Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Potenciál játékok A játékoknál minden játékosnak saját nyereménye van és azt kívánják maximálni. A potenciál játékoknál létezik egy V(s 1, …, s N ) potenciálfüggvény,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Potenciál játékok A játékoknál minden játékosnak saját nyereménye van és azt kívánják maximálni. A potenciál játékoknál létezik egy V(s 1, …, s N ) potenciálfüggvény,"— Előadás másolata:

1 1 Potenciál játékok A játékoknál minden játékosnak saját nyereménye van és azt kívánják maximálni. A potenciál játékoknál létezik egy V(s 1, …, s N ) potenciálfüggvény, ami mindegyik x játékosra kielégíti az alábbi feltételt (N-személyes játék esetén): ahol u x (s x ;s -x ) az x játékos nyereménye, ha s x stratégiát követ, miközben a többiek stratégiaprofilját s -x -szel jelöljük. A potenciálfüggvény fontos tulajdonsága, hogy a stratégiáját változtató játékos nyereményváltozásából épül fel. Ez a feltétel általában erős megszorítást jelent a nyeremények lehetséges értékeire, mert a potenciálváltozás összege zárt hurkok mentén 0. A játékcsalád különleges tulajdonsága, hogy megfelelő evolúciós (dinamikai) szabály esetén a rendszerben a lehetséges stratégiaprofilok valószínűségét a Boltzmann-Gibbs sokasággal írhatjuk le, vagyis érvényesek lesznek az egyensúlyi statisztikus fizika és a termodinamika törvényei.

2 2 Általános tulajdonságok kétszemélyes játékoknál 1) A bimátrixot mátrixra képezzük le: 2) Linearitás és egy tetszőlegesen megválasztható konstans: 3) additivitás, azaz ha 4) szimmetrikus játéknál

3 3 Általános tulajdonságok (folytatás) 5) Ha a kétszemélyes szimmetrikus játéknál (A=B) a nyereménymátrix szimmetrikus, azaz, ha A=A +, akkor V=A. ez a tulajdonság jelentősen növeli a potenciál játékok halmazát. 7) Egy játék akkor és csak akkor potenciál játék, ha annak minden 2x2-es részjátéka potenciál játék. Ez a Kirchhoff törvények következménye. 8) Párkölcsönhatások összegzésével is felépíthető egy sokszereplős potenciál játék, pl.: 6) A potenciál nem változik, azaz V=V’, ha ahol az összegzés az  xy  játékos párokra történik és J xy egy csatolási állandó. Egy x játékos több y játékostárssal is részt vehet a játékban.

4 4 Minden szimmetrikus kétszemélyes kétstratégiás játék potenciál játék Gráf reprezentáció:pontok = tiszta stratégia profilok (mikroállapotok) élek = lehetséges átmenetek, ha csak egy játékos vált stratégiát Stratégia pár: (fehér és/vagy fekete) pont-pár, Nyeremény pár: (A ij, B ji ) A változtató játékos nyereményének változása az élek mentén. Összegük 0 a hurok mentén. A potenciál létezik, ha Ugyanez társadalmi dilemmák szokásos jelölésében: Folyamábra: A nyilak a magasabb potenciált jelölik. Nincs irányított hurok. Tiszta Nash egyensúly = pont kimenő élek nélkül Sorrendi potenciál játék: hasonló folyamábra. S 1-T S

5 5 Nemszimmetrikus 2x2-es potenciál játékok A társadalmi dilemmák jelölését használva a potenciál létezik és alakja: Két hangolható paraméter (pl. a és b) Ellenpélda (snóbli, vagy matching pennies): Ha (a+b+c) ≠ 0, akkor a játék ha a+b+c=0 folyamábra: A snóbli képviseli azt a 2x2-es kölcsönhatást, ami „kavar” az állapottérben.

6 6 Szimmetrikus 3x3-as potenciál játékok A potenciál származtatásánál csak az aszimmetrikus résszel kell foglalkozni. (Kirchhoff törvények) A potenciál létezik, ha a+b+c=0, és ekkor Egyébként a G=(A,A) játék szétcsatolható, azaz A kő-papír-olló játék a játékok egy másik olyan 3x3-as játék, ahol nincs potenciál, és folyamábrája irányított hurkot tartalmaz.

7 7 Folyamábra a potenciál játékoknál A nyilak a jobb egyéni választás irányába mutatnak Nincs irányított hurok Példa: koordinációs játék négy személlyel, mindegyikük két lehetőség közül választ állapottér: 4-dimenziós „kocka” egyszerre csak egy játékos változtat Tiszta Nash egyensúly(ok) megtalálása: Véletlen kezdőállapotban a véletlenül választott játékosok új véletlen stratégiát választanak, ha az nekik megéri. Előbb-utóbb a rendszer elér egy olyan állapotot, ahonnan már senkinek sem éri meg eltérni, vagyis nincs kifelé mutató él, ami egy NE. Ugyanez a sorrendi potenciál játékokra is igaz. Maximális potenciál = NE = Nash egyensúly Több tiszta Nash egyensúly is létezhet. gráfelméleti tételek

8 8 Térbeli potenciál játékok N azonos játékost egy négyzetrács x pontjain helyezünk el. Periodikus határfeltétel biztosítja az eltolási szimmetriát. x játékos stratégiái: A potenciál az első szomszédok közötti kétszemélyes potenciál játékból épül fel: Ising modell: σ x = -1, +1 (spin fel, spin le) állapotok Energia: J: csatolási állandó (J > 0: ferromágneses) h: külső mágneses tér Rács gáz modell: n x =0, 1

9 9 ami kielégíti a részletes egyensúly feltételét minden lehetséges oda-vissza átmenet esetében Sztochasztikus dinamika A „logit” szabály a nagyobb egyéni nyeremény illetve a magasabb U(s) potenciál irányába tereli a rendszert hasonlóan a Glauber, A részletes egyensúly és a Boltzmann eloszlás változatlanul megmarad, ha az oda- vissza átmenetek w(s→s’ ) és w(s’→s) valószínűségét ugyanazzal a szorzófaktorral megváltoztatjuk. Analógia a közlekedő edényekkel. vagy Metropolis dinamikákhoz, amelyek a magasabb U potenciállal jellemzett állapot valószínűségét növelik. Mindegyik rendszer a Boltzmann eloszlásba fejlődik, azaz s valószínűsége:

10 10 A teljes potenciál, aminek változása megegyezik a stratégiáját változtató játékos nyereményváltozásával (ez a hajtóerő): hasonlít az Ising modell energiájára (H=-U total ), ha Kinetikus Ising modell: (a Hamiltonian nem definiálja a mozgást!) Glauber-dinamika: (kölcsönhatás egy külső hőtartállyal) egy spin átfordul az x helyen, azaz s x → s’ x megváltozik a spinek eloszlása {s} → {s}’ változik a rendszer energiája: H → H’ Az elemi folyamat valószínűsége csak az energiakülönbségtől függ és kielégíti a részletes egyensúly feltételét a termodinamikai egyensúlyban: Az oda- és visszaugrálás gyakorisága azonos a termodinamikai egyensúlyban.

11 11 Boltzmann-eloszlás származtatása az entrópia-maximum elvből Entrópia: Feltételek: normalizálás: átlagos potentiál: A variációszámítás szabályai szerint a következő egyenletrendszert kell megoldani Majd az α and β Lagrange multiplikátorok megválasztásával kielégítjük a feltételeket. Az algebrai számolás eredménye: Következmények: Termodinamika érvényes Extrémum elvek működnek Statfiz módszerei használhatóak

12 12 Ising modellel azonos térbeli 2x2-es evolúciós játékok (U=-H) Társadalmi dilemma jelölésben (D és C stratégiák): Mágneses Ising modell: z szomszéd A paraméterek összehasonlításából: J>0 : ferromágneses rend J<0 : anti-ferromágneses (sakktábla) rend h>0 : homogén spin fel állapot h<0 : homogén spin le állapot A J=0 eset „áljátéknak” felel meg (pl. adományozó vagy közlegelő játékok)

13 13 Jelenségek az Ising modellben négyzetrácson (z=4) Ferromágneses eset = Koordinációs játék (Linux vagy Windows) Szimulációk RendeződésRendeződés, ha T T cRendezetlen állapot Stacionáris állapot: M mágnesezettség, ha s x =1, -1: □: Monte Carlo szimuláció -----: Onsager (1944) 2-dimenziós egzakt megoldása

14 14 Rendeződési folyamat antiferromágneses modellnél vagy az antikoordinációs játéknál, pl.: héja-galamb Szimuláció T c felettSzimuláció T c alatt A hosszútávú rendezett állapotot az alrácsmágnesezettség különbségével jellemezzük, azaz a négyzetrácsot két (A és B) alrácsra bontjuk a sakktábla fehér és sötét négyzeteinek megfelelően és a rendparaméter: Négyzetrácson a ferromágneses és az anti-ferromágneses modell egymásba képezhető, ha Következmény: A ferromágneses és anti-ferromágneses rendszerek viselkedése hasonló.

15 15 Kritikus átmenet T c közelében Mágnesezettség (H=0): Fajhő (H=0): Szuszceptibilitás: Korrelációs hosszúság: Mágnesezettség T c -nél: Korrelációs fv. T c -nél Kitevők közötti összefüggések: (d a rács térbeli dimenziója) Az univerzális kitevők értékei számos technikai részlettől függetlenek (pl. rács típusa, koordinációs szám, a kh. és dinamika részletei) Súlyos következmények a Monte Carlo szimulációs adatok meghatározásnál: a nagyobb korrelációs hossz, hosszabb relaxációs idő, nagyobb fluktuáció miatt jelentősen kell növelni a futási időt T c -hez közeledve 2d Ising kitevők

16 16 Doménnövekedés A tipikus doménméret t 1/2 -vel arányos, ha véletlen kezdőállapotból indulunk T { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/7/1907374/slides/slide_16.jpg", "name": "16 Doménnövekedés A tipikus doménméret t 1/2 -vel arányos, ha véletlen kezdőállapotból indulunk T

17 17 Házi feladat 6.1. Hányszorosára kell növelni a futási időt Monte Carlo szimuláció esetén a rendparaméter (M) meghatározásánál, ha a (T-T c ) értékét megfelezzük a kritikus pont közelében? Tételezzük fel, hogy ugyanazt a relatív pontosságot kívánjuk elérni. 6.2. Hány független 4-es hurok van a kétszemélyes négystratégiás játékoknál a Kirchhoff törvények szerint, és ezeknél milyen további feltételek egyszerűsítik potenciál létezésének kritériumát, ha a játék szimmetrikus (A=B)? 6.3. Potenciál játék marad-e az önkéntes Fogolydilemma játék, ha a C és D stratégiák mellett megengedjük a távolmaradást, mint harmadik L (loner) stratégiát, és a nyereménymátrix alakja a következő:


Letölteni ppt "1 Potenciál játékok A játékoknál minden játékosnak saját nyereménye van és azt kívánják maximálni. A potenciál játékoknál létezik egy V(s 1, …, s N ) potenciálfüggvény,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések