Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Karriertervezés, karrierfejlesztés Miért fontos tudatosan gondolkodni a jöv ő nkr ő l? Avagy a nyitott szív és a kreatív elme hatalma. A humán er ő forrás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Karriertervezés, karrierfejlesztés Miért fontos tudatosan gondolkodni a jöv ő nkr ő l? Avagy a nyitott szív és a kreatív elme hatalma. A humán er ő forrás."— Előadás másolata:

1 Karriertervezés, karrierfejlesztés Miért fontos tudatosan gondolkodni a jöv ő nkr ő l? Avagy a nyitott szív és a kreatív elme hatalma. A humán er ő forrás gazdálkodás aktuális kérdései I.

2 2 "A grapefruit tulajdonképpen egy citrom, amely kapott egy lehet ő séget, és élt is vele.„ /Oscar Wilde/

3 3 Már Szókratésznál megjelenik a gondolat: „a cél nélküli élet nem méltó élet”.

4 4 Fontos tudni: •hogy a sikeres munkahelyi beilleszkedés feltétele a munkahely tudatos, körültekint ő megválasztása, •hogy a munkahely nem cél, hanem partner az önmegvalósítás kiteljesítéséhez, •hogy hogyan illeszkedik a munkaadói és a munkavállalói gondolkodás egymáshoz,- és hogy végs ő soron hogyan jöhet létre az érdekek összhangja.

5 5 Miért végeznek a cégek egyre szélesebb körben karriertervezési tevékenységet?

6 6 A karriertervezés hasznos a munkáltatónak, mert •egyrészt hosszabb távon biztosítani tudja a vezet ő i munkakörökre és a kulcspozíciókra az alkalmas, minden tekintetben megfelel ő munkaer ő utánpótlását, •másrészt a végrehajtott személycseréknél a beválás kockázata minimális, •harmadrészt a személycsere zökken ő mentesen zajlik le, az ügymenetben nem okoz fennakadást, •negyedrészt csökkenti a toborzási költségeket és a küls ő fluktuációt, •ötödrészt lerövidíti a betanulási id ő t, •és végül, de nem utolsó sorban növeli az alkalmazottak elkötelezettségét és javítja más humánmenedzsment funkciók hatásfokát is.

7 7 A karriertervezés hasznos az alkalmazott számára is, •mert kiszámíthatóvá teszi a cégen belüli jöv ő t, •mert perspektívát kínál, •mert tervszer ű önmegvalósítási programot ad, •mert munkáltatói támogatást ígér ehhez, •vagyis sokféle egyéni szükséglet kielégítését garantálja.

8 8 Karrier •Tágabb értelmezésben: a megálmodott, elképzelt életcél, életpálya és annak megvalósítása. •Sz ű kebb értelmezésben: a munkához köt ő d ő érvényesülés, el ő menetel.

9 9 Karrier-periódusok •16-18 év: alapvet ő karrierdöntések, •18-24 év: a karrier el ő készítése, •24-30 év: kezdeti karrier, •30-38 év: karrier építése – kibontakozás, •38-50 év: a csúcs, •50-60 év: meg ő rzés – fenntartás, •60-65 év: nyugdíj el ő tt.

10 10 Karriertervezés A karrierépítés- tervezés nem más, mint annak pontos ismerete, honnan hová szeretnénk eljutni.

11 11 Karriertervezés 1. Készítsünk mérleget er ő sségeinkr ő l és korlátainkról : * A munka és szabadid ő s tapasztalatok összegy ű jtése, elemzése és rendszerezése. * A legjelent ő sebb eredmények összegy ű jtése, és annak átgondolása, hogy milyen készségek voltak szükségesek ezek eléréséhez (er ő sségek). * A legnagyobb kudarcok felelevenítése, és annak átgondolása, hogy milyen készségek kellettek volna a sikerhez (fejlesztend ő területek).

12 12 Karriertervezés 2. Gondoljuk át, milyen munka, tevékenység felelne meg * a legjobban az igényeinknek, válasszuk ki, mi az a három szempont, amit a legfontosabbnak tartunk: szellemi kihívás, kreativitás, pénz, elegend ő szabadid ő vagy el ő relépési lehet ő ség, netán kötetlen munkaid ő ? Állítsuk fel ezek fontossági sorrendjét. * Milyen típusú tevékenységeket kedvelek általában? * Milyen konkrét iskolai, munka, szociális és sport tevékenységeket végeztem? * Lista készítése azokról a tevékenységekr ő l, melyeket szívesen végeztem az elmúlt években. * Annak értékelése, hogy ezekben a tevékenységekben mit szerettem, milyen kihívást jelentettek számomra.

13 13 Karriertervezés 3. Ha a felmérést elvégeztük, akkor válasszuk ki az irányt, * amellyel kezdjük az álláskeresést és tervezzük meg elképzeléseink megvalósítását, ütemezzük az egyes lépéseket (pl. pályázatot mikorra állítjuk össze, hol böngésszük az álláshirdetéseket stb.) * Céljaim és szükségleteim megfelelnek-e saját személyes paramétereimnek? * Hol tartok most, meddig jutottam el a pályámon?

14 14 Karrierfejlesztés A karrierfejlesztés az a folyamat, amelynek során a karrierrel kapcsolatos akcióterveket megvalósítják.

15 15 Karrierfejlesztési útmutató Budapest Bank Nyrt.

16 16 A Budapest Bank értelmezésében a karrier az a jöv ő beli helyzet, melynek elérésére törekszel, mert reményeid szerint ott jól fogod magad érezni a b ő rödben.

17 17 A karrier a múltban és ma •Sok vezet ő i szint •Hierarchia •Vertikális karrier •Kevesebb vezet ő i szint •Felel ő sség számít, nem a hierarchia •Horizontális karrier Ma sincs kevesebb karrierlehet ő ség, s ő t…

18 18 Milyen támogatást kaphatsz? A Banktól: •Tájékoztatást ad a szervezet küldetésér ő l, értékeir ő l és céljairól. •Támogatja és elismeri a vezet ő k karrierfejlesztési tevékenységét. Az emberi er ő forrás szervezett ő l •Karrier tanácsadóként m ű ködik •Képzési programokat biztosít A vezet ő dt ő l •Tájékoztat a Bank és a szervezeti egység céljairól •Segít a megfelel ő er ő forrásokhoz való hozzáférésben A lehet ő ség rendelkezésre áll – élj vele!

19 19 A Te szereped •Tarts lépést a szakmád változásaival! •Azonosítsd er ő sségeid, képességeid, értékeid, és érdekl ő dési köröd! •Határozd meg jöv ő képedet és karriercéljaidat! •Azonosítsd, értsd meg és lépj el ő re a fejlesztend ő területeken! A sorsod a Te kezedben van!

20 20 A Te szereped a múltban és ma Van egy ötletem a karrierfejlesztésem- mel kapcsolatban. Mikor beszélhetünk róla? Mikor tesz már végre valamit a főnök a karrieremért? Te Főnököd Felel ő sséged a múltban Főnököd Te Felel ő sséged ma

21 21 A karrierfejlesztési köröd 1. lépés: Önismeret 4. lépés: Megvalósítás 2. lépés: Irány 3. lépés: Karrier terv Értékteremtés Növekedés Ügyfélhatás Gyorsaság Közösség Szakmai Személyes Család Közösség GE- nek Magadnak Realitás teszt Realitás teszt Realitás

22 22 Eszközök önmagad megismerésére •Karriermenedzsment tréning •Készségfejleszt ő tréningek •Internetes önismereti eszközök •Informális visszajelzés •Mentori rendszer Ismerd meg készségeidet, kompetenciáidat!

23 23 Karriered mozgatórugói += Kiemelked ő eredmények Amit elértél Karriered mozgatórugói Karrier lehet ő ségek Hova akarsz eljutni Értékek az életedben, a karrieredben Mi a fontos számodra Munkahelyi motivátorok Milyen körülmények között érzed jól magad Készségeid Amiben jó vagy és amit még fejleszteni kell

24 24 Mobilitás Váltás ötlete Önérékelés- er ő sségek, fejlesztend ő területek A megcélzott terület, pozíció meghatározása, az elvárások összevetése az önértékelés eredményével Egyéni fejlesztési terv meghatározása Rotáció vagy jelentkezés az új pozícióra Új munkakör

25 25 A jó cél mindig S*M*A*R*T A kit ű zött fejlesztési céljaid, amellett, hogy támogatják a Bank céljait, feleljenek meg a SMART (okos, ügyes angolul) kritériumoknak is: •S pecific: specifikus, konkrét, írja le pontosan, hogy mit kell elérni, teljesíteni •M easurable: mérhet ő, tegye lehet ő vé a teljesítmény mérését •A ttainable: Legyen elérhet ő a kit ű zött id ő n belül a rendelkezésre álló er ő forrásokkal •R elevant: legyen számodra fontos, érezz elégedettséget és örömöt, ha teljesítetted •T ime-Bounded: határid ő höz kötött

26 26 Fejl ő dési lehet ő ségek Személyes fejl ő désed Klubok, civil szervezetek, közösségi programok Szakmai szervezetek Könyvek, folyóiratok, tréning anyagok Számítógépes oktatás Staff Meetingek Tanulás Otthona Betanulás, átképzés Helyettesítés, id ő szakos megbízás

27 27 „Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni. „

28 28 Forrás: •Consultation Magazin •www.humancentrum.huwww.humancentrum.hu •A Budapest Bank Nyrt. munkatársai

29 29 Köszönöm a figyelmet! Készítette: Szabó Éva 2008. november 6.


Letölteni ppt "Karriertervezés, karrierfejlesztés Miért fontos tudatosan gondolkodni a jöv ő nkr ő l? Avagy a nyitott szív és a kreatív elme hatalma. A humán er ő forrás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések