Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Évközi 2. vasárnap 2017. Január 15. – „A” év.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Évközi 2. vasárnap 2017. Január 15. – „A” év."— Előadás másolata:

1 Évközi 2. vasárnap 2017. Január 15. – „A” év

2 Kegyes szemmel nézz ránk, édes Istenünk, Akik szívvel, ajkkal áldunk, tisztelünk. Kegyelmednek árját áraszd ránk S légy mindenkor édes jó Atyánk!

3 Légy áldva az égben és a földtekén. Ameddig csak élek, dicsőítlek én
Légy áldva az égben és a földtekén! Ameddig csak élek, dicsőítlek én. Mindörökre engedd zengenem: Dicsőség tenéked, Istenem!

4 Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvé-reim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mu-lasztással. Én vétkem, én vét-kem, én igen nagy vétkem.

5 Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozza-tok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

6 Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

7

8 Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;

9 aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.

10 Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a minden-ható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

11 Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

12 Ajándékul néked mit adjon híved. Hisz az égben s földön minden a tied
Ajándékul néked mit adjon híved? Hisz az égben s földön minden a tied! Ez áldozat nékünk mindenünk, Ezt fogadd el tőlünk, Istenünk!

13 Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicsére-tére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára!

14 Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.

15 Áldjad ember e nagy Jódat, Kenyérszínben Megváltódat, Itt jelen van szent testével, édes Jézus, Jelen vagyon szent vérével, áldott Jézus.

16 Itt az Isten gazdagsága, Bűnös lelkek nagy váltsága, Minden jónak nagy bősége, édes Jézus, Gyarló szívek erőssége, áldott Jézus.

17 Itt az égnek megnyitója, Kegyelemnek meghozója, Egész világ drága díja, édes Jézus, Az Istennek örök Fia, áldott Jézus.

18 Itt lelkünknek orvoslója, Bús szívünknek vidítója, Elrejtezett kenyérszínben, édes Jézus, Az oltári nagy Szentségben, áldott Jézus.

19 Áldjon meg minket szent Atyaúristen, Áldjon meg minket kegyes Fiúisten, Áldjon meg, áldjon Szentlélek Úristen, Háromszemélyű igaz, örök Isten.

20 Atyaúristen, aki szent Fiadat Bűn váltságára miérettünk adtad, Szentlélek Istent ki elküldted nékünk, Egy örök Isten, irgalmazz minékünk.

21


Letölteni ppt "Évközi 2. vasárnap 2017. Január 15. – „A” év."

Hasonló előadás


Google Hirdetések