Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mezőgazdasági szakigazgatás átszervezése – a termelők és a méhészek lehetőségei Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mezőgazdasági szakigazgatás átszervezése – a termelők és a méhészek lehetőségei Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért."— Előadás másolata:

1 A mezőgazdasági szakigazgatás átszervezése – a termelők és a méhészek lehetőségei Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos Kaposvár, 2012. január 21.

2 2 A méhészeti ágazat jelentősége  a mezőgazdaság bruttó termelési értékének 1%-át, az állattenyésztésnek közel 3%-át adja  hozzájárul a vidék népességmegtartó képességéhez  szerepe van az ökológiai egyensúly fenntartásában

3 3 Méhészeti Nemzeti Program  tekintettel az ágazat jelentőségére az unió támogatási lehetőséget biztosít  az uniós források igénybevételének feltétele a méhészeti nemzeti program megalkotása  a 2010-2013-ig tartó támogatási időszakban a 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet tartalmazza a támogatások igénybevételével kapcsolatos szabályokat

4 4 A Méhészeti Nemzeti Program intézkedései a) technikai segítségnyújtás aa) a méhészeti képzés országos koordinálása, valamint méhegészségügyi ismeretek gyűjtése és terjesztése (a támogatás keretösszege 80 000 euró/végrehajtási év)  Cél: Méhészképzés egységesítése, külföldi ismeretek megszerzése

5 5 A Méhészeti Nemzeti Program intézkedései a) technikai segítségnyújtás ab) regionális rendezvény, kongresszus szervezése, az azokon való részvétel, nemzetközi rendezvényen való részvétel és elméleti ismeretterjesztés (a támogatás keretösszege 180 000 euró/végrehajtási év)  Cél: a méhészek szakmai ismereteinek bővítése, fejlesztése, illetve szinten tartása

6 6 A Méhészeti Nemzeti Program intézkedései a) technikai segítségnyújtás ac) szaktanácsadó-hálózat működtetése (a támogatás keretösszege 470 000 euró/végrehajtási év)  Cél: folyamatos tájékoztatás a piaci viszonyokról, támogatási lehetőségekről, az új technológiákról, érdekképvislet

7 7 A Méhészeti Nemzeti Program intézkedései a) technikai segítségnyújtás ad) bemutató méhészetek látogatása (a támogatás keretösszege 70 000 euró/végrehajtási év)  Cél: egy-egy kaptártípus technológiájának ismertetése, egyéb ismeretek átadása

8 8 A Méhészeti Nemzeti Program intézkedései a) technikai segítségnyújtás ae) méz kinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzése (a támogatás keretösszege 130 000 euró/végrehajtási év)  Cél: méz kinyeréséhez szükséges eszközök beszerzése (mézpergető, méz-szivattyú, fedelezőgép)

9 9 A Méhészeti Nemzeti Program intézkedései b) varroa atka elleni védekezés ba) varroa atka elleni gyógyszeres védekezés (a támogatás keretösszege 2 165 000 euró/végrehajtási év)  Cél: elősegíti, hogy a méhészek által korábban gyakran használt, ellenőrizetlen és kevéssé hatékony szerek helyett engedélyezett gyógyszerkészítményeket használjanak, jelentős mértékben elősegíti a méhegészségügyi helyzet javulását

10 10 A Méhészeti Nemzeti Program intézkedései b) varroa atka elleni védekezés bb) varroa atka elleni alternatív védekezés és a kapcsolódó ellenőrző rendszer működtetése (a támogatás keretösszege 25 000 euró/végrehajtási év)  Cél: információ az atka-fertőzöttségről, illetve egy-egy kezelést követően annak hatékonyságáról

11 11 A Méhészeti Nemzeti Program intézkedései c) vándoroltatás korszerűsítése ca) kaptárok, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakítása, a rendszer fenntartása (a támogatás keretösszege 80 000 + 30 000 euró/végrehajtási év)  Cél: az azonosítási rendszer kialakítása, majd fenntartása, működtetése

12 12 A Méhészeti Nemzeti Program intézkedései c) vándoroltatás korszerűsítése cb) vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzése (a támogatás keretösszege 200 000 + 150 000 euró/végrehajtási év)  Cél: hatékonyabb, korszerűbb eszközök beszerzése

13 13 A Méhészeti Nemzeti Program intézkedései d) méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzése (a támogatás keretösszege 200 000 + 150 000 euró/végrehajtási év)  Cél: a forgalomban lévő mézek minőségének folyamatos vizsgálata

14 14 A Méhészeti Nemzeti Program intézkedései e) méhcsaládok számának szinten tartása (a támogatás keretösszege 200 000 + 150 000 euró/végrehajtási év) Cél :  az állomány mind állategészségügyi, mind genetikai szempontból történő cseréje a hatékony méhészkedés alapvető feltétele  a méhállomány szinten tartása párzott és párzatlan méhanyákkal, anyabölcsőkkel

15 15 A Méhészeti Nemzeti Program intézkedései f ) méhészettel, méhészeti termékekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás fa) fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításához és működtetéséhez; tartása (A támogatás keretösszege 40 000 euró/végrehajtási év)  Cél: az országos megfigyelőhálózat létrehozása működtetése elősegíti a termelő méhészek logisztikai- méhészeti munkájuk tervezését

16 16 A Méhészeti Nemzeti Program intézkedései f ) méhészettel, méhészeti termékekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás fb) méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálathoz. (A támogatás keretösszege 70 000 euró/végrehajtási év) Cél:  a vizsgálatok olyan irányú fejlesztésére van szükség, amelyek alapján a fogyasztók jobb tájékoztatása biztosítható  új típusú vizsgálati módszer támogatása, természetes mézek védelme

17 17 Nemzeti Vidékstratégia  a Nemzeti Stratégia egyik területe a Fenntartható agrárszerkezet- és termeléspolitika  a méhészeti ágazathoz kötődő nemzeti stratégiai programok: Ökológiai gazdálkodás program Az ökológiai gazdálkodás fokozott támogatása, különös tekintettel az ökológiai állattenyésztés és méhészet fejlesztésére; a gazdálkodók ökológiai gazdálkodásra való átállásának, illetve az ökológiai gazdálkodás ellenőrzésével és tanúsításával kapcsolatos költségek támogatása. Állattenyésztés-fejlesztési program  fontos alprogram a Méhészeti alprogram  cél a Magyar Méhészeti Nemzeti Program folytatása

18 Mézek hatósági ellenőrzése

19

20

21

22

23

24

25

26 470/2009/EK rendelete Az Európai Parlament és Tanács 470/2009/EK rendelete (2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag- határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló rendelet 37/2010/EU rendelete A Bizottság 37/2010/EU rendelete (2009. december 22.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról A farmakológiai hatóanyagokra vonatkozó jogszabályok

27 •Pl. a szulfonamidokra és a trimetoprimre a méhek ill. a méz esetében nincs határérték megállapítva, a mézben jelenlévő maradékanyagok nem kerültek osztályozásra, ezért jelenlétük a mézben nem felel meg a közösségi jogszabályoknak. •Kivételt az jelentene, ha e rendelet alapján az említett hatóanyag tekintetében intézkedési referenciapont került volna megállapításra, és a maradékanyagok mennyisége nem éri el vagy haladja meg ezt az intézkedési referenciapontot. Ilyen referenciapont azonban nem került megállapításra (ezt az intézkedési referenciapontot a Bizottság határozhatja meg, a tagállamok ezt nem tehetik meg.) A jogszabályok alapján a mézben nem fogadható el antibiotikum

28 Méhészetet is érintő várható jogszabály-módosítások • A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet • A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

29 Uniós szintű méhegészségügyi aktualitások •2011. április 1.: Megkezdte működését a Méhegészségügyi Európai Uniós Referencialaboratórium (Franciaország) •2011. május 17.: Elfogadásra kerültek a Magyar EU Elnökség alatt kidolgozott „Tanácsi következtetések a méhek egészségi állapotáról” •2011. szeptember: Magyarország is részt kíván venni az EURL által szervezett önkéntes kísérleti felügyeleti programban, mely a méhek egészségi állapotának felmérésére irányul, ezért benyújtottuk programtervezetünket az EU Bizottsága felé. •A 2012. január 1-jétől 2013. június 30-ig tartó programra összesen 20 tagállam nyújtott be programtervezetet. Az EU Bizottsága által a programok társfinanszírozására szánt keretösszeg: 3 750 000 EUR. Még nem született döntés arról, hogy az egyes tagállamok pontosan mekkora összegre számíthatnak. Jelenleg minden résztvevő tagállamot közvetlenül keres meg a Bizottság a végrehajtandó program további részleteire vonatkozóan.

30 Uniós szintű méhegészségügyi aktualitások 2. •2011. november 15.: Az Európai Parlament elfogadta „A méhegészségügyről és a méhészeti ágazat előtt álló kihívásokról” szóló magyar EP képviselői jelentést. •Az EP jelentés Bizottság számára címzett főbb megállapításai a kutatás és a tudományos ismeretek elterjesztése tárgykörben: •- a méhek egészségi állapotával kapcsolatos kutatásokra szánt támogatások szintjét emelni szükséges; •- szükség van a méhkaptárak egységes, nemzeti szintű azonosítási rendszerére és nyilvántartására; •- ún. „referenciaméhészetek” európai hálózatának létrehozásának támogatása; •- a méhek egészségi állapotát veszélyeztető tényezőkre vonatkozó ökotoxikológiai vizsgálatokra vonatkozó információk tagállamok, laboratóriumok, méhészek, gazdálkodók és a tudósok közötti megosztásának elősegítése (weboldal minden tagállami nyelven).

31 Uniós szintű méhegészségügyi aktualitások 3. •Az EP jelentés Bizottság számára címzett főbb megállapításai az állatgyógyászati termékek vonatkozásában: •- közös iránymutatások bevezetésének szükségessége az ágazatban alkalmazott állat-egészségügyi kezelésekre vonatkozóan (különös tekintettel a Varroa-atkára); •- az elővigyázatosság elvét követve az egész EU-ban be kell tiltani a neonikotinoid alapú növényvédő szerek használatát mindaddig, amíg független tudományos vizsgálatok nem bizonyítják használatuk veszélytelenségét; •- rugalmasabb szabályokat kell kidolgozni a méhek egészségi állapotával kapcsolatos állatgyógyászati termékek engedélyezése és rendelkezésre bocsátása tekintetében; •- gyógyszerhasználat maximális maradékanyag- határértékeinek bevezetése.

32 Méhészeti támogatások 1. – 3/2011. (I. 18.) MVH Közlemény A 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján igényelhető méhészeti támogatások: 1.méhészeti képzés országos koordinálása, méhegészségügyi ismeretek gyűjtése és terjesztése, 2.regionális rendezvény, kongresszus szervezése, és az azon való részvétel, nemzetközi rendezvényen való részvétel, elméleti ismeretterjesztés, 3.szaktanácsadó-hálózat működtetése, 4.bemutató méhészetek látogatása, 5.méz kinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzése, 6.varroa atka elleni gyógyszeres védekezés, 7.varroa atka elleni alternatív védekezés és a kapcsolódó ellenőrző rendszer működtetése, 8.kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakítása és fenntartása, 9.vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzése, 10.a méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzése, 11.a méhcsaládok számának szinten tartása, 12.fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakítása és működtetése, 13.méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálata

33 Méhészeti támogatások 2. – 3/2011. (I. 18.) MVH Közlemény •A támogatási kérelmeket jogcímenként külön kell benyújtani. •Előfeltétel: MVH ügyfél nyilvántartásában „pénzügyi kapcsolattal rendelkező ügyfél” státusz •Szükséges nyomtatványok, benyújtandó mellékletek: –3/2011. (I. 18.) MVH közlemény 1-17. sz. mellékletei3/2011. (I. 18.) MVH közlemény 1-17. sz. mellékletei •Benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal •Támogatás kifizetése: a határozat közlésétől számított tizenöt munkanapon belül, de legkésőbb –I. időszak (2010. szeptember 1. – 2011. augusztus 31.) esetében: 2011. október 15-ig –II. időszak (2011. szeptember 1. – 2012. augusztus 31.) esetében: 2012. október 15-ig –III. időszak (2012. szeptember 1. – 2013. augusztus 31.) esetében: 2013. október 15-ig •Ellenőrzési formák: –adminisztratív ellenőrzések és/vagy –helyszíni ellenőrzés

34 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A mezőgazdasági szakigazgatás átszervezése – a termelők és a méhészek lehetőségei Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért."

Hasonló előadás


Google Hirdetések