Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanévkezdő tájékoztató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanévkezdő tájékoztató"— Előadás másolata:

1 Tanévkezdő tájékoztató

2 Munkaterv 2013/2014. (vázlat)

3 Mottó „Annak, aki nem gondol és nem tervez
jó előre, a gond kopogtat ajtaján.” (Konfucius)

4 Szabályozó dokumentumok
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és módosításai 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 15/2013. (II.13.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet A 2012/2013-es tanév pedagógiai munkáját elemző, értékelő beszámoló anyaga és jegyzőkönyve.

5 A tanév rendje: Szorgalmi idő
2013. szeptember 2. (hétfő) – június 13. (péntek) Tanítási napok száma: 180 Tanítás nélküli munkanap: 5 Őszi szünet 2013. október 28. – október 31. (okt. 25.; nov. 45.) Téli szünet 2013. december 23. – január 3. (dec. 21.; jan. 6.) Tavaszi szünet 2014. április 17. – április (ápr. 16.; ápr. 23.)

6 SZERVEZÉSI RÉSZ 1. Értekezletek Első félév 2014. január 17-ig
Félévi eredményekről tanulók, szülők értesítése: 2014. január 20. Alsós osztályozó értekezlet: január ,00 Felsős osztályozó értekezlet: jan ,30 Féléves értékelés: február 3. hétfő

7 SZERVEZÉSI RÉSZ 2. Értekezletek Év végi osztályozó értekezlet
Alsós oszt. ért.: jún ,00 Felsős oszt. ért.: jún ,30 Vizsgák: jún Év végi értekezlet: június 23. (hétfő)

8 SZERVEZÉSI RÉSZ 3. Tanítás nélküli munkanapok:
Félévi értekezlet: február 3. hétfő Arany nap: november 15. péntek Karácsonyi zsibvásár: december 21. szombat Gyereknap: május 30. péntek Lovagi hagyományőrzés: június 10. kedd Papírgyűjtés: június 12. (csütörtök, 3 órát beírni)

9 SZERVEZÉSI RÉSZ 4. Ünnepélyek, megemlékezések
Nemzeti ünnepek: okt. 23., márc. 15. Nemzeti szabadságtörekvések emléknapjai: az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt áldozatainak (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), nándorfehérvári diadal (július 22.) Farsangi bál: február 7. péntek Költészet napja – teaház, színház: április Ballagás: június ,00 szombat Tanévzáró ünnepély: június ,00 szerda

10 SZERVEZÉSI RÉSZ 5. Szülői értekezletek, nyílt napok
Nyílt tanítási napok a munkaközösségek tervei alapján, februárban referencia intézményi szakmai műhelymunka (2014. február 25. kedd) Szülői értekezletek: szeptember, november (pályaválasztási), február, és szükség szerint Fogadó órák: november, december, április, május hónap második hétfője Munkaértekezletek: minden hónap második hétfője Munkacsoport foglalkozások

11 SZERVEZÉSI RÉSZ 6. Projektek, versenyek
Helyi és területi versenyek munkaközösségek munkaterveiben Évi 1 projekt beépítése a mindennapi pedagógiai gyakorlatba (tanulók és pedagógusok választása alapján, felső tagozatban is) IPR program folytatása – jó gyakorlatunk egyik eleme, pedagógiai programunk része

12 SZERVEZÉSI RÉSZ 7. DIFER mérés október 11-ig, jelentés október 25-ig Országos kompetencia mérés május 28-án Fizikai állapotfelmérést április 2. és május 27. között kell megszerveznünk

13 CÉLOK, FELADATOK 1. Hatékony tanórák szervezése
Felzárkóztató, kiscsoportos vagy egyéni fejlesztő foglalkozások hatékonyságának növelése Belső továbbképzés keretében a kooperatív tanítási tanulási módszer és az öndifferenciáló tanulásszervezés alkalmazása Szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások szervezése

14 CÉLOK, FELADATOK 2. Nevelőmunka
Az átmenetekre való felkészítés (tagozatok, középfokú beiskolázás) Szakértői vizsgálatok időben történő elindítása, kontrollvizsgálatok nyomon követése A szülőkkel történő kapcsolattartás javítása Az egészséges életmód, és a természetszeretet népszerűsítése Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása

15 CÉLOK, FELADATOK 3. Közösségfejlesztés A nonverbális kommunikációra épített mozgásfoglalkozások tapasztalatainak prevenciós lépései Egy osztályban tanítók esetmegbeszélése, tanulókkal kapcsolatos problémák feltárása, intézkedési terv készítése Az egyéb foglalkozások rendszerének kialakítása Környezetünk díszítése, szépítése, megóvása, az osztálytermek folyamatos dekorálása DÖK munkájának népszerűsítése

16 CÉLOK, FELADATOK 4. Munkacsoportok további működtetése
Szabadtanulásos eszközök készítése munkaidőben Óvoda-iskola átmenet folyamatának további javítása Referencia intézményi feladatok ellátására történő felkészülés, a minősítési eljárásra történő felkészülés, projekt fenntartása Saját” innováció tantestületen belüli alkalmazása, népszerűsítése, taneszköz gyártó cég felkutatása Jó gyakorlat hasznosítása tankerületen belül Külső kapcsolatrendszer javítása

17 CÉLOK, FELADATOK 5. Munkaidő nyilvántartás vezetése
Adminisztrációs fegyelem javítása Munkaidő nyilvántartás vezetése Naplók és tanulókkal kapcsolatos egyéb dokumentumok pontos vezetése, tanulók értékelése (érdemjegyek száma) Az iskola hivatalos dokumentumainak ismerete, tartalmának megismerése, a törvénynek megfelelő alkalmazása Az egyenletes terhelés biztosítása

18 SZERVEZETFEJLESZTÉS Referencia intézményi feladatokra történő tudatos felkészülés Módszertani kultúra gazdagítása (könyvtár szakmai anyag, digitális anyagok-internet) Módszertani munkacsoport feladattervezése céltudatos felkészülést tükrözzön A fejlesztő team munkájának irányítása Eljárásrendek, szakmai dokumentumok rendszeres felülvizsgálata, alkalmazása

19 SZEMÉLYI FELTÉTELEK Pedagógus létszám: 18 fő
Technikai dolgozók létszáma: 5 fő

20 TÁRGYI FELTÉTELEK IPR pályázat által megvalósítható eszköz- és tartalmi fejlesztés (taneszközök, bútor, projektnap, tréning…)

21 MINDANNYIAN FONTOSAK VAGYUNK! ÉS EGYÜTT KÖNNYEBB!

22 Köszönöm a figyelmet! S Z Ü N E T


Letölteni ppt "Tanévkezdő tájékoztató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések