Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a társasági adózásban és az adózás rendjében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a társasági adózásban és az adózás rendjében."— Előadás másolata:

1 Változások a társasági adózásban és az adózás rendjében.
Dr. Kövesdy Attila Partner Nemzetközi és Társasági Adótanácsadás 2006. augusztus 22.

2 Társasági adó változások

3 Társasági Adó Változások Csoportosítása / Az Előadás Vázlata
Koncepció változások Elvárt adó (minimum adó) Bejelentett részesedés értékesítésének adómentessége Jogutód nélküli megszűnéshez kapcsolódó módosító tételek Fejlesztési adókedvezmény szabályainak módosulása Egyéb törvényi változások miatti módosítások Kapcsolt vállalkozás definíciója Gt. – Nonprofit szervezetek Szövetkezetek Felsőoktatási intézmények Egyebek Kedvezményezett átalakulás Elhatárolt veszteség felszámolás esetén Nem elszámolható költség Adóelőleg, feltöltés Áruminta adózása

4 1. Koncepció / Elvárt adó Társasági adó vátozások
Elvárt jövedelem adóztatása január 1-től Kvázi minimum adó Amennyiben a társasági adóalap nem éri el az ELÁBÉ-val és külföldi telephely bevételével csökkentett összes bevétel 2%-át, akkor ez az utóbbi összeg az adóalap Nem kell elvárt adót fizetni az előtársasági adóévben és az azt követő adóévben, továbbá akkor sem, ha az árbevétel a megelőző évhez képest legalább 25 százalékkal csökkent, illetve ha az adóévben vagy a megelőző adóévben az adózót elemi kár sújtotta Veszteségelhatárolást nem érinti Adókedvezményekkel rendelkezőket érinti

5 1. Koncepció / Bejelentett részesedés Társasági adó változások
Bejelentett részesedés január 1-től Magyarország mint holding központ Bejelentett a részesedés ha a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező társas cégben és külföldi személyben szerzett, a jegyzett tőke 30 %-át elérő részesedés megszerzését az adózó az adóhatóságnak a szerzést követő 30 napon belül bejelenti A bejelentett részesedés értékesítésekor elszámolt árfolyamnyereséggel csökkenthető az adózás előtti eredmény, amennyiben a részesedést az adózó az értékesítést megelőző legalább két éven át birtokolta Ha az adózó a bejelentett részesedésre értékvesztést vagy árfolyam veszteséget számol el, illetve ha eladáskor a ráfordításai meghaladják a bevételt, akkor ezen tételekkel növelni kell az adózás előtti eredményt

6 2. Jogutód nélküli megszűnés Társasági adó változások
Jogutód nélküli megszűnés esetén január 1-jétől növelni kell az adózás előtti eredményt Devizaárfolyam nyereség esetén ha kapcsolódó csökkentő tétel került alkalmazásra Kedvezményezett átalakulás esetén átvállalt kötelezettség Kapcsolt vállalkozások esetén piaci ár alatt kötött ügyletek Jogutód nélküli megszűnés esetén január 1-jétől csökkenteni kell az adózás előtti eredményt Devizaárfolyam veszteség ha növelő tétel került alkalmazásra Kedvezményezett átalakulással esetén nem érvényesített kedvezmény Kapcsolt vállalkozások esetén piaci ár felett kötött ügyletek

7 3. Fejlesztési adókedvezmény Társasági adó változások
Támogatásintenzitás felsőhatára a regióra előírt támogatásintenzitás, de minimális támogatással együtt kell számolni Kkv. esetében megvalósított beruházást elegendő 3 évig fenntartani (korábban 5 év) Kkv. által igénybe vett használt és új eszközök aránya nincs korlátozva (korábban 70% lehetett csak használt eszköz) Nagyvállalkozás általában csak új eszköz-beruházással szerezhet jogot kedvezmény igénybevételre Fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez csak a foglalkoztatottak számának vagy a bérköltségnek növelése választható Kedvezmény mértékéhez igazodóan változott a foglalkoztatotti létszám változás Hátrányos helyzetű régiókban kedvezményesebb adókedvezmény igénybevételi szabályok

8 Kacsolt vállalkozás meghatározása Ptk. szerint, nem Gt. szerint
4. Egyéb törvényi változások miatti változások Társasági adó változások Kacsolt vállalkozás meghatározása Ptk. szerint, nem Gt. szerint Gt. – Nonprofit gazdasági társaság Közhasznú vagy kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági szervezet adómentes a közfeladatok ellátásából származó bevétele tekintetében Szövetkezetek Felsőoktatási intézmények Célszervezet

9 5. Egyébek Társasági adó változások
Kedvezményezett átalakulás Nincs értékcsökkenés miatti korrekció Elhatárolt veszteség Felszámolást követően ha a társaság folytatja tevékenységét a felszámolást megelőzően keletkezett és korábban el nem számolt veszteség leírható az adóalapból Nem elszámolható költség 2007. január 1-től nem költség ha az anyavállalat tőkeemeléssel állítja helyre a saját és a jegyzett tőke Gt. szerinti arányát, illetve egyenlíti ki a leánya veszteségét, majd e tulajdoni részesedésre értékvesztést számol el Feltöltés, adóelőleg 2007. január 1-jétől adóelőleget kell fizetni az elvárt adóra Áruminta

10 Adózás rendjének változásai

11 Adózás rendjének változásai
Szervezeti átalakítások Bejelentések, közzétételek Adószám felfüggesztése Amnesztia rendelkezések Becslés szabályozása, uniós jogviták Kapcsolt vállalkozások közötti árképzés Egyéb változások

12 Szervezeti átalakítások Adózás rendjének változásai
Regionális szerveződésű igazgatóságok (Közép-magyarországi, Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Nyugat-dunántúli, Közép-dunántúli, Dél –dunántúli) Korábbi megyei igazgatóságok kirendeltségként működnek tovább, nem önálló szervezetek Regionális igazgatóságok első fok, felettes szervük a Központi Hivatal, annak felettes szerve az APEH elnöke Illetékbeszedési és szerencsejáték szervezéssel összefüggő feladatok APEH-hez kerülnek végleges pénzeszközátadás utáni illetékkötelezettség?

13 Központosított ellenőrzés:
Szervezeti átalakítások Adózás rendjének változásai Központosított ellenőrzés: A Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság elkülönített szervezeti egysége Az APEH elnökének utasítására indulhat, kezdeményezhet, más ellenőrzést magához vonhat Okot adó körülmények: Határon átnyúló színlelt kereskedelmi kapcsolatok Közösségen belüli jogsértő kereskedelmi ügyletek Kapcsolt vállalkozások árképzésével, színlelt szerződésekkel vagy adókikerüléssel kapcsolatos problémák Az eljárás több adózónál egyidejűleg is folytatható Országos hatáskörrel rendelkezik

14 Foglalkoztatottak adóhatósági bejelentése
Bejelentések, közzétételek Adózás rendjének változásai Foglalkoztatottak adóhatósági bejelentése minimum járulékalap szeptember 1-től 125e forint, január 1-től 131e forint ha a tényleges járulékalap ezt nem éri el, akkor azt be kell jelenteni APEH-nak, különben minimum járulékalap után kell fizetni tb járulékot foglalkoztatottakat APEH-nek kell bejelenteni (nem OEP-nek és EMMA-nak) január 1-től Tevékenységi kör bejelentése szankció? Közzéteendő adatok honlapon: EVA és ÁFA alanyok adatai, lekérdezhető módon, név, adószám 6 hónapig jelentős (10/100 millió forintos) adótartozásuk van nyilvántartott, azaz nem határozattal megállapított ÁFA alanyok foglalkoztatotti létszáma felfüggesztett adószámú adózok

15 Adószám felfüggesztése Adózás rendjének változásai
Adószám megállapítása a bejelentés napjára, visszaható hatály kérdése, az adóvisszaigénylés eljárásjogi korlátozása Adószám felfüggesztése a fiktív adózókkal szemben, melynek következménye: A felfüggesztés időtartamára nincs adó-visszaigénylés A felfüggesztés alatt nem teljesíthető a korábbi időszakra vonatkozó visszaigénylés sem A mérlegelés nélküli felfüggesztés esetei: Fiktív székhely (címzett ismeretlen, eredménytelen helyszíni ellenőrzés) Fiktív vagy be nem jelentett, illetve fel nem lelhető képviselő A felfüggesztésről külön határozat rendelkezik, mely fellebbezhető, közzététel APEH honlapon, hirdetményben, jogerőre emelkedés esetén cégjegyzékben is szerepel A felfüggesztés a közösségi adószámot is érinti Jogerőre emelkedést követő 90 nap elmúltával az adószám törlése, adószám nélküli cégek kérdése

16 Amnesztia rendelkezések Adózás rendjének változásai
Az adózó június 9-ét megelőzően benyújtott bevallását önellenőrzésipótlék-fizetési kötelezettség nélkül önellenőrizheti december 31-éig, illetőleg az adóhatósági ellenőrzés megkezdéséig A helyesbített adókülönbözet megfizetésére, annak nagyságától függően tizenkettőtől hatvan havi részletfizetési kedvezményben részesülhet az adózó, késedelmi pótlék mentesen Adókülönbözet nagyságától függő részletfizetési kedvezmények: forintot meghaladja 12 havi forintot meghaladja 24 havi forintot meghaladja 36 havi forintot meghaladja 48 havi forintot meghaladja 60 havi Elveszti az adózó önellenőrzésipótlék-fizetési mentességét és részletfizetési kedvezményét ha a részletfizetéssel késdelembe esik

17 Becslés és uniós jogviták Adózás rendjének változásai
Elévülést megelőző időszakra csak korlátozott okirati bizonyítás lehetséges közhiteles nyilvántartás közokirat adóbevallás jogerős bírósági vagy hatósági határozat bankszámla kivonat Uniós, illetve alkotmányos jogra hivatkozó önellenőrzés külön ellenőrzés nélkül azonnali határozattal bírálható el gyorsítás érdekében kizárólag jogkérdésben kell dönteni

18 Kapcsolt vállalkozások közti árképzés Adózás rendjének változásai
Advance pricing arrangement (APA), azaz előzetes árképzési megállapodás bevezetése a magyar adójogba Biztonságot nyújt az adózónak az elszámolóárak területén Szokásos piaci ár meghatározása, tárgya a módszer, alapjául szolgáló tények, piaci ár vagy ársáv Határozat érvényességéhez szükséges külföldi hatóságok egyetértése Határozat érvényessége három-öt év, egy alkalommal három évre meghosszabbítható Változó tényállás mellett a korábbi határozat módosítható Az eljárás során az adóhatóság valódiságvizsgálatot végezhet

19 Mulasztási bírság a felszámolóra is kiszabható
Egyéb változások Adózás rendjének változásai Mulasztási bírság a felszámolóra is kiszabható Több állandó képviselő esetén egyetemleges marasztalás Képviselő mentesülhet ha ha bejelenti lemondását az adóhatóságnak kimentheti magát, érdekkörén kívül álló okra hivatkozva Végelszámolás alatt állók bevallási rendje ellenőrzést záró adóbevallás kézhezvételétől számított 60 napon belül be kell fejezni tevékenységet lezáró bevallást végelszámolás elhatározásától, záró adóbevallást beszámoló elkészítését követő 45 napon belül kell megcsinálni (korábban 30 nap) Végrehajtás felfüggesztésének kérelmezése esetén nem lehet végrehajtani tudomásrajutástól

20 Különadó Presentation Name (View / Header and Footer)

21 Különadó Társas vállakozás 2006. szeptember 1-jétől fizetik
A külföldön elért jövedelem nélkül számított adózás előtti eredményének 4%-a Adóalap növelő és csökkentő tételek vannak Adóalap növelő tételek: A jövedelemre külföldön megfizetett (fizetendő), ráfordításként elszámolt adó; A visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás, a véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott pénzeszköz könyv szerinti értéke, az ellenérték nélkül átvállalt kötelezettség és a térítés mentesen nyújtott szolgáltatás értéke; Adóalap csökkentő tételek: A kapott – járó – osztalék (kivéve ellenőrzött külföldi társaságtól származót) A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, a véglegesen átvett pénzeszköz, a térítés nélkül átvett eszköz könyv szerinti értéke, ellenérték nélkül átadott tartozás, térítés mentesen adott szolgáltatás Negyedévente vallják be és fizetik, 4. negyedévben eltérő szabály Átmenteti rendelkezések Nem számolható el eredmény terhére

22 Különadó Hitelintézetek 2007. január 1-jétől fizetik
A járadék a bank kihelyezett hitelre befolyt kamatának 5%-a, ha a bank a hitel után állami kamattámogatásban illetve kamatkiegyenlítésben részesül Negyedéves bevallás és megfizetés A járadék az eredmény terhére elszámolható

23 A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.-től származik és célja, hogy bizonyos témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében. A jelen dokumentumban megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak. A jelen dokumentumban szereplő információ nem képezheti az ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját. Az ügyfeleinket kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala vagy ilyen lépés megtétele előtt kérjék ki képzett szakmai tanácsadóink véleményét. A jelen dokumentum és a benne foglalt információk a jelen helyzetet tükrözik, de nem szolgálnak a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. által tett jognyilatkozatként és társaságunk nem vállal felelősséget sem a jelen dokumentummal sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban. A Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. elhárítja felelősségét a szolgáltatásai piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában. Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. A jelen dokumentum vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatos bármilyen közvetlen, közvetett, következményes, járulékos, büntető, illetve bármilyen egyéb kárért - akár szerződéses, jogszabály szerinti vagy szerződésen kívüli károkozás (pl. gondatlanság) következménye - a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. nem vonható felelősségre.

24 © 2006 Deloitte Touche Tohmatsu. Minden jog fenntartva.
A Deloitte név a Deloitte Touche Tohmatsu svájci "Verein" egy vagy több tagvállalatára azok leányvállalataira és kapcsolt vállalkozásaira utal. Miután a Deloitte Touche Tohmatsu egy svájci "Verein", sem a Deloitte Touche Tohmatsu, sem tagvállalatai nem tartoznak felelősséggel egymás tetteiért vagy mulasztásaiért. Minden egyes tagvállalat különálló, független jogi személy, amely "Deloitte" "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu", vagy más, ezekhez kapcsolódó név alatt működik. A szolgáltatásokat a tagvállalatok vagy leányvállalataik nyújtják, nem pedig a Deloitte Touche Tohmatsu Verein. © 2006 Deloitte Touche Tohmatsu. Minden jog fenntartva. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte Zrt.


Letölteni ppt "Változások a társasági adózásban és az adózás rendjében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések