Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségbiztosítás a gyógyszertárban, avagy a gyógyszertári minőségbiztosításhoz kapcsolódó néhány kérdés Hankó Zoltán 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségbiztosítás a gyógyszertárban, avagy a gyógyszertári minőségbiztosításhoz kapcsolódó néhány kérdés Hankó Zoltán 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest1."— Előadás másolata:

1 Minőségbiztosítás a gyógyszertárban, avagy a gyógyszertári minőségbiztosításhoz kapcsolódó néhány kérdés Hankó Zoltán 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest1

2 Vázlat 1.Bevezető gondolatok 2.Mi a minőség? 3.A minőség és megfelelőség 4.A piaci minőségügy 5.A társadalmi minőségügy 6.Piaci vagy társadalmi minőségügy? 7.A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései 8.A normakövetés normája 9.Hivatásetika a minőség szolgálatában 10.A gyógyszertár egészségügyi feladata 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest2

3 1. Bevezető gondolatoktörténelmi korok minőségi szemléletéről 1. Bevezető gondolatok történelmi korok minőségi szemléletéről • Ókor – szerszámkészítő szerszám – Arisztotelész: a minőség a tárgyak tapasztalható, érzékelhető tulajdonsága, ami változhat • Középkor – „minden az Istennel való hasonlatosságra törekszik” – minőség és ár egyensúlyban – céhek • Reneszánsz – mindennek ura az ember – minden a kereskedelem és termelés körül forog – megjelenik a hivalkodó fogyasztás • Felvilágosodás – az ipari forradalom válik hangsúlyossá – a klasszikus rendek helyett széles bázisú, sokat fogyasztó polgárság – minőségi ételek, italok, luxus • 19.-20. század • A globális piac, a fogyasztóvédelem / betegjogok kora A minőségről alkotott fogalmunk a világról és a társadalomról alkotott képünknek megfelelően változik 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest3

4 1. Bevezető gondolatoktörténelmi korok minőségi szemléletéről 1. Bevezető gondolatok történelmi korok minőségi szemléletéről • Ókor – szerszámkészítő szerszám – Arisztotelész: a minőség a tárgyak tapasztalható, érzékelhető tulajdonsága, ami változhat • Középkor – „minden az Istennel való hasonlatosságra törekszik” – minőség és ár egyensúlyban – céhek • Reneszánsz – mindennek ura az ember – minden a kereskedelem és termelés körül forog – megjelenik a hivalkodó fogyasztás • Felvilágosodás – az ipari forradalom válik hangsúlyossá – a klasszikus rendek helyett széles bázisú, sokat fogyasztó polgárság – minőségi ételek, italok, luxus • 19.-20. század • A globális piac, a fogyasztóvédelem / betegjogok kora A minőségről alkotott fogalmunk a világról és a társadalomról alkotott képünknek megfelelően változik 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest4

5 2. Mi a minőség? • A minőség – a filozófiában a dolgok lényegét jellemző tulajdonságok összessége – köznapi értelemben az igény vagy a cél kielégítésének mértéke – napjainkban szokásos „megfelelőség” értelemben is használni • Minőség = követelményeknek (elvárásoknak) való megfelelés • Az ember általános elvárásai (igényei) az értékrendjéből következnek A minőség a termelési és a fogyasztási folyamatokból álló igény-kielégítési folyamatban érdekeltek értékítélete arra vonatkozóan, hogy ezek a folyamatok mennyire elégítik ki az érdekeltek igényeit, vagyis az érdekeltek az igényeik kielégítése által mennyi értéket kapnak 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest5

6 2. Mi a minőség? • A minőség – a filozófiában a dolgok lényegét jellemző tulajdonságok összessége – köznapi értelemben az igény vagy a cél kielégítésének mértéke – napjainkban szokásos „megfelelőség” értelemben is használni • Minőség = követelményeknek (elvárásoknak) való megfelelés • Az ember általános elvárásai (igényei) az értékrendjéből következnek A minőség a termelési és a fogyasztási folyamatokból álló igény-kielégítési folyamatban érdekeltek értékítélete arra vonatkozóan, hogy ezek a folyamatok mennyire elégítik ki az érdekeltek igényeit, vagyis az érdekeltek az igényeik kielégítése által mennyi értéket kapnak 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest6

7 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest7 2. Mi a minőség? A piaci igény-kielégítési folyamat

8 • A piaci igény-kielégítési folyamat érdekeltjei (stakeholders) – A termelési folyamatban érdekelt résztvevők – A termelési folyamatban érdekelt beszállítók – A fogyasztási folyamatban érdekelt fogyasztók – Az igény-kielégítési folyamatban érdekelt helyi közösség és társadalom • Az egészségügy érdekeltjei Kik a lakossági gyógyszerellátás érdekeltjei? 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest8 2. Mi a minőség?

9 A gyógyszertár érintettjei (stakeholderek) és az érdekeik • Tulajdonosok – jogszabályok, haszon, jó hírnév • Alkalmazottak (munkavállalók) – jövedelem, munkakörülmények, fejlődés, regeneráció • Fogyasztók (betegek) – gyógyszerbiztonság, ellátásbiztonság, betegérdek védelme • Kormányzat / finanszírozó – közpénzek takarékos és költséghatékony felhasználása • Versenytársak – jogszabályok, etikai normák betartása •Beszállítók / hitelezők – megbízható szerződéses kapcsolatok • Civil társadalom (helyi közösség) • Természeti környezet Az érintettség foka és a hatalmi pozíció különböző! 2011.05.20.9ELTE

10 2. Mi a minőség? 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest10 Értékrendi kérdések • Szellemi értékek – erkölcsi (jó – rossz) – logikai (igaz – téves) – esztétikai (szép – rút) – vallási (szent – istentelen) • Emberi igények (tárgyiasult értékek) – fizikai-biológiai igények • élelem, víz, levegő, nemi élet (biológiai szeretet), szállás, ruházat, biztonság – értelmi (mentális) igények • tartozás valahová, barátság (értelmi szeretet), elismerés, rang, teljesítmény, alkotóképesség, önazonosság, fejlődés, önmegvalósítás – érzelmi (spirituális) igények • igazságosság, őszinteség, becsületesség, alázatosság, jószívűség, hűség, emberszeretet (lelki szeretet), tisztelet, bizalom, irgalmasság Az értékrend meghatározza az igényeket

11 2. Mi a minőség? Az érdekeltek igényei, értékei 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest11 Az érdekelteknek igényeik vannak. Az igény az értékrendtől, az erkölcstől függ. Az érték az, ami igényt elégít ki. Az igény-kielégítés értékadás. A minőség tehát átadott érték. A termelési-fogyasztási folyamatok értékteremtők Az értékrend, erkölcs meghatározó: a minőség és az erkölcs egymást feltételezi

12 2. Mi a minőség? A minőség a termelési és a fogyasztási folyamatokból álló igény-kielégítési folyamatban érdekeltek értékítélete arra vonatkozóan, hogy ezek a folyamatok mennyire elégítik ki az érdekeltek igényeit, vagyis az érdekeltek az igényeik kielégítése által mennyi értéket kapnak tehát a gyógyszertári minőség döntő mértékben a gyógyszerész felkészültségén, elkötelezettségén, értékrendjén, erkölcsi tartásán múlik 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest12

13 • Minőség (quality): A minőség a termelési és a fogyasztási folyamatokból álló igény-kielégítési folyamatban érdekeltek értékítélete arra vonatkozóan, hogy ezek a folyamatok mennyire elégítik ki az érdekeltek igényeit, vagyis az érdekeltek az igényeik kielégítése által mennyi értéket kapnak. • Megfelelőség (conformity, conformance): Az objektum (anyag, rendszer, folyamat) egy adott követelményrendszer szempontjából megfelelő, ha az objektum mért tulajdonságainak az értékei kielégítik az adott követelményrendszer előírt követelményeit. A megfelelőség-követelményrendszereket szabványokban rögzítik. A minőség nem azonos a megfelelőséggel! • A „hagyományos” (piaci) minőségügyben – demokratikus társadalmi rend – kapitalista gazdasági rend érvényesül Tehát szabadpiac, magántulajdon, „kapitalista” minőségügy. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest13 3. A minőség és megfelelőség

14 Kinek tartozik elszámolással a menedzser? 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest14 4. A piaci minőségügy

15 Kinek tartozik elszámolással a menedzser? A hagyományos piaci minőségügy csak • a piac gazdasági szereplőivel – azaz a termelőkkel és a fogyasztókkal – és azok kapcsolatával foglalkozik, de nem foglalkozik • sem a társadalommal és az egyénnel, • sem az emberiséggel, • sem a családdal! Pedig a társadalom alapproblémája ezen értékrendek és igények összhangja, konszenzusa a közjó(szág), magánjószág viszonya, a társadalometika és az individuáletika viszonya 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest15 4. A piaci minőségügy

16 A társadalmi minőség (social quality): annak a mértéke, hogy mennyire képesek részt venni a polgárok a közösségeik társadalmi és gazdasági életében, olyan feltételek mellett, amelyek jólétüket és egyéni lehetőségeiket tökéletesítik A társadalmi élet minőségének fő összetevői • társadalmi-gazdasági biztonság • társadalmi kohézió (összetartó erő) • társadalmi összetartozás (inclusion) • társadalmi képessé tevés, felhatalmazás (empowernment) Az egyén életminősége (quality of life) függ a világnézetétől, az ebből eredő értékrendjétől, erkölcsétől, az ezekből következő igényeitől (biológiai, szellemi, lelki) és az elégedettségétől 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest16 5. A társadalmi minőségügy

17 A piac szabályozása: magánvállalkozás vagy köz/állami vállalkozás • bármelyik vállalkozás lehet jó vagy rossz, • a közpiacon lehet állami vállalkozás, • a közpiac magánosítása nem oldja meg a problémákat! • a közpiacon az állami/magán vállalkozás átláthatósága, elszámoltathatósága • a közszolgáltatás területén a magánosítás jelentős biztonsági kockázattal és nyereséghajhászással jár A közszolgáltatások magánosítása során felvetődő kérdések • Hogyan biztosítja az állam a polgárainak a közjót, ha nem az állam a szolgáltató és a magánszolgáltató csődbe megy? • Hogyan biztosítja az állam a közjó megfelelő minőségét, ha nem ő a szolgáltató és a szolgáltató rosszul dolgozik? • Ki fizeti ki a magánszolgáltató nyereségét? 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest17 6. Piaci vagy társadalmi minőségügy?

18 A gyógyszerellátás állami szintű szabályozásának kérdései 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest18 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

19 A gyógyszerellátás állami szintű szabályozásának kérdései •közszolgálat vagy magánszolgálat 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest19 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

20 A gyógyszerellátás állami szintű szabályozásának kérdései •közszolgálat vagy magánszolgálat •hivatás vagy nem 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest20 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

21 A gyógyszerellátás állami szintű szabályozásának kérdései •közszolgálat vagy magánszolgálat •hivatás vagy nem •köztulajdon vagy magántulajdon 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest21 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

22 A gyógyszerellátás állami szintű szabályozásának kérdései •közszolgálat vagy magánszolgálat •hivatás vagy nem •köztulajdon vagy magántulajdon •nyereségérdekeltségű vagy nem 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest22 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

23 A gyógyszerellátás állami szintű szabályozásának kérdései •közszolgálat vagy magánszolgálat •hivatás vagy nem •köztulajdon vagy magántulajdon •nyereségérdekeltségű vagy nem •a gyógyszer reklámozhatósága 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest23 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

24 A gyógyszerellátás állami szintű szabályozásának kérdései •közszolgálat vagy magánszolgálat •hivatás vagy nem •köztulajdon vagy magántulajdon •nyereségérdekeltségű vagy nem •a gyógyszer reklámozhatósága •a gyógyszerész-képzés szabályozása 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest24 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

25 A gyógyszerellátás állami szintű szabályozásának kérdései •közszolgálat vagy magánszolgálat •hivatás vagy nem •köztulajdon vagy magántulajdon •nyereségérdekeltségű vagy nem •a gyógyszer reklámozhatósága •a gyógyszerész-képzés szabályozása •a gyógyszergyárak szabályozása 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest25 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

26 A gyógyszerellátás állami szintű szabályozásának kérdései •közszolgálat vagy magánszolgálat •hivatás vagy nem •köztulajdon vagy magántulajdon •nyereségérdekeltségű vagy nem •a gyógyszer reklámozhatósága •a gyógyszerész-képzés szabályozása •a gyógyszergyárak szabályozása •a gyógyszerellátási láncok szabályozása 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest26 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

27 A gyógyszerellátás állami szintű szabályozásának kérdései •közszolgálat vagy magánszolgálat •hivatás vagy nem •köztulajdon vagy magántulajdon •nyereségérdekeltségű vagy nem •a gyógyszer reklámozhatósága •a gyógyszerész-képzés szabályozása •a gyógyszergyárak szabályozása •a gyógyszerellátási láncok szabályozása •a gyógyszertárak (minőség) szabályozása (!) 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest27 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

28 A gyógyszerellátás állami szintű szabályozásának kérdései •közszolgálat vagy magánszolgálat •hivatás vagy nem •köztulajdon vagy magántulajdon •nyereségérdekeltségű vagy nem •a gyógyszer reklámozhatósága •a gyógyszerész-képzés szabályozása •a gyógyszergyárak szabályozása •a gyógyszerellátási láncok szabályozása •a gyógyszertárak (minőség) szabályozása (!) •stb. A gyógyszertár közérdekű egészségügyi szolgáltatás 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest28 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

29 A gyógyszerész erkölcsi dilemmái: •közszolgálat vagy magánszolgálat ? •nyereségérdekeltségű vagy nem ? •a gyógyszergyárak nyomása •a gyógyszerellátási láncok nyomása •gyógyszerhamisítások (szervezett bűnözés?) •az orvos, a beteg véleményének az elfogadása •felelősség a tájékoztatásért •stb. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest29 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

30 A gyógyszertári gyógyszerellátás minősége szempontjából fontos néhány kérdés -A patika szabad piac vagy egészségügy? -Mi a patika egészségügyi feladata? -Mik az egészségügyi feladat ellátásával szemben támasztott társadalmi igények? -Hogyan illeszthetők össze a működtető céljai és eltökéltsége a társadalmi igényekkel? -Milyen személyi és tárgyi feltételek követelhetők meg? -Ki felelős a patika egészségügyi feladatainak ellátásáért? -Milyen kompetenciák követelhetők meg a feladat végzőitől? -Milyen igényeknek kell megfelelni az expediálás során? -Milyen követelményrendszerek támaszthatók? -A követelményeknek milyen források feleltethetők meg? -Hogyan oldható meg a szolgáltatások fejlesztése? -Milyen kontrollmechanizmusok működtethetők? -stb. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest30 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

31 A gyógyszertári gyógyszerellátás minősége szempontjából fontos néhány kérdés -A patika szabad piac vagy egészségügy? -Mi a patika egészségügyi feladata? -Mik az egészségügyi feladat ellátásával szemben támasztott társadalmi igények? -Hogyan illeszthetők össze a működtető céljai és eltökéltsége a társadalmi igényekkel? -Milyen személyi és tárgyi feltételek követelhetők meg? -Ki felelős a patika egészségügyi feladatainak ellátásáért? -Milyen kompetenciák követelhetők meg a feladat végzőitől? -Milyen igényeknek kell megfelelni az expediálás során? -Milyen követelményrendszerek támaszthatók? -A követelményeknek milyen források feleltethetők meg? -Hogyan oldható meg a szolgáltatások fejlesztése? -Milyen kontrollmechanizmusok működtethetők? -stb. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest31 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

32 A gyógyszertári gyógyszerellátás minősége szempontjából fontos néhány kérdés -A patika szabad piac vagy egészségügy? -Mi a patika egészségügyi feladata? -Mik az egészségügyi feladat ellátásával szemben támasztott társadalmi igények? -Hogyan illeszthetők össze a működtető céljai és eltökéltsége a társadalmi igényekkel? -Milyen személyi és tárgyi feltételek követelhetők meg? -Ki felelős a patika egészségügyi feladatainak ellátásáért? -Milyen kompetenciák követelhetők meg a feladat végzőitől? -Milyen igényeknek kell megfelelni az expediálás során? -Milyen követelményrendszerek támaszthatók? -A követelményeknek milyen források feleltethetők meg? -Hogyan oldható meg a szolgáltatások fejlesztése? -Milyen kontrollmechanizmusok működtethetők? -stb. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest32 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

33 A gyógyszertári gyógyszerellátás minősége szempontjából fontos néhány kérdés -A patika szabad piac vagy egészségügy? -Mi a patika egészségügyi feladata? -Mik az egészségügyi feladat ellátásával szemben támasztott társadalmi igények? -Hogyan illeszthetők össze a működtető céljai és eltökéltsége a társadalmi igényekkel? -Milyen személyi és tárgyi feltételek követelhetők meg? -Ki felelős a patika egészségügyi feladatainak ellátásáért? -Milyen kompetenciák követelhetők meg a feladat végzőitől? -Milyen igényeknek kell megfelelni az expediálás során? -Milyen követelményrendszerek támaszthatók? -A követelményeknek milyen források feleltethetők meg? -Hogyan oldható meg a szolgáltatások fejlesztése? -Milyen kontrollmechanizmusok működtethetők? -stb. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest33 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

34 A gyógyszertári gyógyszerellátás minősége szempontjából fontos néhány kérdés -A patika szabad piac vagy egészségügy? -Mi a patika egészségügyi feladata? -Mik az egészségügyi feladat ellátásával szemben támasztott társadalmi igények? -Hogyan illeszthetők össze a működtető céljai és eltökéltsége a társadalmi igényekkel? -Milyen személyi és tárgyi feltételek követelhetők meg? -Ki felelős a patika egészségügyi feladatainak ellátásáért? -Milyen kompetenciák követelhetők meg a feladat végzőitől? -Milyen igényeknek kell megfelelni az expediálás során? -Milyen követelményrendszerek támaszthatók? -A követelményeknek milyen források feleltethetők meg? -Hogyan oldható meg a szolgáltatások fejlesztése? -Milyen kontrollmechanizmusok működtethetők? -stb. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest34 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

35 A gyógyszertári gyógyszerellátás minősége szempontjából fontos néhány kérdés -A patika szabad piac vagy egészségügy? -Mi a patika egészségügyi feladata? -Mik az egészségügyi feladat ellátásával szemben támasztott társadalmi igények? -Hogyan illeszthetők össze a működtető céljai és eltökéltsége a társadalmi igényekkel? -Milyen személyi és tárgyi feltételek követelhetők meg? -Ki felelős a patika egészségügyi feladatainak ellátásáért? -Milyen kompetenciák követelhetők meg a feladat végzőitől? -Milyen igényeknek kell megfelelni az expediálás során? -Milyen követelményrendszerek támaszthatók? -A követelményeknek milyen források feleltethetők meg? -Hogyan oldható meg a szolgáltatások fejlesztése? -Milyen kontrollmechanizmusok működtethetők? -stb. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest35 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

36 A gyógyszertári gyógyszerellátás minősége szempontjából fontos néhány kérdés -A patika szabad piac vagy egészségügy? -Mi a patika egészségügyi feladata? -Mik az egészségügyi feladat ellátásával szemben támasztott társadalmi igények? -Hogyan illeszthetők össze a működtető céljai és eltökéltsége a társadalmi igényekkel? -Milyen személyi és tárgyi feltételek követelhetők meg? -Ki felelős a patika egészségügyi feladatainak ellátásáért? -Milyen kompetenciák követelhetők meg a feladat végzőitől? -Milyen igényeknek kell megfelelni az expediálás során? -Milyen követelményrendszerek támaszthatók? -A követelményeknek milyen források feleltethetők meg? -Hogyan oldható meg a szolgáltatások fejlesztése? -Milyen kontrollmechanizmusok működtethetők? -stb. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest36 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

37 A gyógyszertári gyógyszerellátás minősége szempontjából fontos néhány kérdés -A patika szabad piac vagy egészségügy? -Mi a patika egészségügyi feladata? -Mik az egészségügyi feladat ellátásával szemben támasztott társadalmi igények? -Hogyan illeszthetők össze a működtető céljai és eltökéltsége a társadalmi igényekkel? -Milyen személyi és tárgyi feltételek követelhetők meg? -Ki felelős a patika egészségügyi feladatainak ellátásáért? -Milyen kompetenciák követelhetők meg a feladat végzőitől? -Milyen igényeknek kell megfelelni az expediálás során? -Milyen követelményrendszerek támaszthatók? -A követelményeknek milyen források feleltethetők meg? -Hogyan oldható meg a szolgáltatások fejlesztése? -Milyen kontrollmechanizmusok működtethetők? -stb. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest37 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

38 A gyógyszertári gyógyszerellátás minősége szempontjából fontos néhány kérdés -A patika szabad piac vagy egészségügy? -Mi a patika egészségügyi feladata? -Mik az egészségügyi feladat ellátásával szemben támasztott társadalmi igények? -Hogyan illeszthetők össze a működtető céljai és eltökéltsége a társadalmi igényekkel? -Milyen személyi és tárgyi feltételek követelhetők meg? -Ki felelős a patika egészségügyi feladatainak ellátásáért? -Milyen kompetenciák követelhetők meg a feladat végzőitől? -Milyen igényeknek kell megfelelni az expediálás során? -Milyen követelményrendszerek támaszthatók? -A követelményeknek milyen források feleltethetők meg? -Hogyan oldható meg a szolgáltatások fejlesztése? -Milyen kontrollmechanizmusok működtethetők? -stb. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest38 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

39 A gyógyszertári gyógyszerellátás minősége szempontjából fontos néhány kérdés -A patika szabad piac vagy egészségügy? -Mi a patika egészségügyi feladata? -Mik az egészségügyi feladat ellátásával szemben támasztott társadalmi igények? -Hogyan illeszthetők össze a működtető céljai és eltökéltsége a társadalmi igényekkel? -Milyen személyi és tárgyi feltételek követelhetők meg? -Ki felelős a patika egészségügyi feladatainak ellátásáért? -Milyen kompetenciák követelhetők meg a feladat végzőitől? -Milyen igényeknek kell megfelelni az expediálás során? -Milyen követelményrendszerek támaszthatók? -A követelményeknek milyen források feleltethetők meg? -Hogyan oldható meg a szolgáltatások fejlesztése? -Milyen kontrollmechanizmusok működtethetők? -stb. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest39 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

40 A gyógyszertári gyógyszerellátás minősége szempontjából fontos néhány kérdés -A patika szabad piac vagy egészségügy? -Mi a patika egészségügyi feladata? -Mik az egészségügyi feladat ellátásával szemben támasztott társadalmi igények? -Hogyan illeszthetők össze a működtető céljai és eltökéltsége a társadalmi igényekkel? -Milyen személyi és tárgyi feltételek követelhetők meg? -Ki felelős a patika egészségügyi feladatainak ellátásáért? -Milyen kompetenciák követelhetők meg a feladat végzőitől? -Milyen igényeknek kell megfelelni az expediálás során? -Milyen követelményrendszerek támaszthatók? -A követelményeknek milyen források feleltethetők meg? -Hogyan oldható meg a szolgáltatások fejlesztése? -Milyen kontrollmechanizmusok működtethetők? -stb. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest40 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

41 A gyógyszertári gyógyszerellátás minősége szempontjából fontos néhány kérdés -A patika szabad piac vagy egészségügy? -Mi a patika egészségügyi feladata? -Mik az egészségügyi feladat ellátásával szemben támasztott társadalmi igények? -Hogyan illeszthetők össze a működtető céljai és eltökéltsége a társadalmi igényekkel? -Milyen személyi és tárgyi feltételek követelhetők meg? -Ki felelős a patika egészségügyi feladatainak ellátásáért? -Milyen kompetenciák követelhetők meg a feladat végzőitől? -Milyen igényeknek kell megfelelni az expediálás során? -Milyen követelményrendszerek támaszthatók? -A követelményeknek milyen források feleltethetők meg? -Hogyan oldható meg a szolgáltatások fejlesztése? -Milyen kontrollmechanizmusok működtethetők? -stb. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest41 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

42 A gyógyszertári gyógyszerellátás minősége szempontjából fontos néhány kérdés -A patika szabad piac vagy egészségügy? -Mi a patika egészségügyi feladata? -Mik az egészségügyi feladat ellátásával szemben támasztott társadalmi igények? -Hogyan illeszthetők össze a működtető céljai és eltökéltsége a társadalmi igényekkel? -Milyen személyi és tárgyi feltételek követelhetők meg? -Ki felelős a patika egészségügyi feladatainak ellátásáért? -Milyen kompetenciák követelhetők meg a feladat végzőitől? -Milyen igényeknek kell megfelelni az expediálás során? -Milyen követelményrendszerek támaszthatók? -A követelményeknek milyen források feleltethetők meg? -Hogyan oldható meg a szolgáltatások fejlesztése? -Milyen kontrollmechanizmusok működtethetők? -stb. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest42 7. A gyógyszertári minőség szabályozási kérdései

43 8. A normakövetés normája • A gyógyszerészet jogi, szakmai és etikai normák által szabályozott hivatás • A normák ugyan változnak, de az alap változatlan (A legfőbb érdek a beteg üdve) • Mindent szabad, ami nem tilos? • Mindent szabad, csak rajta nem kapjanak? • A normasértés következményei • Húsz év, négy modell 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest43

44 9. Hivatásetika a minőség szolgálatában • A gyógyszerészi eskü Mi, magyar gyógyszerészek, a megszerzett gyógyszerésztudományi ismeretek birtokában hivatásunkat a legnagyobb lelkiismeretességgel gyakoroljuk és a hivatásunkhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítunk. Az egészség védelmét és a betegek gyógyulását mindenek elé helyezzük. A hozzánk fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével nem élünk vissza, titkaikat fel nem fedjük. Elméleti és gyakorlati ismereteinket állandó képzéssel magas szinten tartjuk. Tudásunkat a gyógyszerészi etikába ütköző cselekményre nem használjuk fel. Mint a gyógyító munka részesei ismereteinket csakis embertársaink egészségének védelmére és helyreállítására fordítjuk. Arra törekszünk, hogy a gyógyszerésztudomány jó hírnevét öregbítsük és megbecsülését előmozdítsuk. • Etikai kódex - alapvetések „A Kamara célja, hogy a gyógyszerészek tulajdonosi és munkatársi közreműködésével működő gazdasági társaságok a szakmai szabályok betartásával, a betegek érdekeinek érvényesülésével, a gyógyszerészi és gyógyszertári szolgáltatásokat igénybe vevők elégedettségének szem előtt tartásával végezzék tevékenységüket” 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest44

45 9. Hivatásetika a minőség szolgálatában Etikai kódex – A GYÓGYSZERÉSZ A BETEG SZOLGÁLATÁBAN A gyógyszerész betegellátó tevékenysége során köteles a beteg illetve a vásárló (továbbiakban együttesen: beteg) jogos érdekét elsődlegesnek tekinteni. A gyógyszerész segítse elő a hatásos, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápiát. A gyógyszerész a betegellátó tevékenysége során köteles a gyógyszer és egyéb termékek expediálásának szakmai és pénzügyi szabályait betartani, beleértve a szakmai protokollokat, az árképzést, a gyógyszertári marketinget és a támogatás-elszámolás szabályait is. A gyógyszerész a gyógyszer kiadását, elkészítését csak a jogszabályokban és hivatalosan elfogadott protokollokban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A gyógyszerész köteles – tevékenységi és munkakörétől függetlenül – teljes tudásával és lehetőségeinek fölhasználásával a veszélyhelyzetbe került betegnek segítséget nyújtani. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest45

46 9. Hivatásetika a minőség szolgálatában Etikai kódex – A GYÓGYSZERÉSZ A BETEG SZOLGÁLATÁBAN (folyt.) A gyógyszerész magatartásával, tanácsaival nem idézhet elő olyan helyzetet, amely a társadalmilag elfogadott etikai normákkal ellentétes. A beteg ellátásában résztvevő gyógyszerésznek jól látható és beazonosítható módon (lehetőség szerint a ruházatán) a nevét és a képzettségét fel kell tüntetnie. A gyógyszerésznek fokozott körültekintéssel kell válaszolnia minden olyan kérdésre, amely a kiváltott gyógyszer, egyéb gyógyszertárban forgalmazható termék és a betegség/tünet szempontjából a beteg vagy hozzátartozója, illetve megbízottja részéről felvetődik. A beteg tájékoztatásával kapcsolatos lehetőségre a jogszabályi előírások szem előtt tartásával a figyelmet fel kell hívni. A vény nélkül kiadható gyógyszerek és az egyéb gyógyszertárban forgalmazható termékek kiadása során tisztázni kell, hogy – ki fogja a gyógyszert, terméket alkalmazni, – milyen tüneteket kívánnak vele kezelni, – a tünetek mióta állnak fenn és mit tettek eddig ellenük, – a beteg szed-e más gyógyszert, egyéb terméket egyidejűleg, továbbá – van-e tudomása gyógyszerérzékenységről. A gyógyszerész kizárólag a beteg érdekét figyelembe véve tehet ajánlást a gyógyszerek, egyéb gyógyszertárban forgalmazható termékek vény nélkül történő kiadásánál. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest46

47 9. Hivatásetika a minőség szolgálatában Etikai kódex – A GYÓGYSZERÉSZ A BETEG SZOLGÁLATÁBAN (folyt.) A gyógyszerész – a gyógyszerészi gondozás szakmai szabályaira és a betegjogi előírásokra is figyelemmel – kellő körültekintéssel járjon el a beteg betegségére és annak várható alakulására vonatkozó konzultáció során. A gyógyszerész köteles a beteget orvoshoz irányítani, ha a tudomására jutott információk ezt indokolják. A gyógyszerész a gyógyszerészi gondozási tevékenységet az előírásoknak, protokolloknak megfelelően végezze. A gyógyszerész minőségileg kontrollált körülmények között segítse elő a beteg egészségtudatos életvitelének kialakítását, a beteg együttműködő készségének növelését, életminőségének javítását, a megfelelő gyógyszerhasználat szakmai segítésével. A gyógyszerésznek tartózkodnia kell minden olyan – az orvos iránti bizalom megingatására alkalmas – véleménynyilvánítástól, amely a betegségre vonatkozó orvosi diagnózist vagy az alkalmazott terápiát értékelné a beteg, annak hozzátartozója vagy illetéktelen személy jelenlétében. 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest47

48 9. Hivatásetika a minőség szolgálatában Etikai kódex – A GYÓGYSZERÉSZ FELELŐSSÉGE ÉS FÜGGETLENSÉGE Minden gyógyszerész teljes körű szakmai és etikai felelősséggel tartozik a feladatkörébe tartozó szakmai munkáért. A személyi jog alapján gyógyszertárat vezető gyógyszerész felelősséggel tartozik a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság által hozott, jogszabályi kötelezés alapján a személyi jogos gyógyszerész igenlő szavazatához kötött döntésekért. A személyi jogos gyógyszerész nem adhatja igenlő szavazatát jogszabálysértő, a szakmai szabályokat sértő és a Kódex előírásait sértő döntésekhez. A gyógyszertár vezetéséért felelős gyógyszerész, felelős az általa vezetett gyógyszertárban folyó szakmai munka felügyeletéért, ideértve a közforgalmú és az intézeti gyógyszertárat valamint a közforgalmú gyógyszertárhoz tartozó fiókgyógyszertárat is. A gyógyszertár szakmai vezetéséért felelős gyógyszerész köteles gondoskodni arról, hogy a gyógyszertár kizárólag gyógyszerész személyes jelenlétében folytathasson egészségügyi szolgáltató tevékenységet. A gyógyszerész felelős a nem általa végzett, de általa irányított, illetve felügyelt munkafolyamatok ellenőrzéséért is (asszisztens, gyógyszerészgyakornok, egyetemi hallgatók esetében). 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest48

49 10. A gyógyszertár egészségügyi feladata • Gyftv. 2. § (4): A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez kapcsolódó gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök és a gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek helyes alkalmazásra vonatkozó teljes körű tájékoztatással történő kiszolgáltatása, az e termékekkel kapcsolatos, a betegségek megelőzését szolgáló, a betegekkel történő együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás, a helyes és eredményes gyógyszeres terápia elősegítése, követése, valamint a prevencióban, népegészségügyi programokban való részvétel. (2011. január 1-től) 492011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest

50 10. A gyógyszertár egészségügyi feladata Mire terjedjen ki a tájékoztatási kötelezettség? – A termék neve, előállítója / forgalmazója, származási országa, – Notifikációs lajstromszáma, – OÉTI minősítése (zöld pipa), – A termék OÉTI notifikációs eljáráshoz megadott összetétele • az összetevők taxatív felsorolásával és mennyiségük megadásával, • növényi összetevők esetén a növény elfogadott magyar és latin nevével, a növényi rész megjelölésével, • kivonatok, koncentrátumok esetén a kivonószer és a kivonási arány megadásával, – A termék egy csomagolási egységének mennyisége, – A forgalmazó által megadott adagolási ajánlás, – Az alkalmazásra vonatkozó információk, beleértve az ajánlásokat, figyelmeztetéseket és kockázatokat (pl. kölcsönhatások) is. 502011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest

51 10. A gyógyszertár egészségügyi feladata • 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről Gyógyszerészi gondozás: 36/A. § (1) A gyógyszerészi gondozási tevékenység körébe tartozik (…) a vényköteles gyógyszerek és a vény nélkül beszerezhető gyógyszerek és egyéb termékek kiszolgáltatásához kapcsolódva, illetve a betegeknek nyújtott egyéb gyógyszertári szolgáltatások részeként a) a gyógyszertárat orvosi diagnózis nélkül felkereső beteg esetében aa) szakszerű segítség nyújtása a tünetek értékelésében és szükség esetén a beteg orvoshoz irányítása, ab) a tünetek megszüntetésére irányuló terápia ajánlása, beleértve az orvosi beavatkozás nélkül alkalmazható módszereket és a vény nélkül beszerezhető gyógyszereket, ac) a vény nélküli gyógyszerek és egyéb termékek alkalmazásához szükséges információk nyújtása, beleértve a gyógyszerelési problémák felismerését lehetővé tevő ismereteket, az ezek jelentkezése esetén szükséges teendőket, valamint a terápia felfüggesztésének vagy abbahagyásának eseteit is; 512011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest

52 10. Az étrendkiegészítő-hamisítások patikai aspektusai Miért tartjuk fontosnak a termék- és információbiztonságot? 52 Szinapszis Kft. és MGYK közös felmérés, 2009. A vény nélkül kapható gyógyszerek hatásosságába vetett bizalom megegyezik az alternatív termékek hatásosságába vetett bizalommal! 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest

53 Köszönöm a figyelmet! 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest53


Letölteni ppt "Minőségbiztosítás a gyógyszertárban, avagy a gyógyszertári minőségbiztosításhoz kapcsolódó néhány kérdés Hankó Zoltán 2011.11.19.Törzsképzés, I. évf. Budapest1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések