLEGES CSOPORTLÉLEK

7 A csoportlélek általában Sugarukat megtartják teljes fejlődésük során, soha nem keverednek. Először a mentális síkon lehet látni. A második élethullám hét fő áramában lebegnek. Alsó hármasságok hármas burka: ment. elem. essz. + asztr. essz. + fizikai atomikus anyag. Átmeneti állapot az emberi teljes elkülönülésig. Vödör víz hasonlat. Magzati élet hasonlat. Osztódás: hártyaszerű fal megjelenése, megerősödése. Egyes utalások szerint az ásvány- növény- és állatvilág fejlődése a Föld fejlődéséhez tartozik, nem pedig a monádokéhoz.

8 OKKULT TÖRZS- FEJLŐDÉS

9 Egy ásványi csoportlélek - Három rétegű fal. - A burkon belüli AH-ok nem merülnek be. - A éppen megsemmisül és húzódik vissza. - A fizikai tudat ébredésének tere. - Kívülről jövő hatások felismerése. - Én – nem én – fizikai szinten. - Kémiai affinitás, élénk cserebomlás, gyenge rezdülés az asztrális atomban a heves fizikai rezgések eredményeként.

10 Ásványok az egyes sugarakon

11 Egy növényi csoportlélek - Kétrétegű fal, a fizikai falat magába olvasztotta, éterikus teste megerősítésére. -Tevékenysége áttevődik az asztrális síkra. -A dévák vezetik a permanens atomokat egyik növényi formától a másikig, így szereznek tapasztalatokat. -Az asztrális p. atomban egyre nagyobb aktivitás, anyagot von magához. -Hosszú életű növénynél halvány rezdülések a mentális egységben. -Általában minden AH. végül hosszú életű tapasztalatokon megy végig, hogy ezt megtapasztalhassa, de van, amikor ez áttevődik az állati létbe.

12 Egy állati csoportlélek -Már csak egy rétegű burok. -Tevékenységének színtere az a. mentális. -A dévák vezetik az AH-t az állati formákba. -A permanens atomok sokkal változatosabb rezgéseket fognak fel, így sokkal gyorsabb elkülönülés. - Ezért a csoportlélekhez tartozó AH-ok száma gyorsan csökken.

13 Egy állati csoportlélek osztódása

14 Egyetlen alsó hármasságot tartalmazó állati csoportlélek -Az egyéniesülést közvetlenül megelőző lépés. -Sok jelenlegi háziállat érte el ezt a szintet. -Hasonlat: a méhen belüli magzat utolsó két hónapja. -Okkult figyelmeztetés: ne túlozzuk el az állatok szeretetét, mert az „koraszüléshez” vezethet. -Az állatoknak akkorra kell elérni az egyéniesülést, amikor az embernek a Mester szintjét. - Csak bizonyos fajoknál, minden sugáron. -Méhek, hangyák világa. - Az állati csoportlélek létszáma.

15 Az egyéniesülés -Analógia: eljött a születés ideje. (1) Eddig kommunikáció a sutratmán keresztül. (2) A sutratma kiszélesedik, a monádból jövő sugár felizzik, tölcsér alakot vesz fel. (3) A felső p. atomok között az áramlás megnövekszik. (4) A manaszi p. atom felébred, rezgéseket küld ki, manaszi anyagot vonz magához és egy forgó örvény alakul ki. Örvény jön létre a mentális e-t körülvevő felhőszerű anyagban.

16 A kauzális test kialakulása (5) A csoportlélek fala szétszakad, és a felső örvény magába rántja. Ott szétoszlik, beleolvad a 3. m. alsík anyagába. (6) Amikor az örvény lecsillapodik, finom, hártyaszerű burok alakul ki, ami a kauzális test. Keleten használt hasonlat: forgó víztölcsér. Itt a folyamatot az alsó törekvés indítja be. Az Első Aspektus (Monád) harmadik kiáradása, ami semmi közbenső anyagba nem burkolózik be. • 16 millió éve „az ajtó bezárult”. • A 3. KÁ. leszáll a buddhikus világig, ott várakozik, az állati léleknek kell „felugrania”. • A 3. KÁ. mindenkihez egyénileg érkezik. • A kauzális test az ősi mitológiában tölcsér vagy serleg  Szent Grál, az Isteni Élet bora ömlik bele. • A felső hármasság eszközöket kapott, a továbbiakban a fejlődés az alsó eszközök birtokba vétele. • Egyéniesülés után nem tud visszaesni az állatvilágba. • Az emberi létezés 3 fontos állomása: 1. Egyéniesülés 2. Az első Beavatás 3.Az adeptusi szint elérése. Az egyéniesülés célja: egy erős egyéni központ kialakulása, amelyen keresztül a Logosz ereje szétáradhat. (ÖNZÉS)

17 Az egyéniesülés módjai Az AH és az FH között háromféle első kapcsolat lehetséges: (1) Az alsó és felső elme között (2) Az asztrális test és a buddhi között (3) A fizikai test és az âtmâ között. (1) Egyéniesülés az értelmen keresztül A gazda értelmi természetű tevékenységet folytat, akkor az állat mentális testét serkenti, az állat megpróbálja megérteni gazdáját. (2) Egyéniesülés az érzelmen keresztül A gazda érzelmi beállítottságú, az állat az asztrális testén keresztül fejlődik, az elszakadás a csoportlélektől szeretet-kitöréskor. (3) Egyéniesülés az akaraton keresztül A gazda spirituális ember, az állat erős vonzalmat és csodálatot fejleszt ki, a benne levő akarat kap ösztönzést, ami a fizikai testben rendkívüli aktivitást okoz, elszántság, hogy gazdája szolgálatában mindent elérjen, amire képes. (2) és (3) esetén azonnali összeköttetés, (1)-nél fokozatos. (1)-nél az életek közötti idő 1200 év, (2) és (3) esetén 700 év. Különböző fajtájú erőket hoznak létre, utóbbiak intenzívebben élik a devachant, gyorsabban dolgozzák fel életüket.

18 Az egyéniesülés abnormális módjai (1) Büszkeség, hiúság, gőg mentén egyéniesülők Büszkeség értelmi előrehaladásukra, állattársaikkal szembeni fölény fitoktatása. Ez serkenti az erőfeszítésre. Narancsszínű kauzális test. (2) Félelem mentén egyéniesülők Olyan állatok, amelyekkel az emberek kegyetlenül bántak, ravaszságot fejlesztenek ki, hogy megértsék és elkerüljék a kegyetlenséget. (3) Az előbbi változata: a gyűlölet mentén egyéniesülők A kegyetlenség bennük kegyetlenséget szül  pokolian kegyetlen bennszülöttek, inkvizítorok, népirtók, kéjgyilkosok. (4) A másokon való uralkodás vágya mentén egyéniesülők A csorda vezérbikája. Szintén kegyetlen, öröme telik benne, mert mások kínzása a fölöttük levő hatalmat jelenti számára. Hatalom-rettegés csoport. Az ember helytelen viselkedésének eredménye  karmikus következmények!

19 Az egyéniesülés fokozatai Attól függ, hogy az állat milyen fejlettségi szinten egyéniesül. 1. „Vonalas” kauzális test A kóborkutya szintje. A kauzális test teljesen hiányzik. A monád a személyiség felett lebeg, amivel csak a nirvánai anyag szálai kötik össze. A Földlánc első körétől kezdve fejlődnek emberként. A „holdi állatemberek” szintje. (1000 tagú csoportlélek) 2. „Kosárfonatú” kauzális test A háziállatok köztes típusa, a házőrző kutya szintje. A „második osztályú holdi emberek” szintje. Nincs kifejlett kauzális test, de a váza már megvan. (100 tagú csoportlélek) 3. Teljes kauzális test Az értelmes és szeretetre képes házikedvenc kutya, macska szintje, az „első osztályú holdi ember” szintje. (10-20 tagú csoportlélek) Az elvégzendő valódi munka mennyisége egy adott fejlettségi szint eléréséhez mindig ugyanannyi, de egyes esetekben több jut az egyik birodalomra, és kevesebb a másikra.

20 Szabari János, jszabari@mol.hu, 30/9254-936 www.teozofia.hu; www.sziddhartha.hujszabari@mol.huwww.teozofia.hu


Letölteni ppt "A KAUZÁLIS TEST CSOPORTLELKEK, EGYÉNIESÜLÉS, AZ EMBERI LÉLEK SZÜLETÉSE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések