Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pki könyvvizsgáló iroda

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pki könyvvizsgáló iroda"— Előadás másolata:

1 Pki könyvvizsgáló iroda
Konzultáció 2013

2 Kétféle közgazdász van: az egyik nem képes megjósolni a kamatlábak változásait, a másik meg nem tudja, hogy nem képes megjósolni a kamatlábak változásait.

3 2013 évközi változás (SZJA)
- Béren kívüli juttatások bővülése - Kamat: 16% szja és 6% eho augusztus 1-től - Kötvény, befektetési jegy kamatára nem választható az „ellenőrzött tőkepiaci ügylet” szabálya augusztus 1-től - adómentes a személyszállítási szociálpolitikai utazási kedvezmény - pénzintézeti kölcsön elengedése: könnyebb feltételekkel adómentes - Stabilitási Megtakarítási Számla bevezetése

4 Januári bér elszámolása
A január hónapban kifizetett, munkaviszonyból származó jövedelmet akkor kell az előző évben megszerezettnek tekinteni, ha azt január 10-éig kifizetik.

5 Ingatlan-bérbeadás Nem minősül költségnek az ingatlan-bérbeadásból származó 1 millió forintot meghaladó adóévi jövedelem esetén fizetendő 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás.

6 Családi járulékkedvezmény érvényesítésére

7 Visszaváltható utalványok
A számítógép-használati utalványok kapcsán megszűnhetnek a visszaélések, miután az átváltható utalványok adómentességét a törvény már nem biztosítja.

8 Önkéntes pénztári kedvezmény
Az önkéntes kölcsönös pénztárba történő befizetésekre tekintettel a személyi jövedelemadóból összesen jóváírható összeg ,-Ft-ról ,-Ft-ra emelkedett 2014-től. Az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági, valamint a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapján igénybe vehető kedvezmény értéke együttesen maximálisan ,-Ft lett.

9 Értékpapír juttatási program
Az elismert program átnevezésre került, 2014-től „munkavállalói értékpapír-juttatási programként” fut a törvényben. A törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba a rendelkezés, amely szerint a munkavállalói értékpapír-juttatási program jóváhagyását nem kell kérelmezni és bejelenteni az adóhatóságnál, jelentősen csökkentve ezzel a program szervezőjének, illetve a hatóságnak az adminisztrációs terheit. Más elemeiben a szabályozás lényegében változatlan marad.

10 Sportbelépők adómentessége
2014. január 1-jétől nem csak sportrendezvény-szervezők adhatnak összeghatártól függetlenül adómentesen belépőt vagy bérletet sportrendezvényekre , hanem bármely kifizető (eddig 50 ezer Ft volt az adómentes értékhatár kifizető esetében.)

11 2014. január 1-jétől azon nem pénzben kapott kamatjövedelmek (pl
2014. január 1-jétől azon nem pénzben kapott kamatjövedelmek (pl. a nyereménybetétkönyvek után kisorsolt tárgynyeremények, illetve az értékpapír formájában juttatott kamatjövedelem) esetében, amelyeket 6% egészségügyi hozzájárulás és 16% személyi jövedelemadó is terhel, az adóalap számításakor alkalmazandó 1,19-szeres szorzó 1,28-szorosra változott.

12 2014-től a munkáltató nemcsak közvetlenül a lakásvásárláshoz adhat adómentes munkáltatói lakáscélú támogatást, hanem a munkavállaló banki, vagy korábbi munkáltatóval szemben fennálló hitelének törlesztéséhez is.

13 Illeték Illetékmentességek:
- az osztalékra vonatkozó követelés elengedése - a csődegyezség keretében, valamint a felszámolási eljárásban követelés elengedése - házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés - az ajándékozó házastársa által megszerzett ajándék, a házastársak közötti vagyonátruházás - a házastársi vagyonközösség megszüntetése.

14 Megszűnik az illetékmentesség, ha a vagyonszerzőnek (nyilatkozata szerint) olyan külföldi államban van székhelye (vagy illetősége), ahol a jogszabály által meghatározott, illetve az effektív társasági adókulcs mértéke nem éri el a 10%-ot.

15 Vagyoni betét megszerzése
2014. január 1-től csak meghatározott főtevékenységet (pl. ingatlan-bérbeadás, épületépítés) végző társaságokban történő vagyonszerzésre vonatkozó mentesség megszűnik.

16 Az adókötelezettség megállapítása csoportos biztosítás esetén
Példa: Egy gazdálkodó a saját munkavállalóira (100 fő fizikai munkás és 10 fő menedzsment) csoportos egészségbiztosítást köt. Az egészségbiztosítás havonta fizetett díja 1 millió forint. Az egészségbiztosítás alapján a fizikai munkások járóbeteg-ellátásra, a menedzsment tagjai ezen túlmenően fekvőbeteg-ellátásra is jogosultak. A gazdálkodó által havonta fizetett 1 millió forint biztosítási díj megoszlása a munkások és a menedzsment tagjai között: 600 ezer forint a munkások után, 400 ezer forint a menedzsment tagjai után.

17 A biztosítási díj adómentes és adóköteles részének meghatározása 2013-ban
1 millió forint/110 alkalmazott=9 091 Ft/fő/hó Tekintettel arra, hogy a havonta fizetett biztosítási díj egy főre biztosítottra jutó összege nem haladja meg a minimálbér 30 százalékát (2013-ban forintot), ezért a biztosítási díj egésze adómentes.

18 Az adókötelezettség meghatározása 2014-ben
Tekintettel arra, hogy a fizikai munkások és a menedzsment tagjai különböző színvonalú biztosítási szolgáltatásra jogosultak, ezért az alkalmazottakból 2014-ben két biztosítotti csoportot kell képezni: 1. az egy hónapra jutó biztosítási díj a fizikai munkások esetében: 600 ezer forint/100 fő = 6000Ft/fő/hó 2. az egy hónapra jutó biztosítási díj a menedzsment tagjai esetében: 400 ezer forint/10fő = Ft/fő/hó A fizikai munkások esetében 2014-ben változatlanul adómentes (2014-ben a minimál bér 30%-a Ft). A menedzsment tagjai esetében ugyanakkor a biztosítási díjnak lesz adóköteles része. Az adóköteles rész utáni adófizetési kötelezettség a gazdálkodót terheli (a példa szerinti havi díjfizetési gyakoriságú szerződés esetében havonta).

19 K+F adóalap-kedvezmény
Társasági adó K+F adóalap-kedvezmény A K+F tevékenységet külön társaságba kiszervező cégek számára jelent jelentős kedvezményt 2014-től, hogy a cégcsoport tevékenységi körébe tartozó és a társasági adóalapban elszámolható K+F költségek kedvezményét a jövőben nem csak a K+F tevékenységet közvetlenül ellátó adózó, hanem helyette (részben vagy egészben) akár annak kapcsolt vállalkozásai is igénybe vehetnék.

20 Beruházási adókedvezmény
- Tárgyi eszköz beruházáshoz felvett hitel esetén az adóévben fizetett kamat 60%-áig lesz adókedvezmény érvényesíthető a december 31-ét követően megkötött hitelszerződések esetén. január 1-től az új beruházáshoz kapcsolódó adóalap-csökkentő tétel a szoftvertermékek felhasználási jogára is kiterjed.

21 Látványcsapatsport kedvezmény
2014-től választási lehetőség lesz a támogatónak, hogy a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az országos sportági szakszövetség részére, vagy az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében működő sportszervezet, közhasznú szervezet részére fizeti meg. Hasonlóan a film és előadó-művészet támogatásához, a sporttámogatás esetében is meghosszabbításra kerül az adókedvezmény igénybevételére rendelkezésre álló idő. Így a támogató legutoljára a támogatás adóévét követő 6. adóév adójában érvényesítheti az adókedvezményt. A módosuló jogszabályokat a január 1-jétől nyújtott támogatással, juttatással kapcsolatban kell alkalmazni.

22 Filmes kedvezmények A film- és előadó-művészet támogatására vonatkozóan is bevetésre kerül a sporttámogatás esetében már a 2013/2014-es támogatási időszaktól alkalmazandó ún. kiegészítő támogatás. A film- és előadó-művészeti támogatásra vonatkozó kiegészítő támogatás rendszere hasonló lesz a kiegészítő sportfejlesztési támogatáshoz. Tehát az adott támogatás 10, illetve 19%-os adókulccsal számított értékének 75%-át kell majd kiegészítő támogatásként megfizetni, mely összeg nem lesz társasági adó szempontjából elismert költség. A módosuló jogszabályokat a január 1-jétől nyújtott támogatással, juttatással kapcsolatban kell majd először alkalmazni.

23 Elismert költség Az éttermi fogyasztás bankkártyás fizetéskor számla nélkül, nyugtával is elszámolható – Lex Vitézy

24 Nem jelentős összegű hiba
Az adózót választási lehetőség illeti meg a nem jelentős összegű hiba feltárásakor. Ha a nem jelentős összegű hiba kapcsán feltárt különbözet az adózó javára mutatkozik, akkor nem kell önellenőrzés útján helyesbítenie a korábbi évek társaságiadó-alapját, hanem a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló adóbevallásában veheti figyelembe

25 Késedelmi kamat A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. Behajtási költségtérítés (Ptk. 301/A. §-a (3) bekezdés) Behajtási költségre vonatkozó fizetési kötelezettséget ír elő a kötelezett késedelme esetén.

26 ÁFA Időszakos elszámolás
2014. július 1-i fizetési határidőt követően kiállított számla esetén már az időszak utolsó napja lesz a teljesítési időpont.

27 Példák az időszakos elszámolású ügyletekre
Bérbeadás ellenértéke Időpont Teljesítés Esedékesség 2014. júniusi bérleti díj június 10. június 10. 2014. július 10. július 10. 2014. május 10. május 10. 2014. június 31. június 10. 2014. június 31. július 10.

28 Fordított adózás Belföldi fordított adózás vonatkozik 2014-től az olyan ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési, bontási tevékenységek esetében is, melyek vonatkozásában nem kell engedély, elengedő rá a hatóság általi tudomásulvétel is.

29 Kedvezményes adómérték
Az élő- és félsertés 27 százalékos áfa kulcsa 5 százalékra mérséklődik.

30 Egyéb ÁFA módosítások - Az adóalap csökkenés
- A termékexport 360 napon belül való megvalósulása esetén a számlahelyesbítéssel a felszámított ÁFA helyesbíthető - Vagyoni értékű jogok: figyelési időszak - Elektronikus nyugta (nem automata berendezésből származó), például BKV elektronikus menetjegy

31 A NAV sikerrel perelhető
Az ügyek felét indították gazdálkodó szervezetek, főként áfa-visszaigénylési ügyekben, míg a másik felét magánszemélyek, akik leggyakrabban a vagyonosodási vizsgálatokkal és az ingatlanszerzéskor kirótt illeték összegével kapcsolatban fordultak bírósághoz.

32 Bukták - Vagyonosodás - Ügyvezetői felelősség - Strómanok
- Próbavásárlás - Bevételi becslés - EU-s kiszállítások

33 Nyerhető ügyek (50% felett)
- ÁFA visszaigénylés

34 A NAV által elbukott ügyek
Mahagében ügy: igazolatlan eredetű áru Dávid Péter: feketefoglalkoztatás számlázva Tóth Gábor: megszűnt EV számlája Mecsek Gabona: CMR vagy több irat kell?

35 Mahagében ügy (C-80/11) A Római Kert Kft. Által 2007 során 16 alkalommal szállított farönkök nem is állhattak volna rendelkezésre és rejtélyes módon 10 alkalommal a szállítás körülményei is homályba vesztek, mert szállítólevél nem volt csatolva, de aztán mégiscsak előkerült a Mahagében Kft. Részéről 22 szállítólevél-másolat.

36 Mahagében ügy Az EUB álláspontja szerint ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint az adóhatóság megtagadja a levonási jogot azzal az indokkal, hogy az adóalany nem győződött meg arról, hogy a levonási joga gyakorlásának alapjául szolgáló termékekre vonatkozó számla kibocsátója adóalanynak minősül-e, rendelkezik-e a szóban forgó termékekkel, és képes-e azok szállítására, illetőleg, hogy áfa bevallási és – fizetési kötelezettségének eleget tesz-e, illetve azzal az indokkal, hogy az említett adóalany az említett számlán kívül nem rendelkezik más olyan irattal, amely bizonyítaná az említett körülmények fennállását.

37 Dávid Péter ügye (C-142/11) Dávid Péter építési munkák elvégzésére vállalkozott. A szerződés 2006 májusában történt teljesítését követően a megrendelő megbízottja teljesítésigazolást adott ki, amelyben a munkavégzés idejét és helyét, a dolgozók nevét, születési idejét és aláírását, valamint Dávid P. nevét és bélyegzőjét tartalmazó jelenléti ívek alapján munkaóra teljesítését igazolta. Dávid P. azt nyilatkozta, hogy nem voltak munkavállalói, és a munkákat Máté Zoltán alvállalkozóval végeztette el. Az ezen alvállalkozó által igénybe vett munkavállalók kilétével kapcsolatban nem tudott nyilatkozni. A Dávid P. és Máté Z. közötti szerződésben megjelölt munkadíj a teljesítésigazolás alapján került kifizetésre. Máté Z. azonban nem rendelkezett munkavállalókkal, sem pedig a kiszámlázott munkák teljesítéséhez szükséges tárgyi feltételekkel. Az általa elvégzett munkát egy további alvállalkozó számláival igazolta. Ez utóbbi Máté Z. apósa volt, aki nem rendelkezett bejelentett munkavállalókkal az érintett időszakban, és a szóban forgó adóévben nem nyújtott be adóbevallást.

38 Dávid Péter ügye AZ EUB szerint tilos az ÁFA levonási jog megtagadásával szankcionálni azt az adóalanyt, aki nem tudta, és nem is tudhatta, hogy az érintett ügylet az eladó, illetve a szolgáltató által elkövetett adócsalás részét képezi, vagy hogy az értékesítési láncban az említett adóalany által teljesített ügyletet megelőző vagy követő másik ügylet adókijátszást valósít meg. Nem tagadható meg az áfa levonási joga amiatt, hogy az építési munkákról szóló számla kibocsátója vagy annak valamely alvállalkozója szabálytalanságot követett el, anélkül hogy az adóhatóság objektív körülmények alapján bizonyítaná azt, hogy az érintett adóalany tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy adócsalásban vesz részt.

39 Dávid Péter ügyének tanulsága
Az adóhatóság számára várhatóan új eljárás elrendelése alapján lehetőség nyílik arra, hogy bizonyítsa - a részt vevő vállalkozások összejátszását, - vagy azt, hogy a munkások más vállalkozásnak dolgoznak, - vagy adóhiány megállapítását Máté Z. apósa személyes vagyonának terhére.

40 Tóth Gábor ügye (C-324/11) 2007-ben Tóth Gábor építőipari tevékenységet végzett adóalanyok javára, részben alvállalkozókkal, nevezetesen M.L. egyéni vállalkozót bevonva. Az építési napló szerint M.L fővel dolgozott a munkaterületen. A teljesítést fizetéskor igazolták, az így kiállított 20 számlát készpénzben fizette ki Tóth Gábor. M.L. adófizetési kötelezettségét a évtől nem teljesítette. Továbbá sem főállású, sem pedig alkalmi alkalmazottat nem jelentett be az adóhatósághoz. M.L. egyéni vállalkozói igazolványát az illetékes jegyző június 20-án jogerős határozatával visszavonta.

41 Tóth Gábor ügye Az EUB szerint az adóköteles tevékenység bejelentésére irányuló kötelezettség szolgáltató általi esetleges elmulasztása nem befolyásolhatja a nyújtott szolgáltatások címzettjeit megillető, a megfizetett áfa levonására való jogot. Az EUB (A Dávid ügy alapján) szintén jogellenesnek ítélte az áfa levonási jog megtagadását, mivel az adóhatóság objektív körülmények alapján nem tudta bizonyítani azt, hogy az érintett adóalany tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy adócsalásban vesz részt.

42 Tóth Gábor ügy tanulsága
Amennyiben van munkavégzést igazoló körülmény, akkor a magánszemélyek kapcsán a bejelentés elmulasztása már nem okozhat adóhiányt. A munkavégzésre általában van bizonyíték.

43 A Mecsek-Gabona ügye (C-273/11)
A Mecsek-Gabona augusztus 28-án adásvételi szerződést kötött az Olaszországban letelepedett Agro-Trade srl gazdasági társasággal 1000 tonnamennyiségű repce értékesítéséről, tonnánként HUF áron, áfamentes Közösségen belüli termékértékesítés céljából. Az eladó szentlőrinci (Magyarország) telephelyén felrakott áru mérlegjegyek szerinti bizonylati súlya és az ez alapján kiállított számlák szerint történt. A vevő vállalta a szállítóeszközök biztosítását és egy másik tagállamba történő elfuvarozását. A vevő már előre jelezte, hogy milyen rendszámú tehergépjárművek érkeznek a Mecsek-Gabona telephelyére az áruk felrakodása céljából. A tehergépjárművek mérlegelése után a vásárolt árumennyiséget CMR- fuvarlevelekre vezették rá. Az eladó a kitöltött fuvarlevelek első példányát lefénymásolta, az eredeti példányokat pedig a fuvarozóknál maradtak. A negyven darab folyamatos sorszámozású CMR.fuvarlevelet a vevő az olaszországi címéről postai úton visszaküldte az eladó részére. Az első számlát néhány nappal később egy magyar állampolgárságú természetes személy kiegyenlítette a Mecsek-Gabona bankszámlájára történő befizetéssel. Ezzel szemben a második számlát, amelynek fizetési határideje a szállítást követő nyolc hónap olt, nem fizették ki. A vevő, Agro-Trade az olasz adóhatóság előtt ismeretlen volt, nem volt fellelhető január 14-én e társaság olasz adó-azonosítószámát visszamenőlegesen április 17-i időponttal törölték a nyilvántartásból. A Mecsek-Gabona arra hivatkozott, hogy a vevő részére az olasz hatóságok adták ki az azonosítószámot, illetve arra, hogy az értékesített árut külföldi rendszámú tehergépjárművek szállították el, valamint a CMR-fuvarleveleket a vevő postai címéről küldte vissza a részére, jelezve, hogy a termékeket Olaszországba szállították.

44 A Mecsek-Gabona ügye Az EUB jogellenesnek ítélte az áfamentesség elvitatását, ha az áru elszállítását igazolta az eladó, vagy az adóhatóság objektív körülmények alapján bizonyítja azt, hogy az érintett adóalany tudta vagy tudnia kellett volna, hogy adócsalásban vesz részt. Az EUB szerint adómentesség nem tagadható meg az eladótól pusztán azzal az indokkal, hogy egy másik tagállam adóhatósága jóllehet a termékértékesítést követően, de az ezen értékesítést megelőző időpontra visszamenőleges hatállyal törölte a vevő forgalmi adó azonosítószámát.

45 A Mecsek-Gabona ügy tanulsága
A Kúria egy korábbi ítéletében már kimondta (Kfv.I /2011), hogy reális igény az összekötő személyének vagy a gépjárművek honosságának ellenőrzése. Ezek hiányában a CMR, vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonyítása nem elég. A Mecsek-Gabona ügyből nem derül ki, hogy az áru elszállítása kapcsán vizsgálták-e a kapcsolattartó és a járművek adatait.

46 Art Ellenőrzés - Megszűnik a felszámolás alatt álló adózók vonatkozásában a tevékenységet lezáró bevallások ellenőrzésének egy éves időbeli korlátja. - Az adóellenőrzés től elektronikusan kézbesíthető megbízólevéllel is kezdődhet. - Az adóhatóság vizsgálhatja az adózó által a könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez alkalmazott szoftvereket, informatikai rendszereket is. - A mintavétel szabályainak pontosítása – A vizsgálati költségek csak jogszabálysértés esetén terhelik az adózót.

47 Pénztárgép Hatósági áras lesz az adatkommunikációs szolgáltatás. Ennek részletszabályait az Art alapján fogják megállapítani. Jön a dupla bírság, avagy a megbírságollak és bezárom az üzletedet!

48 Hatósági eljárás Kézbesítés
Adóügyekben az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat az átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a központi elektronikus szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza. Feltételes adómegállapítás - Az eljárás egyfokú eljárássá válik, a határozat bíróság előtt támadható meg - Az eljárás határidő 60 napról 75 napra emelkedik - A sürgősségi eljárás határideje 30 napról 45 napra emelkedik - Megszűnik az ügyleti értékhez igazodó díjszámítás

49 Képviselet Képviseleti szabályok
Külföldi áfa alanyt az áfa visszatérítésére irányuló eljárásban külföldi magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet is képviselheti az adóhatóság előtt Felelősségi szabály pontosítása – felszámolás,végelszámolás esetén A felelősséget a mulasztás időpontja határozza meg

50 Az útdíj iparűzési adóból való levonása
Helyi adó Az útdíj iparűzési adóból való levonása Példa: 1. Nettó árbevétel Ft 2. Levonható ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások Ft 3. Anyagköltség Ft 4. Adóalap (1-2-3) Ft 5. Adókulcs 2% 6. Számított iparűzési adó (4x5) Ft 7. Megfizetett e-útdíj Ft 8. Költségként elszámolt e-útdíj (7.x7,5%) 3 000 Ft 9. Fizetendő iparűzési adó (6-8) Ft

51 Számviteli törvény változásai
Devizás ügyletek forintosítása Európai Központi Bank árfolyamán is történhet

52 Konszolidált beszámoló készítési kötelezettség
Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: - mérlegfőösszeg 5400 millió forintot, - az éves nettó árbevétel 8000 millió forintot, - az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.

53 Könyvvizsgálati kötelezettség változása
Nagyságrendi mentesítéssel nem élhet a tárgyévet követő üzleti évtől az a vállalkozó, aki a tárgyév mérlegfordulónapján 10 millió Ft-ot meghaladó 60 napon túli lejárt köztartozása van. Következmény: mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót sem készíthet

54 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Pki könyvvizsgáló iroda"

Hasonló előadás


Google Hirdetések