Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanévkezdő tájékoztató 2013-2014. Munkaterv 2013/2014. (vázlat)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanévkezdő tájékoztató 2013-2014. Munkaterv 2013/2014. (vázlat)"— Előadás másolata:

1 Tanévkezdő tájékoztató

2 Munkaterv 2013/2014. (vázlat)

3 Mottó „Annak, aki nem gondol és nem tervez jó előre, a gond kopogtat ajtaján.” (Konfucius)

4 Szabályozó dokumentumok  évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és módosításai  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  22/2013. (III.22.) EMMI rendelet  229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet  110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról  51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről  15/2013. (II.13.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről  A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet  A 2012/2013-es tanév pedagógiai munkáját elemző, értékelő beszámoló anyaga és jegyzőkönyve.

5 A tanév rendje:  Szorgalmi idő szeptember 2. (hétfő) – június 13. (péntek) Tanítási napok száma: 180Tanítás nélküli munkanap: 5  Őszi szünet október 28. – október 31.(okt. 25.; nov. 45.)  Téli szünet december 23. – január 3.(dec. 21.; jan. 6.)  Tavaszi szünet április 17. – április 22.(ápr. 16.; ápr. 23.)

6 SZERVEZÉSI RÉSZ 1. Értekezletek  Első félév január 17-ig Félévi eredményekről tanulók, szülők értesítése: január 20.  Alsós osztályozó értekezlet: január ,00  Felsős osztályozó értekezlet: jan ,30  Féléves értékelés: február 3. hétfő

7 SZERVEZÉSI RÉSZ 2. Értekezletek Év végi osztályozó értekezlet  Alsós oszt. ért.: jún ,00  Felsős oszt. ért.: jún ,30  Vizsgák: jún  Év végi értekezlet: június 23. (hétfő)

8 SZERVEZÉSI RÉSZ 3. Tanítás nélküli munkanapok:  Félévi értekezlet: február 3. hétfő  Arany nap: november 15. péntek  Karácsonyi zsibvásár: december 21. szombat  Gyereknap: május 30. péntek  Lovagi hagyományőrzés: június 10. kedd  Papírgyűjtés: június 12. (csütörtök, 3 órát beírni)

9 SZERVEZÉSI RÉSZ 4. Ünnepélyek, megemlékezések  Nemzeti ünnepek: okt. 23., márc. 15.  Nemzeti szabadságtörekvések emléknapjai: az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt áldozatainak (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), nándorfehérvári diadal (július 22.)  Farsangi bál: február 7. péntek  Költészet napja – teaház, színház: április  Ballagás: június ,00 szombat  Tanévzáró ünnepély: június ,00 szerda

10 SZERVEZÉSI RÉSZ 5. Szülői értekezletek, nyílt napok  Nyílt tanítási napok a munkaközösségek tervei alapján, februárban referencia intézményi szakmai műhelymunka (2014. február 25. kedd)  Szülői értekezletek: szeptember, november (pályaválasztási), február, és szükség szerint  Fogadó órák: november, december, április, május hónap második hétfője  Munkaértekezletek: minden hónap második hétfője  Munkacsoport foglalkozások

11 SZERVEZÉSI RÉSZ 6. Projektek, versenyek  Helyi és területi versenyek munkaközösségek munkaterveiben  Évi 1 projekt beépítése a mindennapi pedagógiai gyakorlatba (tanulók és pedagógusok választása alapján, felső tagozatban is)  IPR program folytatása – jó gyakorlatunk egyik eleme, pedagógiai programunk része

12  DIFER mérés október 11-ig, jelentés október 25-ig  Országos kompetencia mérés május 28-án  Fizikai állapotfelmérést április 2. és május 27. között kell megszerveznünk SZERVEZÉSI RÉSZ 7.

13 CÉLOK, FELADATOK 1.  Hatékony tanórák szervezése  Felzárkóztató, kiscsoportos vagy egyéni fejlesztő foglalkozások hatékonyságának növelése  Belső továbbképzés keretében a kooperatív tanítási tanulási módszer és az öndifferenciáló tanulásszervezés alkalmazása  Szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások szervezése

14 CÉLOK, FELADATOK 2. Nevelőmunka  Az átmenetekre való felkészítés (tagozatok, középfokú beiskolázás)  Szakértői vizsgálatok időben történő elindítása, kontrollvizsgálatok nyomon követése  A szülőkkel történő kapcsolattartás javítása  Az egészséges életmód, és a természetszeretet népszerűsítése  Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása

15 CÉLOK, FELADATOK 3. Közösségfejlesztés  A nonverbális kommunikációra épített mozgásfoglalkozások tapasztalatainak prevenciós lépései  Egy osztályban tanítók esetmegbeszélése, tanulókkal kapcsolatos problémák feltárása, intézkedési terv készítése  Az egyéb foglalkozások rendszerének kialakítása  Környezetünk díszítése, szépítése, megóvása, az osztálytermek folyamatos dekorálása  DÖK munkájának népszerűsítése

16 CÉLOK, FELADATOK 4.  Munkacsoportok további működtetése  Szabadtanulásos eszközök készítése munkaidőben  Óvoda-iskola átmenet folyamatának további javítása  Referencia intézményi feladatok ellátására történő felkészülés, a minősítési eljárásra történő felkészülés, projekt fenntartása  Saját” innováció tantestületen belüli alkalmazása, népszerűsítése, taneszköz gyártó cég felkutatása  Jó gyakorlat hasznosítása tankerületen belül  Külső kapcsolatrendszer javítása

17 CÉLOK, FELADATOK 5. Adminisztrációs fegyelem javítása  Munkaidő nyilvántartás vezetése  Naplók és tanulókkal kapcsolatos egyéb dokumentumok pontos vezetése, tanulók értékelése (érdemjegyek száma)  Az iskola hivatalos dokumentumainak ismerete, tartalmának megismerése, a törvénynek megfelelő alkalmazása  Az egyenletes terhelés biztosítása

18 SZERVEZETFEJLESZTÉS  Referencia intézményi feladatokra történő tudatos felkészülés  Módszertani kultúra gazdagítása (könyvtár szakmai anyag, digitális anyagok-internet)  Módszertani munkacsoport feladattervezése céltudatos felkészülést tükrözzön  A fejlesztő team munkájának irányítása  Eljárásrendek, szakmai dokumentumok rendszeres felülvizsgálata, alkalmazása

19 SZEMÉLYI FELTÉTELEK  Pedagógus létszám: 18 fő  Technikai dolgozók létszáma: 5 fő

20 TÁRGYI FELTÉTELEK  IPR pályázat által megvalósítható eszköz- és tartalmi fejlesztés (taneszközök, bútor, projektnap, tréning…)

21 MINDANNYIAN FONTOSAK VAGYUNK! ÉS EGYÜTT KÖNNYEBB!

22 Köszönöm a figyelmet! S Z Ü N E T


Letölteni ppt "Tanévkezdő tájékoztató 2013-2014. Munkaterv 2013/2014. (vázlat)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések