Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Scoliosis.  A gerincferdülés (scoliosis) a gerincoszlop kóros oldalirányú elgörbülése, melyet a csigolyák egymáson való elmozdulása, elcsavarodása okoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Scoliosis.  A gerincferdülés (scoliosis) a gerincoszlop kóros oldalirányú elgörbülése, melyet a csigolyák egymáson való elmozdulása, elcsavarodása okoz."— Előadás másolata:

1 scoliosis

2  A gerincferdülés (scoliosis) a gerincoszlop kóros oldalirányú elgörbülése, melyet a csigolyák egymáson való elmozdulása, elcsavarodása okoz. Egy id ő elteltével a csigolyák mozgékonysága lecsökken és gerincünket nem tudjuk teljesen kiegyenesíteni. Ha egyszer ez az állapot kialakult, sajnos többé nem kapjuk vissza születéskori egészséges gerincoszlopunkat, az állapotunkon azonban javíthatunk - még feln ő ttkorban is  A gerincferdülés kiváltó oka az esetek 85 százalékában ismeretlen!

3  A fels ő háti szakasz görbülete többnyire jobbra hajlik, míg az alsó háti szakaszé balra. Ennek eredményeképpen a jobb váll rendszerint magasabban áll, mint a bal. Az egyik csíp ő is magasabban lehet, mint a másik. A gerincferdülés gyermekekben gyakran púpossággal együtt alakul ki (kifoszkoliózis).

4  További 15% kiváltó okai:  Fejl ő dési rendellenesség  Anyagcsere zavar  Izomsorvadás Funkcionális és strukturális is lehet a gerincferdülés.

5 1. Funkcionális scoliosis:  Ebben az esetben az oldalirányú elhajláshoz nem társul torzió. Az oldalirányú görbület fekve elt ű nik, a vizsgáló vagy a beteg által korrigálható. El ő rehajolt testhelyzetben bordapúp nem látható.  A.) Els ő dleges funkcionális scoliosis:Az els ő dleges funkcionális scoliosis kezelésének célja a hátizomzat meger ő sítése. Ez a típusú funkcionális scoliosis általában nem rosszabbodik, valamint nem alakul át strukturális scoliosissá.

6  B.) Másodlagos funkcionális scoliosis:  az egyik alsó végtag valódi vagy látszólagos rövidülése következtében jön létre. A rövidebb oldali medencefél lentebb kerül és a ferde medenceállás kompenzálásaként alakul ki a rövidült oldal felé konvex ágyéki scoliosis. A végtaghosszkülönbség korrekciójával /sarokemeléssel/ a scoliosis korrigálható.

7 2. Strukturális scoliosis:  A.) Ismeretlen eredet ű - (idiopáthiás scoliosis ) - infantilis típus 0-3 éves korig - juvenilis típus 3-10 éves korig - adolescens típus 10 éves kor felett Strukturális scoliosisok kezelésénél fél évenkénti ortopédiai és gyógytornász kontroll szükséges. Minden olyan esetben, ahol a gerincferdülés az el ő zetes eredményeket összevetve rosszabbodást mutat, intenzívebb kezelést kell alkalmazni, aminek célja, hogy minimum a progressziót megakadályozzuk és jó esetben javulást érjünk el.  B.) Ismert eredet ű - congenitális (veleszületett) - neuromusculáris ( syringomyelia, polyomyelitis anterior acuta, ICP, Friedrich ataxia, Charcot-Marie-Tooth betegség, myelomeningocele, arthrogryposis, dystrophia musculorum progressiva, spinalis muscularis atrophia, gerincvel ő sérülés) - rendszerbetegségekhez társuló ( Marfan sy., neurofibromatosis, osteogenesis imperfecta)

8  Strukturális scoliosisok kezelésénél fél évenkénti ortopédiai és gyógytornász kontroll szükséges. Minden olyan esetben, ahol a gerincferdülés az el ő zetes eredményeket összevetve rosszabbodást mutat, intenzívebb kezelést kell alkalmazni, aminek célja, hogy minimum a progressziót megakadályozzuk és jó esetben javulást érjünk el.

9

10

11 Panaszok és tünetek  Enyhe gerincferdülés nem jár panaszokkal, hosszabb ülés vagy állás során a hát fájdalmassá és merevvé válhat. Már a szokásos fizikális vizsgálattal is könnyen felismerhet ő.  Alaki eltérés és idült fájdalom alakulhat ki a kés ő bbiekben, s ő t a bels ő szerveket is károsíthatja.

12 Kezelési lehet ő ségek:  Schroth terápia:  A gerincferdülés korrekciójának eléréséhez különböz ő aszimmetrikus helyzetekben a törzsizomzat bizonyos szakaszának m ű ködését váltjuk ki. A terápia kiemelked ő en fontos részét képez ő háromdimenzionális légzéssel a csigolyák csavarodását, az oldalirányú görbületet és a gerincferdüléssel gyakran együtt járó „lapos hátat“ korrigáljuk.

13  A terápia lényege, hogy a gerinc maximális aktív nyújtásával elért helyzetben a háromdimenziós légzéssel a törzs csavarodásának visszaállítását érjük el, majd ennek a testhelyzetnek a megtartása melletti izomer ő sítést és nyújtást alkalmazunk. A gyakorlatok célja a hibás gerincferdüléses tartás korrigálása, a bels ő testkép normalizálása és a csökkent m ű ködés ű tüd ő területek aktiválása. A rendszeres kezeléssel, tapasztalataink alapján hosszútávon is tartós eredmények érhet ő k el.

14 Korzett (f ű z ő )

15  A korzettkezelés akkor válik szükségessé, ha valószín ű síthet ő, hogy a gyógytorna kezelés önmagában nem lesz elegend ő a görbület korrigálására. A korzett elkészítése az ortopédtechnikus feladata. A folyamatban dönt ő szerepet játszik az ő és az orvos tapasztalata ( helyes méretvétel). Ezen okból kifolyólag fontos, hogy a korzettellátás egy team kezében maradjon, mégpedig olyan team kezében amely évente legalább 20 ilyen beteget ellát. A korzett hatékonysága függ a korrekciós effekt min ő ségét ő l és a hordási id ő t ő l. A jó korrekcióért a technikus és az orvos, a hordási id ő ért a páciens felel ő s.

16 Operáció  Amennyiben a gerincferdülés mértéke meghaladja az 50 fokot,általában operáció javasolt. A kés ő n fellép ő úgynevezett idiopátiás adoleszcens scoliosis esetén, amennyiben szív-, és légz ő szervi problémákkal nem állunk szemben, orvosi szemszögb ő l nem feltétlenül szükséges az operáció. Ebben az esetben a páciensek inkább esztétikai okokból választják ezt a megoldást. A korán fellép ő gerincferdüléseknél, amelyek már kisgyermekkorban nagyfokú rosszabbodást mutatnak, relatív korán jön szóba a betegség m ű téti megoldása. Ez szintén érvényes az ideg- izom megbetegedésekben szenved ő gyermekeknél is.

17 Általános kezelési elvek :  10 fok alatti görbület esetén: Egy ilyen kisfokú görbület alig látható. Amennyiben ez a pubertás el ő tt diagnosztizálódik, félévenkénti orvosi kontroll szükséges, a rosszabbodás lehet ő ségének fennállása miatt. A vizsgálatok a pubertás ideje alatt negyedéves id ő szakonként ajánlottak. Kb. két évvel a pubertás után nem számolhatunk a görbület további el ő rehaladtával, szintúgy feln ő ttkorban a változás korának megjelenéséig.

18  10-20 fok  Ilyen típusú görbületek esetén rendszeres gyógytorna kezelés szükséges, f ő ként a pubertás ideje alatt. Egy növekedési sub után szükségessé válhat egy intenzív gyógytorna kezelés, (kórházi tartózkodás) a korzett szükségességének elkerülése érdekében. Feln ő ttkori 10-20 fokos ferdülés a változás korának elérésekor vagy fájdalom esetén igényel fokozott figyelmet.

19  20-30 fok A növekedés, csontosodás befejez ő désének id ő pontja el ő tt kimutatott ilyen nagyságú görbületek esetén a kezelést igen komolyan kell vennünk. Kezelés nélkül a 4-6 éves kor körül fellép ő gerincferdülés a pubertás befejeztéig 100 fok feletti rosszabbodást is elérhet. A spontán javulás valószín ű sége ebben az esetben elenyész ő en kicsi, emiatt nagyon fontos az ambuláns gyógytorna, a kórházi rehabilitáció és a korai f ű z ő kezelés. Egy ilyen komplex kezeléssel már a görbület kialakulásának korai fázisában lényegesen nagyobb fokú egyenesedést, és ezzel kedvez ő bb helyzetet érhetünk el a pubertás alatti fejl ő déshez.

20  30-50 fok: 6-10 éves kor között diagnosztizált ilyen nagyságú görbület sürg ő s kezelést igényel. Gyógytorna, f ű z ő kezelés, intenzív kórházi rehabilitáció ellenére is számolhatunk a pubertás ideje alatti rosszabbodással. Minden kezdeményezésnek a pubertás kor el ő tt ennek megakadályozására kell irányulnia. A növekedés befejez ő dése után továbbra is szükséges terápia célja az operáció elkerülése. A korzettkezelés ebben az esetben hosszú ideig tartó, a rosszabbodás megel ő zésére irányul. A terápia feln ő tt korban is szükséges, kb. éves orvosi kontrollal.

21  50 fok felett:  Ha 4 és 6 éves kor között a ferdülés mértéke eléri az 50 fokot, kedvez ő tlen prognózissal számolhatunk. Az operáció elkerülésének valószín ű sége nagyon csekély. A kezelés célja az operáció id ő pontjának minél kés ő bbre tolása. A rendszeres, napi gyakorlásra óriási hangsúlyt kell fektetnünk. A kontrollvizsgálatok között eltelt id ő nem haladhatja meg a három hónapot. A pubertás idején a görbület rosszabbodása legtöbbször a gondos kezelés ellenére is megállíthatatlan. Amennyiben a rosszabbodás már a pubertás el ő tt nagy méreteket ölt, az operáció sürg ő ssé válik. Amennyiben más betegségekb ő l kifolyólag ez mégsem végezhet ő el, rendkívül fontos a ferdülés mértékét a kezeléssel 90 fok alatt tartani. Amennyiben ez sikerül, nem kell számolnunk a feln ő ttkori szív-, és keringési problémákkal.

22 Köszönjük a figyelmet! : )


Letölteni ppt "Scoliosis.  A gerincferdülés (scoliosis) a gerincoszlop kóros oldalirányú elgörbülése, melyet a csigolyák egymáson való elmozdulása, elcsavarodása okoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések