Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INTÉZMÉNYTELENÍTÉS, ARCCAL A TÁMOGATOTT LAKHATÁS FELÉ Budapest, 2014. január 31. Mohácsi Mónika mb. főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INTÉZMÉNYTELENÍTÉS, ARCCAL A TÁMOGATOTT LAKHATÁS FELÉ Budapest, 2014. január 31. Mohácsi Mónika mb. főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi."— Előadás másolata:

1 INTÉZMÉNYTELENÍTÉS, ARCCAL A TÁMOGATOTT LAKHATÁS FELÉ Budapest, 2014. január 31. Mohácsi Mónika mb. főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

2 Csak ennyi lenne? Forrás:www.tasz.hu

3 A nemzetközi gyakorlat ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.Az 1990-es évek – A támogatott életvitel modellje 2.Kinsella (1993), Klein (1994) – A támogatott lakhatás alapelvei 3.Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án egyhangúan fogadta el a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet. Az új nemzetközi egyezmény közel 650 millió fogyatékossággal élő embert érint a világon, akik közül 577 ezren Magyarországon élnek. 4.2006 -Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Akcióterve, 15 „intézkedési kulcsterület” 5.Eltérő gyakorlat az országok között (teljes intézményrendszer kiváltás vr. támogatott életvitel a nagy létszámú intézményekkel párhuzamosan)

4 A REACH standardok – 11 standard _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Én döntöm el, hogy kivel élek együtt. Ha akarok, élhetek egyedül. 2. Beleszólásom van abba, hogy hol élek. Nem kell olyan helyen laknom, ahol nem szeretek élni. 3. A saját otthonomban élek, ami az enyém vagy amit bérelek. 4. Beleszólásom van abba, hogy milyen segítséget kapok. Én dönthetem el, hogy miben és mennyit segít nekem a segítő. 5. Beleszólásom van abba, hogy kik a segítőim. Ha valakivel elégedetlen vagyok, választhatok mást. 6. A segítőim értenek a feladatukhoz, és elégedett vagyok velük. 7. Én döntöm el, hogy kikkel barátkozom, és segítséget kapok ahhoz, hogy új barátokat szerezzek, és a számomra fontos emberekkel tartani tudjam a kapcsolatot. 8. Segítséget kapok ahhoz, hogy eldönthessem, hogyan élhetek egészségesen, és hogyan lehetek biztonságban. 9. Én döntöm el, hogyan töltöm a szabadidőmet, és milyen szolgáltatásokat veszek igénybe, például képzés, munkavállalás, sport, hobbik stb. 10. Ugyanolyan jogaim és kötelességeim vannak, mint a többi állampolgárnak. Segítséget kapok ahhoz, hogy megértsem a jogaimat és kötelezettségeimet, beleértve a lakhatással és a segítői szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos jogaimat és kötelességeimet is. 11. Lehetőségem van változtatni az életemen. Rendszeresen megkérdezik tőlem, hogy elégedett vagyok-e, vagy szeretném-e, ha valami megváltozna. Ha igen, akkor ebben segítenek nekem.

5 A hazai előzmények ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1998. XXVI. törvény – A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (Fot.) 1999 – Országos Fogyatékosügyi Program (100/1999.(XII.10.) OGY határozat) 2006 – Országos Fogyatékosügyi Program felülvizsgálata (10/2006.(II.16.) OGY határozat) 2007. évi XCII. törvény – Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és a Fakultatív Jegyzőkönyv ratifikálása Fot. 2011. január 1-ei változásai – A Kiváltás 1257/2011.(VII.21.) Korm. határozat – A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

6 A Stratégia elkészítésének indokai ________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________ a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 17. § 50 főnél nagyobb férőhelyszámú fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó intézményeket ki kell váltani 2013. december 31-eig legalább 1500 intézményi férőhely kiváltása 1 500 férőhelyen kívüli férőhelyek kiváltására a Kormány által meghatározott rendben kerül sor a kiváltást a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 19. cikkében meghatározottak figyelembevételével kell végrehajtani

7 A Stratégia elkészítésének indokai _______________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény 140/P.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jét követően fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátása céljából új férőhelyeket a) nagy létszámú intézmény átalakítása esetén csak támogatott lakhatás, b) új intézmény létrehozása esetén csak a 75. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti támogatott lakhatás formájában lehet létrehozni. A (2) bekezdés pedig kimondja, hogy bentlakásos intézményi ellátás 2014. december 31-éig működtethető lakóotthoni formában. b) Egyéni szükségletekre és képességekre alapozott szolgáltatás iránti igény

8 ÜTEMEZÉS ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tervezett időtartam: 2011-2041 A jelenlegi szolgáltatási rendszer, társadalmi attitűd valamint az átalakítás költségei miatt reálisan 30 év alatt valósítható meg a teljes intézményrendszer átalakítása DE a háromévenkénti felülvizsgálat és tervezés lehetőséget ad az időkeret módosítására.

9 Feladatok, eszközök ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Koordináció Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület 2. Hároméves Cselekvési Terv 3. Új szolgáltatási rendszer szabályozásának és finanszírozásnak kidolgozása 4. Képzés, kompetencia fejlesztés 5. Mentorhálózat 6. Nemzeti kampány

10

11 A kiváltás alapelvei ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.Az önrendelkezés és az emberi méltóság tisztelete 2.A támogatott döntéshozatal elve 3.Egyéni szükségletek elve 4.Integráció elve 5.Normalizáció elve 6.Rehabilitáció elve 7.Egyenlő esélyű hozzáférés elve 8.Az egyetemes tervezés elve 9.Semmit rólunk, nélkülünk elve

12 A kiváltás céljai ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ A célok az alábbi rendszerben határozhatók meg: Csak annyi segítséget kell nyújtani, amennyire az egyénnek szüksége van, és az legyen magas szakmai színvonalú, elméletileg is megalapozott. A támogatások és szolgáltatások kialakításának és átalakításának nem szabad megfosztania a fogyatékos embereket mindattól, amit önállóan is el tudnak érni, amit önállóan is képesek megvalósítani. A fogyatékos emberek új otthonai a településbe integráltan kerüljenek elhelyezésre. A fogyatékossággal élő ember otthonát lehetőleg a megszokott környezetéhez hasonló környezetben kell kialakítani. A fogyatékossággal élő ember a lakás, lakókörnyezet kialakításában,berendezésében részt kell, hogy vegyen. A fogyatékossággal élő ember akaratának megfelelően biztosítani kell, hogy együtt lakhasson barátjával, házastársával, élettársával. Az adekvát munkahelyek, szükség szerint a Támogatott Foglalkoztatás biztosítása. Emellett olyan tevékenységekhez való hozzájutás lehetővé tétele, amelyek értelmes elfoglaltságot jelentenek. A közszolgáltatások eléréséhez minden embernek –így a fogyatékossággal élőknek is– egyenlő esélyt kell biztosítani. Ezért a szociális ellátás mellett az egészségügy, a közoktatás és a foglalkoztatás területén is szükséges a leendő igénybevételre felkészülni. Az önkéntes segítőkből álló rendszer kereteinek a megteremtése.

13

14 A „community living” és a hogyan… ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 Támogatott lakhatás ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Három forma: Lakás vagy ház: társadalmi- és lakókörnyezetbe integráltan elhelyezkedő, maximum 6 fő részére lakhatást nyújtó önálló lakás, vagy ház Lakás vagy ház: társadalmi- és lakókörnyezetbe integráltan elhelyezkedő, 7-12 fő részére lakhatást nyújtó ház, nagyobb lakás; Lakócentrum: integrált lakókörnyezetben elhelyezkedő, maximum 50 fő ellátására alkalmas lakóépület/épületek együttese. Ebben az esetben is biztosítva az alapelvet, miszerint a lakhatás és a napközbeni tartózkodás terei szétválnak.

16 Az átállás legfőbb kihívásai ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.Új szolgáltatási szemlélet 2.Túlzott mértékű beruházás a jelenlegi rendszerbe 3.A párhuzamos szolgáltatások fenntartásának kockázata 4.Túlságosan „intézeti jellegű” alternatívák 5.Intézménytelenítés megfelelő alternatíva biztosítása nélkül

17 Az átállás alapelvei ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.Az ellátottak jogainak tiszteletben tartása és bevonásuk a döntéshozatalba 2.Az intézményi elhelyezés megelőzése 3.Közösségi alapú szolgáltatások létrehozása 4.A meglévő intézmények fejlesztési beruházásainak korlátozása 5.Humán erőforrás-fejlesztés 6.Az erőforrások hatékony felhasználása 7.Minőségellenőrzés 8.Holisztikus megközelítés 9.Az ismeretek állandó bővítése

18 Az SZGYF feladatai ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.Az intézmények fenntartása 2.Az átalakításra, kiváltásra váró intézmények és támogató szolgáltatások felmérése 3.A komplex szükségletfelmérés feladatai 4.A 2014-2020 tervezési időszak pályázatainak, projektjeinek „előkészítése” 5.SZGYF érdekeinek IFKKOT-beli képviselete (munkacsoportok)

19 És az újabb hogyan? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Letölteni ppt "INTÉZMÉNYTELENÍTÉS, ARCCAL A TÁMOGATOTT LAKHATÁS FELÉ Budapest, 2014. január 31. Mohácsi Mónika mb. főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések