Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kétnyelvű gyermekek kihívásai A többnyelvűség kezelése a francia/magyar logopédiai gyakorlatban Boér Zsuzsa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kétnyelvű gyermekek kihívásai A többnyelvűség kezelése a francia/magyar logopédiai gyakorlatban Boér Zsuzsa."— Előadás másolata:

1 A kétnyelvű gyermekek kihívásai A többnyelvűség kezelése a francia/magyar logopédiai gyakorlatban Boér Zsuzsa

2

3 Bibliográfia Barbara Abdelilah-Bauer: Le défi des enfants bilingues, Éditions La Découverte, Paris, 2006 Flora Lefebvre: Guide d'Information pour la prise en charge orthophonique de patients bilingues, mémoire d'orthophonie à Nantes 2008 sous la direction de Mme Chantal Clouard Holm és Dodd – Henry Rozen: An intervention case study of a bilingual child with phonological disorder http://orthophonie.org/an-intervention-case-study-of-a-10310.html http://clt.sagepub.com/content/15/2/139.short http://orthophonie.org/an-intervention-case-study-of-a-10310.html http://clt.sagepub.com/content/15/2/139.short

4 A nyelvelsajátítás mechanizmusai I. Jelentéssel bíró egységek felismerése (zöngés/zöngétlen hangok megkülönböztetése, prozódia) • 6 hónap – gagyogás • 7 hónap – a gagyogás specializálódik az adott nyelvre • 8-10 hónap – a beszédértés nyilvánvalóvá válik (az eltérés a produkció és percepció között hosszú ideig fennmarad) • 10-12 hónap – a percepciós reorganizáció ideje • 11-13 hónap – az első értelmes szavak kimondása (a gagyogással párhuzamosan)

5 A nyelvelsajátítás mechanizmusai II. Szóelsajátítás • 18 hónap – 2 szó/hét • 18-24 hónap – 4-5 szó/hét • Szókincsrobbanás (agykéreg érése, artikulációs- és percepciós bázis fejlődése, motiváció a környezet megismerésére) • 2 év – első szóasszociációk Tárgy ↔ jelentés ↔ hangsor között kialakul a kapcsolat (mentális reprezentáció), és tárolódik az agyban.

6 A nyelvelsajátítás mechanizmusai III. A nyelvtan fejlődése 2 év – szintaktikai stádium A szabályok elsajátítása dedukció útján. Ebben a stádiumban keletkező hibák a nyelvi kreativitás eredményei. Chomsky: veleszületett általános nyelvtan (LAD neuroncsoport) Bruner: veleszületett nyelvtan + környezeti vezérlőszerkezet

7 Language Acquisition Support System (LASS) Szűk család – anya – repetitív események – interakció – emoció 0-3 év – a beszéd-elsajátítás legfontosabb szakasza, direkt „face to face” formában. Az anya a legfontosabb szereplő!

8 Mit jelent kétnyelvűnek lenni? 1935 Bloomfield: Birtokolni két nyelvet hasonló, jó szinten (csakúgy, mint az egynyelvűek) Kétnyelvűnek lenni az nem két nyelv birtoklását jelenti, hanem a hétköznapokban két nyelven való kommunikáció képességét. Oka: A gyermek kommunikálni akar a környezetével.

9 Értelmetlen az egynyelvű gyermekek kritériumai szerint megítélni a kétnyelvűeket. Kétnyelvűnek lenni, az nem szimplán két nyelv birtoklása, hanem a nyelvi kompetenciák egy különleges esete, nem értelmezhető egynyelvű eszközökkel.

10 A kétnyelvűség globális megközelítése Lingvisztikai: Minden szituációban, minden körülmények között, minden témáról kommunikálni tud. Kulturális: Egy másik kultúra elsajátítása. Pszichoszociális: Motivációnk egy másik nyelv megtanulására nagymértékben függ az értékétől.

11 A többnyelvűség típusai A nyelvelsajátítás ideje szerint: I. Korai és szimultán: A két nyelv a születés pillanatától van jelen. A nyelvB nyelv

12 A többnyelvűség típusai A nyelvelsajátítás ideje szerint: I. Korai és szimultán: A két nyelv a születés pillanatától van jelen. A nyelv B nyelv Oktatási intézmény Domináns nyelv Kisebbségi nyelv

13 A többnyelvűség típusai II. Korai és következményes A második nyelv 3 éves kor után kerül bevezetésre. Etapjai: 1.Felismerés 2.Mutista (nonverbális) 3.Telegrafikus 4.Helyes mondatalkotás

14 III. Késői kétnyelvűség A második nyelv 6 éves kor után kerül bevezetésre. A nyelvelsajátítástól különböző tanulási képességek implikálódnak. Van már egy anyanyelvi-kognitív csomag. Az intuitív nyelvelsajátítást felváltja a problémamegoldás (tanulás). Használt képességek: • Emlékezet • Szemantika A többnyelvűség típusai

15 Az intellektuális képességek vonatkozásában: Kiegészítő Limitált Elvonó Kétnyelvűséghez szükséges alapkompetenciák: • értés • beszéd De kiterjeszthető az írásra és olvasásra is. kétnyelvűség kognitív kompetenciák: egyenletes korlátozott egyenetlen

16 Akkor tekintendő valaki domináns kétnyelvűnek, ha adott nyelveken tudományos munkára is képes. A kétnyelvűség egyéni alakulása függ az adott nyelvek státusától is. Az intellektuális képességek vonatkozásában:

17 A kétnyelvűség és értelem Kezdetben sok előítélet: a plusz egy nyelv tanulása agyi többletmunkát eredményez, (mentális konfúzió következtében) összekeverednek a nyelvek 1923-ban D. J. Saer 1400 fő 7-14 éves egy- és kétnyelvű gyermeket vizsgált meg angol nyelvű verbális IQ teszttel. 10 pontos többlet mutatkozott az egynyelvű gyermekek javára Csupán 40 éve jelentek meg azok az első kutatási eredmények, amik a második nyelv hasznosságát (pozitív vagy semleges hatását) méltatják.

18 Többnyelvűség és agyműködés A beszédprodukció bal agyféltekei központú. Énekekre, versekre való emlékezés a jobb agyféltekéhez kötődik. A beszédértésben az egész kortex részt vesz. Beszédközpontok: • korai szimultán kétnyelvűség (3 éves kor előtt) esetén egy beszédközpont (Broca) van • domináns nyelvvel rendelkező kétnyelvűek két beszédközponttal rendelkeznek (mobilis) Kimutatható egy jobbféltekei túlműködés. • felnőttkori kései kétnyelvűség esetében két beszédközpont, egyénenként változó kompetencia (motiváció, tanulási kontextus) A Wernicke zóna aktiváltsági szintje azonos.

19 Kétnyelvűség és mentális reprezentációk Szó – mentális kép – elraktározódva az agyban Kétnyelvűség esetén: Szó (A nyelv) – szó (B nyelv) – mentális kép – elraktározódás az agyban Kérdésfeltevés: A két nyelv mentális reprezentációi közösen tárolódnak-e vagy sem?

20 Korai kiegészítő kétnyelvűeknek egy kölcsönösen függő rendszerük volt. virág fleur virágfleur virág fleur virág fleur A kései kétnyelvűeknek két összehangolt, ámde független rendszerük volt, ami két nyelvi rendszert és két mentális reprezentációt koordinál. mentális reprezentáció nyelvi jelek

21 Jim Cummins modern elmélete I. Nyelvi kompetenciák: Koncepciók (birtoklás, kérdés, tagadás) Nem verbális (képek) II. Csúcsok: Két elkülönült nyelvi rendszer szavak nyelvtan szókincsgrammatika verbális és nonverbális közös kompetenciák

22 Mikor válik egy gyermek kétnyelvűvé? Megtanul járni, beszélni, kommunikálni. Megtanulja, hogy a tárgyaknak van nevük, annak függvényében, hogy ki nevezi meg őket, vagy ahol találhatóak; tudatosul benne a 2 nyelvi rendszer jelenléte és kétnyelvűvé válik. A beszéd folyamata során: A kétnyelvű gyermek kiválasztja a szituációhoz adekvát nyelvet, majd dezaktiválja a másik nyelvet. Kognitív fölény csak kiegyensúlyozott kétnyelvűségben van. Az agy jelentős többletmunkát (agytorna) végez!

23 A kétnyelvűség hatásai Pozitív: kognitív fölény kiegyensúlyozott kétnyelvűségben Transzfer: A nyelv ↔ B nyelv Negatív: kisebbség (akiknek a többség nyelvén kell boldogulniuk) A → B transzferálódnak az információk. Egyéb: • kreativitás • rugalmasság • nyitottság

24 A nyelv differenciálódása kétnyelvűség esetén 2 éves kor előtt nincs tudatos megkülönböztetés Fejlődési etapok: 1-2 év: egy szókincs ömlesztve 2 év: szétválik a szókincs 3 év: szétválik a nyelvtani rendszer

25 játszanak les enfants jouent dans la court a gyermekek az udvaron

26 játszanak a gyermekek az udvaron les enfants jouent dans la court

27 A gyermekek az udvaron játszanak. Les enfants jouent dans la court.

28 Receptív beszéd Expresszív beszéd Születés Az univerzális beszédhangok felfogása jellemzi. 6 hónapPercepciós újraszerveződés.6-9 hónap gagyogás (korai stádium univerzális) 9-10Evidenssé válik a szóértés.10 hónap Az adott nyelv mintája szerinti specializáció. 10-12-15 hónap Az első szavak időszaka. 18-20 hónapSzókincsrobbanás Hasonlóságok és különbségek az egy- illetve kétnyelvű beszédfejlődésben Minden gyermek esetében közös.

29 Univerzális nyelvelsajátítási stratégia, ami minden nyelven hasonló: A gyermek figyelme elsősorban azokra az állandó nyelvi elemekre irányul, melyek a legtöbb információt hordozzák: •szógyakoriság •szemantikai átláthatóság •hangsúly •nyelvtani szabályosságok Egyéni variabilitások vannak, az adott nyelv struktúrájának függvényében. Hasonlóságok és különbségek az egy- illetve kétnyelvű beszédfejlődésben

30 Receptív beszéd Expresszív beszéd 0-2 év Nincs semmilyen nyelvi tudatosság. Szókincs: kevert Az elsajátított szavak kategóriái nyelvenként különbözhetnek. 2 év után A hallgató függvényében választ nyelvet a kommunikációhoz. 4-5 év A két nyelv fejlődésére a „mérleg effektus” jellemző. Kiegyenlítődés, behozza a „késést”. Az adott nyelvi környezetben eltöltött idő meghatározó. Specialitások a szimultán kétnyelvűség során Az elsajátított szavak kategóriái nyelvenként különbözhetnek.

31 Hogyan szervezi a gyermek a nyelvet? Nyelvkeverés (pragmatikai választás, hogy a kommunikáció eredményes legyen): • szókincshiány (2 éves kor előtt) • a kiejtés könnyűsége • utánzás Konstrukció vagy konfúzió (18 hó-2 év)? • gaki (gâteau + cookie) • babafly (babachka + butterfly)

32 Hogyan szervezi a gyermek a nyelvet? Egyik nyelv nyelvtani szabályrendszerének alkalmazása a másik nyelv használata során. A keverések nem véletlenek, a mindenkori élethelyzetben funkciójuk van. Adaptáció • a hallgatóságnak megfelelő adekvát nyelvválasztás

33 Kétnyelvűvé válni A család szerepe: • Mindkét szülőre hárul a feladat • A házastársak beszélik, értékelik egymás nyelvét • A kisebbségi nyelvnek a szórakoztató gyakorlása Kritikus periódusa (8 év): 1.Fonológia: 5/7-9/10 év 2.Nyelvtan intuitív elsajátítása: 7 év (megfelelő nyelvi környezet) 3.Szókincs: nem rendelkezik

34 A kétnyelvűség nehézségei • Az anyanyelv veszélybe kerül (jobb iskolai beválás érdekében a szülők hanyagolják a családi nyelvet). • A szülő tekintélye ezáltal gyengül. • Következményes kétnyelvűségben az egyik nyelv a másikkal függő viszonyban van. • Ha az anyanyelv-elsajátítás a koncepcióalkotás periódusában megszakad, a 2. nyelvnek nem lesz elég biztos az alapja. • Az anyanyelv elvesztéséhez/gyengüléséhez több faktor egyidejű jelenlétére van szükség.

35 A nyelvelsajátítást gátló/lassító tényezők A nyelvfejlődési elmaradás / zavar okai: • hallási képességek csökkenése • beszédképzési / beszédértési problémák • kognitív zavarok • érzelmi / pszichológiai zavarok

36 Kétnyelvűség és nyelvi zavarok 1. Megkésett beszédfejlődés Ha valamilyen nyelvi/tanulási zavar vagy elmaradás lép fel, nagy az esélye, hogy a kétnyelvűséget okoljuk érte. Kétnyelvű gyermekek az egynyelvű normákhoz képest mindig késésben vannak. Több nyelv beszélése önmagában nincs negatív hatással a gyermek beszédfejlődésére. Szociokulturális faktorok (lakhatás, munkanélküliség, diszkrimináció) súlyosbíthatják a tüneteket.

37 Kétnyelvűség és nyelvi zavarok 2. Dadogás Ha kétnyelvű gyermek dadog, a kezelés első lépéseként javasolják az egyik nyelv elhagyását, leginkább az anyanyelvét. A dadogás részben mozgáskoordinációs probléma, a beszéd mechanikai részét érinti. A dadogók érzékenyebbek: • a stresszre • fáradságra • érzelmekre Ha a két nyelv stresszfaktort jelent a gyermek számára, akkor súlyosbítani fogja a dadogását.

38 Kétnyelvűség és nyelvi zavarok 2. Dadogás Ausztrál kutatások szerint a kétnyelvűek dadogása jól kezelhető, ha a gyermek anyanyelvére (1. nyelvére) koncentrálódik. Vagyis az anyanyelven való tünetmentesség automatikusan maga után vonja a 2. nyelven való dadogás megszűnését.

39 Kétnyelvűség és nyelvi zavarok 3. Diszlexia A kétnyelvűség okozza a diszlexiát? A diszlexia teszi nehézzé a nyelvelsajátítást? Kétnyelvűség: • 1-2 nyelvi koncepció (mentális kép) és 2 szó Diszlexia: • az adott idő alatti információkezelés problémát okoz • a 2 nyelvi/hangzó rendszer lelassítja a feldolgozási időt, ami az értésben fog megnyilvánulni

40 A diszlexia – az írott nyelv zavara (18 hónap elmaradás az olvasástanulásban) Megoldás: Nem az otthoni kétnyelvűség megszüntetés. Ajánlott-e a kétnyelvű iskola a diszlexiás gyermeknek? Nem tűnik józan döntésnek, mert a szimultán két nyelven való tanulás fárasztó (+ hallási, kognitív műveletek, nyelvi képességek). Kétnyelvűség és nyelvi zavarok 3. Diszlexia

41 Realitások a kétnyelvű gyermekek oktatásában 2-5 év tanulási idő a 2. (kisebbségi) nyelven, hogy utolérjék egynyelvű társaikat (verbális kompetenciák). Ez írott nyelv esetében 4-7 év. 1-2. o. 1 év előny az egynyelvű gyermekek javára. (Még nem beszélik jól a nyelvet, nem tudják elolvasni, amit nem értenek.) 5. o.-ra megduplázódik az előny (már mindenki jól beszéli a nyelvet, de olvasás-szövegértés során nagyobb a probléma) Cél: megelőzni a tanulási nehézségeket!

42 Milyen nyelven tanuljunk meg olvasni? Kritérium lehet a nyelvi transzparencia. Hogyan segítsük elő egy egynyelvű gyermek írás-, olvasástanítását egy idegen nyelven? • Egy minimum szókincs megléte kell. • Pedagógiai megsegítés (intenzív nyelvtanulás kislétszámú osztályban) Hogyan valósul meg mindez a budapesti Gustav Eiffel Francia Iskolában? Az iskolai beválásnak 3 kritériuma van: • Nyelvválasztás • Pszicho-affektív • Szocio-kulturális faktorok

43 A deficittől a nyelvi fogyatékosságig Iskolai kudarcok A „félnyelvűség jelensége” Jellemzői: • korlátozott szókincs • hozzávetőleges nyelvtan • kommunikációs nehézségek mindkét nyelven Oka: • egyensúlyhiány

44 Cummins kutatása A többnyelvű gyermekek 3-7 évig alulteljesítenek az iskolában. Nyelvi-konceptuális szinten az alsó tagozat végén, a felső tagozat elején tűnik el a különbség. Az anyanyelvi oktatás mellőzése okozza a tanulási zavarokat a frissen emigrált embereknél (kimutatható korreláció).

45 A logopédus tanácsai a szülőknek • A kétnyelvűség előnyt jelent a gyermek számára. • Megnyugtatni a szülőket, mikor a gyermek keveri a nyelveket vagy elutasítja egyiket vagy másikat, hogy ez a természetes beszédfejlődés velejárója kétnyelvűség esetében. • Ragaszkodni kell az anyanyelv megőrzéséhez. • Megfelelő nyelvi környezet fenntartása. • Mindkét nyelv értékét bizonyítani. • Javasolni az egy nyelv, egy személy gyakorlatát. • Olvasni mindkét nyelven a gyermeknek. • Támogatni a gyermeket a spontán megnyilvánulásaiban.

46 Kétnyelvű gyermek vizsgálata Anamnézis: • Milyen nyelveket beszélnek otthon? • Milyen nyelveket használnak a mindennapokban (szabadidő, szórakozás)? • Milyen életkorban sajátította el a nyelveket? • Milyen nyelveken kommunikál a gyermek (anyával, apával, testvérekkel, barátokkal)?

47 • Milyen nyelven álmodik vagy számol? • Melyik nyelv igényel nagyobb erőfeszítést? • Melyik nyelvet érti jobban? • Melyik nyelven szeret beszélni? Miért? További fontos kérdések: • Mi az élettörténetük? Milyen hatással van a család életére az esetleges migráció? • Milyen viszony alakult ki a családban a két nyelv/ kultúra között? (konfliktus, dominancia) Kétnyelvű gyermek vizsgálata Anamnézis:

48 Logopédiai vizsgálat Hasonló tesztek, hasonló nyelveken. Hangsúly a minőségen. 4-5 éves korig relativizálni. Nyelvfejlődési zavarban az anyanyelv és a másik nyelv is érintve van. Mivel minden nyelvnek sok egyéni vonása van, nem biztos, hogy a zavar ugyanazon a területen fog jelentkezni mindkét nyelv során. Meg kell érteni a kétnyelvű gyermek nyelvi működését az interferenciák jóslásához.


Letölteni ppt "A kétnyelvű gyermekek kihívásai A többnyelvűség kezelése a francia/magyar logopédiai gyakorlatban Boér Zsuzsa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések