Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önmenedzselési készségek “A bölcs választásokra és a gyümölcsöző és örömteli életre való képesség”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önmenedzselési készségek “A bölcs választásokra és a gyümölcsöző és örömteli életre való képesség”"— Előadás másolata:

1 Önmenedzselési készségek “A bölcs választásokra és a gyümölcsöző és örömteli életre való képesség”

2 Önmenedzselési készségek Mit értünk önmenedzsment alatt?: •A menedzselés (irányítás) és az ön (magam) szavakból áll. •A menedzselés (irányítás) tartalmazza a motivációt, a tervezést, a célállítást, az erőforrások felkutatását, az ellenőrzést, a szabályozást, stb. a feladatnak megfelelően. •Az ön-t két jelentésben használjuk: én, mint autonóm szereplő és irányító (nem a külvilágból valaki), illetve mint az irányítás célpontja.

3 Önmenedzselési készségek Mit értünk önmenedzsment alatt?: •Elméleti gyökerei a szelf-menedzsment terápiához nyúlnak vissza (Kanfer), ami a krónikus beteg kliensek autonómiájára fókuszál a lehetséges önszabályozást támogatva. •A kognitív pszichológiából (pl. Bandura) és különösen a cselekvéselméletéből (akció elmélet; Heckhausen, Gollwitzer) épül fel az elméleti és gyakorlati alap az önmenedzselés fontos aspektusaihoz (pl.: akarat, meta-tudás, kognitív tanulási stratégiák, stb.)

4 Önmenedzselési készségek Mit értünk önmenedzsment alatt?: Jelenleg nincs homogén definíciója az önmenedzselésnek és az önmenedzselési készségeknek. Fókuszpontokról beszélhetünk: •Stratégiák a hatékony és sikeres tervezéshez és önszabályozáshoz •Autonómia növelése (kapcsolódás a felhatalmazáshoz) •integrált ön-aktualizáció (kapcsolódás az identitáshoz) Az alábbi kísérleti definíciót ajánljuk: Az önmenedzselési készségek olyan készségek, melyek segítségével előremozdíthatjuk a figyelmet a számunkra fontos célokra, valamint azok megvalósítását és azok fenntartását.

5 Önmenedzselési készségek Önmenedzselés, egyéni és szociális készségek Az önmenedzselési készségek a többi készséget (egyéni, szociális), mint erőforrást használják és stratégiai úton kombinálja a saját szükségletek és célok érdekében. Önszabályozás, önkontroll, Időmenedzsment, stb. Úgy tekinthetők, mint az önmenedzselés integratív összetevői önkontroll vs. önszabályozás

6 Önmenedzselési készségek Önmenedzselési készségek és élethosszig tartó tanulás Speciális tanulási kontextusban a jelenlegi tudományos tanulási stratégiák egybeesnek azokkal az általános önmenedzselési készségekkel, melyek tanulási célokra és technikai aspektusokra fókuszálnak. Definíciónk szerint az élethosszig tartó tanulásban az autonóm önszabályozó tanulás és az ön-aktualizáció kombinációja fontos szerepet tölt be. Amennyiben a saját készségeinkre figyelünk, akkor egy tanulási folyamat és egy cél elérése során ez a figyelem elvezethet az észlelt önhatékonysághoz, ami elengedhetetlen az élethosszig tartó tanulás elkezdéséhez szükséges motivációhoz és akarathoz.

7 Önmenedzselési készségek Az önmenedzselés fontos lépései Az önmenedzselési készségek kiemelkedően fontosak a sikeres tervezéshez és cselekvések végrehajtásához. Minden tevékenység – tudatosan vagy tudattalanul – kognitív és aktív lépések sorozatára épül. Motivációs egyensúly fenntartása Megvalósítás lépésről lépésre Munkafolyamat hatékony tervezése Erőforrások és akadályok mérlegelése Célok kitűzése

8 Önmenedzselési készségek A tanulási folyamattól függően, az alábbi lépések különböztethetőek meg: •Az egyénnek ki kell választania egy saját konkrét tanulási célt. •Az elsődleges cél lehet pl. a megélhetés, magasabb életszínvonal vagy magasabb képesítés elérése. •Ezután a magasabb rendű célhoz vezető közbülső célokat kell meghatározni, ami további kognitív és aktív folyamatok elvégzését kívánja meg. Pl. célok állítása „SMART” módon (Doran, 1981) Speciálisan a célcsoportnak: Fontos, hogy saját célt válasszanak, és tűzzenek ki, ami realisztikus és identitásukkal koherens. Célok kitűzése

9 Önmenedzselési készségek SMART (Doran, 1981) BetűJellemző SSpecific/Konkrét MMeasurable/Mérhető AAttainable/Elérhető RRelevant/Releváns TTimely/Időszerűség EEvaluate/Értékelés R Reevaluate/Újraérték elés Egy konkrét cél általában válaszol az öt kérdésre (Mit, Miért, Hol, Ki, Milyen) A mérhető cél általában megválaszolja a Mennyi?, Honnan tudom, hogy elértem? kérdéseket Hogyan: Hogyan érhető el a cél? Megéri? Most van ennek ideje? Összhangban van ez a szükségleteinkkel/erőfeszítéseinkkel? Te vagy a megfelelő ember erre? Mikor? Mit tehetek érte 6 hét múlva? Mit tehetek érte ma?

10 Önmenedzselési készségek Erőforrások és akadályok mérlegelése: •Az egyénnek fel kell mérnie az erőforrásokat (pl.: idő, pénz, szociális támogatás) és megoldania gyakorlati problémákat (pl.: gyermekfelügyelet a képzés ideje alatt, eljutni a helyszínre, stb.). •Az erőforrások és akadályok felmérése hatással lehet a motivációra és a célok kiválasztására is (pl.: előnyök és hátrányok listája). Speciálisan a célcsoportnak: Az erőforrások és akadályok elemzésénél fontos, hogy a támogató erőforrásokra fókuszáljunk és realisztikusak legyünk az akadályokkal kapcsolatban. Az akadályok leküzdésében megoldást jelenthetnek a csoportmegbeszélések. Erőforrások és akadályok mérlegelése Célok kitűzése

11 Önmenedzselési készségek A projekt hatékony tervezése: Az egyén kialakít egy munkatervet és egy realisztikus időrendet, tekintettel az elérhető erőforrásokra és a létező akadályokra. Sok-sok tervezési eszköz és lista áll rendelkezése (pl.: az öt kérdés) Ezeket a célcsoport helyzetéhez kell igazítani, ne legyen nagyon komplex vagy technikai. Munkafolyamat hatékony tervezése Erőforrások és akadályok mérlegelése Célok kitűzése

12 Önmenedzselési készségek Egy konkrét cél általában válaszol az öt kérdésre (Mit?, Miért?, Hol?, Ki?, Milyen?): Mit: Mit akarok elérni? Miért: A cél elérésének konkrét oka, célja, hozadéka. Ki: Ki vesz még benne részt? Hol: A helyszín megnevezése. Milyen: Szükségletek és kényszerek azonosítása.

13 Önmenedzselési készségek Kivitelezés lépésről lépésre: •A tervezett lépések sikeres gyakorlati megvalósítása a helyes sorrendben. Erőforrásokat kell mobilizálni, akadályokon túljutni, valamint igazodni az időrendhez és határidőkhöz. •A folyamat során további előre nem látott, vagy látható akadályok és kérdések kerülnek felszínre. A technikák kiválasztásánál és erőforrások használatánál a közbülső célok elérése érdekében az egyénnek rugalmasan kell válaszolnia ezekre az új körülményekre. Az előre nem látott problémák a legkritikusabb helyzetek a célcsoport számára. Készülni kell az ilyen helyzetekre. Ezen ponton fontos, hogy a foglalkozás során a csoport is tudja támogatni az egyént ötletekkel és segítséggel. Megvalósítás lépésről lépésre Munkafolyamat hatékony tervezése Erőforrások és akadályok mérlegelése

14 Önmenedzselési készségek Motiváció fenntartása: •A lépéseket gyakorlati valójukban megvalósítani időbe telik és előre nem látott akadályok leküzdésével. Ennek eléréséhez az egyénnek türelemre és kitartásra, valamint folyamatos motiválásra van szüksége. Ez a rész a személyes érzelemszabályozási készségekhez és az önkontrollhoz kapcsolódik. Az önmenedzselési készségek kontextusában fontos az alacsony motivációra, az előre nem látott akadályokra és csalódottságra való felkészülés. A csökkenő motivációval való megküzdés megoldásait előzetesen lehet átbeszélni. Motivációs egyensúly fenntartása Megvalósítás lépésről lépésre Munkafolyamat hatékony tervezése

15 Önmenedzselési készségek Megjegyzések az önmenedzselési tréninghez: A kognitív megközelítés szerint, az önmenedzselés erősen fókuszál az analitikus és önreflexiós tényezőkre. Azoknak, akik korábban nem gondolták át a dolgaikat, illetve az impulzívabb egyéneknek játékosabban kell bevezetni, lépésről lépésre, csoporthelyzetben. Az önreflexió legjobban, csoportmegbeszélésen tanulható. Az előnyök és hátrányok, valamint támogató erőforrások és kritikus akadályok átgondolása is tanulható, ha ez a későbbi „belső beszélgetés” első lépésben egy képzés során az előnyöket és hátrányokat játszó személyekkel kerül terítékre. A célkitűzési és tervezési feladatok a résztvevők számára is elérhetőnek és fontosnak kell, hogy legyenek.

16 Önmenedzselési készségek Hogyan építsük be a tanulási folyamatba az önmenedzselési készség reflektív részét: Néhány példa: Naplóírás: napló vezetése segíthet a tervezésben, célállításban és a eredmények nyomon követésében Megbeszélések: az előttünk álló feladatokról, a nehézségekről és az elért eredményekről való beszélgetések fejleszthetik az önmenedzselési készségeinket Szerepjáték: egy biztonságos környezetben az új készségek gyakorlása önbizalmat adhat ezen új készségek külvilágban történő használatához Személyes reflexió:az elért eredmények átgondolása az önértékelés és a célállítás fontos része. Elegendő időt kell hagyni az elért eredmények visszatükrözésére Kortárs értékelés:a konstruktív kritikát könnyebb elfogadni attól, aki társunknak fogadunk el, mint egy hatalmi személytől. Önértékelés:fontos, hogy felismerjük a sikereinket és a nehézségeinket Viták: a formális beszélgetések lehetőséget teremtenek arra, hogy konstruktív kritikát megfogalmazzunk és fogadjunk

17 Self-management skills Ötvözve az egyéni, szociális és önmenedzselési készségeket képessé válunk céljaink elérésére!


Letölteni ppt "Önmenedzselési készségek “A bölcs választásokra és a gyümölcsöző és örömteli életre való képesség”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések