Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Reformáció és szabadság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Reformáció és szabadság"— Előadás másolata:

1 Reformáció és szabadság

2 Szabad lehetsz a gyengéd szeretetre

3 ÉNEK Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít
ÉNEK Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.

4 LUTHER ESTI IMÁDSÁGA Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal, és őrizz meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.

5 Túrmezei Erzsébet: A harmadik Valamit kérnek tőled
Túrmezei Erzsébet: A harmadik Valamit kérnek tőled. Megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, mást súg az ész. Valami mégis azt kívánja: Nézd, tedd meg, ha teheted! Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél. Fáradt vagy. Léptél százat. Valakiért még egyet kellene, de tested, véred lázad. Majd máskor - nyugtat meg az ész. És a jog józanságra int. De egy szelíd hang azt súgja megint: Tedd meg, ha teheted! Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet.

6 Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg
Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved. Az ész azt súgja: Minek? De Krisztus nyomorog benne. És a szelíd hang halkan újra kérlel: Tedd meg, ha teheted! Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne! Lehet, elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. De a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet! Bízd rá magad a harmadikra, mert az a szeretet.

7 ÉNEK Szeretni nem puszta szó, a szeretet élő való
ÉNEK Szeretni nem puszta szó, a szeretet élő való. Mi Jézustól tudjuk, mi az igaz szeretet ki érettünk emberré született. Szabadság nem puszta szó, a szabadság élő való. Mi Jézustól tudjuk, mi az igaz szabadság, Ki érettünk vállalta a halált.

8 Radnóti Miklós: Két karodban Két karodban ringatózom csöndesen
Radnóti Miklós: Két karodban Két karodban ringatózom csöndesen. Két karodban ringatózol csöndesen. Két karodban gyermek vagyok, hallgatag. Két karodban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karoddal átölelsz te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem. Két karodban a halálon, mint egy álom átesem.

9 ÉNEK Ne félj, Sion, ne lankadjon kezed, Veled van az Úr, a te Istened
ÉNEK Ne félj, Sion, ne lankadjon kezed, Veled van az Úr, a te Istened. Örülj majd tenéked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével.

10 Pilinszky János: Milyen az élet szeretet nélkül
Pilinszky János: Milyen az élet szeretet nélkül? Szeretet nélkül: a kötelesség - bosszantó, a felelősség - kíméletlen, a jog, a törvény - kegyetlen, az igazság - kritikus, a nevelés - ellentmondó, az okosság - furfangos, ravasz, a szívesség - képmutató, a rend - kicsinyes, a szakértelem - okvetetlenkedő, a hatalom - erőszakoskodó, a becsületesség - gőgös, a gazdag - fukar, a hit rajongás. Az élet szeretet nélkül értelmetlen.

11 Fabiny Tamás: Szabad lehetsz a gyengéd szeretetre.

12 Nem kell mindent dacosan elutasítanod:

13 szüleidet vagy tanáraidat,

14 a régi szokásokat és hagyományokat.

15 Megértő lehetsz szüleid hibája iránt is,

16 tisztelettel nézhetsz idős emberek barázdált arcába.

17 Szívesen tartózkodsz családod körében,

18 nem kell lenézned az egyszerű rokont sem.

19 Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a gyengéd szeretetre.

20 Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcses-ségnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegye-ket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet türel-mes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár pró-fétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken való szólás: meg fog szűn-ni; legyen ismeret: el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; amikor pe-dig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör ál-tal homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megis-mert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e há-rom; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. (1Kor 13,1-13)

21 Pál apostol nem emberi szeretetről beszél, hanem egy olyan szót használ – az agapét –, amely egy új szóként jelent meg abban a korban. Isten Jézus Krisztusban megtestesülő szere-tete egy új szót igényelt, és azóta is kizárólagosan erre van fenntartva a görög nyelvben. Az agapé szó „annak ellenére való szeretetet” jelent: Jézus annak ellenére jött ebbe a világ-ba, hogy tudta, az ember bűnei a keresztre juttatják. Ennek a szeretetnek a forrása sohasem lehet az emberi szív, hanem csakis Isten szeretete. Ezzel az „annak ellenére szere-tettel”, csak az tud szeretni, aki előbb megismerte, hogy Isten így szerette őt. Így, ezzel az agapé szeretettel, amellyel egy-szülött Fiát, Jézus Krisztust érte is elküldte, és érte is halálra adta a golgotai keresztre, hogy neki élete lehessen. Az Istentől jövő agapé így válik a hívő emberek mindennapi életében egymás iránt megmutatkozó szeretetté, amely értel-messé, gyümölcsözővé teszi azokat az ajándékokat, amelyeket Istentől kaptunk.

22 A szeretet olyan, mint a testünkben a vér, amely minden ta-gunkat, részünket, érzékszervünket áthatja és élteti: addig élünk, amíg a vérünk el nem fogy. A keresztyén ember életé-ben, az egyház testében, a gyülekezetben, különböző kegyel-mi ajándékokkal ellátott emberek közösségében a szeretet a vére, az éltető ereje mindennek. Minden Istentől kapott ajándékunkat: a beszédet, az ismeretet, a hitet és az áldozatot egyedül a szeretet teszi igazán értékes-sé, teljessé, üdvösség felé terelgetővé. Ilyen volt az Úr Jézus Krisztus szeretete, és ezt a szeretetet mutatja az Ő értünk kion-tott vére. A golgotai kereszten értünk maga a szeretet hozott áldozatot: mindent eltűrt, elfedezett és elhordozott. Csodálatos ez a szeretet, és az ezt hirdető szó, az erről való ismeret, az ebbe kapaszkodó hit és reménység. Akik ebből a szeretetből élnek és másokat is ebből éltetnek, azoknak az ítélet napján a hitük látássá, a reménységük beteljesüléssé lesz, és együtt élhetnek tovább a legnagyobbal, az egyedül maradandóval: az örök szeretettel, Jézus Krisztussal!

23 Imádkozzunk. Mindenható, örök Istenünk
Imádkozzunk! Mindenható, örök Istenünk! Add, hogy minden szavunkban, ismeretünkben, áldozatunkban és cselekedetünkben ott le-gyen az a szeretet, amellyel Te szeretsz minket. Ezzel a soha el nem múló szeretettel legyünk hasznára másoknak, ennek gyü-mölcsével édesítsük meg embertársaink életét, és ezen a kü-lönb úton vezessük őket az üdvösség felé. Ámen.

24 ÉNEK Istenünk, itt hozzuk Néked mindenünk, itt állunk, várunk az újra
ÉNEK Istenünk, itt hozzuk Néked mindenünk, itt állunk, várunk az újra. Kérünk, hogy hallgasd meg hálaénekünk! Alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! Te csak az Istennek országát keresd, és az Ő szent igazságát! Minden egyéb megadatik majd neked. Békéje, áldása vár rád. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!


Letölteni ppt "Reformáció és szabadság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések