Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAGYARORSZÁGI PPP-PROJEKTEK FELTÉTELRENDSZERÉNEK JAVÍTÁSÁRÓL WÉBER LÁSZLÓ VÁLLALKOZÁSI ÉS MARKETING IGAZGATÓ / MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAGYARORSZÁGI PPP-PROJEKTEK FELTÉTELRENDSZERÉNEK JAVÍTÁSÁRÓL WÉBER LÁSZLÓ VÁLLALKOZÁSI ÉS MARKETING IGAZGATÓ / MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT."— Előadás másolata:

1 A MAGYARORSZÁGI PPP-PROJEKTEK FELTÉTELRENDSZERÉNEK JAVÍTÁSÁRÓL WÉBER LÁSZLÓ VÁLLALKOZÁSI ÉS MARKETING IGAZGATÓ / MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT.

2 EMLÉKEZTETŐÜL: A PPP – KONSTRUKCIÓK ELŐNYEIRŐL ÉS HÁTRÁNYAIRÓL (KLASSZIKUS, ELMÉLETI MEGFOGALMAZÁSOK)

3 ELŐNYÖK:  EGYSÉGNYI BEFEKTETÉS MELLETT TÖBB ÉRTÉKET TEREMT,  A KOCKÁZATOKAT AZ A FÉL VISELI, AKI JOBBAN TUDJA KEZELNI AZOKAT,  A MAGÁNSZEKTOR INNOVATÍV, HATÉKONYABB ELJÁRÁSAI IS MEGJELENNEK A KÖZSZFÉRA TEVÉKENYSÉGÉBEN,  A KÖZPÉNZBŐL VALÓ FINANSZÍROZÁSI IGÉNY EGYENLETESEBBEN, IDŐBEN SZÉTTERÍTVE, 20-30 ÉV ALATT JELENTKEZIK,  EBBŐL IS KÖVETKEZŐEN TÖBB JELENTŐS KÖZCÉLÚ BERUHÁZÁS VALÓSÍTHATÓ MEG PÁRHUZAMOSAN,  A KÖZPÉNZBŐL TÖRTÉNŐ KIADÁSOK HOSSZÚ TÁVRA TERVEZHETŐK.

4 RELATÍV HÁTRÁNYOK:  VISZONYLAG MAGAS TERVEZÉSI, BESZERZÉSI ÉS EGYÉB TRANZAKCIÓS KÖLTSÉG,  HOSSZABB ELŐKÉSZÍTÉSI PERIÓDUS,  A HOSSZÚ IDŐTÁVBÓL FAKADÓ SZÁMOS MAGASABB KOCKÁZAT, PÉLDÁUL KAMAT, ÁRFOLYAM, STB.,  GYAKRAN PROJEKTENKÉNT EGYÉNI MEGOLDÁSOKAT KELL ALKALMAZNI.

5 A PPP- KONSTRUKCIÓ KÖZEL HÁROM ESZTENDŐS MAGYARORSZÁGI MÚLTJA TÜKRÉBEN HOGYAN LÁTJUK EZEKET A VONÁSOKAT?  KELLŐEN ÉRVÉNYESÜLNEK-E EZEK AZ ELŐNYÖK?  MEGFELELŐEN KEZELHETŐK-E EZEK A HÁTRÁNYOK?  MELYEK AZOK A TERÜLETEK, AHOL RÖVIDEBB TÁVON LEHETNE JAVÍTANI A FELTÉTELRENDSZEREN? TAPASZTALATOK, PÉLDÁK:  BEFEKTETŐI SZEMPONTBÓL,  JELLEMZŐEN DBFO – KONSTRUKCIÓKRÓL SZÓLUNK,  ELSŐSORBAN AZ OM, IM ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT PROJEKTEK,  A KONCESSZIÓVAL MOST NEM FOGLALKOZUNK,  HÁROM ÉV  TAPASZTALAT CSAK AZ „INDULÁST” ILLETŐEN VAN.

6 AZ ELŐZŐEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL A KÖVETKEZŐKBEN ÉRINTENI FOGUNK  BIZONYOS PPP-SPECIÁLIS JOGI KÉRDÉSEKET,  PÉNZÜGYI, ADÓZÁSI, SZÁMVITELI KÉRDÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÜGYEKET,  A KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK PROBLÉMÁIT,  A JOGALKOTÁSI HÁTTÉR KÉRDÉSÉT.

7 PPP-SPECIÁLIS JOGI KÉRDÉSEK  MENNYIBEN VAN / LEHET HATÁSSAL A KOCKÁZAT-ALLOKÁCIÓS METODOLÓGIA A PPP-SZERZŐDÉSEK ALAPVETŐEN PROJEKT- FINANSZÍROZÁSI ALAPÚ JOGI STRUKTÚRÁJÁRA ÉS  EZ MENNYIBEN BEFOLYÁSOLJA A SZERZŐDÉSES KONSTRUKCIÓT, A BIZTOSÍTÉKOK KÖRÉT, AZ ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT JOGI MEGOLDÁSOKAT?

8 A KOCKÁZAT-MEGOSZTÁS, MINT MEGHATÁROZÓ SZEMPONT HELYES-E, HOGY (IMPLICIT MÓDON) AZZÁ VÁLT?  HÁROM ALAPVETŐ KOCKÁZATI CSOPORT: ÉPÍTÉSI (LÉTESÍTÉSI), RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI, KERESLETI.  EUROSTAT – IRÁNYELV (2004. FEBRUÁR 11.) IRÁNYMUTATÁS A PROJEKTEK ELSZÁMOLÁSÁRÓL A NEMZETI SZÁMLÁK (ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS) RENDSZERÉBEN, HA MAGÁNTÁRSASÁG VISELI AZ ÉPÍTÉSI (LÉTESÍTÉSI) + VALAMELYIK MÁSIK KOCKÁZATOT, AKKOR A PPP-PROJEKT NEM MINŐSÜL, KORMÁNYZATI SZEKTORON BELÜLI ESZKÖZNEK  NEM RONTJA A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGÉT, NEM NÖVELI AZ ÁLLAMADÓSSÁGOT (MAASTRICHTI MUTATÓ).  A KSH KIALAKULT ÉRTELMEZÉSI GYAKORLATA MENNYIRE MEREV STRUKTÚRÁK EZEK A KOCKÁZATI CSOPORTOK? MEGJELENÉSI FORMÁJUK: A PPP-SZERZŐDÉS MEGFOGALMAZÁSAI, A SZERZŐDŐ FELEK KONKRÉT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, AZ EGYÉB SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁSOK (PÉLDÁUL BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS, STB.) BEFOLYÁSOLJÁK-E AZ IRÁNYELVNEK VALÓ MEGFELELÉST?

9 AJÁNLATKÉRŐI GYAKORLAT – KÉSZ TERVEK? REKONSTRUKCIÓ? AJÁNLATADÓI (BEFEKTETŐI) GYAKORLAT – KERESLETI KOCKÁZAT? RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI KOCKÁZAT ÉS SZANKCIÓK? AZ EUROSTAT-BESOROLÁS SZEMPONTJÁBÓL VITATHATÓ KÉRDÉSEK?  PROJEKTFINANSZÍROZÁSI KONSTRUKCIÓ  BANKI BIZTOSÍTÉKOK A FELVETT HITEL VISSZAFIZETÉSÉRE (JELZÁLOG, VAGYONT TERHELŐ ZÁLOGJOG, A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ FIZETÉSI KÉPESSÉGE, ENGEDMÉNYEZÉS, STB.), KÖZVETLEN KAPCSOLAT A PPP-PROJEKTET KIÍRÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNNYEL?  A DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MÖGÖTT A MAGYAR ÁLLAM HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA - PTK. 28.§ (2) ÉS 37.§  KI MIT ÉS HOGYAN ÉRTELMEZ? TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG (GKM, PM, IRM, MEH, KSH), MELLETTE A KVI, FELÜGYELETI MINISZTÉRIUM, STB.

10 PÉNZÜGYI, ADÓZÁSI, SZÁMVITELI KÉRDÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÜGYEK A BEFEKTETŐ MILYEN JELLEGŰ ÉS TÍPUSÚ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG BIRTOKÁBAN KEZDI MEG A FEJLESZTÉST? TULAJDONJOG – FÖLDHASZNÁLATI JOG ÉS HASZONÉLVEZETI JOG INGYENESEK-E EZEK? HA VAN VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ RÉSZE LESZ (ÁTHÁRÍTVA A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐRE)  A SZOLGÁLTATÁS BESOROLÁSA (TEAOR, ÉJ, SZJ)? A KSH VÉGZI A BESOROLÁST, AZ ADÓZÓ ALKALMAZZA AZ APEH FELÉ  PÉNZÜGYI MODELL, KOCKÁZATI LOGIKA  OPERATÍV LÍZINGHEZ HASONLÓ KONSTRUKCIÓ? VÉTELI KÖTELEZETTSÉG, MARADVÁNYÉRTÉK (HA 0 FT, AKKOR PÉNZÜGYI LÍZING  AZ ÁHT 100. § TILTJA), ELŐVÁSÁRLÁSI JOG

11 A KÖZBESZERZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEK  A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÖSSZETETTSÉGE A KIÍRÓ OLDALÁN IDŐBEN JELENJEN MEG MINDEN OLYAN SZERVEZET, AMELYEK ÉRDEMBEN RÉSZT VESZNEK A FOLYAMATBAN  A BESZERZÉS TÁRGYA ÁLTALÁBAN KOMPLEX SZOLGÁLTATÁS A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN ELŐRE NEM HATÁROZHATÓ MEG MINDEN ÉRDEMI KÖZREMŰKÖDŐ (PÉLDÁUL 10 % FELETTI ALVÁLLALKOZÓ), V.Ö. 65. § (1) ÉS 71. § (1) a) és b)  A PPP-KONSTRUKCIÓ ADEKVÁT MEGVALÓSÍTÓJA A ERRE LÉTREHOZOTT PROJEKTTÁRSASÁG; IGÉNY, HOGY AZT NE CSAK AZ AJÁNLATKÉRŐ IGÉNYELHESSE, HANEM AZ AJÁNLATTEVŐK IS KEZDEMÉNYEZHESSÉK, ILLETVE EGY AJÁNLATTEVŐ IS ALAPÍTHASSON A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE GAZDASÁGI TÁRSASÁGOT (PROJEKTTÁRSASÁGOT), V.Ö. 52. §

12  A SZERZŐDÉS IGEN ÖSSZETETT, HISZEN KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓL, ÍGY IDŐIGÉNYES A SOKSZEREPLŐS SZERZŐDÉSEGYEZTETÉSI FOLYAMAT A KBT. ÁLTAL ELŐÍRT 30 NAPON BELÜL ÁLTALÁBAN NEM LEHET BEFEJEZNI EZEKET A TÁRGYALÁSOKAT, V.Ö. 99. § (2)  ELŐFORDULHAT, HOGY EZEKET A KOMPLEX SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZERZŐDÉSEKET MÓDOSÍTANI SZÜKSÉGES A KBT. NEHEZEN TELJESÍTHETŐ JOGI FELTÉTELEKET TÁMASZT A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSOK ESETÉBEN, V.Ö. 125. § (2), (3), ILLETVE 303. § ELŐÍRÁSAI - EZEKET OLDANI INDOKOLT ELŐÍRÁSAI - EZEKET OLDANI INDOKOLT

13 A JOGALKOTÁSI HÁTTÉR KÉRDÉSE VANNAK ORSZÁGOK, AHOL KÜLÖN JOGSZABÁLYOK, TÖRVÉNYEK RENDELKEZNEK A PPP-KONSTRUKCIÓKRÓL; MAGYARORSZÁG A SPECIÁLIS VONÁSOKNAK A MEGLÉVŐ JOGSZABÁLYI KERETEKBE ILLESZTÉSÉT VÁLASZTOTTA  2091/2003. (V.15.) KORMÁNYHATÁROZAT A KORMÁNYPROGRAM ALAPJÁN LÉTESÍTENDŐ 10.000 DIÁKOTTHONI FÉRŐHELY VÁLLALKOZÓI ALAPON TÖRTÉNŐ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL,  2098/2003. (V.29.) KORMÁNYHATÁROZAT AZ ÁLLAMI ÉS MAGÁNSZEKTOR KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI, ILLETVE SZOLGÁLTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS (PPP) ÚJSZERŰ FORMÁINAK ALKALMAZÁSÁRÓL,  SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSOK, PÉLDÁUL 2126/2004. (V.28.) KORMÁNYHATÁROZAT ÚJ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK LÉTESÍTÉSÉRŐL, VALAMINT A BERUHÁZÁSOKHOZ KÖTŐDŐ FORRÁSBEVONÁSRÓL A HATÁROZATOKBÓL FAKADÓ FELADATOK ÉS FELELŐSÖK  ?  PTK. - AZ ÁLLAM HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA - 28. § (2)  ÁHT – EGY ÉVEN TÚLI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS  KBT – LÉNYEGÉBEN EU-KONFORM A MAI SZABÁLYOZÁS  ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY – A VAGYONKEZELŐI JOG ÁTRUHÁZHATÓSÁGA MAGÁNBEFEKTETŐRE - 2005. ÉVI XCII. TV.

14 MIT KELL TOVÁBBRA IS SZORGALMAZNI EZEN A TÉREN? A PPP-KONSTRUKCIÓK SAJÁTOSSÁGAINAK MEGFELELŐ ÖSSZHANG MEGTEREMTÉSÉT A KÜLÖNBÖZŐ JOGSZABÁLYOK KÖZÖTT, ELSŐSORBAN A  KÖZBESZERZÉSI JOGANYAG,  ÁLLAMHÁZTARTÁSI TÖRVÉNY,  ILLETÉK JOGSZABÁLYOK,  SZÁMVITELI TÖRVÉNY,  ADÓTÖRVÉNYEK,  ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY,  AZ EGYES SZEKTOR-SPECIFIKUS JOGSZABÁLYOK CÉLZOTT HARMONIZÁLÁSÁVAL.

15 (TOVÁBBI SPECIÁLIS KÉRDÉS: HELYÉNVALÓ-E, HOGY AZ EDDIGI MAGYARORSZÁGI PPP- KONSTRUKCIÓKBAN ELSŐSORBAN A MEGHATÁROZÓ ÉPÍTŐIPARI CÉGEK, CÉGCSOPORTOK JELENTEK MEG BEFEKTETŐKÉNT ?  A MAGASÉPÍTŐ-IPARI PIAC BESZŰKÜLÉSE 2003-2004. ÉVEKBEN  PIACTEREMTÉS EZ A MAGASÉPÍTŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA?  JELLEMZŐEN NAGY A BEFEKTETÉSI TŐKEBŐSÉG EBBEN AZ ÜZLETÁGBAN? A VÁLASZ NYILVÁNVALÓAN ÖSSZETETT:  BIZONYOS PIACTEREMTÉSI TENDENCIA TETTEN ÉRHETŐ,  NINCS TŐKEBŐSÉG, SŐT… - A KERESKEDELMI BANKOK BEKAPCSOLÓDÁSA,  AZ AJÁNLATKÉRŐK KIVITELEZŐ-SPECIFIKUS REFERENCIAKÖVETELMÉNYEI,  A NAGYBEFEKTETŐK ÓVATOSSÁGA A LÉNYEGÉBEN KIALAKULATLAN MAGYARORSZÁGI PPP-KONSTRUKCIÓK KÖZÖTT – POLITIKAI FELHANGOK, STB.)

16 ÖSSZEFOGLALÁSUL  KELLŐEN ÉRVÉNYESÜLNEK-E A PPP-BEN REJLŐ ELŐNYÖK?  MEGFELELŐEN KEZELHETŐK-E A VELE JÁRÓ HÁTRÁNYOK?  MELYEK AZOK A TERÜLETEK, AHOL RÖVIDEBB TÁVON LEHETNE JAVÍTANI A PPP FELTÉTELRENDSZERÉN? A HÁROMÉVES TAPASZTALATOK ALAPJÁN  MINDEGYIK FÉL TANULJA EZT A KONSTRUKCIÓT, AZ ELVEK SEM TISZTÁK, KEVÉS A GYAKORLAT,  A PPP-KONSTRUKCIÓ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGEN KÍVÜLI VOLTA „A” PRIORITÁSI SZEMPONT – PEDIG EZ ADDICIONÁLIS HOZADÉK ÉS NEM VALÓDI CÉL,  AZ AJÁNLATKÉRŐK ÁLTALÁBAN NEM KEZELIK KELLŐ SÚLLYAL A FELADAT ÖSSZETETTSÉGÉT, KEVÉS PPP-SZAKEMBERT VONNAK BE AZ ELŐKÉSZÍTÉSBE, AZ ERRE SZÁNT IDŐTARTAMOT IS RÖVIDRE SZABJÁK,  VALÓBAN MEGJELENTEK AZ ÚJ ÖTLETEK, HATÉKONY ELJÁRÁSOK, RACIONÁLISABB MEGOLDÁSOK (ELSŐSORBAN A TERVEZÉSBEN),  TÉNYLEG SOK JELENTŐS, VÉGSŐ SORON KÖZCÉLÚ BERUHÁZÁS VALÓSUL MEG PÁRHUZAMOSAN.

17 AMIRE NINCS MÉG TAPASZTALAT  A HOSSZÚ IDŐTÁVBÓL FAKADÓ KOCKÁZATOKRÓL – UGYAN VANNAK SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁSOK EZEKNEK A KOCKÁZATOKNAK A KEZELÉSÉRŐL, DE A MÉG NEM TUDJUK, HOGYAN MŰKÖDNEK (PÉLDÁUL KAMATOK, ÁRFOLYAMOK, ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA, A DÍJFIZETÉS INDEXÁLÁSA, STB.),  KOMOLY SZAKMAI KRITIKA MÉG NEM FOGALMAZÓDOTT MEG A KÖZSZFÉRA, AZAZ A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK OLDALÁRÓL – A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE, GARANTÁLT KERESLET, STB.,  UGYANCSAK NINCS MÉG ÁTFOGÓ ÉSZREVÉTEL A KORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL, PÉLDÁUL AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK, KEHI, STB. OLDALÁRÓL - A NAGYOBB ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA VÁRHATÓ.

18 BIZTOS, HOGY A PPP-KONTSRUKCIÓK KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGEN KÍVÜLI VOLTA, MINT PRIORITÁSI SZEMPONT CSAK HOSSZÚ TÁVON KERÜLHET AZ ŐT MEGILLETŐ VALÓS POZÍCIÓBA, DE VANNAK RÖVID TÁVON IS JAVÍTHATÓ / JAVÍTANDÓ FELTÉTELEK  EZEKET TEKINTETTÜK ÁT CÍMSZÓSZERŰEN AZ ELŐZŐEKBEN,  VÉGSŐ SORON TELJES ÉRDEKAZONOSSÁG LEHET A KÖZSZFÉRA ÉS A MAGÁNSZFÉRA KÖZÖTT: LEGYENEK A FELTÉTELEK EGYÉRTELMŰBBEK, SEGÍTSÉK ELŐ A PPP-KONSTRUKCIÓKBAN REJLŐ ELŐNYÖK KITELJESEDÉSÉT,  ÖSSZEHANGOLT TEVÉKENYSÉG, KONSTRUKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉS KELL EZEK MEGALKOTÁSÁHOZ AZ ÁLLAMI, KORMÁNYZATI RÉSZTVEVŐK KÖZÖTT (PÉLDÁUL ÁLLANDÓ SZAKÉRTŐK) + A MAGÁNBEFEKTETŐ PARTNEREK + A SZAKMAI SZERVEZETEK KÖZÖTT,  EHHEZ A KOMPLEX KÖZÖS MUNKÁHOZ EZÚTON IS KÉRJÜK A HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZREMŰKÖDÉSÉT, SEGÍTSÉGÉT.


Letölteni ppt "A MAGYARORSZÁGI PPP-PROJEKTEK FELTÉTELRENDSZERÉNEK JAVÍTÁSÁRÓL WÉBER LÁSZLÓ VÁLLALKOZÁSI ÉS MARKETING IGAZGATÓ / MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések