Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Minta trafik” működése, avagy Hogyan tudunk megfelelni a hatósági követelményeknek? www.trafikosok.hu Tatabánya, 2013. augusztus 07.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Minta trafik” működése, avagy Hogyan tudunk megfelelni a hatósági követelményeknek? www.trafikosok.hu Tatabánya, 2013. augusztus 07."— Előadás másolata:

1 „Minta trafik” működése, avagy Hogyan tudunk megfelelni a hatósági követelményeknek? www.trafikosok.hu Tatabánya, 2013. augusztus 07.

2 E www.trafikosok.hu 1. A Nemzeti Dohányboltok megnyitásának és működésének vámhatósági szabálya, engedélyezési gyakorlata és tapasztalatai Előadó: NAV Komárom-Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyőrsége, Ugrics Attila százados, jövedéki osztályvezető Kezdés: 13.45 Vége: 14.20 óra 2. A fiatalkorúak védelmét szolgáló jogszabályok, a rendelkezések betartásának ellenőrzése Előadó: dr. Nagy Sándor Kezdés: 14.30 Vége: 15.30 óra Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 3. Nemzeti Dohányboltokra vonatkozó szabályok, a jogkövetés hatósági ellenőrzéseinek tapasztalatai, ahogy azt a kiskereskedők „megélik” Előadó: Lengyel Antal, Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete Elnöke 4. Tájékoztató a szeptember 1-én bevezetésre kerülő adatszolgáltatási rendszerről (gyártó – kereskedő és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. rendszer indítása) Előadó: Lengyel Antal, Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete Elnöke

3 Dohánykereskedelmi Szakmai Nap „Ablakot nyitunk arra a világra, ahová tartunk” 2013. április 13. (szombat) www.trafikosok.hu Együttműködési megállapodás s Dohányipari Befektetők Magyarországi Szövetségévél

4 www.trafikosok.hu 2013. Május 13. Régi trafikosok felmérése, érdekvédelem, NDN Zrt. felhivás Dohány Kiskereskedők Termék Katalógusa 2013. Május - Június Koncessziós szerződések megkötése 2013. Június 13. A dohánypiaci szereplők közös szándéknyilatkozata aláírása 2013. Július 01. Nemzeti Dohányboltok megnyitása 2013. Július 19. Ideiglenes ellátók kijelölése 2013. április 22. Koncessziós pályázat eredményhirdetése

5 E www.trafikosok.hu A Nemzeti Dohányboltok megnyitásának és működésének vámhatósági szabálya, engedélyezési gyakorlata és tapasztalatai NAV Komárom-Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyőrsége Ugrics Attila százados, jövedéki osztályvezető A Nemzeti Dohányboltok megnyitásának és működésének vámhatósági szabálya, engedélyezési gyakorlata és tapasztalatai NAV Komárom-Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyőrsége Ugrics Attila százados, jövedéki osztályvezető

6 E www.trafikosok.hu A fiatalkorúak védelmét szolgáló jogszabályok, a rendelkezések betartásának ellenőrzése dr. Nagy Sándor Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

7 E www.trafikosok.hu Nemzeti Dohányboltokra vonatkozó szabályok. A jogkövetés hatósági ellenőrzéseinek tapasztalatai, ahogy azt a kiskereskedők „megélik” Lengyel Antal Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete Elnöke

8 : www.trafikosok.hu 2013. évi I. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról 2013. évi LXXI. Törvény Dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet a dohánytermék- kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény A dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről szóló 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet

9 www.trafikosok.hu 2012. Évi CXXXIV. Tv. (Fdvtv.) 16. § (2) bekezdés 2012. Évi CXXXIV. Tv. (Fdvtv.) 16. § (2) bekezdés: Gyanú arra, hogy dohánytermék értékesítési helyére fiatalkorú személy lépett be illetve a dohányterméket fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-kiskereskedő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdemlőigazolására felhívni. A fogyasztót „fel kell mérni” ahhoz, hogy a gyanú először megfogalmazódjon: • rá kell nézni, • esetleg meg kell szólítani (hogy a hangját halljuk, gesztusát lássuk stb.) • miközben épp pl. más – felnőtt – fogyasztót kiszolgál a kiskereskedő SZANKCIÓ: Ha a körülményekből következően elvárható, hogy a trafikosban a gyanú fel kell, hogy merüljön, és mégsem cselekszik a törvényben foglaltak szerint.

10 www.trafikosok.hu Az Fdvtv. 16. § (3)-(5) bekezdése: Ha a fogyasztó • az életkorát nem igazolja, vagy • bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el. Ellenőrzés során kifogásolják, hogy a fiatalkorút a dohányboltba való belépést követően azonnal nem küldték ki – jogszabályilag nem védhető. AZ ELLENŐRZÉS JEGYZŐKÖNYVÉBEN SZEREPELTETNI KELL A FONTOS KÖRÜLMÉNYEKET. A KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT ELLEN JOGORVOSLATTAL KELL ÉLNI.

11 www.trafikosok.hu Dohánytörvényen alapuló koncessziós szerződés előírásai 1.A koncessziós szerződéssel átengedett dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság alapján a Jogosult a Területen 1 (azaz egy) az dohányboltot / 2000 fő alatt település esetén 1 (azaz egy) elkülönített helyet üzemeltethet (nem üzlethez kötött, közigazgatási határon belül szabad mozgás lehetősége, kivéve ha a pályázatában megjelölte boltját. FELADAT: Üzletcím változást be kell jelenteni a NDN Zrt. Részére, a letölthető változás bejegyző lapon. 2.A dohányboltot megnyitni és üzemeltetni, illetve a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni. FELADAT: A vámhatóság engedélyét a tevékenység vállalt megkezdését megelőzően be kell szerzi, majd annak az eredetivel mindenben megegyező másolatát az engedély átvételét követő 5 munkanapon belül megküldeni az NDN Zrt. Részére 3.Ellátási kötelezettség terheli a Területen. Ennek keretében a Jogosult köteles a jelen szerződés hatálya alatt legalább a Pályázatában vállalt időtartamban, ilyen vállalás hiányában legalább hetente minimum 5 (öt) napon, naponta minimum 4 (négy) órán át a Területen a dohánytermékek folyamatos elérhetőségét biztosítani. SZANKCIÓ: 10.000 Ft/nap (napi tízezer forint) kötbér, a 30. naptól Koncesszióba adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A koncessziós jogosultság egy naptári éven belül összesen 60 napot meghaladó időtartamban történő nem gyakorlása a szerződés megszűnését eredményezi. 4.Az üzemeltetőnek rendelkeznie kell elektronikus pénztárgéppel, vagy azzal egyenértékű elektronikus nyilvántartó-rendszerrel, mely képes arra, hogy napra pontos készletnyilvántartást vezessen, és alkalmas arra, hogy az illetékes szervekhez az adatokat online kapcsolat útján továbbítsa. Határidő: 2013. 09. 01.

12 www.trafikosok.hu Dohánytörvényen alapuló koncessziós szerződés előírásai - 2 – 5. Koncessziós szerződésben vállalt kötelezettség: a dohányboltban vagy egyéb üzletben a leszokásra vagy a dohányzás káros hatására figyelmeztető szóróanyagok kihelyezése A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és a környezetében élők egészségét!” „A dohányzás halált okozhat!”

13 www.trafikosok.hu Dohánytörvényen alapuló koncessziós szerződés előírásai – 3 - 6. Pályázatában tett ilyen tartalmú kötelezettségvállalás esetén köteles az illetékes Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett oktatásokon részt venni. 7. A Jogosult köteles gondoskodni arról, hogy a vonatkozó jogszabályokat az általa és/vagy a Koncessziót gyakorló által alkalmazott munkavállalók is ismerjék és betartsák 8. A Jogosult - a Koncessziót gyakorló útján - köteles a Pályázata részeként tett nyilatkozatokban vállalt kötelezettségeinek, különös tekintettel a nyitvatartási időre és a foglalkoztatási, gazdasági vállalásaiban foglalt feltételekre vonatkozóan vállalt kötelezettségeinek eleget tenni. 9. Jogosult széles dohánytermék-választék biztosítását vállalta Pályázatában ezt kell teljesíteni. Számszerű vállalást e vonatkozásban nem tett, úgy e vállalás akkor minősül megtartottnak, ha legalább három különböző, magyarországi illetőségű dohánygyár és legalább három különböző, nem magyarországi illetőségű dohánygyár által gyártott dohánytermékek a Jogosult/Koncessziót gyakorló által üzemeltetett dohányboltban legalább 10-10- 10 %-os arányban megjelennek. 10. A koncessziós megfizetése minden évben előre. Határidő: 2013. auguszut 15. 11. Dohánybolt üzemeltetési helyét, a helyszín megváltozásáról köteles a Koncesszióba adót legkésőbb 5 (öt) nappal a helyszín megváltoztatását megelőzően írásban tájékoztatni. A dohánybolt tényleges megnyitását megelőző legalább 1 nappal a Zrt-nek tértivevényes küldeményként megküldött írásbeli nyilatkozatban bejelenteni a megnyitás tervezett időpontját, valamint egyidejűleg köteles bejelenteni a dohánybolt pontos címét.

14 www.trafikosok.hu Dohánytörvényen alapuló koncessziós szerződés előírásai – 4 - 12. Működési feltételek (egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel, cégkivonat), igazolása. Társasági szerződés megküldése, melyben feltűntetésre került már a koncesszió jogosultjának vállalásai: 13. Jogosult köteles a Zrt. ellenőrzési tevékenységet végző, megbízólevéllel és/vagy fényképes azonosító kártyával rendelkező munkatársait az üzletébe beengedni, és az ellenőrzésben - amely a jelen szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettségére kiterjedhet – közreműködni, az észrevételeknek megfelelően eljárni, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat pótolni. 14. Vásárlók Könyvébe tett minden egyes bejegyzést, mely a dohánytermékek forgalmazásával kapcsolatos tevékenységével összefüggésbe hozható, valamint a bejegyzéssel kapcsolatos minden levelezés egy másolati példányát a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlásának megkezdésétől számított félévente - A Zrt-nek eljuttatja, valamint vállalja, hogy a Zrt. képviseletében eljáró ellenőrzésre jogosult személynek bemutatja.

15 2012. Évi CXXXIV. Törvény (Dohánytörvény) módosított rendelkezései: 1.Dohánybolt fogalma: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiség, amelyben kizárólag a) dohánytermék, b) dohányterméket kiegészítő termék, c) a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény Különös Rendelkezések rész I. fejezet 1. és 4. címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék, d) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott szeszes ital, e) a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben meghatározott energiaital, f) kávé [csomagolt kávé (ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is), vagy helyben is fogyasztható kávéital], g) ásványvíz és üdítőital, h) újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, i) jogszabály által meghatározott más termék forgalmazható, és amely üzlethelyiség külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az üzlethelyiségbe belépve VÁSÁRLÓ TERMÉKCSOMAGOLÁST KÉR VÁSÁRLÓ TERMÉKCSOMAGOLÁST KÉR – A Nemzeti Dohányboltban vásárolt termékek (dohány, ital, stb) tasakba, műanyag zacskóba csomagolására, részben a környezeti hatások (eső, ütődés, stb,) megelőzése, részben az értékesítési helytől való elszállítás megkönnyítése érdekében igénylik., de a műanyag (bevásárló-reklám) táska, valamint a műanyag tasak, zacskó termékdíj fizetési kötelezettség alá tartozik, törvényben rögzített feltételekkel a csomagolószert továbbértékesítő átvállalhatja a termékdíj-kötelezettséget. A dohányboltokban forgalmazható termékkörök között azonban nem szerepel a bevásárló-reklám táska, ezért áruként nem értékesíthető. Ellenőrzés esetén bírság kiszabását vonja maga után. A dohánytermék kiskereskedő nem fogadhat el és nem is adhat ajándékot az értékesítés során, mert az a reklám törvény rendelkezéseibe ütközik. Ezért a bevásárló-reklám táskába csomagolt áru, még akkor is ha a vásárló kifejezetten kérésére történik és azért nem kell fizetni (ingyenes), szintén jogszabályba ütközik, pénzbírságot vonhat maga után. www.trafikosok.hu

16 FORGALMAZOTT TERMÉKKÖR JELZÉSE - FORGALMAZOTT TERMÉKKÖR JELZÉSE - A dohánybolt külsőfelületén mindössze a következőket lehet és kell jól láthatóan megjeleníteni: • „Nemzeti Dohánybolt” felirat; • olyan kör alakú jelzés, melynek átmérője legalább 40 centiméter, és amelyen fehér alapon fekete nyomtatással megjelenítésre kerül a következő szám:„18”, azzal, hogy a kör alakú jelzés külső kerületén legalább egy 4 cm vastagságú külső, piros gyűrű látszik; • a dohánybolt nyitva tartására és üzemeltetőjére vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatok; • a koncessziós szerződésben meghatározott, a dohányboltra utaló egységes jelzés; • jogszabály alapján dohányboltban forgalmazható termék(ek) forgalmazása esetén az ilyen termék(ek)re utaló felirat vagy ábra. A Dohánytörvényben említett koncessziós szerződés értelmében a„Nemzeti Dohánybolt” feliratot a vállalkozás köteles legalább a dohánybolt portáljának (bejáratának) a szélességével megegyező méretben a portál, bejárat fölött maradandó fa, fém, vagy műanyag, illetve ezek kombinációjából készült táblán biztonságosan elhelyezve megjeleníteni. Mindehhez képest a dohánybolt külső felületén kötelezően megjelenítendő feliratokat úgy kell elhelyezni, hogy ezen felirat(ok) a „Nemzeti Dohánybolt” feliratnál nagyobb helyet nem foglalhat(nak) el, azt nem takarhatja/-ák ki. Az egyéb termékekre utaló felirat vagy ábra természetesen nem utalhat sem dohánytermékre, sem dohányterméket kiegészítő termékre, kivéve a Nemzeti Dohánybolt feliratot és az egységes jelzést. A dohánybolt kirakatában ugyanakkor sem lehet kiegészítő termékeket elhelyezni, mint pl. vízipipa, pipa, öngyújtó, cigarettatárca, stb.

17 2012. Évi CXXXIV. Törvény (Dohánytörvény) módosított rendelkezései: 2. Egyéb termék forgalmazásának bejelentése, engedélyezése „13/A. § (1) Amennyiben az erre jogosult a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása mellett a dohányboltban az e törvény által megengedett más termékeket is forgalmazni kíván, úgy köteles az erre irányuló szándékát a vámhatóság felé bejelenteni. (2) A dohánytermék-kiskereskedő az (1) bekezdésben meghatározott termékek forgalmazását a dohányboltban az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően kezdheti meg. Amennyiben a dohánytermék-kiskereskedő az (1) bekezdés szerinti bejelentést a 13. §- ban meghatározott engedélyezési eljárás megkezdésekor vagy annak során nyújtja be, úgy az (1) bekezdésben meghatározott termékek forgalmazását a dohányboltban csak az engedély kézhezvételét követően kezdheti meg. (3) A vámhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről értesíti a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedők nyilvántartását vezető kereskedelmi hatóságot.” JÖVEDÉKI NAGYKERESKEDŐTŐL VÁSÁRLÁS 1.Bolt megnyitása érdekében benyújtott vámhatósági engedély kérelem másolatával, 2.Egyéb termék forgalmazás bejelentése – módosításként – másolattal Bejelentés bejelentés köteles tevékenység folytatásáról 3.Önkormányzat Kereskedelmi nyilvántartást vezető egységéhez benyújtott – 3.000 Ft illeték lerovás + formanyomtatvány – Bejelentés bejelentés köteles tevékenység folytatásáról a)Kereskedő és kereskedelmi tevékenység adatai b)Üzlet nyitvatartási ideje c)Vásárlók könyvének azonosító adatai és használatba vétel időpontja d)Vásárlók könyve hitelesítés iránti kérelem www.trafikosok.hu

18 1.Engedélyezési eljárás szabályai (eljáró hatóság, kérelmező, kérelem és mellékletei, kérelem benyújtása, vizsgálata, bírálata) Gyorsított eljárási határidő, kedvező elintézési mód, kérelem vizsgálat határideje (helyszíni) határidő hosszabbítással. 2.Az ellenőrzési eljárás, az ellenőrzési feladatok ellátása – engedély megadását követően bármikor a) az engedély iránti kérelem, annak mellékletei, illetve az ezekben foglalt adatok a tényeknek, illetve a jogszabályoknak megfelelnek-e; b) a kérelmező által folytatott dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az engedélyben foglaltaknak, illetve a jogszabályoknak megfelelően végzik-e; továbbá c) a dohánybolt vagy elkülönített hely a jogszabályoknak, illetve a kérelemben és annak mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul megfelel-e SZANKCIÓ: Engedély visszavonása, de ha az erre okot adó tény, adat vagy körülmény orvosolható, úgy a vámhatóság köteles az orvoslásra legalább 30 napos, legfeljebb 90 napos határidőt tűzni. 3. Az engedély módosítása – kérelemre engedély megadásánál figyelembe vett tény vagy körülmény változásáról a vámhatóságot tizenöt napon belül kötelező Engedélytől eltérő helyszínen (más dohányboltban vagy elkülönített helyen) kívánja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni, úgy kérelmét az engedély módosítására irányuló kérelemnek kell tekinteni. 4. Egyéb termék forgalmazásának bejelentésére irányuló eljárás 5. 1. sz. melléklet: A dohányboltra, illetve elkülönített helyre vonatkozó előírások és más általános rendelkezések www.trafikosok.hu

19 A dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek, ha a) annak legalább elektromos árammal való ellátottsága nem függ más üzlet nyitva tartásától akkor sem, ha a dohánybolt és e másik üzlet fogyasztásmérője adott esetben közös, és b) a dohánybolt bejárata csak más üzlet üzlethelyiségébe való belépéstől teljesen függetlenül, kültérről (szabad ég alól) közelíthető meg; azaz a dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag kültérről (szabad ég alól) való belépéssel lehet bejutni. Nem felel meg az 1.1. pont a) és b) alpontja szerinti követelménynek különösen: a) az olyan bevásárló-központbeli üzlethelyiség, amelyik csak a bevásárlóközpont bejáratain át megközelíthető belső közlekedő folyosójáról („sétáló utcájáról”) érhető el, ha a bevásárlóközpont ezen közlekedő folyosója a bevásárlóközpont rendes nyitvatartási idején kívül (ideértve például az ünnepnapokat is) a vásárlók elől el van zárva; b) ha a dohánybolt bejárata kapualjból, körbekerített kertből közelíthető meg és a kapu (kertkapu) nem állandóan nyitott. c) az üzlethelyiség részekre bontás nélkül mozgó vagy mozgatható, akkor nem felel meg a Tv. 3. § 8. pontjában meghatározottaknak. Így különösen nem felel meg ennek a követelménynek – jellegénél fogva – a lakóautó, az irodakonténer, a konténer (ezeknek bármilyen, akár több konténerből összeillesztett formája) akkor sem, ha azt egy adott helyhez rögzítik. Nem feltétel: a)egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk a dohányboltban, de kell ilyen más helyiségben elérhetéshez hozzájárulás b) az árukészlet vagy annak egy részének raktározására szolgáló helyiség c) a dohányboltban öltözőKÉRDÉSEK: 1. Közös szélfogóból két külön bejáratú üzlethelyiség egyike Nemzeti Dohánybolt 2. Bevásárló központ üzemeltetőjének nyilatkozata feltételes módban megadva elutasítási ok-e 1. melléklet a 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez A dohányboltra, illetve elkülönített helyre vonatkozó előírások és más általános rendelkezések www.trafikosok.hu

20 Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. Részére megküldendő, változásokkal kapcsolatos bejelentések esetén 1.Bejelentő lap 2.Társasági szerződés, cégkivonat, egyéni vállalkozói igazolvány másolata 3.Vámhatósági engedély, engedély megvonásáról határozat másolata 4.Nyitvatartási idő módosításáról bejelentés 5.Változás bejelentés alapjául szolgáló egyéb irat

21 E www.trafikosok.hu Tájékoztató a szeptember 1-én bevezetésre kerülő adatszolgáltatási rendszerről (gyártó – kereskedő és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. rendszer indítása) Lengyel Antal Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete Elnöke

22 E www.trafikosok.hu 244/2 01 3. (VI. 30.) Korm. Rendelete a dohánytermék - kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről A dohánytermék-kiskereskedőknek a kormányrendeletben meghatározott tartalommal, formában és módon kell teljesíteniük a készletükről, illetve forgalmukról a törvényben meghatározott nyilvántartási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az adatszolgáltatást minősített rendszeren keresztül, naponta legalább egyszer kell majd elektronikus úton elküldeniük az NDN Zrt.-nek. szeptember 1-jétől A nyilvántartás és adatszolgáltatás szeptember 1-jétől kötelező a következő termékekre: cigaretta, szivar, szivarka, cigarettadohány, pipadohány, bármely olyan egyéb termék, amelyet dohányzás céljából gyártanak. 2013. augusztus 1- jéig kell teljesíteni A kormányrendelet regisztrációs kötelezettséget is megállapít, amit első alkalommal 2013. augusztus 1- jéig kell teljesíteni (Gyàrtók, importőrök, nagykereskedők feladat) Ez azt jelenti, hogy aki az érintett terméket Magyarországon először forgalmazza, köteles az adott termék valamennyi fajtáját – meghatározott termékek esetében az ahhoz tartozó kiskereskedelmi eladási árral együtt – bejelenteni a részvénytársaságnál legalább 10 nappal azelőtt, hogy azt bármely kiskereskedőnek eladná. A már regisztrált termék bármely jellemzőjének változása esetén az érintett cikket új terméknek kell tekinteni. A regisztrációt akkor is újra el kell végezni, ha csak a dohánytermék ára változik meg.

23  www.trafikosok.hu Bírálati szempontÉrtékelés szempontjai PontMax pont Nyitva tartás munkanapokon napi legalább 4 óra4 napi legalább 8 óra8 napi legalább 12 óra12 Nyitva tartás szombaton legalább 4 óra3 legalább 8 óra66 Pályázó lakóhelye azonos a megpályázott koncesszió területi hatályával, vagy GT székhely nem0 igen22 A pályázó (A csökkent munkaképességű),és/vagy(B munkanélküli a pályázat napján és előtte 3 hónapig) személy nem ilyen személy0 A vagy B személy2 A és B személy44 A pályázó A és/vagy B személyt foglalkoztat, vagy az általa megjelölt társaságban A és/vagy B személy tagsági jogviszonnyal rendelkezik nem ilyen személy0 A vagy B személy2 A és B személy44 A pályázó A és B legalább 1 személyt 8órában foglalkoztat és vállalja foglalkoztatását a szerz. aláírását követően a tevékenység megkezdésétől számított nem vállalja0 legfeljebb 5 évig3 5 éven túli időtartamra55 A pályázó A vagy B legalább 1 személyt 8órában foglalkoztat és vállalja foglalkoztatását a szerz. aláírását követően a tevékenység megkezdésétől számított nem vállalja0 legfeljebb 5 évig1 5 éven túli időtartamra33 Pályázó Üzleti terve 1-6060 Vállalja, hogy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara által szervezett szakmai képzéseken, konferenciákon évente legalább egy alkalommal részt vesz igen3 nem03 Vállalja, hogy a szerződéskötést követően 2013. július 1-ig megnyitja a dohányboltot igen25 nem025 124

24 www.trafikosok.hu NAPOKNYITVA TARTÁS ÓRASZÁ M HÉTFŐ7-1912 KEDD7-1912 SZERDA7-1912 CSÜTÖRTÖK7-1912 PÉNTEK7-1912 SZOMBAT8-168 VASÁRNAP8-135 HETI 73 HAVI ÁTLAG 310 ÉVES 3720 ÜNNEPNAPOK -120 ÖSSZES NYITVATARTÁSI ÓRASZÁM 3600 1 fő havi munkaidő alap ( teljes munkaidős) 176 1 fő éves munkaidő alap 2112 1 fő átlagos szabadság alap 20 nap -160 1 fő átlagos betegség alap 5 nap -40 1 fő éves nettó munkaidő alap 1912 MUNKAERŐ SZÜKSÉGLET 1 ÜZLETBEN 2 FŐ MUNKAERŐ SZÜKSÉGLET 5 ÜZLETBEN 10 FŐ A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA, A TULAJDONOSSAL10 FŐ


Letölteni ppt "„Minta trafik” működése, avagy Hogyan tudunk megfelelni a hatósági követelményeknek? www.trafikosok.hu Tatabánya, 2013. augusztus 07."

Hasonló előadás


Google Hirdetések