Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kisgyermekkor (óvodáskor). Gondolkodás, mentális folyamatok Piaget kognitív fejlődési szakasza: műveletek előtti szakasz (2-6 év) - centrálás - csak a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kisgyermekkor (óvodáskor). Gondolkodás, mentális folyamatok Piaget kognitív fejlődési szakasza: műveletek előtti szakasz (2-6 év) - centrálás - csak a."— Előadás másolata:

1 Kisgyermekkor (óvodáskor)

2 Gondolkodás, mentális folyamatok Piaget kognitív fejlődési szakasza: műveletek előtti szakasz (2-6 év) - centrálás - csak a legkiugróbb vonásokra tudnak koncentrálni, akármiről is gondolkodnak pl: magas vagy széles pohárban van több víz? - egocentrizmus -csak a saját szemszögükből látják a dolgokat, nem képesek más nézőpontjába helyezkedni -egymás társaságában is inkább kollektív monológokban beszélnek, mint dialógusokban -nem képesek még figyelembe venni a másik tudását/mentális állapotát (4 éves kor körül alakul ki) - összekeverik a látszatot és a valóságot -pl: vki felvesz egy boszorkányos maszkot, az tényleg boszorkány lesz -prekauzális következtetések -gyakran keverik az ok-okozati viszonyt -pl: egy gyerek azért nem ment a temetőbe,mert azt hitte, hogy a temető okozza a halált, aki odamegy meghal

3 Társas fejlődés gyermekkorban A társas fejlődésnek 2 aspektusa van: - szocializáció -> integrálódunk egy társadalmi közösségbe - személyiségalakulás -> egyénként elkülönülünk a többiektől A személyiség legkorábban látható kifejeződése a temperamentum

4 Társas és személyes azonosságtudat megszerzése A szocializációhoz identifikációra/azonosulásra van szükség -a gyerek arra törekszik, hogy ugyanolyannak látszódjon, úgy viselkedjen, úgy érezzen, olyan legyen, mint a társas környeztük fontos személyei Ezzel kapcsolatos viták, hogy az identitás kialakulása min alapul: - differenciáció -> elkülönülés -affiliáció -> társulás -utánzás -szociális tanulás -kognitív sémák (Kohlberg) Freud

5 Freud: pszichoszexuális fejlődési szakaszok Orális, anális, fallikus, latencia, genitális -Ödipusz/Elektra konfliktus -> a fiúk szerelmesek az anyjukba, el kell különülniük (differenciáció) és az apjukkal kell társulniuk (affiliáció) -lányoknál péniszirigység -> anyjukat hibáztatják, amiért „hiányosan” hozta őket a világra, a fiúkat ezért felsőbbrendűnek tekintik -emiatt a szeretetüket a az apjukra viszik át és versengenek az anyjukkal az apáért -ez bűntudatot és félelmet vált ki a lányokból, hogy elveszítik anyjuk szeretetét, amit úgy oldanak meg, hogy elnyomják az apa iránti érzéseiket és azonosulnak az anyjukkal

6 Albert Bandura: szociális tanulás A gyerek megfigyelés és utánzás révén tanul, ami függ: - hozzáférhetség -> hozzáférhetőnek kell lennie a viselkedésnek, látnia kell valahol pl: TV, felnőtt - figyelem -> meg kell figyelnie - emlékezet -> meg kell jegyeznie - mozgásprodukció -> meg kell tudnia csinálni -motiváció -> motiváltnak kell lennie a viselkedésre A nemnek megfelelő viselkedés a jutalmazások és büntetések révén alakul ki

7 Kognitív elméletek Kohlberg: -a gyerek nemi szerepekről alkotott fogalmai úgy alakulnak ki, hogy összerendezi a saját tapasztalatait (nem passzív idomítás, ahogy Bandura mondja, vagy ösztön, ahogy Freud gondolja Sandra Bem - kognitív séma= asszociációk olyan hálózata, amely a kultúra nemi szerepekről alkotott felfogását testesíti meg 5-6 éves korban a gyerekek már tudják, hogy mit jelent fiúnak és lánynak lenni

8 Önszabályozás és önkontroll fejlődése Ebben az időszakban Piaget szerint a heteronóm moralitás uralkodik - a szabályokat külső személyek hozzák, amiknek engedelmeskedni kell - a külső személyek nagyobb hatalmat képviselnek - a szabályt betű szerint be kell tartani - a cselekedetek eredménye számít -ha a szándék jó, de a cselekedet végeredménye rossz, akkor a személy rossz (egy pohár/tálca pohár eltörése) Iskoláskorban alakul ki az autonóm moralitás -megértik, hogy a szabályok megkérdőjelezhetők, mindenki beleegyezésével megváltoztathatók A normál elsajátítása internalizáció révén jön létre - a gyerek azonosul a szülő normáival és bűntudatot érez, ha olyan tesz, ami nem helyes

9 Önszabályozás és önkontroll fejlődése Önkontroll: -a szülők elvárásainak való megfelelés akkor is, ha a szülő nincs jelen (adott helyzetben le tudja gátolni az indulatait, vágyait) Elenor Maccoby 4 gátlást sorol fel: - mozgás - érzelmek -következtetések -egy kérdésre nem azonnal válaszol hülyeséget, hanem átgondolja -választás gáltása -jobb lemondani egy rövidtávú jutalomról egy hosszútávú nagyobb jutalom érdekében -12 évesen választják már a várakozást pl: ma kicsi, holnap nagy csoki

10 Erikson: pszichoszociális fejlődési szakaszok 1.év (Freud-orális): bizalom-bizalmatlanság -megtanulnak bízni abban, hogy a szülő gondoskodik alapvető szükségleteikről vagy bizalmatlanok lesznek 2. Év (Freud-anális): autonómia-szégyen/kétely -megtanulják akaraterejüket és önkontrolljukat gyakorolni vagy elbizonytalanodnak, hogy képesek-e az adott dolgot megcsinálni 3-6 év (Freud-fallikus): kezdeményezés-bűntudat -megtanulnak kezdeményezni, teljesítményüknek örülni és hasznossá válni vagy a szülők nem engedik, hogy saját kezdeményezéseiket kövessék, a függetlenedési törekvéseik miatt pedig bűntudatot élnek meg 7- pubertás (Freud-latencia): teljesítmény-kisebbrendűség -megtanulják hatékonyan gyakorolni a készségeiket vagy kisebbrendűnek érzik magukat Serdülőkor (Freud-genitális): identitás-szerepkonfúzió -személyes identitás kialakítása vagy összezavarodnak, hogy kik is valójában és mit akarnak

11 Erikson: pszichoszociális fejlődési szakaszok Fiatal felnőttkor: intimitás-izoláció -társ választása vagy elszigetelődés és magány Felnőttkor: alkotóképesség-stagnálás - munka,gyerekek felnevelése vagy tespedtség Időskor: integritás-kétségbeesés - az addigiak értelmezése, áttekintése, összegzése, elégedettség vagy ha úgy érzi, hogy kimaradt valami az életéből, akkor kétségbeesés

12 Agresszió Agresszió: -másik személyben vagy tárgyban szándékos kár okozása -2 formája: -instrumentális: -vmilyen kívánatos dolog megszerzésére irányul pl: játék megszerzése egy másik gyerektől -ellenséges -közvetlen cél a másik személy megsértése pl: bosszúból, dominancia miatt 3-6 éves kor között az instrumentális dominál,majd az ellenséges lesz a meghatározó Agresszió oka: Evolúciós nézőpont: -erősebb faj fennmaradása, a legsikeresebb viselkedésmintázat fennmaradása Szociális tanuláselmélet: - jutalmazás vagy utánzás révén (szülő)

13 Agresszió Frusztráció-katarzis - a gyerek frusztrációt él át, egyre jobban gyűlnek benne az indulatok, ami agresszív viselkedés formájában jelenik meg -az agresszív cselekedetet követően katarzist él át (gőz kiengedése) Agresszió kezelése: - ha a büntetés túl erős vagy nem adunk alternetívát helyette, még szélsőségesebb viselkedés is megjelenhet - nem agresszív viselkedés jutalmazása - nem veszünk tudomást az agresszív viselkedésről és jutalmazzuk az geyüttműködő viselkedést - észérvekre való hivatkozás - elmagyarázni a gyereknek, hogy az agresszió nem megoldás, csak szomorúvá tesszük a másikat

14 Proszociális viselkedés Proszociális viselkedés: önzetlenség, segítségnyújtás, együttműködés, empátia -evolúciós magyarázat: fajfenntartás -empátia: mások érzéseiben, érzelmeiben való osztozás -Hoffman: empátia fejlődésének 4 szakasza: -újszülött, csecsemő - érzelmi fertőzés -> ha sírni lát valakit ős is elkezd sírni -2 év -megpróbálják megvigasztalni a másikat pl: odaadja a maciját -óvodáskor -beszéd formájában is tudnak már kommunikálni -olyan emberek felé is érzi, akik nincsenek jelen pl: mesehősök -6-9 év -már általános körülményekkel is tud foglalkozni, nemcsak pillanatnyi érzelmekkel pl: szegénység, betegség, sérülés

15 Proszociális viselkedés Proszociális viselkedés előmozdítása: -jutalmazás -probléma, hogy csak akkor fog jól viselkedni, ha jutalmat kap érte -explicit példamutatás -úgy viselkedik a felnőtt, ahogy a gyerektől elvárja -indukció -elmagyarázzák a gyereknek, hogy miért jó a proszociális viselkedés (felnőttes viselkedés)

16 Fejlődést befolyásoló környezeti hatások Gyerek viselkedését befolyásoló tényezők: - család -> elsődleges szocializációs közeg -Diana Baumrind 3 féle szülői nevelési stílust különböztetett meg: -Tekintélyelvű (megkövetelő típus) -a tekintélynek való engedelmességre helyezi a hangsúlyt, nem alkudozik a gyerekkel -ilyen gyerekeknél gyakran tapasztalható óvodában a szociális készségek hiánya -meghátrálnak a társas érintkezéstől, erkölcsi konfliktus esetén külső segítséghez fordul -Irányító (megkívánó típus) -a szülők és a gyerek jogai kölcsönösek, elmagyarázzák a szabályokat, a döntéseket megvitatják a gyerekkel -magas mércét állítanak a gyerek elé, de egyéni, független viselkedésre ösztönzik -ezek a gyerekek nagy önállóságot és kontrollt mutatnak, bátrabbak új helyzetekben -Engedékeny -nincs határozott korlátozás, a gyerek a saját tapasztalatain keresztül tanuljon, nagy a szabadság -ezek a gyerekek éretlenek, nehezen tudnak uralkodni az indulataikon, nem önállóak


Letölteni ppt "Kisgyermekkor (óvodáskor). Gondolkodás, mentális folyamatok Piaget kognitív fejlődési szakasza: műveletek előtti szakasz (2-6 év) - centrálás - csak a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések