Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a társasági adózásban és az adózás rendjében. Dr. Kövesdy Attila Partner Nemzetközi és Társasági Adótanácsadás 2006. augusztus 22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a társasági adózásban és az adózás rendjében. Dr. Kövesdy Attila Partner Nemzetközi és Társasági Adótanácsadás 2006. augusztus 22."— Előadás másolata:

1 Változások a társasági adózásban és az adózás rendjében. Dr. Kövesdy Attila Partner Nemzetközi és Társasági Adótanácsadás 2006. augusztus 22.

2 ©2006 Deloitte Zrt. 2 Társasági adó változások

3 ©2006 Deloitte Zrt. 3 1.Koncepció változások 1.Elvárt adó (minimum adó) 2.Bejelentett részesedés értékesítésének adómentessége 2.Jogutód nélküli megszűnéshez kapcsolódó módosító tételek 3.Fejlesztési adókedvezmény szabályainak módosulása 4.Egyéb törvényi változások miatti módosítások 1.Kapcsolt vállalkozás definíciója 2.Gt. – Nonprofit szervezetek 3.Szövetkezetek 4.Felsőoktatási intézmények 5.Egyebek 1.Kedvezményezett átalakulás 2.Elhatárolt veszteség felszámolás esetén 3.Nem elszámolható költség 4.Adóelőleg, feltöltés 5.Áruminta adózása Társasági Adó Változások Csoportosítása / Az Előadás Vázlata

4 ©2006 Deloitte Zrt. 4 1. Koncepció / Elvárt adóTársasági adó vátozások • Elvárt jövedelem adóztatása 2007. január 1-től • Kvázi minimum adó • Amennyiben a társasági adóalap nem éri el az ELÁBÉ-val és külföldi telephely bevételével csökkentett összes bevétel 2%-át, akkor ez az utóbbi összeg az adóalap • Nem kell elvárt adót fizetni az előtársasági adóévben és az azt követő adóévben, továbbá akkor sem, ha az árbevétel a megelőző évhez képest legalább 25 százalékkal csökkent, illetve ha az adóévben vagy a megelőző adóévben az adózót elemi kár sújtotta • Veszteségelhatárolást nem érinti • Adókedvezményekkel rendelkezőket érinti

5 ©2006 Deloitte Zrt. 5 1. Koncepció / Bejelentett részesedésTársasági adó változások • Bejelentett részesedés 2007. január 1-től • Magyarország mint holding központ – Bejelentett a részesedés ha a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező társas cégben és külföldi személyben szerzett, a jegyzett tőke 30 %-át elérő részesedés megszerzését az adózó az adóhatóságnak a szerzést követő 30 napon belül bejelenti – A bejelentett részesedés értékesítésekor elszámolt árfolyamnyereséggel csökkenthető az adózás előtti eredmény, amennyiben a részesedést az adózó az értékesítést megelőző legalább két éven át birtokolta – Ha az adózó a bejelentett részesedésre értékvesztést vagy árfolyam veszteséget számol el, illetve ha eladáskor a ráfordításai meghaladják a bevételt, akkor ezen tételekkel növelni kell az adózás előtti eredményt

6 ©2006 Deloitte Zrt. 6 • Jogutód nélküli megszűnés esetén 2006. január 1-jétől növelni kell az adózás előtti eredményt – Devizaárfolyam nyereség esetén ha kapcsolódó csökkentő tétel került alkalmazásra – Kedvezményezett átalakulás esetén átvállalt kötelezettség – Kapcsolt vállalkozások esetén piaci ár alatt kötött ügyletek • Jogutód nélküli megszűnés esetén 2006. január 1-jétől csökkenteni kell az adózás előtti eredményt – Devizaárfolyam veszteség ha növelő tétel került alkalmazásra – Kedvezményezett átalakulással esetén nem érvényesített kedvezmény – Kapcsolt vállalkozások esetén piaci ár felett kötött ügyletek 2. Jogutód nélküli megszűnés Társasági adó változások

7 ©2006 Deloitte Zrt. 7 • Fejlesztési adókedvezmény – Támogatásintenzitás felsőhatára a regióra előírt támogatásintenzitás, de minimális támogatással együtt kell számolni – Kkv. esetében megvalósított beruházást elegendő 3 évig fenntartani (korábban 5 év) – Kkv. által igénybe vett használt és új eszközök aránya nincs korlátozva (korábban 70% lehetett csak használt eszköz) – Nagyvállalkozás általában csak új eszköz-beruházással szerezhet jogot kedvezmény igénybevételre – Fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez csak a foglalkoztatottak számának vagy a bérköltségnek növelése választható – Kedvezmény mértékéhez igazodóan változott a foglalkoztatotti létszám változás – Hátrányos helyzetű régiókban kedvezményesebb adókedvezmény igénybevételi szabályok 3. Fejlesztési adókedvezmény Társasági adó változások

8 ©2006 Deloitte Zrt. 8 • Kacsolt vállalkozás meghatározása Ptk. szerint, nem Gt. szerint • Gt. – Nonprofit gazdasági társaság – Közhasznú vagy kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági szervezet adómentes a közfeladatok ellátásából származó bevétele tekintetében • Szövetkezetek • Felsőoktatási intézmények • Célszervezet 4. Egyéb törvényi változások miatti változások Társasági adó változások

9 ©2006 Deloitte Zrt. 9 • Kedvezményezett átalakulás – Nincs értékcsökkenés miatti korrekció • Elhatárolt veszteség – Felszámolást követően ha a társaság folytatja tevékenységét a felszámolást megelőzően keletkezett és korábban el nem számolt veszteség leírható az adóalapból • Nem elszámolható költség – 2007. január 1-től nem költség ha az anyavállalat tőkeemeléssel állítja helyre a saját és a jegyzett tőke Gt. szerinti arányát, illetve egyenlíti ki a leánya veszteségét, majd e tulajdoni részesedésre értékvesztést számol el • Feltöltés, adóelőleg – 2007. január 1-jétől adóelőleget kell fizetni az elvárt adóra • Áruminta 5. Egyébek Társasági adó változások

10 ©2006 Deloitte Zrt. 10 Adózás rendjének változásai

11 ©2006 Deloitte Zrt. 11 Adózás rendjének változásai •Szervezeti átalakítások •Bejelentések, közzétételek •Adószám felfüggesztése •Amnesztia rendelkezések •Becslés szabályozása, uniós jogviták •Kapcsolt vállalkozások közötti árképzés •Egyéb változások

12 ©2006 Deloitte Zrt. 12 • Regionális szerveződésű igazgatóságok (Közép-magyarországi, Észak- magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Nyugat-dunántúli, Közép- dunántúli, Dél –dunántúli) • Korábbi megyei igazgatóságok kirendeltségként működnek tovább, nem önálló szervezetek • Regionális igazgatóságok első fok, felettes szervük a Központi Hivatal, annak felettes szerve az APEH elnöke • Illetékbeszedési és szerencsejáték szervezéssel összefüggő feladatok APEH-hez kerülnek – végleges pénzeszközátadás utáni illetékkötelezettség? Szervezeti átalakítások Adózás rendjének változásai

13 ©2006 Deloitte Zrt. 13 Szervezeti átalakítások Adózás rendjének változásai Központosított ellenőrzés: • A Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság elkülönített szervezeti egysége • Az APEH elnökének utasítására indulhat, kezdeményezhet, más ellenőrzést magához vonhat • Okot adó körülmények: – Határon átnyúló színlelt kereskedelmi kapcsolatok – Közösségen belüli jogsértő kereskedelmi ügyletek – Kapcsolt vállalkozások árképzésével, színlelt szerződésekkel vagy adókikerüléssel kapcsolatos problémák • Az eljárás több adózónál egyidejűleg is folytatható • Országos hatáskörrel rendelkezik

14 ©2006 Deloitte Zrt. 14 • Foglalkoztatottak adóhatósági bejelentése – minimum járulékalap szeptember 1-től 125e forint, január 1-től 131e forint – ha a tényleges járulékalap ezt nem éri el, akkor azt be kell jelenteni APEH-nak, különben minimum járulékalap után kell fizetni tb járulékot – foglalkoztatottakat APEH-nek kell bejelenteni (nem OEP-nek és EMMA-nak) január 1-től • Tevékenységi kör bejelentése – szankció? Közzéteendő adatok honlapon: – EVA és ÁFA alanyok adatai, lekérdezhető módon, név, adószám – 6 hónapig jelentős (10/100 millió forintos) adótartozásuk van –nyilvántartott, azaz nem határozattal megállapított – ÁFA alanyok foglalkoztatotti létszáma – felfüggesztett adószámú adózok Bejelentések, közzétételek Adózás rendjének változásai

15 ©2006 Deloitte Zrt. 15 • Adószám megállapítása a bejelentés napjára, visszaható hatály kérdése, az adóvisszaigénylés eljárásjogi korlátozása • Adószám felfüggesztése a fiktív adózókkal szemben, melynek következménye: – A felfüggesztés időtartamára nincs adó-visszaigénylés – A felfüggesztés alatt nem teljesíthető a korábbi időszakra vonatkozó visszaigénylés sem • A mérlegelés nélküli felfüggesztés esetei: – Fiktív székhely (címzett ismeretlen, eredménytelen helyszíni ellenőrzés) – Fiktív vagy be nem jelentett, illetve fel nem lelhető képviselő • A felfüggesztésről külön határozat rendelkezik, mely fellebbezhető, közzététel APEH honlapon, hirdetményben, jogerőre emelkedés esetén cégjegyzékben is szerepel • A felfüggesztés a közösségi adószámot is érinti • Jogerőre emelkedést követő 90 nap elmúltával az adószám törlése, adószám nélküli cégek kérdése Adószám felfüggesztése Adózás rendjének változásai

16 ©2006 Deloitte Zrt. 16 •Az adózó 2006. június 9-ét megelőzően benyújtott bevallását önellenőrzésipótlék-fizetési kötelezettség nélkül önellenőrizheti 2006. december 31-éig, illetőleg az adóhatósági ellenőrzés megkezdéséig •A helyesbített adókülönbözet megfizetésére, annak nagyságától függően tizenkettőtől hatvan havi részletfizetési kedvezményben részesülhet az adózó, késedelmi pótlék mentesen – Adókülönbözet nagyságától függő részletfizetési kedvezmények: –50 000 forintot meghaladja 12 havi –500 000 forintot meghaladja 24 havi –1 000 000 forintot meghaladja 36 havi –3 000 000 forintot meghaladja 48 havi –5 000 000 forintot meghaladja 60 havi •Elveszti az adózó önellenőrzésipótlék-fizetési mentességét és részletfizetési kedvezményét ha a részletfizetéssel késdelembe esik Amnesztia rendelkezések Adózás rendjének változásai

17 ©2006 Deloitte Zrt. 17 • Elévülést megelőző időszakra csak korlátozott okirati bizonyítás lehetséges – közhiteles nyilvántartás – közokirat – adóbevallás – jogerős bírósági vagy hatósági határozat – bankszámla kivonat • Uniós, illetve alkotmányos jogra hivatkozó önellenőrzés külön ellenőrzés nélkül azonnali határozattal bírálható el – gyorsítás érdekében – kizárólag jogkérdésben kell dönteni Becslés és uniós jogviták Adózás rendjének változásai

18 ©2006 Deloitte Zrt. 18 • Advance pricing arrangement (APA), azaz előzetes árképzési megállapodás bevezetése a magyar adójogba • Biztonságot nyújt az adózónak az elszámolóárak területén • Szokásos piaci ár meghatározása, tárgya a módszer, alapjául szolgáló tények, piaci ár vagy ársáv • Határozat érvényességéhez szükséges külföldi hatóságok egyetértése • Határozat érvényessége három-öt év, egy alkalommal három évre meghosszabbítható • Változó tényállás mellett a korábbi határozat módosítható • Az eljárás során az adóhatóság valódiságvizsgálatot végezhet Kapcsolt vállalkozások közti árképzés Adózás rendjének változásai

19 ©2006 Deloitte Zrt. 19 • Mulasztási bírság a felszámolóra is kiszabható • Több állandó képviselő esetén egyetemleges marasztalás • Képviselő mentesülhet ha – ha bejelenti lemondását az adóhatóságnak – kimentheti magát, érdekkörén kívül álló okra hivatkozva • Végelszámolás alatt állók bevallási rendje – ellenőrzést záró adóbevallás kézhezvételétől számított 60 napon belül be kell fejezni – tevékenységet lezáró bevallást végelszámolás elhatározásától, záró adóbevallást beszámoló elkészítését követő 45 napon belül kell megcsinálni (korábban 30 nap) •Végrehajtás felfüggesztésének kérelmezése esetén nem lehet végrehajtani tudomásrajutástól Egyéb változások Adózás rendjének változásai

20 ©2004 Deloitte & Touche LLP Presentation Name (View / Header and Footer) 20 Különadó

21 ©2006 Deloitte Zrt. 21 • Társas vállakozás – 2006. szeptember 1-jétől fizetik – A külföldön elért jövedelem nélkül számított adózás előtti eredményének 4%-a – Adóalap növelő és csökkentő tételek vannak –Adóalap növelő tételek: –A jövedelemre külföldön megfizetett (fizetendő), ráfordításként elszámolt adó; –A visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás, a véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott pénzeszköz könyv szerinti értéke, az ellenérték nélkül átvállalt kötelezettség és a térítés mentesen nyújtott szolgáltatás értéke; –Adóalap csökkentő tételek: –A kapott – járó – osztalék (kivéve ellenőrzött külföldi társaságtól származót) –A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, a véglegesen átvett pénzeszköz, a térítés nélkül átvett eszköz könyv szerinti értéke, ellenérték nélkül átadott tartozás, térítés mentesen adott szolgáltatás – Negyedévente vallják be és fizetik, 4. negyedévben eltérő szabály – Átmenteti rendelkezések – Nem számolható el eredmény terhére Különadó

22 ©2006 Deloitte Zrt. 22 • Hitelintézetek – 2007. január 1-jétől fizetik – A járadék a bank kihelyezett hitelre befolyt kamatának 5%-a, ha a bank a hitel után állami kamattámogatásban illetve kamatkiegyenlítésben részesül – Negyedéves bevallás és megfizetés – A járadék az eredmény terhére elszámolható Különadó

23 ©2006 Deloitte Zrt. 23 A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.-től származik és célja, hogy bizonyos témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében. A jelen dokumentumban megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak. A jelen dokumentumban szereplő információ nem képezheti az ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját. Az ügyfeleinket kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala vagy ilyen lépés megtétele előtt kérjék ki képzett szakmai tanácsadóink véleményét. A jelen dokumentum és a benne foglalt információk a jelen helyzetet tükrözik, de nem szolgálnak a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. által tett jognyilatkozatként és társaságunk nem vállal felelősséget sem a jelen dokumentummal sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban. A Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. elhárítja felelősségét a szolgáltatásai piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában. Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. A jelen dokumentum vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatos bármilyen közvetlen, közvetett, következményes, járulékos, büntető, illetve bármilyen egyéb kárért - akár szerződéses, jogszabály szerinti vagy szerződésen kívüli károkozás (pl. gondatlanság) következménye - a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. nem vonható felelősségre.

24 ©2006 Deloitte Zrt. 24 Deloitte Zrt. Member of Deloitte Touche Tohmatsu A Deloitte név a Deloitte Touche Tohmatsu svájci "Verein" egy vagy több tagvállalatára azok leányvállalataira és kapcsolt vállalkozásaira utal. Miután a Deloitte Touche Tohmatsu egy svájci "Verein", sem a Deloitte Touche Tohmatsu, sem tagvállalatai nem tartoznak felelősséggel egymás tetteiért vagy mulasztásaiért. Minden egyes tagvállalat különálló, független jogi személy, amely "Deloitte" "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu", vagy más, ezekhez kapcsolódó név alatt működik. A szolgáltatásokat a tagvállalatok vagy leányvállalataik nyújtják, nem pedig a Deloitte Touche Tohmatsu Verein. © 2006 Deloitte Touche Tohmatsu. Minden jog fenntartva.


Letölteni ppt "Változások a társasági adózásban és az adózás rendjében. Dr. Kövesdy Attila Partner Nemzetközi és Társasági Adótanácsadás 2006. augusztus 22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések