Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fordítás során felmerülő problémák és ezek orvoslása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fordítás során felmerülő problémák és ezek orvoslása"— Előadás másolata:

1 A fordítás során felmerülő problémák és ezek orvoslása
Marosvásárhely, okt. 6. Fazakas Emese

2 „Ami fordítás, az eleve rossz; én, ha lehet eredetiben olvasok mindent”
„Az x mű magyar fordítása jobb, mint az eredeti” Fordítás és tolmácsolás

3 Fordításnyelv (Heltai Pál: A fordító és a nyelvi normák)
A fordításnyelv kifejezéshez erős negatív konnotációk járulnak: a fordításnyelv nem felel meg a célnyelv megszokott normáinak, idegenszerű, nehezen érthető – szóval nem olyan, mint amit eredetileg az adott nyelven írtak. Azok, akiket aggaszt anyanyelvük állapota, netán „romlása”, gyakran a fordításnyelvet jelölik meg az egyik fő veszélyforrásnak.

4 Az EU-csatlakozás előtt Finnországban felmerült az az aggodalom, hogy az EU-fordítások rossz hatással lesznek a finnek jogi nyelvére. Magyarországon a reklámtörvénnyel kapcsolatos viták során hangzott el olyan vélemény, hogy ha valami fenyegeti a magyar nyelvet, az nem annyira az idegen szavak beáramlása, mint a rossz fordítások

5 A nyelv változik, és a fordítóknak is kell számolniuk ezzel a jelenséggel – ez különösen érvényes most és különösen érvényes Magyarország határain kívül

6 „Tudományos értelemben minden helyes, amit az emberek használnak
„Tudományos értelemben minden helyes, amit az emberek használnak. A nyelvtudós nem mondhat mást, mint a biológus: minden állat helyes, amely a földön szaladgál… Mindenki, aki ír vagy fordít, a nyelv teljes billentyűzetén játszik. Ízlés dolga, ki mit szeret jobban: a régit, a durvát, a nagyon mait. A nyelvhelyesség nem korlátozhatja az írót, fordítót, hiszen az egyfajta illemtan, amelynek nincs helye a művészetben” (B. Nagy 2004: 82).

7 A hétköznapi életben, bár elvileg tökéletesen beszéljük anyanyelvünket, a gyakorlatban állandóan hibázunk: tökéletes anyanyelvi kompetenciánk nem mindig biztosít tökéletes performanciát, ahogy azt bármely leíró nyelvész, aki már írt át élőnyelvi szöveget, megerősítheti.

8 Az első kérdés a normatudat és a nyelvhelyesség iránti igény:
A társadalomban mélyen gyökerezik a normatív magatartás, az a hit, hogy van nyelvhelyesség és vannak nyelvhelyességi normák. Sokan igénylik, hogy ha bizonytalannak érzik magukat, tájékoztatást, eligazítást kapjanak arról, hogy mi a helyes. Ezt az igényt nem lehet azzal kielégíteni, hogy akármit, akárhogyan mondunk, az mind helyes lesz, hiszen anyanyelvi beszélők vagyunk. Ha a nyelvészet nem ad útmutatást, akkor a kérdező máshova fordul tanácsért.

9 A második kérdés a publikus nyelvhasználat:
ha valaki nagyobb közönség előtt, foglalkozásának részeként használja a nyelvet (például fordít), munkájának értékelése nem lehetséges a nyelvhasználat minőségének értékelése nélkül. Ez viszont feltételezi bizonyos előírások – normák – betartását, bizonyos elvárásoknak való megfelelést. A gyakorlat igényeit jelzi, hogy a fordítási munka szabályozására különböző nemzetközi szabványok is készültek, amelyek a nyelvi megformálás tekintetében – bár csak általánosságokban fogalmaznak – normatív felfogást képviselnek.

10 Kérdések Szabad-e, illetve lehet-e a fordításokat a célnyelvi normák betartása szempontjából értékelni? Ha igen, milyen normák alapján? Lehet-e az értékelésnek tudományos, nyelvészetileg alátámasztott alapja? Milyen magyar nyelvi normákat kell a fordítónak követnie, amennyiben bizonyos normák követése elvárható a fordítótól? Tényleg rosszak-e a fordítások? Lehetnek-e a fordítások rossz hatással a nyelvre?

11 Alapkövetelmény – Csak olyan fordítást adj ki a kezedből, ami magyarul megállja a helyét
„A fordításban a világon minden probléma” – Géher István (a Magyar Műfordítók Egyesületének elnöke) irodalmi és nem irodalmi szövegek fordítása az írott és beszélt nyelv normái

12 Fordítási és nyelvi normák
Fordítási normák: Többnyire nem nyelvi normákról van szó – a fordítási normák leírják, mit és hogyan kell fordítani – sokszor ezt a DIN (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) szabványa rögzíti Az eredetinek való megfelelésen van a hangsúly – a fordítási minőség alapkritériuma az ekvivalencia

13 A kérdés mindig az, hogy Megfelel-e a fordítás a forrásnyelvi szöveg funkciójának, műfaji jellemzőinek és ugyanazt tartalmazza-e, mint az eredeti szöveg? Ahhoz, hogy a fordított szöveg megfeleljen az eredetinek, nagyon sok minden kell.

14 A műfaji követelmények
A kommunikációs helyzetnek megfelelően kell alakítani a stílust – műfaj és regiszter Minden nyelvváltozatban és minden kommunikációs helyzetben mások a betartandó normák – azokhoz a normákhoz kell igazodni, amelyek az adott helyzetben érvényesek (l. jogi szöveg, tájékoztató szövege, űrlapok, sajtóbeli szöveg stb.) Nemcsak a forrásnyelvi különböző műfajok normáit kell ismerni, hanem a célnyelvit is

15 Fontos az ún. szociokulturális kompetencia:
A célnyelvi közönség számára mi az, ami érthetőbbé teszi a szöveget, mi az, ami könnyebben befogadhatóvá teszi (l. a reáliák használata; a Pál utcai fiúk angol fordítása); Esetleg célszerű-e az idegen eredetű szavak használata és mennyire (szövege válogatja)

16 Mennyire lehet bonyolult egy mondat szerkezete, milyen arányban legyen benne – az érthetőséget figyelembe véve – mellé- vagy alárendelés (szövegtípustól függ) Mennyire legyen formális a szöveg (szövegtípustól függ; l. jogi szöveg, újságcikk, közlemény, szabvány, sajtóban közölt hír stb.)

17 Mihez igazodjunk, melyik nyelvváltozathoz?
Pl. űrlapok – személyazonossági okmánya; személyi azonosító száma; Amennyiben a helyi adók és illetékek esetében adóhátralék állapítható meg, kötelezem magam ennek kifizetésére; Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut – Gumirugós tengelyfelfüggesztés vagy hasonló elismert tengelyfelfüggesztés (gépjármű)

18 Bentlakás vagy kollégium? (vö. szakkollégium)
Cserealkatrész – pótalkatrész? Ágazati minisztérium – szakminisztérium? Meditáció – magánóra? Egyetem előtti oktatás – közoktatás? Órarend – nyitva tartás?

19 L. országos és nemzeti (național)
Sokkal bonyolultabbá válik, amikor nem olyan „hétköznapi” dolgokról van szó, mint pl. csatlakozási díj – bekötési díj; apró reklám – apróhirdetés; L. országos és nemzeti (național) Nemzeti: bank, válogatott Országos: hivatal, főügyészség, főosztály (vö. országút) Közoktatás (educație națională)

20 2 dolog nagyon fontos ezekben az esetekben:
A forrásnyelv és a célnyelv alapos ismerete (a szavak adott szövegkörnyezetben való jelentése) – a valóság tagolása a két nyelvet beszélő közösség országának eltérő adminisztrációja, törvénykezése, jogalkotása, közigazgatása, stb.

21 A valóság tagolása Fa – copac, pom, lemn
Post – állás, hivatal; őrs (rendőrőrs – post de poliție); állomás (megfigyelőállomás – post de observație) Legislație – törvénykezés ‘bíráskodás, ítélkezés’ vagy jogrendszer Fr. recours – kereset, fellebbezés

22 County (UK, US); fr. département – m. megye; de. vö. ném. osztr
County (UK, US); fr. département – m. megye; de! vö. ném. osztr. Land, svájci kanton – más kategória (független államok) Prefectură – ispánság, kormánybiztosi hivatal, prefektúra? Polgármesteri hivatal – önkormányzat?

23 (euforditas.hu; ec.europa.eu/index_hu.htm;
És ha egyáltalán nincs megfelelő intézmény pl.? – akkor szó szerinti fordítás vagy körülírás Ezt az EU-s fordítói szabályok megengedik – csak akkor zárójelben meg kell adni az eredetit (euforditas.hu; ec.europa.eu/index_hu.htm; eur-lex.europa.eu) – ha ott sincs meg, akkor kell alkalmazni a szó szerinti fordítást vagy körülírást

24 A legnagyobb gond sokszor: egy-egy kifejezésnek mi is a pontos magyar megfelelője – szakszövegben is lehetséges többértelmű szó – és az sem mindegy, hogy melyik magyar nyelvi változatban kell a forrásszöveget megfogalmaznunk

25 Maga a nyelv ismerete elsőszámú követelmény
Star witness – *sztártanú (koronatanú) Upset – *szomorú (izgatott, zaklatott) To picture sy – *lefest vkit (elképzel vkit) Vicc – Jelentem, gyanús volt! Kérdeztem, mit szállít, azt mondta, dzsemet, de a papíron az szerepelt, hogy jam, megkóstoltam, lekvár volt!

26 A szakfordítás Szakfordítás: a szabványos terminológia alapos ismerete és használata jelenti a normát – az információ pontosságát épp ebben tudjuk lemérni Ismerni kell az adott szakterület kifejezéseit, mondatszerkesztési és szövegalkotási szabályait

27 Pl. a jogi szövegek fogalmazásmódja, mondatszerkezete, szóhasználata teljesen eltér a hétköznapi szóhasználattól és mondatalkotástól - erre kell figyelnünk nagyon, el kell sajátítanunk azt a mondatszerkesztési módot és szóhasználatot

28 Nyilvános összejövetel engedélyezésére benyújtandó kérelem – Részünkről az összejövetel megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó intézkedések betartásával, a békés, civilizált körülmények megőrzésével, illetve azzal, hogy az összejövetel erőszakos cselekményekkel ne társuljon a következő személyeket bíztuk meg:…

29 Vagy pl. a közlemények szövege:
Még 2010-ben kezdte meg tevékenységét az az 54 éves ózdi férfi, aki interneten 15 dollár (USD) befizetése ellenében örökös tagságot ígért egy nemzetközi hirdetésekkel foglalkozó portálon. Több száz embert csapott így be, míg végül 2011 nyarán a sértettek feljelentést tettek ellene. A Jobbik Magyarországért Mozgalom által bejelentett demonstráció zavartalanul véget ért, a rendezvénnyel összefüggésben rendőri kényszerintézkedésre nem került sor. A Budapest Rendőrfőkapitánya által elrendelt fokozott ellenőrzés keretében azonban több előállításra került sor.

30 A megrendelő szerepe A megrendelő normáihoz való igazodás
A megbízó nem feltétlenül esik egybe a felhasználóval, de az ő elvárásainak kell eleget tenni – pl. a személytelen idegen nyelvi formát magyarra személytelen vagy nem személytelen igealakokkal fordítsa-e a fordító; milyen mértékben használjon idegen szót (akár szakfordításnál; pl. orvosi)

31 Sajátos gondok Politikai szövegek:
A történelmi és kulturális háttér hatása – a célnyelvi szóválasztás – kell ismerni, milyen asszociációkat ébreszt a célnyelvi olvasóban egy-egy szó (l. a nemzeti és a național szavak eltérését) – a lexikai választásokat a befogadó kultúra vonatkozásában kell elemezni

32 Közigazgatásban és jogban
A rendeletek, törvények jelölési módja (római számok, arab számok, mi hogyan követi egymást – pl. 1991/36. sz. Törvény – Legea nr. 36/1991) Elő kell venni az idegen törvénynek, rendelkezésnek vagy végzésnek megfelelő, ill. a hozzá legközelebb álló szöveget (magyart pl.), és fel kell kutatni a legközvetlenebb egyenértékűséget

33 Formailag pontosan meg kell felelnie az eredetinek (pl
Formailag pontosan meg kell felelnie az eredetinek (pl. az egyes okiratok, nyomtatványok, bizonyítványok) Az eredeti okiratban szereplő hatóságok elnevezéseit a fordításban meg kell hagyni, és zárójelben – mintegy magyarázatként – kell megkísérelni a lefordítást (ha nincs megfelelő)

34 Településnevet, földrajzi megnevezést nem fordítunk, csak ha a nyelvi közösség által általánosan elfogadott megnevezés van rá (pl. Bukarest, Keleti Kárpátok) Neveket nem fordítunk – gond mindig a magyar nevek sorrendje (kiemelés, megfordítás; de: családnév, utónév) Lakcímet sem fordítunk

35 Dátumot a célnyelv szerint
Cégneveket sem fordítunk (ha mégis megengedi a megrendelő, akkor zárójelbe oda kell tenni az eredetit) Rövidítések helyett azok teljes szövegét kell lefordítani (hacsak nincs pontos megfelelő: pl. ikt.sz.) Az íráshibákat nem kell helyesbíteni stb.

36 Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete – www.mfte.hu
Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete – – nagyon sok hasznos tanács – szakterületekre lebontva – szakkönyvek – útmutatók (L. az előbbi tanácsok egy részét)

37 Szótárak használata: szotar.sztaki.hu
(angol-német-magyar) (13 értelmező szótár + financial, legal, medical stb.) magyarhelyesiras.hu (négynyelvű terminológiai adatbázis)

38 Fordítóprogramok Trados, Star Transit, Wordfast stb. – de a nem profi, interneten ingyenesen használható programokat csak nyersfordításokhoz ajánlom Ugyan felgyorsítja a fordítást, a szöveg javítását, szerkesztését Munkásabb, de megbízhatóbb – hasonló kontextusú, témájú szövegekre rákeresni az interneten és a szóhasználatot onnan ellesni, ha nincs jó fordítóprogramunk

39 pl. nem profi programra:
Másnak az életét valami nagy, váratlan esemény szokta megváltoztatni, az enyémet az, hogy kicseréltem a csengőhangom 1. Some big, unexpected event modifies somebody else life, mine it, that I exchanged my ringtone 2. Much of each other’s life, unexpected events used to change mine is that I changed the ringtone 3. Else’s life with some great, unexpected events used to change mine, I swapped the csengőhangom.

40 Összefoglalás helyett
Önlektorálás – a forrásszöveg hatása (szóhasználatban, mondatszerkesztésben – a magyar nyelv jellege, szerkezete nagyon eltér az indoeurópaitól) Egy fordítónak mindenhez kell értenie, és minden kommunikációs helyzetben helyt kell állnia!

41 Köszönöm a figyelmet és a türelmet!


Letölteni ppt "A fordítás során felmerülő problémák és ezek orvoslása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések