Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adóváltozások 2014 Dr. Orbán Ildikó. Személyi jövedelemadó 2014. Dr. Orbán Ildikó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adóváltozások 2014 Dr. Orbán Ildikó. Személyi jövedelemadó 2014. Dr. Orbán Ildikó."— Előadás másolata:

1 Adóváltozások 2014 Dr. Orbán Ildikó

2 Személyi jövedelemadó 2014. Dr. Orbán Ildikó

3 Külföldi vendégművész H: 2014.01.01 • Zenész, énekes, színész, segédszínész, statiszta, bábművész, táncművész, cirkuszi és hasonló előadóművész • Feltételek – Nem kifizetőtől származó jövedelem – Adókötelezettség egyezmény alapján, vagy annak hiányában Magyarországon terheli – Tb szempontból nem belföldi – Bármely 12 hónapban kevesebb mint 183 napot tartózkodik Magyarországon

4 Külföldi vendégművész adózása • Választása alapján – 30 %-a költséghányad – külön adózó – nincs családi kedvezmény – Bevétel része a költségtérítés, szállásköltség is – Nem önálló tevékenységnél napi arányosítással megállapítható a bevétel – Végleges távozás előtt angol-magyar nyelvű egyszerűsített bevallás (adóazonosító nem kell) – Mentes bármely 12 hónap max. 200 ezer forint bevétele, • Ha nem választja, általános szabályok szerint vall be

5 Nevelőszülő jogviszonya H: 2014.01.01 • A nevelőszülői jogviszonyt foglalkoztatotti jogviszonnyá minősítik (gyermekvédelmi tv) • táppénz, nyugdíj stb. jár • Bérjövedelemnek minősül • Igénybe vehetik a családi kedvezményt is

6 Ingatlanértékesítés H: 2014.01.01 • Nem lakásokra vonatkozó vagyoni értékű jog eladásánál is van időmúlás szabály • A jog megszerzésének évét követő 6. évtől évente 10-10 százalékkal csökkenthető a jövedelem • 15. évtől nincs adókötelezettség

7 Egyéni vállalkozó • Szünetelő egyéni vállalkozónak e minőségében nincs bevallási kötelezettsége – H: 2013. adóévről beadott bevallásra is • Kisvállalkozói kedvezményre jogosító vagyoni értékű jogok köre kibővül a szoftvertermékkel H: 2014.01.01

8 Bérbeadás költségelszámolása H: 2014.01.01 • A fizetendő 14 % eho költségként nem számolható el • Adóalap emelkedik 14 százalékkal – adóterhelés 2,24 százalékkal nő Példa:2013 2014 Bevétel10001000 Eho költség 14 % 140- Más költségek 200200 Adóalap660800 Adó 16 %105,6128 Különbözet22,4

9 Országgyűlési képviselő (következő országgyűlés megalakulásától) • Jogállása változik – Eddig önálló tevékenység – Most nem önálló tevékenység – Javadalmazásukról szóló tv. is változik

10 Bérjövedelem megszerzésének időpontja H: 2014-ről beadott bevallásra • Munkaviszonyból származó bérjövedelem • 2014 évről beadott bevallásban először • 2014 évi bérjövedelem a 2015. január 10-ig kifizetett jövedelem

11 Bevallási szabályok - adónyilatkozat • Egész évben szünetelő egyéni vállalkozó adhat adónyilatkozatot – nem kell nagy bevallás • Aki nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot tesz, nem adhat adónyilatkozatot, de kérhet munkáltatói elszámolást is

12 Családi adóalap kedvezmény • Családi kedvezmény adóalap kedvezmény • Egy-két gyerek után 62 500 Ft/gyerek • Három vagy több gyerek 206 250 Ft/gyerek • Családi kedvezmény elsősorban személyi jövedelemadóból érvényesíthető • Ha van igénybe nem vett kedvezmény a személyi jövedelemadóban, akkor családi járulékkedvezmény

13 Családi kedvezmény • Felváltva gondozott gyerekek • Mindkét szülő 50-50 százalék családi pótlékra jogosult – a gyermek mindkét szülőnél, és a szülő házastársánál kedvezményezett eltartottnak minősül. – a szülő (házastárs) a családi kedvezmény 50 százaléka érvényesíthető. – Szülő a fél-részt megoszthatja házastársával, élettársával • A szülők a családi kedvezmény közös érvényesítésére egymás között nem jogosultak

14 Családi járulékkedvezmény • Ha az adóból nincs fedezet, akkor a fizetendő egyéni járulék csökkenthető • Miből érvényesíthető (levonási sorrend) – Biztosított által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) – Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%) – Nyugdíjjárulék (10 %)

15 CsJK • Ki veheti igénybe? – Biztosított családi kedvezményre jogosult – Közös igénybe vételre jogosult biztosítottak közösen – A jogosulttal együtt élő házastárs, élettárs biztosított megosztással • Mértéke: – Szja-ból ténylegesen nem érvényesítet összeg 16 százaléka – Biztosított jogosult és biztosított házastárs, élettárs egymásra tekintettel – Csak egyszeresen

16 Kedvezmény érvényesítésének sorrendje 1.Családi adóalap kedvezmény meghatározása 2.Ténylegesen érvényesített családi kedvezmény levonása 1.Összevonva a több jogosult által érvényesített családi adóalapkedvezmény 2.Összevonva a megosztással érvényesített kedvezménnyel 3.Különbözet 16 százaléka a lehetséges járulékkedvezmény 4.Tényleges járulékkedvezmény meghatározása

17 Nyilatkozat a családi kedvezményhez • Az eddigieken túl: – az adóév mely hónapjaiban minősültek eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak. • + Bevallásban, munkáltató elszámolásban ha – több jogosulttal való közös érvényesítése, vagy – adóévre vonatkozó közös érvényesítése mellett a kedvezmény megosztása • a másik fél – adóazonosító jele – hány jogosultsági hónap tekintetében érvényesítik közösen a kedvezményt, vagy – a kedvezmény megosztásával érintett házastársak, élettársak hány jogosultsági hónap tekintetében osztják meg a kedvezményt. • A jogosultnak nem minősülő házastárssal, élettárssal történő megosztás nem alkalmazható azokra a hónapokra, amelyekre a családi kedvezményt a jogosultak közösen érvényesítették.”

18 CsJK példa 1 kereső 3 gyerek • Havibér400 000 Ft • Gyerekek után járó kedv.618 750 Ft • Fizetendő szja 0 Ft • Érvényesített CsK400 000 Ft • CsJK (618 750 – 400 000)x0,16 35 000 Ft-ból – Természetbeni eg.bizt.jár (max.4 %) 16 000 Ft – Pénzbeli eg.bizt.jár (max.3%) 12 000 Ft – Nyugdíjjárulék (max.10 %) 7 000 Ft • Fizetendő járulék 33 000 Ft • Havi nettó jövedelem növekedés 35 000 Ft

19 Járulékkedvezmény havi összegének megállapítása • Adóelőleget megállapító munkáltató • Adott hónapra kiszámított járulék- kedvezményt érvényesíti • Bevallásban be kell vallani • Nem kell visszafizetni, ha végül van szja- fizetési kötelezettség • Jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt 12 % különbözeti bírsággal növelten kell visszafizetni

20 Családi járulékkedvezmény hatása • A családi járulékkedvezmény nem csökkenti azt a járulékkötelezettséget, amelyet – az Szja tv. szerint adómentes vagy bevételnek nem minősülő járulékalap után kell megfizetni (kivéve szakszervezet részére az adóévben levont, befizetett tagdíj összegét). – Egyéni és társas vállalkozó esetén a családi járulékkedvezményt a kivétet, az átalányban megállapított jövedelmet vagy a személyes közreműködői díjat terhelő járulékok erejéig lehet érvényesíteni. • A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

21 Családi járulékkedvezmény adóelőleg megállapításánál • A foglalkoztató köteles a családi járulékkedvezmény havi összegének megállapítására, ha adóelőleg megállapító munkáltatónak minősül • havi összege a családi kedvezmény adóelőleg-nyilatkozat szerinti havi összege és a tárgyhavi szja adóelőleg-alap különbözetének – ha az pozitív – 16 százaléka, de legfeljebb a biztosítottat a tárgyhónapban terhelő – a) természetbeni egészségbiztosítási járulék és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, és – b) nyugdíjjárulék • Levonási sorrend: – természetbeni egészségbiztosítási járulék – ha a természetbeni egészségbiztosítási járulék nem elég pénzbeli egészségbiztosítási járulék – ha a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék sem elég, nyugdíjjárulék • Nem kötelező kérni • Csak a jogosultak kérhetik (év közben járulékkedvezmény megosztás nincs)

22 Havi járulék- kedvezmény számítása Két kereső, 3 gyerek anyaapacsaládi Havi kereset118 000400 000550 000 Gyerekkedvezmény309 375 618 750 Érvényesített adóalap kedvezmény 118 000309 375427 375 Járulék kedvezmény alap191 3750 Lehetséges járulék kedvezmény (16 %) 30 6200 Tényleges járulék kedvezmény 20 0600 Nem érvényesített kedvezmény 10 560

23 Felelősségi szabályok • Jogosulatlanul érvényesített járulék kedvezmény – az igénybe vett családi járulékkedvezményt – 12 százalék különbözeti bírságot – az adóbevallás benyújtására előírt határidőig meg kell fizetni. • Nem kell különbözeti bírságot fizetni, ha a befizetési kötelezettség a 10 ezer forintot nem haladja meg.

24 Járulékkedvezmény adóbevallásban • Járulékkedvezményt az éves bevallásban be kell vallani – családi járulékkedvezmény alapját, – Megállapított összegét, – Érvényesített összegét • Ha a családi járulékkedvezmény megállapított összege több, mint az érvényesített különbözet az adóbevallásban, munkáltató elszámolásban igényelhető

25 Egyéni vállalkozó, társas vállalkozó őstermelő • Egyéni vállalkozó járulékkedvezményt nem érvényesíthet a havi minimális járulékalap után • Kedvezmény csak a tényleges kivét, illetve tagi jövedelem után érvényesíthető • Példa: – vállalkozó kivét 90 ezer forint – 7 százalékos egészségbiztosítási járulék minimálbér 150 százaléka után – 10 százalék nyugdíjjárulék a minimálbér után – járulékkedvezménnyel csak a 90 ezer forintos kivétre eső járulék erejéig élhet • Őstermelő, ha a járulékait a minimálbér alapul vételével fizető érvényesítheti a kedvezményt • EVA –a egyéni vállalkozó a minimális járulékfizetés igénybe veheti

26 CSJK egyéni vállalkozó, őstermelő • biztosított egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő a családi járulékkedvezmény havi, illetve negyedéves összegét saját maga állapítja meg. • A biztosított egyéni vállalkozó a havi, a mezőgazdasági őstermelő a negyedéves családi járulékkedvezményét úgy érvényesíti, hogy az annak megfelelő összeget – természetbeni egészségbiztosítási járulékként, vagy – ha a természetbeni egészségbiztosítási járulék nem nyújt teljes fedezetet a járulékkedvezményre pénzbeli egészségbiztosítási járulékként, vagy – ha a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék sem nyújt teljes fedezetet a járulékkedvezményre nyugdíjjárulékként nem fizeti meg az állami adóhatóságnak. • családi járulékkedvezmény havi, illetve negyedéves összegét a járulékokról szóló bevallásában vallja be. • egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt érvényesítése kedvéért vállalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelem adóelőlegét havonta állapítja meg és vallja be

27 Önkéntes pénztár - célzott támogatás H: 2013. 01.01. • Célzott támogatásként nyújtott szolgáltatás béren kívüli juttatás, ha – Évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és minimálbér szorzatát – 500 ezer forintos értékhatárba nem számít be – Értékhatárt meghaladó rész egyes meghatározott juttatás • Célzott támogatás szolgáltatás adómentes • 2013.január 01 – 2013. május 18. közötti juttatásra munkáltató választhatja az új szabályt – 2013. május hónapra kell bevallani a közterhet

28 Nem munkaviszonyra tekintettel juttatott célzott támogatói adomány Példa: Adomány:1050 Bevétel (jóváírt összeg)1000 Szja alap: (1000 x 0,78)780 Szja: (780 x 0,16)124,8 Rendelkezés: (1000x02)200 Eho alap: (1000 x 0,78) 780 Eho: (780x0,27)210,6 Tényleges terhelés: (124,8+210,6-200)135,4 Összterhelés:13,54

29 Önkéntes pénztári rendelkező nyilatkozat • legfeljebb 150 ezer forintig egységesen, ebben – Befizetett összeg és egyéb jövedelem 20 százaléka – egészségpénztár, önsegélyező pénztárba • elkülönített és az adóévben a lekötéstől számítva legalább 24 hónapra lekötött számlakövetelésként kimutatott összeg 10 százaléka a lekötés adóévében, • prevenciós szolgáltatás ellenértékeként a pénztár által az adóévben kifizetett összeg 10 százaléka,

30 Nyugdíjbiztosítás Nyugdíjbiztosítás olyan életbiztosítás, ahol biztosítói teljesítés – a biztosított halála, vagy a – nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, vagy – egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása váltja ki, illetve – Elérési szolgáltatás nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltésekor válik esedékessé, feltéve, • hogy a szerződés létrejöttétől a biztosító biztosítási eseményre tekintettel történő teljesítéséig legalább 10 év eltelik • (kivéve a biztosított halálát, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátásra való jogosultság bekövetkezését, valamint ha a biztosító teljesítése nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás és a járadékszolgáltatást a folyósítás megkezdésétől számított 10. év végéig vagy a biztosított haláláig nyújtják) Valamennyi feltételnek fenn kell állnia

31 Rendelkezési jog • Csak a nyugdíjbiztosítás szerződője – Befizetett biztosítási díj – Más magánszemély által fizetett, adómentes díj után – Kifizetőnek nem minősülő más, nem magánszemély által fizetett, összevont adóalapban adóköteles díj • A megjelölt biztosítóhoz teljesít az adóhatóság

32 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye • 2013. december 31-ét követően kötött nyugdíjbiztosítási szerződésre, vagy • 2014. január 1. előtt kötött, módosított szerződésre nem lehet • Csak magánszemély szerződő esetén • Befizetett összeg 20 %-a, maximum 130 000 Ft visszajár • Adózó által megjelölt biztosítóhoz kérhető • Belföldi és EGT-államban letelepedett biztosítóval megkötött szerződésre

33 Kedvezmény visszafizetése • Visszafizetési okok: – Nyugdíjbiztosítás szolgáltatás nélkül szűnik meg – Szerződés módosul, és a nyugdíjbiztosítás feltételeinek már nem felel meg • Az igénybe vett kedvezményt 20 százalékkal növelten kell visszafizetni

34 Kedvezmény visszafizetése • A visszafizetési kötelezettséget a biztosító állapítja meg, és a fizetendő adót levonja a szolgáltatásból • Ha az adó nem vonható le hiánytalanul, biztosító igazolása alapján a magánszemély bevallja és megfizeti

35 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye külföldi biztosítónál • Biztosítónak vállalnia kell, hogy a magyar szabályok szerint adatszolgáltatást teljesít • A visszautalt összeget a nyugdíjbiztosítási szerződésen írja jóvá a biztosító • Rendelkezés és szankciós visszafizetés önadózással

36 Rendelkező nyilatkozatok korlátozása • Összes kedvezmény 280 ezer Ft/év – Önkéntes pénztári kedvezmény (150 ezer Ft/év) – NyESZ-R kedvezmény (100/130 ezer Ft/év – Nyugdíjbiztosítási kedvezmény (130 ezer Ft/év) • Ha a teljes összeg nem utalható ki, az egyes rendelkezések arányában utalnak • Ha utóbb önellenőrzés, vagy utólagos adómegállapítás miatt az adó nem nyújt fedezetet, az adóhatóság azt határozattal írja elő

37 Kultúra utalvány • Kulturális szolgáltatás adómentes – muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) – kiállítására, – színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, – közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás • Éves szinten 50 ezer forint egy kifizetőtől

38 Adómentességek H: 2014.01.01 • Nemzet Művésze díj - havi életjáradék (legkisebb öregségi nyugdíj 23-szorosa) • Uniós pályázat keretében nyújtott szolgáltatások – akkor is, ha egyébként adóköteles • Hajdú-Bét Zrt., Novofarm Rt., Pápa Hús Kft. Élőállat beszállítóinak fizetett kártalanítás – 2013- ban is – egyéni vállalkozó, őstermelő esetén agrár csekély összegű támogatásnak minősül – Minden más kártalanítás adóköteles

39 Termőföld • Nem minősül termőföldnek a halastó – H: 2013. december 15. • Termőföld értékesítésének jövedelméből jövedelemkorlát nélkül adómentes évi 200 ezer forint. • Birtok-összevonási cél fogalma – Ügyletet megelőzően vevő tulajdonában lévő föld és a vásárolt föld szomszédossá válik – Akkor is ha több ügyletben, de éven belül – Szomszéd akkor is, ha út, árok csatorna választja el

40 Sportbelépők adómentessége • Kifizetői juttatás • Értékhatár nincs • Sporttörvény szerinti sportesemény: sportszervezet, szakszövetség, sportági szövetség szervezésében • Belépőjegy, bérlet • A számla a juttató cég nevére szól

41 Kockázati biztosítás H: 2014.01.01 • Kockázati biztosítás – ha a biztosító a biztosítási esemény bekövetkeztekor térít, de – Nem kockázati biztosítás, ha a szolgáltatás nem több, mint a befizetett díj és hozama – Díjkedvezmény, díjengedmény, díjvisszatérítés nem a díjfizetőt illeti meg – Ha a szerződés futama alatt szerzi meg a jogot a magánszemély, akkor visszamenőleg nem kockázati biztosításról van szó → minden addigi díj adókötelessé válik

42 Kockázati biztosítás adómentessége • Más személybe értendő a – Belföldi kifizető – Külföldi, kifizetőnek nem minősülő, nem magánszemélyek • Továbbra is a minimálbér 30 %-áig, de • nem lehet díjvisszatérítés

43 Hiteladósokat segítő szabályok H: 2014.01.01 • Pénzkölcsönből eredő követelés elengedése adómentes, ha – Diszkrimináció mentes – Független felek között történik • Kamatmentes kölcsön adómentes, ha – Célja a fizetésképtelen adós fizetőképességének helyreállítása, megőrizze

44 Lakáscélú munkáltatói támogatás H: 2014.01.01 • Adómentesen adható – Hitelintézettől – Korábbi munkáltatótól felvett lakáscélú hitel visszafizetésére, törlesztésére • Továbbra is – Pénzintézeten keresztül – Vételár, építési költség 30 százalékáig – Lakás a méltányolható lakásigény mértékét ne haladja meg.

45 ART VÁLTOZÁSOK – 2014. Dr. Orbán Ildikó

46 KIUTALÁS, TÚLFIZETÉS 24.§, 37.§, 43.§ • Túlfizetés fogalma: – Eddig: ellentmondás a túlfizetés és elévülés szabályai között. Adótartozásnál nagyobb összegű befizetés (visszaigénylő bevallás, átvezetés, jóváíró határozat nem) – Új: adófizetési kötelezettséget meghaladó összeg a folyószámlán = évültetés helyett minden átvezethető a tartozásokra • Túlfizetés (költségvetési támogatás mellett) kiutalása csak azonosító jel birtokában igényelhető (pl. törölt adószám esetén nem) • Kényszertörlés alatt állók esetében is lehet a túlfizetést hivatalból átvezetni • Ellenőrzés befejezését és lefolytatását akadályozó ok befolyásolja a kiutalás időpontját • Csoportos áfa-alany tagok közötti átvezetés: tagok erre irányuló előzetes megállapodása alapján. Adóhatóságnak be kell mutatni.

47 Elektronikus fizetési rendszer (EFER) • Cél: különböző adónemen lévő kötelezettség összevontan, egy összegben utalható A befizetés felosztása automatikusan, az adózó rendelkezése alapján történik. • Szereplők – Internetbankkal rendelkező adózó – A rendszerhez csatlakozott számlavezető bank – Központi elszámoló rendszer

48 EFER használatának feltételei • az adózó a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett • ügyfélkapu regisztráció • a ‘T180 számú adatlapon vagy a 01-A lapon valamennyi elektronikusan intézhető adóügy intézésére, vagy a 01-B lapon az „l” pontban, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül átutalással történő fizetéshez szükséges rendelkezés összeállításához adott adózói meghatalmazást • az adózó csak a NAV által meghatározott adónemű számlákat vonhatja össze (melléklet egy klikkelésre),melléklet egy klikkelésre • az adózónak az internet bank használatához van szerződése a pénzforgalmi számláját vezető pénzintézettel; • az adózó pénzforgalmi számláját az EFER-hez csatlakozott pénzintézet vezeti (jelenleg csak az OTP);

49 EFER használatának folyamata 1.eBev felületen megbízást adni, jóváhagyni 2.A végösszegre adott megbízás megjelenik az adózó számlavezető bankjánál 3.Internetes felületen a megbízást jóvá kell hagyni 4.Az átutalás megtörténik 5.A beérkezett pénzt az adóhatóság a eBev felületet megadott megbízás szerint felosztja

50 Számlázó program bejelentése (tervezett H: 2014. 07.01.) • Számlázó programot a beszerzést, vagy használatbavételt követő 30 napon belül kell bejelenteni – nevét, azonosítóját; – fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát; – értékesítőjének nevét, adószámát; – beszerzésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját • Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program adatait, és kivonás időpontját 30 napon belül bejelenteni. • A bejelentett program nem lehet demo verziójú vagy tesztüzemben működtetett

51 Számlázó program kellékei (tervezet H: 2015. július 1) • A számlázó programnak „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, melynek elindításával adatexport végezhető – a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve – kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra. • Az adatexport eredményéről űrlapkitöltési funkciót kell biztosítani. (H: 2015. július 1.) • Próbaszámlázás - Az adóhatóság a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizheti, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója – próbajelleggel – bocsát ki számlát. (H: 2014. 07.01.)

52 BEVALLÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK • Tao-bevallást helyettesítő nyilatkozat benyújtási határideje: május 31. (eddig február 25.) • Kijavítás iránti kérelem: adót, adóalapot nem érintő választás pótlására, módosítására • Bevallást esedékesség előtt is lehet önellenőrizni: befizetésre, kiutalásra az általános szabályok vonatkoznak • Adónyilatkozat: családi kedvezménnyel nem csökkentett összevont adóalap és külön adózó jövedelmek együttes összegét tartalmazza + ez szerepel a jövedelemigazolásban is • Minden illeték-re vonatkozó bevallás önellenőrizhető (tranzakciós, bírósági eljárási illeték utólagos elszámolása)

53 ELLENŐRZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK • Megbízólevél elektronikus kézbesítése: H. 2014.07.01 – Ha a központi elektronikus szolgáltató rendszer a kézhezvételt igazolta – Elektronikus kézbesítési tárhelyen történő ismételt elhelyezésétől számított 5. napot követő munkanapon beáll a kézbesítési vélelem • Adózók által használt szoftverek, informatikai rendszerek ellenőrizhetősége (logikai ellenőrzés) – Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzésnél is – Folyamatban lévő ellenőrzésekre is alkalmazni kell • Iratanyag bevonása: maximum 60 nap helyett az ellenőrzés befejezéséig

54 VÉGREHAJTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK • Végrehajtható okirat: bírósági eljárási illeték tárgyában küldött bírósági értesítés, megkeresés – eddig fizetési meghagyást adott ki az adóhatóság • Végrehajtási kifogás elkésettsége: első fok érdemi vizsgálat nélkül elutasítja • Végrehajtás hatálya kiterjeszthető a foglalást követően végrehajthatóvá vált tartozásokra, költségekre értesítéssel (nem kell új eljárást indítani) • Érvényes licit legkisebb összege: 1.000 Ft, 100.000 Ft- nál nagyobb kikiáltási ár esetén 5.000 Ft • Végrehajtás szünetel: adótartozás érvényesítése érdekében harmadik személlyel szemben indított polgári peres eljárás alatt

55 VÉGREHAJTÁSI CSELEKMÉNYEK • Ingó árverés: második sikertelen elektronikus árverést követő 30 nap elteltével ismételhető (6 hónap helyett) • Helyszíni eljárás: – Munkanapon 6-22 óra között – Igazgató írásos engedélye alapján bármikor – Szállítás alatt álló ingóság engedély nélkül bármikor (kivéve: postára feladott pénz, küldemény, közforgalmú fuvarozónak fuvarozásra átadott dolog) • Kamat inkasszó esetén: jogosulatlan beszedéstől (nem az önkéntes befizetéstől) számítódik

56 EGYÉB ELJÁRÁSI SZABÁLYOK • Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség törlése hivatalból: külföldön tartózkodás, halál esetén • Irat címzése meghatalmazottnak: adózó neve + meghatalmazott neve és minősége • Elévülés nyugszik: büntetőeljárás kezdő időpontjától a jogerős befejezés napjáig • Külföldi illetőségigazolás nyelve: angol, annak magyar szakfordítása, más idegen nyelven készült okirat magyar szakfordítása (angol példány magyar szakfordításának másolata helyett)

57 MULASZTÁSOK • Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés alatt: volt vezető tisztségviselő is bírságolható, ha ő mulasztott • Adószám felfüggesztés: egy éven túl mulasztó adószámát felfüggesztő határozat jogerőre emelkedését követő 180 nap elteltével töröljük • Adóregisztráció: tag az egyszemélyes gazdasági társaság tagja is • Feltöltés: figyelmen kívül kell hagyni esedékesség napján – mérleg fordulónapján alkalmazott árfolyam különbségét

58 PÉNZTÁRGÉPPEL KAPCSOLATOS MULASZTÁSOK • Üzemeltetéssel kapcsolatos szabályok megsértése: – 500 ezer/10 millió Ft mulasztási bírság – Üzletzárás 12 nyitvatartási napra – Ismételt mulasztás: 30, további 60 nyitvatartási nap – Üzlethelyiség nélkül: • bírság mellett 200 ezer/500 ezer Ft bírság • Ismételt mulasztásnál kötelező kiszabni • 500 ezer/1 millió Ft bírság: – Forgalmazási engedély nélküli forgalmazás, – Visszavonás utáni továbbforgalmazás, – Engedélyezettől eltérő pénztárgép forgalmazása, – Szervízeléssel kapcsolatos egyéb kötelezettségek megszegése – Üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségek megszegése

59 ADATSZOLGÁLTATÁS, ADÓTITOK • Idegenrendészeti hatóság: – Adóhatóságnak: adózó elérhetősége, azonosítási adatai, jövedelmi, vagyoni viszonyairól – Adóhatóság: idegenrendészeti feladatok ellátásához kapcsolódó adatokról • Közjegyző: örökös kérelmére, örökös tájékoztatása érdekében az elhunyt kiadmányozás napján nyilvántartott adótartozásáról/túlfizetéséről • KEK KH: gépjármű vagyonszerzési illeték kiszabásához szükséges okmányok másolati példáját kiadja

60 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Adóváltozások 2014 Dr. Orbán Ildikó. Személyi jövedelemadó 2014. Dr. Orbán Ildikó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések