Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Buda Béla dr. Elméleti modellek a szuicidológiában – és jelentőségük a megelőzés szempontjából Paradigmák a szuicidológiában II. Pécs, 2009. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Buda Béla dr. Elméleti modellek a szuicidológiában – és jelentőségük a megelőzés szempontjából Paradigmák a szuicidológiában II. Pécs, 2009. szeptember."— Előadás másolata:

1 Buda Béla dr. Elméleti modellek a szuicidológiában – és jelentőségük a megelőzés szempontjából Paradigmák a szuicidológiában II. Pécs, 2009. szeptember 18.

2 Paradigmák a szuicidológiában2 I. Egyszerűsítés és redukcionizmus a közgondolkodásban  „A dolgok lényege” – a viselkedés reprezentációinak magyarázó jellege, ideológiai funkciói  Történeti és aktuális kontextusok – a reprezentációk megértése a mindennapi tudatban  Analógiák, implikációk, értékhangsúlyok a mindennapi elképzelésekben  Humán tudományok – a köznapi szemlélet túlélése a tudományos kategóriákban

3 Paradigmák a szuicidológiában3 II. Az absztrakciók „testi” eredete  Lakoff és Johnson - „the embodied mind” – a metaforák különleges működése – a testi cselekvés és önpercepció szerepe az absztrakciókban  A „lényeg” utalásos kifejezése – a metaforáktól a szimbólumokig – narratívákon át  A „szemlélet” a diszciplinált gondolkodásban – a keretek és kiindulópontok rögzítése  Az „együttes élmény” a „jelentés” használati variációiban – a használat szubkultúrái

4 Paradigmák a szuicidológiában4 III. A „modell” fogalma  Minta (pattern), váz(lat) – (design), megkülönböztető (lényegi) szerkezet vagy működési elv, egyszerűsített vagy kicsinyített forma, prototípus, ideáltípus, stb.  Modell – tehát nem az utánzandó ember vagy cselekvés értelmében (az elvont modellkoncepció ennek lényegére is vonatkoztatható)  A modell – ismeretelméleti értelemben – az összefüggések, struktúrák közvetítője  Modellkeresés, modellképzés – taxonomikus, strukturális, működési modellek, folyamatmodellek és rendszermodellek (szabályozási modellek), szimulált modellek

5 Paradigmák a szuicidológiában5 IV. A taxonómiai modell primátusa  Mi „van” és mi mihez hasonlít, mitől különbözik – tipológiák, rendszertanok (pl. Linné rendszere) taxonomikus nézőpontból  A „differentia specifica”-k, mint a taxonómia alapjai és az összetettebb modellek kiindulópontjai  Elméletek – implikált modellek, az elméletek osztályozásának alapjai  Nomenklatúrák – és modelltartalmaik

6 Paradigmák a szuicidológiában6 V. Az elméleti modellek természete  Hétköznapi elméletek – tudományba beépülésük rejtett és nyílt ontologizációja (”vis dormitiva”)  Konzervativizmus, kánon, dogma a mindennapi felfogásokban és a (társadalom) tudományi elméletekben  Az elméletek (modellek) analógiájának eredete, pl. az organicizmus és változatai a szociológia fejlődésében, a fizikai tudományok, ill. a politikai jelenségek modellelemei a pszichoanalízisben (topológia, dinamika, struktúra, stb. i.. cenzor, megszállás, felettes-én, stb.)

7 Paradigmák a szuicidológiában7 VI. Az öngyilkosság első elméletei és modelljei  „Eelmezavar”, elmebaj, kóros reakció, „rövidzárlat”  Morális modellek – harag és gyilkos indulat (Freud, Stekel), menekülés (a felelősség elől), önzés (kivonódás az emberi egzisztencia gondjaiból)  Durkheim: - a cselekmény morális „szövegkörnyezete” – altruizmus, egoizmus, anómia  Bosszú, kihívás, demonstráció, terrorizmus  Életuntság, a veszteség (az élet „értelmének” elvesztése), „negatív életegyenleg”

8 Paradigmák a szuicidológiában8 VII. A szuicidológia kezdeti modelljei  „Cry for help” – a lelki intervenció lehetősége  A preszuicidális szindróma  Reménytelenség (és tehetetlenség)  A „nem igazi szuicidium” – paraszuicidium  „Önkárosítás” – „orosz rulett” – veszélykeresés

9 Paradigmák a szuicidológiában9 VIII. Sneidman – a „lelki fájdalom” és az önpusztító „megoldás” taxonómiája  A kibírhatatlan fájdalom (psychache) metaforája, mint a problémák közös nevezője  A „psyde” az önpusztító szándék közös nevezője  15 jellegzetes viszonyulás a halálhoz, négy szándéktípus (intended, subintended, unintented, contraintended)  10 közös vonás (commonalities) - közös: purpose, goal, stimulus, stressor, emotion, cognitive state, perceptual state, action, interpersonal act, pattern

10 Paradigmák a szuicidológiában10 IX. Újabb modellek  Nárcisztikus krízis (Henseler)  Az önértékelés helyreállításának heroikus aktusa (Wedler)  Csapdahelyzet – menekülés elzárása (entrapment, arrested flight)  Szuicidális folyamat (van Heeringen) - a multifaktoriális életútmodell  A halálos önkárosítás „képességének” tanulásos megszerzése (Joiner)

11 Paradigmák a szuicidológiában11 X. A patológia visszatérése  Ringel: Neurose zum Selbstmord hin, chronische psychische Fehlenentwicklung  Depresszió és a kóroki értelmezés különbségeiből eredő variációk  Borderline szindróma  Kognitív zavarok, „belső hang”

12 Paradigmák a szuicidológiában12 XI. Az utánzás tényezője  Járványok, családi minták, vikariáló tanulás (a pánikszindróma példáján elbeszélve), a halál heroizálása  Az azonosulás mozzanata – saját nem, kor, élethelyzet, probléma és az eszköz – hely-, ill. módszerátvétel  A média szerepe –a rezonancia élménye  A szuggesztiók különös hatása

13 Paradigmák a szuicidológiában13 XII. A modellek szerepe a szuicidológiában  Tapasztalatgyűjtés, kutatás, képzés irányelvei  Multidiszciplináris, multifaktoriális szemlélet szükségességének kiemelése  Keretek és irányelvek az empátia, ill. a rekonstrukció számára  Megelőzés elméletek és prevenciós programok irányítása

14 Paradigmák a szuicidológiában14 XIII. A „megelőzésmodellek” kritikája  Hétköznapi empirizmus és „common sense” alapján, mono- vagy oligofaktoriális beavatkozás – vélelmezett hatás  „mindenkire ugyanaz” – valamiféle rejtett antropológiai feltevés  Célzott intervenciók ritkasága – pl. korosztály, nem, populációs csoport, veszélyeztetettségi kategória vagy súlyosság, stb.  A hatás „ontológiai” mérhetetlensége

15 Paradigmák a szuicidológiában15 XIV. A „modellalapú” kutatások hiánya a prevencióban  Segítő „hatásmodellek” kipróbálatlansága –pl. elméletileg releváns modellek: a pszichoanalitikus „konténermodell”, a Langs-féle „ultrahitelesség” a tudattalan kommunikációban, a közösségi ellátás öngyilkosság megelőzése, asszertivitási és más, önhatékonysági tréningmódszerek, „testterápiák”, módosult tudatállapotok (pl. Grof holotropikus légzéstechnikája), speciális szuggesztiók  A hospice ellátás, a lelki (vallásos vagy spirituális) kísérés és terápia, ill. az eutanázia vagy az asszisztált öngyilkosság szuicidológiai értelmezése (összehasonlítás, egymásra vetítés)  A lélektani boncolás elhalása –a finomítás és a feldolgozó klinikai diskurzusok intenzifikálása helyett  Az öngyilkosság „színtereinek” szociálpszichológiai (közösséglélektani, környezetpszichológiai, stb) elemzése

16 Paradigmák a szuicidológiában16 XV. Tanulságok a közgondolkodás és a szuicidológia modelljeinek izomorfiájából  Nagyobb hangsúlyos a modelleken a kortárssegítő, iskolai megelőző és önkéntes segítő szolgálatokban – induktív helyett deduktív közelítés  Színtérnek tekinthető intézmények és szervezetek szakembereinek képzésében a modellek felhasználása, explikációja  A modellek az érintkezésben és segítő kommunikációban a veszélyeztettekkel  Az egyes modellek relevanciájának és kombinációjának vizsgálata és alkalmazása

17 Paradigmák a szuicidológiában17 XVI. A megelőzés szükségletei és lehetőségei  Multimodalitás és modellintegráció szükségessége (kutatásban és alkalmazásban)  A modellek felbontása – modulárisan – az akut helyzetek értelmezéseinek és intervencióinak részmodelljei – vizsgálatban, képzésben, alkalmazásban  „modellalgoritmusok” a veszélyeztetettség különböző konstellációira (pl. „settingek”, csoportok, patológiák, stb.)  Együttműködés a mentálhigiénével – az életkedv, problémamegoldás, feszültségkezelés, önértékelés, kommunikációs készségek, autonómia, stb. fejlesztésének és óvásának útjai – legalább új értelmiségi diszkusszió erről


Letölteni ppt "Buda Béla dr. Elméleti modellek a szuicidológiában – és jelentőségük a megelőzés szempontjából Paradigmák a szuicidológiában II. Pécs, 2009. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések