Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kapcsolt vállalkozások közti árak a társasági adó törvény tükrében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kapcsolt vállalkozások közti árak a társasági adó törvény tükrében."— Előadás másolata:

1 Kapcsolt vállalkozások közti árak a társasági adó törvény tükrében

2 Tartalom a transzferár dokumentációval kapcsolatos előírások 2009/2010 Piaci ár elve Kapcsolt vállalkozás fogalma Bejelentési, adóalap módosítási és dokumentáció készítési kötelezettség Szankciók APA eljárás – az adókockázat minimalizálása Önálló vagy közös nyilvántartás, az összevonhatóság és az egyszerűsített nyilvántartás feltételei A nyilvántartás tartalmi felépítése, módszerek Jogszabályi háttér 2

3 Piaci ár elve kapcsolt vállalkozások, egymással kötött ügyleteikben, piaci ártól eltérő szerződéses feltételek alkalmazása esetén adózási szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével minősítendők kivéve: Ha eljárásuk megfelel független felek magatartásának 3

4 Kapcsolt vállalkozás fogalma Adózás rendjéről és a társasági adóról szóló törvény azonosan definiálja a kapcsolt vállalkozást: - Adózó és az a személy amelyben adózó… - Adózó és az a személy, amely adózóban… - Adózó és más személy mindkettejükben… Ptk. rendelkezéseinek megfelelően közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkeznek azzal, hogy 2009.12.31-ig a közeli hozzátartozók szavazata összeadandó 2010.01.01-től a közeli hozzátartozók harmadik személynek minősülnek -Külföldi vállalkozó és belföldi telephelye… - Belföldi vállalkozó és külföldi telephelye… (2010.01.01-től) 4

5 Kapcsolt vállalkozásban közeli hozzátartozók NEM KELETKEZTETETT KAPCSOLT VISZONYT 2009.12.31-IG KAPCSOLT VISZONY LÉTREJÖTT 2010.01.01-TŐL, MERT FÉRJ+FELESÉG HARMADIK SZEMÉLYNEK MINŐSÜL Férj 60% A vállalat Feleség 70% B vállalat A közeli hozzátartozó fogalmának Ptk. szerinti értelmezése alkalmazandó 5

6 Társasági adóalap korrekciós kötelezettség nem piaci ár alkalmazása esetén MINDEN kapcsolt vállalkozásnak alkalmazni kell, illetőleg alkalmazhatja az adóalap növelő, csökkentő korrekciót, ha szerződését nem piaci áron kötötte kivéve: -magánszeméllyel kötött szerződése -kis-közép vállalkozás közös beszerzés, értékesítés érdekében létrehozott kapcsolt vállalkozással kötött szerződése esetében, ha kis- középvállalkozások többségi befolyása érvényesül Csökkentés feltétele igazolás a kapcsolt féltől az általa növelő tételként érvényesített összegről Csökkentésre nem jogosult továbbá az ellenőrzött külföldi társaság 6

7 Milyen gazdasági eseményekkel kapcsolatosan kell alkalmazni az adóalap korrekciókat? -Minden kapcsolt vállalkozások között felmerülő általános ügylet esetén: termékértékesítés – termékbeszerzés szolgáltatás nyújtása – igénybevétele menedzsment díj továbbszámlázások kölcsönügyletek, cash pooling, kereskedelmi hitel kamata jogdíjak kezességvállalások 7

8 - Minden specifikus, kapcsolt vállalkozások közti ügylet esetén: Jegyzett tőke emelése apporttal Jegyzett tőke leszállítás nem pénzben történő vagyonkiadással Osztalék nem pénzben történő teljesítése Alapítás apporttal (kivéve átalakulás) Ha – többségi befolyással rendelkező – vagy az alapítással ilyenné váló – tag teljesíti. 8

9 Nyilvántartási kötelezettség Minden gazdasági társaság (továbbá egyesülés, európai részvénytársaság, szövetkezet, európai szövetkezet és külföldi vállalkozó) nyilvántartásra kötelezett – a következőkben felsorolt kivételek figyelembevételével feltéve, hogy kapcsolt vállalkozásával létrejött szerződésére tekintettel teljesítés történt. Figyelem! Attól, hogy nem kötelező nyilvántartást készíteni az adóalap korrekciós kötelezettség vonatkozik a szokásos piaci ártól eltérő árak alkalmazása esetén a társaságra. Nyilvántartás elkészítésének határideje: Minden év május 31-e (naptári éves adózóknál) a Tao bevallással egyidejűleg. 9

10 Kinek nem kell transzferár nyilvántartást készítenie? kis-(mikro)vállalkozások (besorolás az adóév utolsó napján, figyelemmel a kétéves szabályra és arra, hogy besorolásnál a mutatókat cégcsoport szinten kell beszámítani) közhasznú, kiemelten közhasznú non-profit gazdasági társaság melyben az állam a többségi tulajdonos közvetlenül, vagy közvetve (e bekezdés hatályos: 2007.01.01-től) valamint azokban az esetekben, ha az adóalap korrekciós kötelezettség sem vonatkozik rá - ha a szerződő fél magánszemély - ha a szerződő közös beszerzésre értékesítésre létrehozott társaság és kkv vállalkozások többségi befolyása érvényesül továbbá – tőzsdei ügylet - hatósági ár esetén 10

11 Bejelentési kötelezettség Adózónak kapcsolt vállalkozása adatait  be kell jelentenie az adóhatóságnak  változás bejelentőn  az első szerződéskötést követő 15 napon belül Elmulasztása esetén SZANKCIÓ: szerződéssel érintett kapcsolt vállalkozásonként 500 eFt 11

12 Nyilvántartási kötelezettség elmulasztása A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő dokumentáció  elkészítésének  iratmegőrzésének nem tesz eleget, vagy hiányosan tesz eleget, akkor nyilvántartásonként 2 millió Ft-ra büntethető  Nyilvántartás hiányában adózóé a bizonyítási teher. Nyilvántartás birtokában az adóhatóság bizonyíthatja az alátámasztás, a bemutatott szokásos piaci ár helytelenségét 12

13 Adókockázat minimalizálása APA eljárás Előzetes megállapodás kérhető az adóhatóságtól a szokásos piaci árra, ártartományra, árképzési módszerekre vonatkozóan, jövőbeni ügyletekre Az eljárás kérelemmel indul, határozattal zárul piaci ár, ártartomány megállapításakor, végzéssel elutasításkor Díjköteles eljárás, de lényegesen kedvezőbb lehet, mint a kiszabott mulasztási bírság A díj attól függően, hogy  milyen árképzési módszerrel megállapított  egy, illetve kétoldalú, vagy többoldalú megállapodásra irányul ügyletenként 500 ezer FT-tól 10 m Ft-ig terjedhet. 13

14 A transzferár nyilvántartással kapcsolatos előírások Nyilvántartást szerződésenként kell elkészíteni, de csak adóévben teljesített ügyletekről Összevonhatóság lehetőségével élni célszerű, ha a feltételek adottak, de nem kötelező Teljes nyilvántartás készítendő, kivéve, ha a feltételek adottak az egyszerűsített nyilvántartás készítésére 2010.01.01-től lehetőség választani önálló és közös nyilvántartás készítése között Nyelve lehet idegen nyelv, de biztosítani kell szakfordítást (2009-től alkalmazható) 14

15 Transzferár nyilvántartás tartalma - A nyilvántartás célja a szerződésben szereplő ügylet szokásos piaci árának meghatározása független ügyletek összehasonlításával - Az összehasonlítás során vizsgálni kell az árat befolyásoló tényezőket, amelynek eszköze - piac és konkurencia elemzés - funkció elemzés - tevékenység elemzése - erőforrás elemzése - kockázat elemzése 15

16 Piaci ár meghatározására szolgáló módszerek Összehasonlító árak módszere Viszonteladási árak módszere Költség, jövedelem módszer Egyéb módszerek -költségmegosztás módszere -nettó hozam módszere -egyéb módszerek amelyek az OECD Transzferár Irányelvekben kerültek megfogalmazásra 16

17 Jogszabályi háttér 1. Társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tao tv.)  Kapcsolt vállalkozás fogalma a Tao tv-ben (Tao tv. 3.§ 23.pont)  Kapcsolt vállalkozások közötti – szokásos piaci ártól eltérő árak használata miatt fennálló – adóalap korrekciós kötelezettség (Tao tv. 18.§ (1) bekezdés)  Piaci ár meghatározására használatos módszerek, a szokásos haszon fogalma (Tao tv. 18.§(2) és (4) bekezdés)  Transzferár nyilvántartás készítésére kötelezettek köre (Tao tv. 18.§ (5) és (7) bekezdés)  Specifikus ügyletekkel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség (Tao tv. (6) bekezdés)  Tao tv. hivatkozás az OECD Irányelvekre (Tao tv. 31.§ (2) bekezdés) 17

18 Jogszabályi háttér 2. Miniszteri rendelet a transzferár nyilvántartásról 2009. december 31-ig 18/2003 PM rendelet 2010. január 1-től 22/2009 PM rendelet 18

19 Jogszabályi háttér 3. Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.)  Az alapelvek rendelkezése szerint a kapcsolt vállalkozások ügyleteit piaci áron kell minősíteni (Art. 1.§ (8) bekezdés)  Kapcsolt vállalkozás fogalma (Art. 178.§ 17.pont)  Bejelentési kötelezettség a kapcsolt vállalkozás adataira vonatkozóan (Art. 23.§ (4) bekezdés )  Mulasztási bírság 2 millió Ft összegig a nyilvántartási kötelezettség megsértése esetén (Art. 172.§ (16) bekezdés)  APA eljárás (megegyezés a piaci ár, ártartomány, az árképzés módszeréről jövőbeni ügyletekre) kérelemre (Art. 132/A-C. § ) 19

20 Jogszabályi háttér 4. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: KKV tv.)  Kis-(mikro)vállalkozások meghatározása (KKV tv. 3.§ (2) bekezdés)  Önálló, valamint partner és kapcsolódó vállalkozás meghatározása (KKV tv. 4.§)  Önálló vállalkozás adatait saját nyilvántartása alapján határozza meg (KKV tv. 5.§ (4) bekezdés)  Partner és kapcsolódó vállalkozással rendelkező társaság adatait cégcsoport szinten határozza meg (KKV tv. 5.§ (5- 9) bekezdés)  Kétéves szabály (KKV tv. 5.§ (3) bekezdés) 20

21 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség: Berényiné Papp Mariann okleveles adószakértő, kamarai tag könyvvizsgáló berenyi.p.mariann@altamix.hu 21


Letölteni ppt "Kapcsolt vállalkozások közti árak a társasági adó törvény tükrében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések