Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GONDOLATOK AZ OSZTÁLYF Ő NÖK ÉS A GYERMEKVÉDELMI FELEL Ő S EGYÜTTM Ű KÖDÉSÉR Ő L Csillag Ferenc – pedagógiai szakért ő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GONDOLATOK AZ OSZTÁLYF Ő NÖK ÉS A GYERMEKVÉDELMI FELEL Ő S EGYÜTTM Ű KÖDÉSÉR Ő L Csillag Ferenc – pedagógiai szakért ő."— Előadás másolata:

1 GONDOLATOK AZ OSZTÁLYF Ő NÖK ÉS A GYERMEKVÉDELMI FELEL Ő S EGYÜTTM Ű KÖDÉSÉR Ő L Csillag Ferenc – pedagógiai szakért ő

2 A két szerepr ő l: a gyermekek, a diákok segítése: a gyermekvédelmi felel ő s → egyéni úton, a gyermekvédelmi felel ő s → egyéni úton, az osztályfőnök → a közösségen belüli helyzetben (nem kizárt azonban az egyéni foglalkozás sem!) az osztályfőnök → a közösségen belüli helyzetben (nem kizárt azonban az egyéni foglalkozás sem!) Mindkét esetben a konfliktuskezelés hangsúlyos! Ami összeköti a feladatokat: - pedagógusok, - az iskola felel ő s munkatársai, - pedagógiai tevékenységük és elkötelezettségük, - a gyermekek, a diákok segítése.

3 A közösség: Azonos irányba haladó csoport. CÉL De mi van velük?

4 Szerepek, felel ő sségi pontok (1.): Az osztályf ő nök találkozik a jelenséggel; a rendelkezésre álló eszközökkel segítséget ad: beszélgetés, beszélgetés, csoportkohézió alakítás, csoportkohézió alakítás, szociometria elkészítése (már a szabályok kialakítása is az együttm ű ködést segíti) szociometria elkészítése (már a szabályok kialakítása is az együttm ű ködést segíti) kapcsolatok kialakítása. kapcsolatok kialakítása. A gyermekvédelmi felel ő s él a segítségadás formáival: a pedagógusoknak megoldási lehet ő ségeket kínál (nev. tan., gyermekjóléti szolgálat, stb.) a pedagógusoknak megoldási lehet ő ségeket kínál (nev. tan., gyermekjóléti szolgálat, stb.) gyermeknek is segítséget ad, beszélgetést szervez a szül ő vel, a pedagógussal, a tanulótársakkal. gyermeknek is segítséget ad, beszélgetést szervez a szül ő vel, a pedagógussal, a tanulótársakkal.

5 Szerepek, felel ő sségi pontok: (2.) Miért fontos mindez? Az egyéni ill. a munkahelyi konfliktusok feltétlenül csökkennek. Hatással van a teljesítményre Az intézményi légkörre, klímára A jó közérzet alapja

6 A gyermekvédelmi felel ő s bels ő segítésének rendszere (1.): Ha a ház egy szimbólum: Bejárás: A problémák megismerése Tatarozás – stratégia (1.) kapcsolat- tartás Tatarozás – stratégia (2.) korrekciós folyamat

7 A gyermekvédelmi felel ő s bels ő segítésének rendszere (2.): Eredmény – szép ház: az elfogadás elindul, a közérzet javul. „Az év háza” díj: a bels ő viszonyok megváltoznak, er ő södik a bels ő viszonyrendszer.

8 Módszerek: Els ő lehet ő ség: Els ő lehet ő ség: Meghallgatás ítéletalkotás nélkül! Meghallgatás ítéletalkotás nélkül! A korrekció kidolgozása a szerepl ő kkel. A korrekció kidolgozása a szerepl ő kkel. Nyomonkövetés. Nyomonkövetés. Második lehet ő ség: A probléma vizsgálata (pl. óralátogatás) a helyszínen. A probléma vizsgálata (pl. óralátogatás) a helyszínen. A jelenség okelemzése a szerepl ő k bevonásával. A jelenség okelemzése a szerepl ő k bevonásával. Stratégia kidolgozása az életkori sajátosságok figyelembevételével. Stratégia kidolgozása az életkori sajátosságok figyelembevételével. Nyomonkövetés. Nyomonkövetés.

9 Melyek az eljárás közös elemei? Beszélgetés- szervezés objektív módon. Stratégia kialakítás. Nyomonkövetés. A folyamat újra indul!

10 A végs ő cél: A harmónia megteremtése, a közös nyelv kialakítása. Rövid ill. hosszabb távon a konfliktusok, a munkafegyelmi problémák elkerülése, azaz a partnerkapcsolat kialakítása.

11 Zárszóként: „A testi sértésekr ő l készíthet ő látlelet. Így az is megállapítható, hogy hány napon belül gyógyulnak. De ki mondja meg egy szóról, egy hangsúlyról, egy vállvonogatásról vagy egy röhögésr ő l, hogy meddig lehet utána életben maradni, s miféle bels ő vérzésekbe hal bele ilyenkor az ember?” (Ancsel Éva)


Letölteni ppt "GONDOLATOK AZ OSZTÁLYF Ő NÖK ÉS A GYERMEKVÉDELMI FELEL Ő S EGYÜTTM Ű KÖDÉSÉR Ő L Csillag Ferenc – pedagógiai szakért ő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések