Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi dolgunk a világon? küzdeni, És tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen… Vörösmarty M.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi dolgunk a világon? küzdeni, És tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen… Vörösmarty M."— Előadás másolata:

1

2 Mi dolgunk a világon? küzdeni, És tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen… Vörösmarty M. : Gondolatok a könyvtárban

3 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE Ahogy a teozófia tanítja Miskolczi Gábor, Magyar Teozófiai Társulat www.teozofia.hu

4 Miről lesz szó? • Az emberi fejlődés alapkérdései • Előző létformák és az emberi lény ‘születése’ • Az Ember által elérendő cél • A fejlődés módja és a jelenkorig bejárt út • A tökéletes Ember • Túl az Emberen AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE4

5 Mi az, hogy „ember” EMBER az a lény, amelyben • A legmagasabb rendű szellemet és • A legdurvább, legsűrűbb anyagot Egységbe foglalja az ÉRTELEM – • bárhol is jelenjen meg az Univerzumban. AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE5

6 Mi a létezés értelme? Mi is az élet értelme a legtöbb ember számára? „Hogy elérjek valamit” „Hogy az utókor megőrizze nevem” „Hogy boldog legyek” „Hogy üdvözüljek” … AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE6 És a többi létforma számára…?

7 Mi a létezés értelme? Kell, hogy legyen a létezésnek valami általánosabb, minden teremtmény számára érvényes célja… AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE7 Minden létforma az Élet kifejeződése, különbség csak tudatossági szintjében van. MINDEN ami van: ÉLET, TUDAT! És minden létező célja eme Élet rejtett képességeinek kiteljesítése, a TÖKÉLETESSÉGRE törekvés.

8 Az út e tökéletesség felé • Evolúció, de a darwini tanokon túl, mert – Minden létforma a benne kibontakozó Élet eszköze – A forma azért fejlődik, hogy jobb kifejező eszköze legyen ennek Életnek – A fejlettebb forma jobb fejlődési lehetőséget ad az Életnek, – A fejlettebbé vált Élet így még fejlettebb formát igényel – a forma és az Élet kölcsönhatása az evolúció hajtóereje – Ha egy formára már ‘nincs igénylő’, az eltűnik (kihalás) AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE8

9 A fejlődés fokozatai AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE9 Az emberit megelőző létformákElérendő fejlettségi szintjük Fizikai szintű tudatosság Sűrűség, keménység, szépség Érzékenység, érzékelés képessége Szépség Érzelmek, gondolatok felfogása, kibocsájtása Szépség Ember (csíra) Egyéniesülés Ásványi csoportlelkek Növényi csoportlelkek Állati csoportlelkek

10 A fejlődés fokozatai AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE10 Az emberi létforma ? ? Elérendő fejlettségi szint (e láncperiódusban) Isteni képességeink maradéktalan kiteljesítése, az EGYség felismerése, és így: AKARAT -> Mindenhatóság BÖLCSESSÉG -> Mindenhol jelenlét ÉRTELEM-> Mindentudás ? ?

11 Az emberi fejlődés alapvető törvényei Reinkarnáció A fejlődés útja hosszú, sok-sok testet öltésen át vezet el a kitűzött célhoz. AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE11 Karma Az ok-okozat törvénye. Testet öltéseink hibáival szembesít, így tanulunk ezekből. Dharma Egy testet öltéshez rendelt tanulnivalók (életfeladatok) elsajátítására ösztönző erő. Periodikusság Minden ismétlődik- megnyilvánul, eltűnik, majd a korábbihoz hasonló, de fejlettebb formában újra megnyilvánul.

12 Az ember fejlődési útja – a séma • Minden Fejlődési Rendszerben 7 lánc(periódus) • Minden láncban 7 kör • Minden körben 7 bolygó(periódus) • Minden bolygóperiódusban 7 gyökérfaj, a fejlődő emberi faj fő „verziói” • Minden gyökérfajban 7 alfaj, a „verziók” fő jellemzőit teljesítik ki • Minden alfajban 7 „nemzet” • Minden „nemzetben” … • A gyökér- és alfajok egymást követik, egymásra épülnek, ám nagy időbeni átfedéssel AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE12

13 Az ember fejlődési útja – a séma • Mindegyik alfajban sokszor öltünk testet • A fejlődéssel lépést tartani nem tudók kibuknak • A bukottak egy későbbi rendszerben a fejlődés élenjárói lesznek. -------- • Minden gyökérfajnak megvan a maga „kontinense” • Egy gyökérfaj életciklusa vége felé a Föld felszínét természeti katasztrófák egészen átformálják (Lemúria, Atlantisz). AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE13

14 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban • Első gyökérfaj – Föld: nincs szilárd felszín, több ezer/száz fokos hőség – Kontinens: „Elpusztíthatatlan Szent Föld” – Ember(kezdemény, ~150M->? év) : • Éterikus testű titáni méretű, emberszerű „árny”, (ön)tudat nélkül • Nincs halál, de kevés a kapcsolat a külvilággal. • Nem nélküli, osztódásos szaporodás • Külvilág felé: hallás, tapintás, látás, ízlelés, szaglás, ?6., ?7. • Célkitűzés: kapcsolat teremtése a fizikai világgal, a test sűrűbbé tétele. AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE14

15 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban • Második (hiperboreai) gyökérfaj (~120M->? év) 1. – Föld: képlékeny, hűlő felszín, néhol a víz forráspontja alatti hőmérséklet. Idővel sokfelé növényzet, primitív állatok, kb. trópusi klíma (de nagyon más környezeti viszonyok!) – Kontinens: Hiperborea (maradványa pl. Grönland) AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE15

16 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban • Második (hiperboreai) gyökérfaj (~120M->? év) 2. – Ember(kezdemény): • Még mindig óriási, de kisebb mint elődje, ami köré sűrűbb burkot von-> „Pudingzacskók”. Határozatlan, de már részben sűrű anyagú forma, végtagok kezdeményei, aranysárga szín. • Androgün, bimbózással szaporodás,halál • Külvilág felé: hallás, tapintás, látás, ízlelés, szaglás, ?6., ?7., • Hangadás kezdete • Célkitűzés: erősödő kapcsolatteremtés a földi világgal, a test sűrűbbé tétele. • Emlős állatfajok őse. AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE16

17 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban • Harmadik (lemúriai) gyökérfaj (~30M -> 4.2M év) 1. – Föld: szilárd felszín, erős vulkáni tevékenység, gazdag növény és állatvilág (még mindig nagyon más viszonyok). A Nagy Klímaváltozás bekövetkezése. – Kontinens: Lemúria (ma Ausztrália, Madagaszkár, Húsvét szk.) AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE17

18 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban • Harmadik (lemúriai) gyökérfaj (~30M -> 4.2M év) 2. – Ember: • Gorillaszerű, 7-8m-es óriások (küklopsz), zselés-> porcos -> 5. alfajra merev csontozatú test, felegyenesedve járás • Barnás/kékesfekete -kékesszürke bőr, „tojásfej”, „kolbászhomlok” • ‘izzadással’ -> tojással szaporodás-> nemek szétválása, mai szaporodási mód (~11M évvel ezelőttre) • Külvilág felé: hallás, tapintás, látás, ízlelés, szaglás, ?6., ?7. • Beszéd kezdetei • Célkitűzés: fizikai test sűrítése, az öntudatos elme • Első városok, a művészetek kezdetei. AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE18

19 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE19

20 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE20

21 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE21 Harmadik gyökérfaj – „tojásfej” és „kolbászhomlok” (a Húsvét Szigetek szobrai) http://mysteriousplaces.com/Easter_Island/html/sites.html Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban

22 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE22 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban • Negyedik (atlantiszi) gyökérfaj (~5M -> napjainkig) 1. – Föld: maihoz hasonló környezeti viszonyok (eljegesedésekkel) – Kontinens: Atlantisz (maradványa: pl. Azori szk.)

23 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE23 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban • Negyedik (atlantiszi) gyökérfaj (~5M -> napjainkig) 2. – Ember: • 3-4m óriásokból -> mai testméret és arányok, szaporodás • Fekete -> vörös -> sárgás bőr • Külvilág felé: hallás, tapintás, látás, ízlelés, szaglás, ?6., ?7. • Nyelvek és írás megjelenése -> vallás, művészetek, (kísérleti, gyakorlatias) tudomány, anyagi jólét • Célkitűzés: idegrendszer, érzék/érzelemvilág fejesztése -> – Pszichikus képességek kiteljesedése, önző felhasználása, boszorkányság+pusztító háborúk -> – Atlantiszi katasztrófák, egész kultúra eltörlése, okkult tudás elvesztése

24

25

26

27

28 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE28 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban • Ötödik (árja) gyökérfaj (~80e -> napjaink) 1. – Föld: kb. a mostani környezeti viszonyok – Kontinens: Az I.e. 75 027 és 9564 katasztrófák óta nem volt jelentős változás.

29 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE29 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban • Ötödik (árja) gyökérfaj (~80e -> napjaink) 2. – Ember: • mai testméret,arányok, szaporodás • Világosbarna/fehér bőr • Külvilág felé: hallás, tapintás, látás, ízlelés, szaglás, ?6., ?7., • Analitikus gondolkodás, filozófia -> vallás, művészetek, elméleti tudomány, anyagi jólét és nyomor kontrasztja • Célkitűzés: elme fejlesztése-> a különbözőség hangsúlyozása -> a tudomány csoportcélokra felhasználása • Ókori birodalmak -> … -> ENSZ, emberi jogok -> EU és NATO -> globalizáció -> … • Társadalmi és átfogó közösségtudat kezdetei

30 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE30 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban • Ötödik (árja) gyökérfaj (~80e -> napjaink) 3. – 5. gyökérfaj alfajai: • Hindu, Arab, Iráni Kelta, Teuton, 6., 7. • Vagyis most még csak az 5. alfajnál („5.5 ember verzió”) tartunk… • Az 5. alfaj gyengeségei: különbözőségek túlhangsúlyozása, túlzott versengés, győzni akarás, az elme mindenhatóságának hite. • Az ebből fakadó pusztítást a 6. alfaj hivatott megfékezni.

31 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE31 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban • Ötödik (árja) gyökérfaj (~80e -> napjaink) 4. – 6. (még névtelen) alfaja -> most van születőben • Nincs egyértelmű külsődleges jegyük (arckifejezés, tekintet?) • Egységtudat, az azonosság hangsúlyozása a különbségek helyett. – Fejlett, de érzékeny idegrendszer-> harmonikus, szeretetteljes környezet igénye. – A hatalom és erő jele a gyengédség – Erősebb pszichikus képességek – („6. érzék”,érzelmeket éber tudatállapotban is felfogni) – 5. alfaj értelme + negyedik fejlett érzelemvilága+ pszichikus

32 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE32 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban • Ötödik (árja) gyökérfaj 5. – 7. (még névtelen) alfaja -> több ezer év múlva (?) – Csak következtetéseink vannak: • Mainál sokkal fejlettebb intellektus és a 6. alfajénál erősebb pszichikus képességek • Az intuíció kifejlődésének kezdetei • A jelenlegi szárazföldi eloszlás felbomlása, a 6. gyökérfaj „kontinensének”kialakulása.

33 • Hatodik gyökérfaj (több ezer év múlva?) 1. – Csak következtetések vannak: • Föld: Lassan erősödő radioaktivitás • Kontinens: Európa és É-Amerika keleti része lesüllyed, a keleti Csendes óceánból új földrész emelkedik ki. AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE33 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban

34 • Hatodik gyökérfaj (több ezer év múlva?) 2. – Ember: – Mai testméretek, de kifinomult, „éteri” szépségű fizikai test. – Külvilág felé: hallás, tapintás, látás, ízlelés, szaglás, elme, ?7., – Célkitűzés: Érzelmek, gondolatok érzékelésének (asztro- mentális világ) kifejlesztése -> – közeli kapcsolat az „angyalok” rendjével, átalakuló vallás – ERŐ és ÖSZTÖN helyett az Egységtudat uralma -> alapjaiban más, egységesebb emberi társadalom. AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE34 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban

35 • Hetedik gyökérfaj (n*10-100e év múlva?) 1. – Csak következtetések – Föld: Lassan növekvő radioaktivitás, nehéz elemek bomlása, bolygó periódus vége felé haladva a Föld fokozatos “álomba merülése” – Kontinens: ? AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE35 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban

36 • Hetedik gyökérfaj (n*10-100e év múlva?) 2. – Ember: – Ritkuló, éteribbé váló fizikai test, – Külvilág felé: hallás, tapintás, látás, ízlelés, szaglás, elme, intuíció – Célkitűzés: Az anyagi valóság fokozódó uralása mellett az intuíció kiteljesítése -> kapcsolatfelvétel a szellem („istenek”) világával. AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE36 Az ember fejlődése – e bolygóperiódusban

37 Jövőbeni világok • E földi bolygóperiódus végével még messze a cél • Még további 3 fejlődési kör (sok száz millió év) áll előttünk – itt a Földön, és más bolygókon. – Minden bolygón 7*7 gyökér- és alfajjal, a maitól nagyon eltérő viszonyokkal… – A láncperiódus végére a Hold felbomlik, Föld halott bolygó lesz. AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE37

38 Jövőbeni világok • E földi bolygóperiódus végével még messze a cél – A következő láncperiódusban új bolygó épül a Föld közelében, melynek a Föld maradványa lesz a holdja, és minden újra kezdődik… – DE: már egy másik (a mostani állatvilágból előrelépő) emberiségnek, és a mostaninál is magasabb cél eléréséért. – E láncperiódus várt összesített „eredménye” (~60Mrd emberé) • 20% Adeptus – „egyetemi diplomások”, egykor hitt “istenek” • 20% Arhát – „főiskolai diplomások” • 20% beavatott– „érettségizettek, 1-2. évesek” (pl. Pál apostol, Pithagorasz) • 40% “bukott” - ők lesznek a köv. láncperiódus vezetői, első „diplomásai” AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE38

39 Túl az emberen: adeptus – a tökéletes ember • Többé nincs szüksége testeire – de képes újra létrehozni azokat, ha akarja • Hét úton indulhat tovább: – 1. Nirvána, majd valamely jövőbeni világ Avatárja – 2. „Spirituális lét szakasza” – 3. Nirmanakaya lét – „védőfal, mely megóvja a világot a még nagyobb szenvedésektől” – 4. A Föld Okkult Hierarchiájának tagja – 5. Szerep a következő Lánc építésében („világ építésze”) – 6. Átléphet az angyali fejlődés vonalára – 7. A Nap Logosz „törzskarába” léphet AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE39

40 A 4. adeptusi út: Okkult Hierarchia • Feladata: a földi élet kiteljesítése • Ennek tagjai a Mesterek is – „A Mesternek foglakoznia kell a fejlődés valamennyi szintjével és formájával, nem csak az emberiséggel, hanem az angyalok nagy birodalmával, a természetszellemek különböző osztályaival, az állatokkal, a növényekkel, az ásványokkal, az elementálok birodalmaival és sok mással, amikről az emberiség eddig még semmit nem hallott.” (A.E. Powell, A Kauális test és az Én, XXXIV. fejezet) AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE40

41 Összefoglalás • Az élet értelme a tökéletesség, az „isteni” szint elérése • A fejlődés szellem és anyag kölcsönhatása, a szellem céljaiért • Az emberi fejlődés fő törvényei: Reinkarnáció, Karma, Dharma, Periódikusság • Minden ember (t.i. szellem) évmilliárdok alatt végigjárt minden alacsonyabb létformát • Emberi fejl. = 7 kör*7 bolygó*7 gyökérfaj*7 alfaj ( >2401+ test) • Az ember elé e láncon kitűzött cél : az adeptusi fejlettség • Az Adeptus már túllép az „emberi” fejlettségen-> nekünk felfoghatatlan távlatok és lehetőségek. • Adeptusok már ma is vannak… AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE41

42 42 És az Adeptuson túl?

43 43

44 És az Adeptuson túl? 44

45 És az Adeptuson túl? 45

46 És az Adeptuson túl? 46

47 És az Adeptuson túl? 47

48 És az Adeptuson túl? 48

49

50 Karod erős - szived emelkedett: Végetlen a tér, mely munkára hív, S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd Szünetlenül, mely visszaint s emel, CSAK AZT KÖVESD. Madách I.: Az Ember Tragédiája

51 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE51 Köszönöm a figyelmet! Kérdések…

52 Fő források • A.E. Powell: Az Élet fejlődése a Naprendszerben • H.P. Blavatsky: Titkos Tanítás AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE52

53 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE53 Függelék: A Föld Lánc hét bolygója

54 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE54 Függelék: A Bolygók, anyagféleségei és viszonyuk

55 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE55 Függelék: A Föld Lánc hét köre

56 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE56 Függelék: A Föld Fejlődési Rendszer hét lánca

57 AZ EMBERI FEJLŐDÉS ISTENI TERVE57 Függelék: A Naprendszer tíz lánca


Letölteni ppt "Mi dolgunk a világon? küzdeni, És tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen… Vörösmarty M."

Hasonló előadás


Google Hirdetések