Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008.május1 Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság Farkasné Hangyál Ilona energiahatékonysági tagozatvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008.május1 Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság Farkasné Hangyál Ilona energiahatékonysági tagozatvezető."— Előadás másolata:

1 2008.május1 Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság Farkasné Hangyál Ilona energiahatékonysági tagozatvezető

2 2008.május2 Köszöntő  A Magyar Elektrotechnikai Egyesület egy fiatalnak mondható önálló jogi személyiséggel bíró ága a Villamos Energia Társaság  Megalakulása óta legfontosabb feladatának tartja az energia előállító, szállító és kereskedő cégek, valamint a felhasználók közötti kapcsolat optimalizálását.  Az ilyen jellegű rendezvényekben való aktív részvétellel arra törekedünk, hogy ismertségünk, elismertségünk növekedjen.

3 2008.május3 Céljaink  Érdekképviselet megvalósítása a villamos energia termelésével, elosztásával foglalkozó cégek és felhasználók között  Oktatási, képzési, tanácsadási, véleményezési, szaktanácsadói szerep betöltése,mely kiterjed az energiagazdálkodás területén valamennyi energiahordozóra

4 2008.május4 Villamos energia-rendszer meghatározó tényezői A villamosenergia-rendszer műszaki- gazdasági hátterét meghatározza,hogy hazánk primer energiahordozókban szegény.  Hazai forrás: 22 % szén, lignit, megújuló energiaforrás (biomassza)  Import: 70% földgáz és nukleáris fűtőanyag A földgázimport döntően Oroszországból érkezik, egyetlen szállítási útvonalon. Ennek kockázatát jelzi a földgázszállítás két esetben történt leállása 2006-ban.

5 2008.május5 Villamos energiapiac 2003-2007 kettős energiapiac  Közüzem  Versenypiac 2007.július: új VETmegszületése  2008. január 1-től megszűnt a közüzemi ellátás  átalakult a villamos energia ellátó rendszer

6 2008.május6 Szabadpiaci modell 6 Termelők Villamos energia- kereskedők Import-export Szervezett Piac (SZP) Egyetemes szolgáltató(k) Háztartásii fogyasztók és egyetemes szolgáltatásra jogosult kisvállalkozások Szabadpiacra kilépett felhasználók.- Ellenőrzött ár

7 2008.május7 ENGEDÉLYKÖTELESES TEVÉKENYSÉGEK A VILLAMOSENERGIA - IPARBAN  a villamos energia termelése, átvitele, elosztása, a villamosenergia-rendszer irányítása,  A villamosenergia-kereskedelem,  Az egyetemes szolgáltatás,  A szabályozott villamosenergia-piac működtetése,  A fogyasztói vezeték létesítése, működtetése, kapacitásának megváltoztatása, valamint működésének szüneteltetése, a közvetlen vezeték létesítése és megszüntetése.  Az engedélyeket a Magyar Energia Hivatal adja ki.

8 2008.május8 Az Energia Hivatal feladatai előkészítés-szabályozás  kialakítja a rendszerhasználati díjak szabályozásának kereteit,  meghatározza a rendszerhasználati díjakat és a csatlakozási díjakat, valamint alkalmazási feltételeiket.  előkészíti az egyetemes szolgáltatás árképzésére vonatkozó szabályokat  előkészíti a fogyasztó igénye alapján az elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és díjait, jelenleg a 20/2007. (II.12.) GKM

9 2008.május9 Hivatal feladatai döntően fogyasztóvédelem  ellenőrzi a fogyasztói igény kielégítését, az ellátás biztonságának megőrzése és növelése céljából,  dönt a hálózati engedélyesekkel szemben felmerülő, a csatlakozással, illetve a megfelelő minőségű rendelkezésre állás kérdésével kapcsolatos fogyasztói panaszok ügyében;  védi a fogyasztók (felhasználók) érdekeit,  jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat  a fogyasztói panaszok kivizsgálása területén együttműködik a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal, a Gazdasági Versenyhivatallal;

10 2008.május10 Energia Hivatal feladatai beszámolási és tájékoztatási kötelezettségei  évente beszámol a Kormánynak és tájékoztatja az Országgyűlés bizottságait;  éves kiadványt jelentet meg, szakemberei rendszeresen előadásokat tartanak, szakcikkeket írnak, interjúkat adnak;  együttműködik a társhatóságokkal.

11 2008.május11 Hivatal feladatai az árszabályozás területén Villamosenergia-rendszer használatáért fizetendő:  átviteli-rendszerirányítási díjat,  rendszerszintű szolgáltatások díját,  elosztási díjat. Ezeket a díjakat a 119/2007. (XII.29) GKM rendelet tartalmazza.

12 2008.május12 Fogyasztók A fogyasztó a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, villamosenergia-értékesítési szerződés alapján: - a villamosenergia-kereskedőtől, - a termelőtől, - a szabályozott villamosenergia-piacon - villamos energia határon keresztül történő beszállítása útján vásárolhat villamos energiát.

13 2008.május13 Energiaszolgáltatás  Egyetemes szolgáltatás  Szabadpiaci szolgáltatás

14 2008.május14 EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS  Meghatározott minőségben, méltányos, összehasonlítható, átlátható ár  Az egyetemes szolgáltatónak ellátási és szerződéskötési kötelezettsége van az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók körére vonatkozóan.  Ha az egyetemes szolgáltató nem képes teljesíteni kötelezettségeit, helyette más szolgáltatót (végső menedékes szolgáltatót) jelöl ki az Energia Hivatal a többi egyetemes szolgáltató közül.

15 2008.május15 EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS Jogosultak köre  lakossági fogyasztók és  kisfeszültségen vételező  2008. december 31-ig 3 x 50 A-nál,  2009. január 1-től 3 x 25 A-nál (összes felhasználási hely tekintetében) nem nagyobb csatlakozási teljesítményű nem lakossági fogyasztók. A szociálisan rászorulók és/vagy fogyatékkal élők (védendő fogyasztók) kedvezményekre, különleges elbánásra jogosultak.

16 2008.május16 Egyetemes szolgáltatás Árelemei Hálózatcsatlakozási díj (egyszer kell megfizetni) RHD díj (RHD szerződés)  Rendszerhasználati és rendszerirányítási díjak  Elosztói díjak Energia díj (energia szerződés)  Energiadíjak  Egyéb díjak  Energiaadó

17 2008.május17 Árelemek KedvezményesNormálCsúcsidőVölgyidőVezérelt Egyetemes szolgáltatási ár20,5921,9026,1416,1413,71 Rendszerhasználati díjak: - Átviteli- rendszerirányítási díj1,00 - Rendszerszintű szolgáltatások díja0,672 - Elosztói forgalmi díj8,90 2,68 - Elosztói veszteségdíj2,70 2,07 - Elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj0,50 Rendszerhasználati díjak összesen13,77 6,92 Rendszer használati, rendszerirányítási és elosztói díjak Ft/kWh

18 2008.május18 Árelemek Általános, egy zónaidős árszabás ("A1") Általános, két zónaidős árszabás, ("A2") 2 Időszakos (vezérelt) árszabás ("B") Kedvezményes Normál (kedvezmén y nélküli) Csúcs- időszakba n 4 Völgy- időszakba n 4 Az egyetemes szolgáltatási ár 20,5921,9026,1416,1413,71 Rendszerhasználati díjak összesen13,77 6,92 Külön pénzeszközökre: - Szénipari szerkezetátalakítási támogatásra ("szénfillér")0,225 - Villamosenergia-ipari nyugdíjasok áramvásárlási kedvezményére0,11 Összesen (külön pénzeszközök)0,34 0,34 Mindösszesen 34,70 36,0140,2530,2520,97 Egyetemes szolgáltatás villamosenergia-árak (energiaadó nélkül) Ft/kWh

19 2008.május19 Árelemek Általános, egy zónaidős árszabás ("A1") Általános, két zónaidős árszabás, ("A2") 2 Időszak os (vezérel t) árszabá s ("B") Kedvezménye s 3 Normál (kedvez- mény nélküli) Csúcs- időszakb an 4 Völgy- időszakba n 4 Mindösszesen (ESZ-ben fizetendő ár (ÁFA nélkül) 2008. januártól 34,7036,0140,2530,2520,97 Lakossági ár (ÁFA nélkül) 2007- ben 8 31,6032,80 19,10 9 ESZ-ben fizetendő ár (20 % ÁFÁ-val) 2008. januártól 41,6443,2148,3036,3025,16 Lakossági ár (ÁFA nélkül) 2007- ben 8 31,6032,80 19,10 9 ESZ-ben fizetendő ár (20 % ÁFÁ-val) 2008. januártól 41,6443,2148,3036,3025,16 Lakossági ár (20% ÁFÁ-val) 2007- ben 37,9239,36 22,93 Lakossági árváltozás, 2008. január (ÁFA nélkül, ÁFÁ-val) 9,8% Az egyetemes szolgáltatásban részesül ő fogyasztókra villamosenergia-árak (energiaadó nélkül) Ft/kWh

20 2008.május20 Versenypiac  RHD díjak Hatóságilag szabályozott árak !  Energia díjak A versenypiacon kizárólag az energiaköltség versenyez!

21 2008.május21 Villamosenergia-kereskedők árai A villamosenergia-kereskedők az általuk szabad piacon vásárolt villamos energia árához a fogyasztók részére történő továbbadás esetén – a saját nyereségükön túlmenően – a következő díjakat számítják fel: - zöldenergia díja, kötelező átvételi ár (kWh); - rendszerhasználati díjak (hatósági ár, a 119/2007. (XII. 27.) GKM rendelet szerint); - külön pénzeszközökre (jelenleg: 0,34 Ft/kWh)

22 2008.május22 Rendszerhasználati díjak Elosztási díj Elosztói alapdíj Elosztói teljesít- ménydí j Elosztói forgal mi díj Elosztói meddő energia díj Elosztói vesztes ég díj Ft/csatlako- zási pont/év Ft/kW/év Ft/kWh Ft/kVArh Ft/kWh A) Az elosztó hálózatból vételezők által és az elosztó hálózatról történő villamos energia kiszállítás esetén [5. § (4) bekezdés a) pont aa), ac) és b) pont ba) alpont] a) Nagyfeszültségű csatlakozás 168 972 612 0,18 1,88 0,31 b) Nagy/középfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozás 84 492 1 908 0,80 2,27 0,43 c) Középfeszültségű csatlakozás 84 492 3 660 1,36 2,27 0,90 d) Közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozás 28 164 5 976 2,25 3,15 1,92 e) Kisfeszültségű csatlakozás ea) I. 0 - 8,90 3,15 2,70 eb) II. 0 - 2,68 - 2,07 ec) III. 28 164 7 116 3,77 3,15 2,70

23 2008.május23 További rendszerhasználati díjak 1. Az elosztó hálózatra csatlakozó, az elosztó hálózatot vételezésre használó [4. § (3) bekezdés a) pont] az 1.1. és az 1.2. pontban meghatározott mértékű díjakat köteles megfizetni: 1.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: 1,000 Ft/kWh 1.2. Rendszerszintű szolgáltatások díja: 0,672 Ft/kWh 2. Elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj (5. § (5) : 0,50 Ft/kWh 3. Közvilágítási elosztási díj (6. § (2): 8,66 Ft/kWh

24 2008.május24 Miben segíthetünk?  A szabad piacra való kilépést megelőző vizsgálatokban  Energetikai szaktanácsadásokkal  Közbeszerzések, pályáztatások lebonyolításában  Szerződések figyelemmel kisérésében, aktualizálásában

25 2008.május25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Elérhetőségek: Farkasné Hangyál Ilona 06-20-584-8081 ilona.farkas@okovill.hu www.meevet.hu OLLÉ JÓZSEF 06-30-919-2064 olle@eh.gov.hu www.eh.gov.hu


Letölteni ppt "2008.május1 Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság Farkasné Hangyál Ilona energiahatékonysági tagozatvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések