Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

XVII. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Dobogókő 2009. április 15-16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "XVII. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Dobogókő 2009. április 15-16."— Előadás másolata:

1 XVII. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Dobogókő 2009. április 15-16.

2 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 2 2009 április 16. 1. 2005. évi LXII. tv.-el módosított 2003. évi XLII. tv. A földgázellátásról (28.-29.§) 3. 1/2009. (I. 7.) Korm. rendelettel módosított 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (30-31.§) Jelenleg Magyarországon az alábbi jogszabályi háttér rendelkezik a földgázkorlátozásról és az ahhoz kapcsolódó folyamatok végrehajtásáról: 2. 2008. évi XL tv. A földgázellátásról (96-98. §, hatálybalépés: 2009. július 01.) 4. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról (110-114.§, hatálybalépés: 2009. július 01.) 5. A 871/2008 sz. MEH határozattal hatályba léptetett Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata (5.3.6. pont) I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése

3 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 3 2009 április 16. 1. Üzemzavar/Földgázellátási üzemzavar 2008. évi XL tv. A földgázellátásról 96. § (1) Földgázellátási üzemzavarnak minősül minden olyan a 97. §-ban meghatározott földgázellátási válsághelyzetet el nem érő mértékű üzemzavar, amely következtében egyes felhasználók földgázzal történő ellátása nem, vagy csak egyes felhasználók földgázvételezésének csökkentésével vagy megszüntetésével biztosítható, vagy az elosztó- és szállító hálózat, valamint a földgáztároló üzembiztonságát, szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan veszélyezteti. I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése ÜKSZ 2. pont Üzemzavar: Az összekapcsolt földgázszállító, gáztároló, elosztói és gáztermelő rendszer tervszerű (normál) üzemállapotától való mindennemű, meghatározott mértéket meghaladó eltérés.

4 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 4 2009 április 16. I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése 2005. évi LXII. Tv.-el módosított 2003. évi XLII. tv. 29. § (1) Földgázellátási válsághelyzetnek minősül a személyeket, vagyontárgyakat, a természetet, környezetet, illetőleg a fogyasztók jelentős részének ellátását közvetlenül veszélyeztető földgázellátási zavar. A földgázellátási válsághelyzet fennállásáról a rendszerirányító kezdeményezésére a miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt. 2. Földgázellátási válsághelyzet 2008. évi XL tv. 97. § (1) Földgázellátási válsághelyzetnek (a továbbiakban: válsághelyzet) minősül a külön törvényben meghatározott szükséghelyzetet vagy veszélyhelyzetet el nem érő mértékű, a személyeket, vagyontárgyaikat, a természetet, a környezetet, vagy a felhasználók jelentős részének ellátását közvetlenül veszélyeztető földgázellátási zavar.

5 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 5 2009 április 16. 3. Korlátozási sorrend, korlátozási besorolás összeállítása 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 30. § (1), az ÜKSZ 5.3.6. pontja és a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 110. § augusztus 1. napjáig a) a szállítói és elosztói engedélyesek kötelesek a korlátozási sorrend összeállításához szükséges adatokat összegyűjteni a velük kapcsolatban álló rendszerhasználóktól, és azokat megküldeni a rendszerirányító és a Hivatal részére minden év augusztus 1. napjáig; június 30-ig (1) A földgázelosztó minden év június 30-ig a rendszerhasználók adatszolgáltatása alapján köteles a működési területükön lévő felhasználók korlátozási besorolását rendszerhasználónkénti bontásban - az ÜKSZ-ben maghatározott formátumban – a csatlakozó földgázszállítónak megküldeni. június 30-ig (2) A közvetlen szállítóvezetékről ellátott felhasználók, vagy az őket ellátó földgázkereskedők kötelesek az (1) bekezdés szerinti adatokat a földgázszállító részére minden év június 30-ig megadni. I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése

6 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 6 2009 április 16. (5) A Hivatal indokolt esetben a rendszerirányító által benyújtott, valamint a jóváhagyott korlátozási besorolást saját hatáskörben hivatalból módosíthatja. július 31-ig (3) A földgázszállító a földgázelosztók által megküldött adatok alapján összesített korlátozási besorolást minden év július 31-ig köteles a rendszerirányítónak és a Hivatalnak megküldeni. szeptember 1. b) a rendszerirányító elkészíti és jóváhagyásra beterjeszti a Hivatalhoz az összesített korlátozási sorrendre vonatkozó javaslatot minden év szeptember 1. napjáig; augusztus 31-ig (4) A rendszerirányító összeállítja az összesített korlátozási besorolást és véleményével együtt minden év augusztus 31-ig a Hivatalnak jóváhagyásra megküldi. szeptember 30-ig c) a Hivatal minden év szeptember 30-ig megállapítja és jóváhagyja az aktuális évi korlátozási sorrendet; 3. Korlátozási sorrend, korlátozási besorolás összeállítása I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése

7 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 7 2009 április 16. 3. Korlátozási sorrend, korlátozási besorolás összeállítása I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése e) az engedélyesek kötelesek a korlátozási sorrendhez szolgáltatott adataikat folyamatosan naprakészen tartani, és jogosultak azok valódiságáról, alkalmazhatóságáról az érintett rendszerhasználóknál meggyőződni; korlátozási sorrendhez 112. § (7) A földgázszállító és földgázelosztó köteles a korlátozási sorrendhez szolgáltatott adatokat folyamatosan naprakészen tartani, és azokat korlátozás esetén a korlátozással kapcsolatos eljárásrend alapján felhasználni. ÜKSZ 5.3.6.1.(j) A földgázszállítási és földgázelosztási engedélyesek a korlátozási javaslatukban bekövetkező változásokat (különös tekintettel a korlátozási kategóriák, valamint a korlátozási felelős nevének, elérhetőségének megváltozásának esetén) kötelesek tizenöt munkanapon belül bejelenteni a rendszerirányítási engedélyesnek. A változtatás elfogadása esetén a rendszerirányítási engedélyes köteles a Hivatalnak a módosított Korlátozási Sorrendet megküldeni. ÜKSZ tervezet 11.1. (j)A földgázszállító és földgázelosztó a korlátozási javaslatukban bekövetkező változásokat (különös tekintettel a korlátozási kategóriák, valamint a korlátozási felelős nevének, elérhetőségének megváltozásának esetén) kötelesek tizenöt munkanapon belül bejelenteni a rendszerirányítónak. A változtatás elfogadása esetén a rendszerirányító köteles a Hivatalnak a módosított Korlátozási Sorrendet megküldeni.

8 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 8 2009 április 16. I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet30. § h) és a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 112. § 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 30. § h) és a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 112. § I. Az olyan ipari, kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági fogyasztó, amely 2500 m 3 /óra lekötött teljesítményt meghaladó, de a megszakítható kategóriába nem tartozó, technológiai károkozás nélkül elvonható, háztartási és kommunális fogyasztókat nem érintő gázfogyasztást végez. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra. I. A külön jogszabály alapján villamos energia termelői működési engedéllyel rendelkező, a villamos energiáról szóló törvény szerint energiaforrás-készlet fenntartására kötelezett felhasználók. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra. II. Az olyan I. kategóriába nem tartozó ipari, kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági célú, 2500 m 3 /óra-t meghaladó lekötött teljesítmények, amelyek technológiai károkozás nélkül elvonhatók. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra. 4. Korlátozási kategóriák

9 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 9 2009 április 16. I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése 4. Korlátozási kategóriák II. Az olyan ipari, illetve kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági fogyasztó, amely 2500 m 3 /óra és 500 m 3 /óra lekötött teljesítmény közé eső, technológiai károkozás nélkül elvonható, háztartási és kommunális fogyasztókat nem érintő gázfogyasztást végez. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra. III. Az olyan ipari, illetve kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági célú, 2500 m 3 /óra és 500 m 3 /óra közé eső lekötött teljesítmények, amelyek technológiai károkozás nélkül elvonhatók. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra.

10 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 10 2009 április 16. I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése 4. Korlátozási kategóriák III/A. Az olyan 100 m 3 /óra feletti kapacitás-lekötéssel rendelkező ipari, illetve kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági fogyasztó, amely az I. és a II. kategóriákba nem sorolható, kivéve e fogyasztó háztartási és kommunális célú gázfogyasztási hányadát. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra. V. Az ipari, illetve kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági célú, 500 m 3 /óra és 100 m 3 /óra közé eső lekötött teljesítmények. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra. IV. Az olyan ipari, illetve kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági célú, 500 m 3 /óra-t meghaladó lekötött teljesítmények, amelyek az I-III. kategóriákba nem sorolhatók. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra.

11 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 11 2009 április 16. I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése V. Háztartási és a külön jogszabályban meghatározott kommunális fogyasztók. VI. Az I-V kategóriába nem sorolható teljesítmények és a külön jogszabályban meghatározott egyéb felhasználók teljesítményei, amelyeket gázátadó állomásonként, átadási pontonként összesítve kell feltüntetni a korlátozási besorolásban. IV. Kommunális fogyasztók, az V. kategóriában szereplő kommunális fogyasztók kivételével. III/B. Az olyan ipari, illetve kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági fogyasztó, amely az I., II. és a III/A. kategóriákba nem sorolható, kivéve e fogyasztó háztartási és kommunális célú gázfogyasztási hányadát. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra. 4. Korlátozási kategóriák

12 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 12 2009 április 16. I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése 4. Korlátozási kategóriák 98. §(1) A korlátozás végrehajthatósága érdekében, a felhasználókat korlátozható és nem korlátozható kategóriákba kell sorolni. (2) Nem korlátozható kategóriába tartoznak a lakossági fogyasztók. Külön jogszabályban kell meghatározni a korlátozási besorolást, a lakossági fogyasztókon kívül nem korlátozható egyéb felhasználókat, valamint a korlátozható felhasználókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. 2008. évi XL tv. A földgázellátásról

13 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 13 2009 április 16. I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése 4. Korlátozási kategóriák 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 112. § (5) Nem korlátozható kategóriába kell besorolni – A GET 98. §-ának (2) bekezdése alapján a lakossági fogyasztók mellett – a külön jogszabályban meghatározott a) környezetet, illetve egészséget és életet veszélyeztető anyagokat előállító ipari felhasználók teljesítményét az üzembiztonságukat még biztosító földgázmennyiségek mértékéig, amelyek levonása esetén ezen anyagok környezetbe jutásával kell számolni, b) lakossági célú szolgáltatásokat biztosító vállalkozások teljesítményeit, a lakossági célú tevékenység fenntartását biztosító mennyiségig, c) a folyékony tüzelőanyag tartalékolására nem kötelezett erőművek, fűtőművek kapcsolt villamos energiatermelők lakossági távfűtési célra felhasznált teljesítményeit, d) kommunális célú szolgáltatásokat biztosító felhasználók teljesítményeit, a kommunális célú tevékenység fenntartását biztosító mennyiségig.

14 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 14 2009 április 16. I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése 5. Korlátozási besoroláshoz szükséges adatok megküldése 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 30. § (1) i) július 31-ig 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 30. § (1) i) a földgáz közüzemi nagykereskedők, közüzemi szolgáltatók, kereskedők, valamint az elosztói vagy szállítói engedélyessel szerződéses kapcsolatban álló nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók kötelesek minden év július 31-ig megküldeni – az ÜKSZ-ben előírt tartalommal – a korlátozási besoroláshoz szükséges adataikat; ÜKSZ tervezet 11.1. (b) május 31-ig ÜKSZ tervezet 11.1. (b) A felhasználók vagy az őket ellátó kerekedők kötelesek minden év május 31-ig tájékoztatni a Korlátozási besorolásukról azt a rendszerüzemeltetőt, amelynek a rendszeréhez csatlakoznak.

15 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 15 2009 április 16. I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése 6. Korlátozási elrendelése (2) (2) A korlátozás során az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott valamely kategóriára, vagy annak százalékban meghatározott gázmennyiségi hányadára rendelhető el gázkorlátozás, a kategóriák növekvő sorrendjében úgy, hogy a következő kategória csak az alacsonyabb kategóriára már elrendelt teljes korlátozás esetén vonható korlátozás alá. A rendszerirányító e rendelkezéstől a lakosság alapvető szükségletei kielégíthetőségének biztosítása vagy súlyos környezeti ártalom elkerülése érdekében a Hivatal előzetes tájékoztatása mellett eltérhet, azzal, hogy az eltérést a Hivatal a tájékoztatástól számított egy órán belül megtilthatja. A fogyasztó javára történő eltérés akkor adható meg, ha annak műszaki feltételei fennállnak. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 113. § 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 113. § (2) A korlátozás során a 112. § (2) bekezdésében meghatározott valamely kategóriára vagy annak százalékban meghatározott földgázmennyiség-hányadára – a kategóriák növekvő sorrendjében – rendelhető el korlátozás. (3) Földgázszállítási, illetve földgázelosztási üzemzavar esetén a földgázszállító, illetve a földgázelosztó regionális korlátozást is elrendelhet.

16 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 16 2009 április 16. 7. Korlátozási felszólítás be nem tartásának következményei ÜKSZ 5.3.6.4. (a) Amennyiben a hozzáférésre jogosult a kapott korlátozási felszólítást nem, vagy nem megfelelően hajtja végre, a rendszerüzemeltető engedélyes a következő szankciókat alkalmazhatja: végrehajthatja a hozzáférésre jogosult korlátozását i. fizikailag végrehajthatja a hozzáférésre jogosult korlátozását. A fizikailag végrehajtott korlátozás mértéke meghaladhatja az eredeti korlátozási felhívásban megadott mértéket. A fizikai korlátozásért a rendszerüzemeltető engedélyes semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik. köteles kötbért megfizetni ii. a korlátozás időtartama alatt vételezett, a korlátozott mennyiséget meghaladó gázmennyiség után a hozzáférésre jogosult köteles a rendszerirányítási engedélyes és a fogyasztót kiszolgáló engedélyes részére azok üzletszabályzatában meghatározott mértékű kötbért megfizetni. I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése

17 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 17 2009 április 16. 7. Korlátozási felszólítás be nem tartásának következményei I. A földgázkorlátozás jelenlegi szabályozási rendszerének áttekintése ÜKSZ tervezet 11.4. Amennyiben a rendszerhasználó a kapott korlátozási felszólítást nem, vagy nem megfelelően hajtja végre, a rendszerüzemeltető a következő szankciókat alkalmazhatja: i. fizikailag végrehajthatja a rendszerhasználó korlátozását. A fizikailag végrehajtott korlátozás mértéke meghaladhatja az eredeti korlátozási felhívásban megadott mértéket. A fizikai korlátozásért a rendszerüzemeltető semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik. ii. a korlátozás időtartama alatt a felhasználó által vételezett, a korlátozott mennyiséget meghaladó gázmennyiség után az őt ellátó rendszerhasználó köteles a rendszerirányító és a felhasználóhoz csatlakozó rendszerüzemeltető részére azok üzletszabályzatukban meghatározott mértékű kötbért megfizetni. ÜKSZ 5.3.6.4. (a) Amennyiben a hozzáférésre jogosult a kapott korlátozási felszólítást nem, vagy nem megfelelően hajtja végre, a rendszerüzemeltető engedélyes a következő szankciókat alkalmazhatja: i. fizikailag végrehajthatja a hozzáférésre jogosult korlátozását. A fizikailag végrehajtott korlátozás mértéke meghaladhatja az eredeti korlátozási felhívásban megadott mértéket. A fizikai korlátozásért a rendszerüzemeltető engedélyes semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik. ii. a korlátozás időtartama alatt vételezett, a korlátozott mennyiséget meghaladó gázmennyiség után a hozzáférésre jogosult köteles a rendszerirányítási engedélyes és a fogyasztót kiszolgáló engedélyes részére azok üzletszabályzatában meghatározott mértékű kötbért megfizetni.

18 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 18 2009 április 16. II. A 2009. évi gázkrízis kezelése és az azzal kapcsolatos tapasztalatok 1. A krízis menetrendje 1. 2008. december 16. A Magyar Energia Hivatal írásos tájékoztatója az orosz- ukrán gázvitáról és az ennek következtében esetlegesen előálló ellátási gondokról. Felhívja a figyelmet a diszpécser szolgálat megerősítésére. 2. 2009. január 06.Dr Molnár Csaba Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Miniszter 14 30 órára összehívta a földgázellátás problémáival foglalkozó krízis bizottságot. 3. 2009. január 06.20 30 -kor a Rendszerirányító elrendelte a Vhr. 30. §-a szerinti I. kategóriába tartozó fogyasztók korlátozását 100%- ban. 4. 2009. január 07.08 00 -kor a rendszerirányító elrendelte a Vhr. 30. §-a szerinti II. kategóriába tartozó fogyasztók korlátozását 100%-ban. 5. 2009. január 07.a rendszerirányító méltányosság alapján elrendeli a Bábolna Rt. telephelyeinek II. kategóriájú korlátozásának feloldását 16 00 -tól

19 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 19 2009 április 16. II. A 2009. évi gázkrízis kezelése és az azzal kapcsolatos tapasztalatok 1. A krízis menetrendje 9. 2009. január 08.09 30 -cal a rendszerirányító feloldja a korlátozási sorrend II. kategóriába tartozó korlátozást. 10. 2009. január 08. Megjelenik és hatályba lép az 1/2009 (I. 7.) Korm. rendelet (III/a és III/B kategóriák) 7. 2009. január 07.a rendszerirányító méltányosság alapján elrendeli a Coloplast Hungary Kft. II. kategóriájú korlátozásának feloldását 19 00 -tól 6. 2009. január 07.a rendszerirányító méltányosság alapján elrendeli a Sole Mizo Zrt. És a Pick Szeged Zrt. telephelyeinek II. kategóriájú korlátozásának feloldását 16 00 -tól 11. 2009. január 08.MGE-től érkező elektronikus levélen keresztül felkérés az elosztói engedélyesek felé a korlátozás alóli mentesítésre javasolt fogyasztók listájának elkészítésére 12 55 -kor

20 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 20 2009 április 16. II. A 2009. évi gázkrízis kezelése és az azzal kapcsolatos tapasztalatok 1. A krízis menetrendje 12. 2009. január 08. A MEH az MGE-n keresztül nyomatékosan kéri az elosztói engedélyeseket, hogy még ezen a napon küldjék meg a korlátozás alóli mentesítésre javasolt fogyasztók listáját (16 59 ) 13. 2009. január 09. (péntek)A MEH az MGE-n keresztül kéri a lakosság alapvető szükségleteit kielégítő III/B kategóriában lévő fogyasztók listájának összeállítását 12-e (hétfő) 08 00 -ig. 14. 2009. január 12.A rendszerirányító méltányosság alapján elrendeli a Magyar Suzuki Zrt. I. kategóriájú korlátozásának feloldását 500 m 3 /óra mértékben 19 00 -tól 15. 2009. január 15.10 00 -kor a rendszerirányító feloldja a korlátozási sorrend I. kategóriába tartozó korlátozást.

21 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 21 2009 április 16. II. A 2009. évi gázkrízis kezelése és az azzal kapcsolatos tapasztalatok 2. A korlátozással kapcsolatos tapasztalatok

22 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 22 2009 április 16. II. A 2009. évi gázkrízis kezelése és az azzal kapcsolatos tapasztalatok 2. A korlátozással kapcsolatos tapasztalatok

23 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 23 2009 április 16. II. A 2009. évi gázkrízis kezelése és az azzal kapcsolatos tapasztalatok 2. A korlátozással kapcsolatos tapasztalatok

24 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 24 2009 április 16. II. A 2009. évi gázkrízis kezelése és az azzal kapcsolatos tapasztalatok 2. A korlátozással kapcsolatos tapasztalatok

25 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 25 2009 április 16. A korlátozás célja: 1.Az együttműködő földgázrendszer forrás-fogyasztása egyensúlyának biztosítása? 2.Üzemzavar esetén az üzemzavarral érintett földgázszállítói, vagy földgázelosztói hálózat részén a forrás-fogyasztás egyensúlyának biztosítása? 3.A régi VHR szerinti IV. és V. korlátozási kategóriába sorolt fogyasztók, illetve az új VHR szerinti nem korlátozható kategóriába sorolt felhasználók ellátásának biztosítása az együttműködő földgázrendszer teljes egyensúlytalanságáig? III. Következtetés 1. A korlátozás célja együttműködő földgázrendszer forrás-fogyasztás egyensúlyának helyreállítása érdekében ÜKSZ 5.3.6.1. (a) szerint a Korlátozási Sorrend kidolgozása - az együttműködő földgázrendszer forrás-fogyasztás egyensúlyának helyreállítása érdekében - rendeletileg meghatározott időszakokra (téli és nyári változatban) történik. üzemzavar esetén 19/2009 (I. 30.) Korm. rendellet 113. § (3) Földgázszállítási, illetve földgázelosztási üzemzavar esetén a földgázszállító, illetve a földgázelosztó regionális korlátozást is elrendelhet.

26 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 26 2009 április 16. III. Következtetés 2. A korlátozás okai Üzemzavar, ami miatt a korlátozás lehet általános érvényű a teljes együttműködő földgázrendszerre, illetve regionális a szállító, vagy elosztó rendszeren. (műszaki jellegű) Az együttműködő földgázrendszer forrásponti betáplálásának megszűnése, drasztikus csökkenése esetén a teljes rendszerre egyetemlegesen érvényes korlátozás az előző dián bemutatott célok elérése érdekében. (műszaki, financiális, politikai, de nem kereskedelmi jellegű) Adott földgázkereskedő(k) forrásainak nem tervezett megszűnése esetén a kereskedő nem egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóinak korlátozása, esetleg kizárása a forrással rendelkező kereskedők felhasználóinak biztonságos ellátása érdekében. (kereskedelmi jellegű)

27 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 27 2009 április 16. III. Következtetés 3. Elvárás a korlátozás folyamatával szemben Előre meghatározott, minden lehetőségre kiterjedő, korrekt szabályrendszer szerint történjen. (részben megvalósult) Ne legyen szükség a szabályrendszer módosítására a korlátozás elrendelését követően. (jelenleg nem teljesíthető) A szabályrendszer kidolgozásánál alapvető fontosságú -diszkrimináció mentesség (felmentések megadása, szankció alóli felmentés, stb) -ne írjon elő végrehajthatatlan, vagy csak indokolatlan erőforrások alkalmazásával végrehajtható feladatokat (100 m 3 /óra alatti kapacitás lekötéssel rendelkező felhasználók korlátozása) Legyen tervezhető (jelenleg nem teljesíthető) Korrekt módon kezelje az egyes kereskedő(k) forráshiánya esetén szükséges folyamatot a többi felhasználó biztonságos ellátása érdekében. (jelenleg nem teljesíthető) A korlátozás elrendelésének be nem tartása esetén követendő szabályok, szankciók legyenek egyértelműek. (jelenleg nem teljesíthető)

28 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 28 2009 április 16. IV. Összegzés A korlátozás elrendelésének szükségességével senki sem számolt igazán komolyan. A korlátozás nem volt előre tervezhető és most sem az. A korlátozással érintettek és az azzal nem érintettek is megfelelő komolysággal és fegyelmezetten vettek részt a folyamatban. Pontosan kell definiálni a korlátozás célját. Külön eljárásrendet kell kidolgozni a műszaki és a kereskedelmi okból szükségszerűvé vált korlátozások esetére. Előre fel kell készülni az IT felület kialakításával a korlátozás elrendelésére és tervezhetőségére. Látni kell, hogy az új politikai nyomás-gyakorló eszköz az energia és az azok forrása felett való rendelkezés. Amíg hazánk földgáz függősége ennyire egyoldalú, addig lehetnek bármekkora tárolói kapacitásaink, nem dőlhetünk nyugodtan hátra keresztbe tett lábakkal és nem jelenthetjük ki teljes magabiztossággal, hogy korlátozás elrendelésére többé nem lesz szükség. Szakmai szempontokat figyelembe véve át kell alakítani az ide vonatkozó jogszabályi hátteret.

29 For personnalize date area: View / Heather and Footer Personnalize date area, Click on “apply to all slide“ NB. Without user intervention, the date is automatically updated Canjavec Tamás földgázelosztási vezető 29 2009 április 16. AKI A LEGROSSZABRA IS FELKÉSZÜL, AZT IS ÉRHETIK NEM VÁRT MEGLEPETÉSEK. KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET


Letölteni ppt "XVII. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Dobogókő 2009. április 15-16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések