Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"Folyamodjatok az Úrhoz, keressétek orcáját szüntelen!"

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""Folyamodjatok az Úrhoz, keressétek orcáját szüntelen!""— Előadás másolata:

1 "Folyamodjatok az Úrhoz, keressétek orcáját szüntelen!"
az Ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!"

2 ISTEN IGÉJE MONDJA: „ …énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.” (Efézusbeliekhez írt levél 5: 19b-20.)

3 Égi Atyánk, szeretünk Téged, fölemeljük most nagy és szent neved
Égi Atyánk, szeretünk Téged, fölemeljük most nagy és szent neved. Hozzád szálljon fel a hódolat, dicséret, a Te országod épüljön ma fel!

4 Hatalmas az Úr, Ő az Isten, ki volt, ki van és lesz mindörökké
Hatalmas az Úr, Ő az Isten, ki volt, ki van és lesz mindörökké! Hatalmas az Úr, Ő az Isten, uralma végtelen!

5 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.”

6 ISTEN IGÉJE MONDJA: „… Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.” (Kolossébeliekhez írt levél 1: )

7 Nincs senki olyan, mint Te, Minden napon magasztalom
Úr Jézus, Megváltóm, Nincs senki olyan, mint Te, Minden napon magasztalom A Te szereteted nagy voltát. Vigaszom, oltalmam, Menedékem, váram, Ami vagyok, egész valóm Téged szomjaz, Téged áld.

8 Kiálts az Úrnak te föld, énekelj! Adj dicsőséget a Fenségesnek!
Hegyek hódoljatok, zúgj, tenger a mi Urunk nagy nevének! Éneklem hűséged és kegyelmed, örökké szeretlek én Istenem! Semmi sem ér fel a te jelenléteddel!

9 Ó, nézd, leteszek mindent lábad elé. Mi nélküled benne volt:
A szívemet átadom én. Ó, nézd, leteszek mindent lábad elé. Mi nélküled benne volt: kár és szemét. Uram, szívemet átadom én. Ó, nézd, könyörög lelkem új életért! És elhiszem: üdvömért véred elég.

10 Uram Tehozzád futok, élő vízre szomjazom
Uram Tehozzád futok, élő vízre szomjazom. Közelséged, ó, mily jó énnékem. Kérlek ne menj el tőlem, légy mindig segítségem. Úgy kívánlak Téged Istenem!

11 Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek
Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek. Ajkam beszéli a Te igazságodat; Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon. Nagyon szeretlek Téged, Jézusom!


Letölteni ppt ""Folyamodjatok az Úrhoz, keressétek orcáját szüntelen!""

Hasonló előadás


Google Hirdetések